Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Gruplandırmak ve özetlemek istediğiniz verilerin bir listesi varsa, en çok sekiz düzeyden oluşan bir ana hat oluşturabilirsiniz. anahat simgeleri daha büyük bir sayıyla gösterilen her iç düzey, kendinden önceki dış düzeyin (seviyelendirme simgelerinde daha küçük bir sayıyla gösterilir) ayrıntı verileri görüntüler. Özet satırları veya sütunları hızlı şekilde seviyelendirmek veya her grubun ayrıntı verilerini ortaya çıkarmak için seviyelendirme kullanın. Aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde satır anahattı, sütun anahattı veya hem satır hem de sütun anahattı oluşturabilirsiniz.

Üç düzeyli ana hattı olan veriler

1. Bir düzeyin satırlarını görüntülemek için uygun bir iki üç ana hat simgelerini seçin.

 • Düzey 1, tüm ayrıntı satırları için toplam satışları içerir.

 • Düzey 2, her bölgedeki her ayın toplam satışlarını içerir.

 • Düzey 3 ayrıntı satırları içerir; bu örnekte 17 ile 20 arasında olan satırlar.

2. Ana hattınızdaki verileri genişletmek veya daraltmak için artı tıklayın ve ana hat simgelerini eksi veya genişletmek için ALT+SHIFT+= tuşlarına, daraltmak için ALT+SHIFT+- tuşlarına basın.

 1. Seviyelendirmek istediğiniz her veri sütununun ilk satırda (örneğin, Bölge) bir etiketi olduğundan, her sütunda benzer olgular içerdiğinden ve seviyelendirmek istediğiniz aralığın boş satır veya sütun içermediğinden emin olun.

 2. İsterseniz, gruplandırılmış ayrıntı satırlarınızın karşılık gelen bir özet satırı (alt toplam) olabilir. Bunları oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alt Toplam komutunu kullanarak özet satırları ekleme    

   Her ayrıntı satırı grubunun hemen altına veya üstüne ALTTOPLAM işlevini ekleyen ve sizin için otomatik olarak ana hattı oluşturan Alt Toplam komutunu kullanın. Alt Toplam işlevini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. ALTTOPLAM işlevi.

  • Kendi özet satırlarınızı ekleme    

   Kendi özet satırlarınızı, formüllerle birlikte, her ayrıntı satırları grubunun hemen altına veya üstüne ekleyin. Örneğin, Mart ve Nisan aylarına ait satış verileri satırlarının altında (veya üstünde) TOPLA işlevini kullanarak bu aylara ilişkin satışların alt toplamını alın. Bu konunun ilerleyen bölümlerindeki tabloda bunun bir örneği gösterilmektedir.

 3. Varsayılan olarak, Excel özetledikleri ayrıntıların altındaki özet satırlarını arar, ancak bunları ayrıntı satırlarının üzerinde oluşturmak mümkündür. Ayrıntıların altında özet satırları oluşturduysanız, sonraki adıma (4. adım) atlayın. Ayrıntı satırlarınızın üzerinde özet satırlarınızı oluşturduysanız Veri > Anahat'a gidin ve iletişim kutusu başlatıcısını seçin.

  Anahat grubunda iletişim kutusu başlatıcısını tıklatın

  Ayarlar iletişim kutusu açılır.

  Ana hatlar için Ayarlar iletişim kutusu

  Ayarlar iletişim kutusunda Ayrıntının altındaki Özet satırları onay kutusunu temizleyin ve ardından Tamam'ı seçin.

 4. Verilerinizi seviyelendirin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Verileri otomatik olarak seviyelendirme

  1. Seviyelendirmek istediğiniz hücre aralığındaki bir hücreyi seçin.

  2. Veri > Anahat > Grup > Grubu'na gidin ve Otomatik Ana Hat'ı seçin.

   Grup altındaki oku tıklatın ve sonra Otomatik Anahat'ı tıklatın

  Verileri el ile seviyelendirme

  Önemli: Ana hat düzeylerini el ile gruplandırdığınızda, satırların yanlış gruplandırılmasını önlemek için tüm verilerin görüntülenmesi en iyisidir.

  1. Dış grubu (düzey 1) seviyelendirmek için, dış grubun içerdiği tüm satırları (ayrıntı satırları ve bunları eklediyseniz, özet satırları) seçin.

   Dış grup oluşturmaya hazır bir veri seçimi

   1. İlk satır etiketler içeriyor ve seçili değil.

