ISA Server çalıştıran bir sunucu aracılığıyla Windows Update Sürüm 6 Web sitesine eriştiğinizde sorunlar yaşıyorsunuz

Belirtiler
Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server çalıştıran bir sunucu aracılığıyla Windows Update Sürüm 6 Web sitesine eriştiğinizde bu sunucu kimlik doğrulaması gerektirirse, aşağıdaki iki senaryoda açıklanan sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Not Bu makale ISA Server'a özel olsa da, kimlik doğrulaması yapan diğer ara sunucular üzerinden Windows Update Sürüm 6 Web sitesine eriştiğiniz zaman da burada açıklanan sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Senaryo 1


Windows Update Sürüm 6 Web sitesini (update.microsoft.com) ziyaret ettiğiniz zaman, Windows Update yazılımının en son sürümüne yönelik tarama çalıştırıldığında Windows Update başarısız olabilir. Bu sorunla karşılaştığınızda, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alırsınız:
Windows Update bir hatayla karşılaştı ve istenen sayfayı görüntüleyemiyor.
Ayrıca, Web sayfasının sağ üst köşesinde "[Hata numarası: 0x80072F78]" ifadesini görebilirsiniz.

Senaryo 2

Windows Update S6 Web sitesini ziyaret ettiğinizde, Hızlı Yükleme veya Özel Yükleme'yi seçmeniz istenir. Bu seçeneklerden herhangi birini seçtiğinizde Windows Update başarısız olabilir ve aşağıdakine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:
Windows Update bir hatayla karşılaştı ve istenen sayfayı görüntüleyemiyor.
Ayrıca, Web sayfasının sağ üst köşesinde "[Hata numarası: 0x80244021]" veya "[Hata numarası: 0x80244019]" ya da "[Hata numarası: 0x80244018]" ifadelerini görebilirsiniz.
Neden
Senaryo 1'de anlatılan sorun, istemci, bir ara sunucu tarafından önceden kapatılmış bir İletim Denetimi Protokolü (TCP) bağlantısına HEAD isteği gönderdiğinde gerçekleşir.Senaryo 2'de anlatılan sorun, Windows Update istemcisi proxy sunucusuna kimliğini NULL kimlik bilgileriyle doğrulattığında gerçekleşir. Ara sunucu NULL oturum kimliğine istenen site için erişim izni vermezse, istek reddedilip Windows Update başarısız olabilir.
Çözüm

Senaryo 1

Bu, bilinen bir Internet Explorer sorunudur. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
838893 Internet Explorer 6 Service Pack 1'de "Sunucu geçersiz veya bilinmeyen bir yanıt geri döndürdü" hata iletisi
Bu sorunu gidermek için, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde anlatılan Internet Explorer toplu güncelleştirmesini yükleyin:
871260 Internet Explorer'ın 5.x ve 6.0 sürümleri için bir güncelleştirme toplaması edinilebilir

Senaryo 2

Bu sorunun altında yatan neden şu anda incelenmektedir. Bir ara çözüm için "Geçici Çözüm" bölümüne bakın.
Pratik Çözüm
Senaryo 2'de açıklanan soruna geçici çözüm bulmak için, ilgili Windows Update sitelerine anonim erişim verin. Windows Update için hedef küme/URL kümesi oluşturduğunuzda aşağıdaki hedefleri dahil edin:
 • http://download.windowsupdate.com
 • http://*.download.windowsupdate.com
 • http://download.microsoft.com
 • https://*.update.microsoft.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • https://update.microsoft.com
 • http://update.microsoft.com
 • http://*.windowsupdate.com
 • http://*.windowsupdate.microsoft.com
 • http://windowsupdate.microsoft.com
 • https://*.windowsupdate.microsoft.com
 • http://ntservicepack.microsoft.com
 • http://wustat.windows.com
ISA Server 2000 ve ISA Server 2004 için gerekli kuralları yapılandırmayla ilgili bilgiler için "Daha Fazla Bilgi" bölümüne bakın.

