Windows'da TRACERT Yardımcı Programını Kullanarak TCP/IP Sorunlarını Giderme

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için bkz: 162326 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir).
™zet
Bu makalede, bir Internet Protokolü (IP) paketinin hedefine ulaşıncaya kadar kullandığı yolu izlemek üzere kullanabileceğiniz bir komut satırı yardımcı programı olan TRACERT (Trace Route) açıklanmaktadır.

Bu makalede aşağıdaki konular açıklanır:
 • TRACERT Yardımcı Programını Kullanma
 • TRACERT Yardımcı Programını Kullanarak Sorun Giderme
 • TRACERT Seçeneklerini Kullanma
Daha fazla bilgi

TRACERT Yardımcı Programını Kullanma

TRACERT tanılama yardımcı programı, hedefe Internet Denetim İletisi Protokolü (ICMP) yankı paketleri göndererek hedefin yolunu belirler. TRACERT bu paketlerde farklı IP Yaşam Süresi (TTL) değerleri kullanır. Yol üzerindeki her yönlendiricinin paketi iletmeden önce paketin TTL değerini en az 1 düşürmesi gerektiğinden, TTL gerçekte bir atlama sayacıdır. Paketin TTL değeri sıfır (0) değerine ulaştığında, yönlendirici, kaynak bilgisayara bir ICMP "Süre Aşıldı" iletisi gönderir.

TRACERT ilk yankı paketine TTL değeri olarak 1 atayarak gönderir ve hedef yanıtlayıncaya ya da en yüksek TTL değerine ulaşılıncaya kadar, sonraki her iletimde TTL değerini 1 artırır. Aradaki yönlendiricilerin geri gönderdiği ICMP "Süre Aşıldı" iletileri yolu gösterir. Ancak bazı yönlendiricilerin zaman aşımına uğramış TTL değerleri olan paketleri sessizce bıraktığını ve bu paketlerin TRACERT tarafından algılanamadığını unutmayın.

TRACERT, ICMP "Süre Aşıldı" iletilerini döndüren ara yönlendiricilerin sıralı bir listesini yazdırır. tracert komutunu -d seçeneğiyle birlikte kullanmak, TRACERT yardımcı programına her bir IP adresi için bir DNS araması gerçekleştirmemesini bildirir; böylece TRACERT yardımcı programı, yönlendiricilerin yakın tarafındaki arabirimin IP adresini bildirir.

tracert komutu ve bu komutun çıktısıyla ilgili aşağıdaki örnekte, paket, 11.1.0.1 ana bilgisayarına ulaşmak için iki yönlendirici (157.54.48.1 ve 11.1.0.67) kullanır. Bu örnekte varsayılan ağ geçidi 157.54.48.1 ve 11.1.0.0 ağındaki yönlendiricinin IP adresi 11.1.0.67'dir.

Komut:
C:\>tracert 11.1.0.1
Komutun çıktısı:
  En çok 30 atlamanın üstünde 11.1.0.1'e giden yolu izlemek  ---------------------------------------------------  1   2 ms    3 ms    2 ms   157.54.48.1  2   75 ms   83 ms   88 ms   11.1.0.67  3   73 ms   79 ms   93 ms   11.1.0.1  İzleme tamamlandı.				

TRACERT Yardımcı Programını Kullanarak Sorun Giderme

Bir paketin ağ üzerinde hangi konumda durdurulduğunu bulmak için TRACERT yardımcı programını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, varsayılan ağ geçidi 22.110.0.1 üzerinde ana bilgisayar için geçerli bir yol olmadığını bulmuştur. Büyük bir olasılıkla yönlendiricide bir yapılandırma sorunu bulunmaktadır veya 22.110.0.0 ağı yoktur ve hatalı bir IP adresini göstermektedir.

Komut:
C:\>tracert 22.110.0.1
Komutun çıktısı:
  En çok 30 atlamanın üstünde 22.110.0.1'e giden yolu izlemek  -----------------------------------------------------  1 157.54.48.1 şu iletiyi verir: Hedef ağ ulaşılamaz.  İzleme tamamlandı.				
TRACERT, birden çok yolla aynı noktaya ulaşılabilen veya çok sayıda ara bileşenin (yönlendiriciler veya köprüler) bulunduğu büyük ağlarda sorun giderirken kullanışlıdır.

TRACERT Seçeneklerini Kullanma

TRACERT ile kullanabileceğiniz birkaç komut satırı seçeneği bulunmaktadır, ancak bu seçenekler genelde standart sorun giderme işlemleri için gerekli değildir.

Aşağıdaki komut sözdizimi örneğinde, olası tüm seçenekler gösterilmektedir:
tracert -d -h en_fazla_atlama_sayısı -j ana_bilgisayar_listesi -w zaman_aşımı hedef_ana_bilgisayar
Parametreler şu amaçla kullanılır:
  -d    Adreslerin ana bilgisayar adlarına çözümlenmemesini sağlar  -h en_fazla_atlama_sayısı   Hedef aranırken kullanılacak en fazla atlama sayısını belirtir  -j ana_bilgisayar_listesi    Ana bilgisayar listesinde zorunlu olmayan kaynak yolunu belirtir  -w zaman_aşımı   Her yanıt için milisaniye olarak belirtilen zaman aşımı değeri   kadar bekler  hedef_ana_bilgisayar   Hedef ana bilgisayarın adını veya IP adresini belirtir				
tcp/ip
Özellikler

Makale No: 314868 - Son İnceleme: 06/18/2008 07:46:08 - Düzeltme: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbinfo kbnetwork KB314868
Geri bildirim