   2. Bu dış grup olduğundan, alt toplamlar ve ayrıntılar içeren tüm satırları seçin.

   3. Genel toplamı seçmeyin.

  2. Veri > Anahat > Grubu > Grubu'na gidin. Grup iletişim kutusunda Satırlar'ı ve ardından Tamam'ı seçin.

   İpucu: Yalnızca hücreler yerine satırların tamamını seçerseniz, Excel otomatik olarak satıra göre gruplandırılır; Gruplandır iletişim kutusu bile açılmaz.

   Satırlar'ı tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın

   Seviyelendirme simgeleri ekranda, grubun yanında görünür.

  3. İsteğe bağlı olarak, basamaklı bir iç grubu (verilerinizin belirli bir bölümü için ayrıntı satırları) seviyelendirin.

   Not: İç grup oluşturmanız gerekmiyorsa aşağıdaki f adımına atlayın.

   Basamaklı her iç grup için, özet satırının olduğu satıra bitişik ayrıntı satırlarını seçin.

   Hiyerarşide 2. düzeyde gruplandırmak için seçilen veriler.

   1. Her iç düzeyde birden çok grup oluşturabilirsiniz. Burada, iki bölüm zaten düzey 2'de gruplandırılır.

   2. Bu bölüm seçilidir ve gruplandırmaya hazırdır.

   3. Gruplandırdığınız verilerin özet satırını seçmeyin.

  4. Veri > Anahat > Grubu > Grubu'na gidin.

   Veri sekmesindeki Grup'u tıklatın

   Grup iletişim kutusunda Satırlar'ı ve ardından Tamam'ı seçin. Seviyelendirme simgeleri ekranda, grubun yanında görünür.

   İpucu: Yalnızca hücreler yerine satırların tamamını seçerseniz, Excel otomatik olarak satıra göre gruplandırılır; Gruplandır iletişim kutusu bile açılmaz.

  5. Seviyelendirmek istediğiniz tüm seviyeleri oluşturuncaya kadar, iç satırları seçmeye ve gruplandırmaya devam edin.

  6. Satırların grubunu çözmek istiyorsanız, satırları seçin ve ardından Veri > Anahat > Grubu Çöz > Grubu Çöz'e gidin.

   Tüm düzeyi kaldırmadan ana hattın bölümlerinin grubunu da çözebilirsiniz. Grup için Artı kutusu veya Eksi kutusu seçerken SHIFT tuşunu basılı tutun ve ardından Veri > Anahat > Grubu Çöz > Grubu Çöz'e gidin.

   Önemli: Ayrıntı verileri gizliyken bir ana hattın grubunu çözerseniz, ayrıntı satırları gizli kalabilir. Verileri görüntülemek için, gizli satırlara bitişik olan görünür satır numaraları boyunca sürükleyin. Ardından Giriş > Hücreler > Biçim'e gidin, Gizle & Göster'in üzerine gelin ve Satırları Göster'i seçin.

 1. Seviyelendirmek istediğiniz veriye ait her satırın ilk sütununda bir etiketi olduğundan, etiketin her satırda benzer bilgiler içerdiğinden ve aralıkta hiç boş satır veya sütun bulunmadığından emin olun.

 2. Formül içeren kendi özet sütunlarınızı, her ayrıntı sütunları grubunun hemen sağına veya soluna ekleyin. Aşağıdaki 4. adımda listelenen tabloda size bir örnek gösterilmektedir.

  Not: Verileri sütunlara göre seviyelendirmek için, ilgili grubun ayrıntı sütunlarının her birindeki hücrelere başvuruda bulunan formüller içeren özet sütunlarınız olmalıdır.

 3. Özet sütununuz ayrıntı sütunlarının solundaysa Veri > Anahat'a gidin ve iletişim kutusu başlatıcısını seçin.

  Anahat grubunda iletişim kutusu başlatıcısını tıklatın

  Ayarlar iletişim kutusu açılır.

  Ana hatlar için Ayarlar iletişim kutusu

  Ayarlar iletişim kutusunda Ayrıntının sağındaki Özet sütunları onay kutusunu temizleyin ve ardından Tamam'ı seçin.

 4. Verileri seviyelendirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  Verileri otomatik olarak seviyelendirme

  1. Aralıktaki bir hücreyi seçin.

  2. Veri > Anahat > Grup > Grubu'na gidin ve Otomatik Ana Hat'ı seçin.

  Verileri el ile seviyelendirme

  Önemli:  Ana hat seviyelerini el ile gruplandırırken, sütunları yanlış gruplandırmamak için tüm verilerin görüntülenmesini sağlamak en iyisidir.