Not Bir üçüncü taraf içerik filtresi kullanıyorsanız, bu hedeflere sınırsız erişim izni vermek için onları da yapılandırmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yapılandırma değişikliğinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi için filtre satıcısının belgelerine bakın.
Durum
Microsoft bu sorunun "Uygulandığı Yer" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde yer aldığını onaylamıştır.
Daha fazla bilgi
"Geçici Çözüm" bölümünde listelenen Windows Update Web siteleri için bir adsız erişim kuralı ve bu kuralla ilişkilendirilmiş hedef kümesi oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

ISA Server 2000 için

Windows Update etki alanları için bir hedef kümesi oluşturun. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın: 
 1. ISA Management (ISA Yönetimi) konsolunu açın.
 2. ArrayName'i (DiziAdı) ve ardından Policy Elements'i (İlke Öğeleri) genişletin.
 3. Destination Sets'i (Hedef Kümeler) sağ tıklatın, New'u (Yeni) tıklatın ve sonra Set'i (Ayarla) tıklatın.
 4. Name (Ad) alanında, Windows Update yazın ve Next'i (İleri) tıklatın.
 5. Ekle'yi tıklatın.
 6. Destination (Hedef) alanında, download.microsoft.com ve update.microsoft.com yazın.
 7. Path (Yol) alanını boş bırakın ve OK'yi (Tamam) tıklatın.
 8. "Geçici Çözüm" bölümünde kalan her URL için 5'ten 7'ye kadar olan adımları yineleyin ve OK'yi (Tamam) tıklatın.
Windows Update istekleri için anonim bir Site and Content Rule (Site ve İçerik Kuralı) oluşturun. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın: 
 1. ISA Management (ISA Yönetimi) konsolunu açın.
 2. Access Policy'yi (Erişim İlkesi) genişletin.
 3. Site and Content Rules'u (Site ve İçerik Kuralları) sağ tıklatın, New'u (Yeni) tıklatın ve sonra Rule'u (Kural) tıklatın.
 4. Name (Ad) alanında, Windows Update yazın ve Next'i (İleri) tıklatın.
 5. Allow'u (İzin Ver) ve sonra Next'i (İleri) tıklatın.
 6. Allow access based on destination'ı (Hedefe göre erişim izni ver) tıklatın ve Next'i (İleri) tıklatın.
 7. Apply this rule to (Bu kuralın uygulanacağı yer) listesinde, Specified Destination Set'i (Belirtilen Hedef Kümesi) tıklatın.
 8. Name (Ad) listesinde Windows Update'i tıklatın.
 9. Next'i (İleri) ve ardından Finish'i (Son) tıklatın.
Not Varolan protokol kurallarınız kimlik doğrulaması (kullanıcı/grup sınırlı) yapılmasını gerektiriyorsa, HTTP ve HTTPS için anonim bir protokol kuralı oluşturmanız gerekir. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın: 
 1. ISA Management (ISA Yönetimi) konsolunu açın.
 2. Access Policy'yi (Erişim İlkesi) genişletin.
 3. Protocol Rules'u (Protokol Kuralları) sağ tıklatın, New'u (Yeni) tıklatın ve sonra Rule'u (Kural) tıklatın.
 4. Name (Ad) alanında, Windows Update yazın ve Next'i (İleri) tıklatın.
 5. Allow'u (İzin Ver) ve sonra Next'i (İleri) tıklatın.
 6. Apply this rule to (Bu kuralın uygulanacağı yer) listesinde, Selected Protocols'ü (Seçili Protokoller) tıklatın.
 7. Protocols (Protokoller) listesinde, HTTP'yi ve HTTPS'yi tıklatın ve sonra Next'i (İleri) tıklatın.
 8. Next'i (İleri) iki kez tıklattıktan sonra Finish'i (Son) tıklatın.
Not ISA Server 2000 ilkelerine yapılan değişiklikler hemen etkinleşmez ve varolan oturumları etkilemez. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
281985 ISA Server yapılandırma değişiklikleri etkisini hemen göstermez