  1. Dış grubu (düzey 1) seviyelendirmek için, tüm alt özet sütunlarının yanı sıra ilgili ayrıntı verilerini seçin.

   Gruplandırılacak sütunlar halinde düzenlenmiş veriler

   1. A sütunu etiketler içerir.

   2. Tüm ayrıntı ve alt toplam sütunlarını seçin. Sütunların tamamını seçmezseniz, Gruplandır 'ı seçtiğinizde (Veri > Anahat > Grup) Grup iletişim kutusunun açıldığını ve Satırlar veya Sütunlar'ı seçmenizi istediğini unutmayın.

   3. Genel toplam sütununu seçmeyin.

  2. Veri > Anahat > Grubu > Grubu'na gidin. 

   Veri sekmesindeki Grup'u tıklatın

   Ana hat simgesi grubun üzerinde görünür.

  3. İç içe yerleştirilmiş bir ayrıntı sütun grubunun ana hatlarını oluşturmak için (düzey 2 veya üzeri), özet sütununu içeren sütunun yanındaki ayrıntı sütunlarını seçin.

   Sütunlarda gruplandırılmış veriler

   1. Her iç düzeyde birden çok grup oluşturabilirsiniz. Burada, iki bölüm zaten düzey 2'de gruplandırılır.

   2. Bu sütunlar seçilidir ve gruplandırmaya hazırdır. Sütunların tamamını seçmezseniz, Gruplandır 'ı seçtiğinizde (Veri > Anahat > Grup) Grup iletişim kutusunun açıldığını ve Satırlar veya Sütunlar'ı seçmenizi istediğini unutmayın.

   3. Gruplandırdığınız verilerin özet sütununu seçmeyin.

  4. Veri > Anahat > Grubu'na gidin.

   Veri sekmesindeki Grup'u tıklatın

   Seviyelendirme simgeleri ekranda, grubun yanında görünür.

 5. Seviyelendirmek istediğiniz tüm seviyeleri oluşturuncaya kadar, iç sütunları seçmeye ve gruplandırmaya devam edin.

 6. Sütunların grubunu çözmek istiyorsanız sütunları seçin ve ardından Veri > Anahat > Grubu Çöz'e gidin.

Veri sekmesinde, Çöz'ü tıklatın

Tüm düzeyi kaldırmadan ana hattın bölümlerinin grubunu da çözebilirsiniz. Grup için Artı kutusu veya Eksi kutusu seçerken SHIFT tuşunu basılı tutun ve ardından Veri > Ana Hat > Grubu Çöz'e gidin.

Ayrıntı verileri gizliyken bir ana hattın grubunu çözerseniz, ayrıntı sütunları gizli kalabilir. Verileri görüntülemek için, gizli sütunlara bitişik olan görünür sütun harfleri boyunca sürükleyin. Giriş > Hücreler > Biçim'e gidin, Gizle & Göster'in üzerine gelin ve Sütunları Göster'i seçin.

 1. , artıve eksi bir iki üçana hat simgelerini görmüyorsanız, Dosya > Seçenekleri > Gelişmiş'e gidin ve Bu çalışma sayfasının seçeneklerini görüntüle bölümünün altında Ana hat uygulandıysa ana hat simgelerini göster onay kutusunu seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

 2. Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapın:

  • Grubun ayrıntı verilerini gösterme veya gizleme    

   Grubun içindeki ayrıntı verilerini görüntülemek için grubun artı düğmesini seçin veya ALT+SHIFT+=tuşlarına basın.

  • Grubun ayrıntı verilerini gizlemek için grubun eksi düğmesini seçin veya ALT+SHIFT+-tuşlarına basın.

  • Bütün seviyeyi belirli bir düzeye genişletme veya daraltma    

   bir iki üç seviyelendirme simgelerinde istediğiniz düzeyin sayısını seçin. Alt düzeylerdeki ayrıntı verileri gizlenecektir.

   Örneğin, bir ana hattın dört düzeyi varsa,üçseçerek düzeylerin geri kalanını görüntülerken dördüncü düzeyi gizleyebilirsiniz.

  • Seviyelendirilmiş ayrıntı verilerini gösterme veya gizleme    

   Tüm ayrıntı verilerini göstermek için bir iki üç ana hat simgelerinde en düşük düzeyi seçin. Örneğin, üç düzey varsa üçöğesini seçin.

  • Tüm ayrıntı verilerini gizlemek için biröğesini seçin.

Seviyelendirilmiş satırlar için Microsoft Excel, SatırDüzeyi_1 ve SatırDüzeyi_2 gibi stiller kullanır. Excel, seviyelendirilmiş sütunlar için SütunDüzeyi_1 ve SütunDüzeyi_2 gibi stiller kullanır. Bu stiller, verilerinizdeki özet satırlarının veya sütunlarının ayırt edilmesi için kalın, italik ve diğer metin biçimlerini kullanır. Seviyelendirmenizin görünümünü özelleştirmek için bu stillerin her birinin tanımlandığı şekli değiştirerek, çeşitli metin ve hücre biçimlerini uygulayabilirsiniz. Seviyelendirmelere, oluşturduğunuz sırada veya oluşturduktan sonra stil uygulayabilirsiniz.

Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapın:

Yeni özet satırlarına veya sütunlarına otomatik olarak stil uygulama    

 1. Veri > Anahat'a gidin ve iletişim kutusu başlatıcısını seçin.

  Anahat grubunda iletişim kutusu başlatıcısını tıklatın

  Ayarlar iletişim kutusu açılır.

  Ana hatlar için Ayarlar iletişim kutusu

 2. Otomatik stiller onay kutusunu işaretleyin.

Var olan özet satırına veya sütununa stil uygulama    

 1. Stil uygulamak istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Veri > Anahat'a gidin ve iletişim kutusu başlatıcısını seçin.

  Anahat grubunda iletişim kutusu başlatıcısını tıklatın

  Ayarlar iletişim kutusu açılır.

  Ana hatlar için Ayarlar iletişim kutusu

 3. Otomatik stiller onay kutusunu ve ardından Stilleri Uygula'yı seçin.

  Otomatik Stiller'in seçili olduğu Ayarlar iletişim kutusu

Seviyelendirilmiş verileri biçimlendirmek için otomatik biçimler de kullanabilirsiniz.

 1. , artıve eksi bir iki üçana hat simgelerini görmüyorsanız, Dosya > Seçenekleri > Gelişmiş'e gidin ve Bu çalışma sayfasının seçeneklerini görüntüle bölümünün altında Ana hat uygulandıysa ana hat simgelerini göster onay kutusunu seçin.

 2. Kopyalanmasını istemediğiniz ayrıntı verilerini gizlemek için , eksive artı bir iki üçana hat simgelerini kullanın.

  Daha fazla bilgi için Seviyelendirilmiş verileri gösterme veya gizleme başlıklı bölüme bakın.

 3. Özet satırları aralığını seçin.

 4. Giriş > Düzenleme > Bul & Seç'e gidin ve Özel Git'i seçin.

  Bul ve Seç'i tıklatın ve sonra Git'i tıklatın

 5. Yalnızca görünür hücreler'i seçin.

 6. Tamam'ı seçin ve ardından verileri kopyalayın.

Not: Bir seviyelendirmeyi gizlediğinizde veya kaldırdığınızda veriler silinmez.

Seviyelendirmeyi gizleme

 • Gelişmiş > Dosya> Seçenekleri'ne gidin ve Bu çalışma sayfasının seçeneklerini görüntüle bölümünün altında Ana hat uygulandıysa ana hat simgelerini göster onay kutusunun işaretini kaldırın.

Seviyelendirme kaldırma

 1. Çalışma sayfasına tıklayın.

 2. Veri > Ana Hat > Grubu Çöz'e gidin ve Seviyelendirmeyi Temizle'yi seçin.

  Grubu Çöz'ü tıklatın ve sonra Seviyelendirmeyi Kaldır'ı tıklatın.

  Önemli: Ayrıntı verileri gizliyken bir ana hattı kaldırırsanız, ayrıntı satırları veya sütunları gizli kalabilir. Verileri görüntülemek için, gizli satır ve sütunlara bitişik olan görünür satır numaraları veya sütun harfleri boyunca işaretçiyi sürükleyin. Giriş > Hücreleri > Biçim'e gidin, Gizle & Göster'in üzerine gelin ve Satırları Göster veya Sütunları Göster'i seçin.

Verilerinizin, yalnızca toplamları ve bu toplamların bir grafiğini gösteren bir özet raporunu oluşturmak istediğinizi far edelim. Genel olarak şunları yapabilirsiniz:

 1. Özet raporu oluşturma

  1. Verilerinizi seviyelendirin.

   Daha fazla bilgi için, Satır seviyelendirmesi oluşturma veya Sütun seviyelendirmesi oluşturma başlıklı bölüme bakın.