ISA Server 2004 İçin

Windows Update için adsız bir erişim kuralı oluşturun. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın: 
 1. ISA Management (ISA Yönetimi) konsolunu açın.
 2. Sol bölmede, Firewall Policy'yi (Güvenlik Duvarı İlkesi) sağ tıklatın, New'u (Yeni) tıklatın ve sonra Access Rule'u (Erişim Kuralı) tıklatın.
 3. Name (Ad) alanında, Windows Update yazın ve Next'i (İleri) tıklatın.
 4. Allow'u (İzin Ver) ve sonra Next'i (İleri) tıklatın.
 5. This rule applies to (Bu kuralın uygulanacağı yer) listesinde, Selected Protocols'ü (Seçili Protokoller) tıklatın.
 6. Ekle'yi tıklatın.
 7. Add Protocols (Protokol Ekle) iletişim kutusunda Web'i genişletin.
 8. HTTP'yi ve sonra Add'i (Ekle) tıklatın.
 9. HTTPS'yi ve sonra Add'i (Ekle) tıklatın.
 10. Close'u (Kapat) ve sonra da Next'i (İleri) tıklatın.
 11. Access Rule Sources (Erişim Kuralı Kaynakları) iletişim kutusunda, Add'i (Ekle) tıklatın.
 12. Add Network Entities (Ağ Varlıkları Ekle) iletişim kutusunda, Networks'u (Ağlar) genişletin.
 13. Internal'ı (İç) ve sonra Add'i (Ekle) tıklatın.
 14. Windows Update'e erişme gereği duyan her ağın ağ nesnesini tıklatın, sonra da Add'i (Ekle) tıklatın.
 15. Close'u (Kapat) ve sonra da Next'i (İleri) tıklatın.
 16. Access Rule Destinations (Erişim Kuralı Hedefleri) penceresinde, Add'i (Ekle) tıklatın.
 17. Add Network Entities (Ağ Varlıkları Ekle) penceresinin menü çubuğunda, New'u (Yeni) ve sonra URL Set'i (URL Kümesi) tıklatın.
 18. New URL Set Rule Element (Yeni URL Kümesi Kural Öğesi) penceresinin Name (Ad) alanında, Windows Update yazın.
 19. New'u (Yeni) tıklatın.
 20. URLs included in this set (Bu kümeye eklenen URL'ler) listesinde, yeni girdiyi http://*.download.microsoft.com ve update.microsoft.com olarak değiştirin.
  Not URL bir HTTPS URL'siyse, URL Set Rule'a (URL Kümesi Kuralı) eklenen URL'lerde bunun belirtilmesini sağlayın.
 21. "Geçici Çözüm" bölümünde listelenen geriye kalan her URL için 19. ve 20. adımları yineledikten sonra OK'yi (Tamam) tıklatın.
 22. Add Network Entities (Ağ Varlıkları Ekle) penceresinin URL Sets (URL Kümeleri) bölümünde Windows Update'i tıklatın, Add'i (Ekle) ve sonra Close'u (Kapat) tıklatın.
 23. Next'i (İleri) iki kez tıklattıktan sonra Finish'i (Son) tıklatın.
 24. Orta bölmenin üst kısmında, Apply'ı (Uygula) tıklatın.

  Orta bölmenin üst kısmında, Apply (Uygula) ve Discard (At) düğmeleri görünür.
 25. Apply'ı (Uygula) tıklatın.
 26. Apply New Configuration (Yeni Yapılandırmayı Uygula) iletişim kutusunda "Changes to the configuration were successfully applied" (Yapılandırma değişiklikleri başarıyla uygulandı) iletisi göründüğünde, OK'yi (Tamam) tıklatın.
Windows Update kuralını birinci kural yapın. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın.

Not Önce tüm Deny (Reddet) kurallarını listelemeyi tercih ederseniz, Windows Update kuralını o kurallardan hemen sonra listeye yerleştirebilirsiniz.
 1. Sol bölmede, Firewall Policy'yi (Güvenlik Duvarı İlkesi) tıklatın.
 2. Windows Update listede zaten birinci kuralsa, burada durun. Değilse, sonraki adıma geçin.
 3. Orta bölmede Windows Update'i tıklatın.
 4. Sağ bölmede, Tasks (Görevler) sekmesini tıklatın.
 5. Windows Update listede birinci kural olana kadar Move the selected rule up'ı (Seçili kuralı yukarı taşı) tıklatın.

  Orta bölmenin üst kısmında, Apply (Uygula) ve Discard (At) düğmeleri görünür.
 6. Apply'ı (Uygula) tıklatın.
 7. Apply New Configuration (Yeni Yapılandırmayı Uygula) iletişim kutusunda "Changes to the configuration were successfully applied" (Yapılandırma değişiklikleri başarıyla uygulandı) iletisi göründüğünde, OK'yi (Tamam) tıklatın.
Not ISA 2004 ilkelerinde yapılan değişiklikler varolan oturumları etkilemez. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
841140 ISA Server 2004 güvenlik duvarı ilkesinde yapılan değişiklikler yalnızca yeni bağlantıları etkiler
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
897225 Internet Explorer 6 Service Pack 1 için toplu güvenlik güncelleştirmelerinin içerdiği düzeltmeler nasıl yüklenir
Özellikler

Makale No: 885819 - Son İnceleme: 03/05/2013 10:16:00 - Düzeltme: 8.0

Microsoft Update, Microsoft Windows Update

 • kbprb KB885819
Geri bildirim