  2. , artıve eksi bir iki üçana hat simgelerini seçerek ayrıntıları gizleyerek yalnızca aşağıdaki satır anahattı örneğinde gösterildiği gibi toplamları gösterin:

   Yalnızca toplam satırları görünen seviyelendirilmiş liste

  3. Daha fazla bilgi için Seviyelendirilmiş verileri gösterme veya gizleme başlıklı bölüme bakın.

 2. Özet raporun grafiğini oluşturma

  1. Grafiğini oluşturmak istediğiniz özet verilerini seçin.

   Örneğin, yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi yalnızca Buchanan ve Davolio toplamlarının grafiğini oluşturmak, ancak genel toplamları grafiği oluşturmak için A1 ile C19 arasında hücreleri seçin.

  2. Önerilen Grafikler > > GrafikEkle'yi seçin, ardından Tüm Grafikler sekmesini seçin ve grafik türünüzü seçin.

   Grafik Ekle iletişim kutusu

   Örneğin, Kümelenmiş Sütun seçeneğini belirlerseniz grafiğiniz şu şekilde görünür:

   Alt toplam verilerinden hazırlanan grafik

   Seviyelendirilmiş veri listesindeki ayrıntıları gösterir veya gizlerseniz grafik de verileri gösterecek veya gizleyecek şekilde güncelleştirilir.

satır ve sütunları Web için Excel içinde gruplandırabilirsiniz (veya ana hatlarını oluşturabilirsiniz).

Not: Verilerinize özet satırlar veya sütunlar ekleyebilirsiniz (TOPLA veya ALTTOPLAM gibi işlevleri kullanarak), Web için Excel içinde özet satırlar ve sütunlar için stil uygulayamaz veya konum ayarlayamazsınız.

Satır veya sütun ana hattı oluşturma

Excel Online'da satırların ana hattı

Excel Online'da sütunların ana hattı

Excel Online'da satırların ana hattı

 1. İlk sütun etiketler içerir.

 2. Ayrıntı satırları ve özet satırları ana hat içinde gruplandırılır.

 3. Genel toplam ana hat içinde gruplandırılmaz.

Excel Online'da sütunların ana hattı

 1. İlk satır etiketler içerir.

 2. Ayrıntı sütunları ve özet sütunları ana hat içinde gruplandırılır.

 3. Genel toplam ana hat içinde gruplandırılmaz.

 1. Seviyelendirmek istediğiniz verilerin her sütununda (veya satırında) ilk satırda (veya sütunda) bir etiket bulunduğundan, her sütunda (veya satırda) benzer olgular bulunduğundan ve aralıkta boş satır veya sütun bulunmadığından emin olun.

 2. Verileri (özet satırlar veya sütunlar dahil) seçin.

 3. Veri > Anahat > Grup > Grubu'na gidin ve Satırlar veya Sütunlar'ı seçin.

 4. İsteğe bağlı olarak, iç içe yerleştirilmiş bir grubun ana hatlarını oluşturmak istiyorsanız, ana hatlı veri aralığındaki satırları veya sütunları seçin ve 3. adımı yineleyin.

 5. Anahatta istediğiniz tüm düzeyleri oluşturana kadar iç satırları veya sütunları seçmeye ve gruplandırma işlemine devam edin.

Satırların veya sütunların grubunu çözme

 • Grubu çözmek için, satırları veya sütunları seçin ve ardından Veri > Anahat > Grubu Çöz > Grubu Çöz'e gidin ve satırlar veya sütunlar'ı seçin.

Seviyelendirilmiş verileri gösterme veya gizleme

Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapın:

Grubun ayrıntı verilerini gösterme veya gizleme    

 • Grubun içindeki ayrıntı verilerini görüntülemek için grubun artı seçin veya ALT+SHIFT+=tuşlarına basın.

 • Grubun ayrıntı verilerini gizlemek için grubun eksi seçin veya ALT+SHIFT+-tuşlarına basın.

Bütün seviyeyi belirli bir düzeye genişletme veya daraltma    

 • bir iki üç seviyelendirme simgelerinde istediğiniz düzeyin sayısını seçin. Alt düzeylerdeki ayrıntı verileri gizlenecektir.

 • Örneğin, bir ana hattın dört düzeyi varsa,üçseçerek düzeylerin geri kalanını görüntülerken dördüncü düzeyi gizleyebilirsiniz.

Seviyelendirilmiş ayrıntı verilerini gösterme veya gizleme    

 • Tüm ayrıntı verilerini göstermek için bir iki üç ana hat simgelerinde en düşük düzeyi seçin. Örneğin, üç düzey varsa üçöğesini seçin.

 • Tüm ayrıntı verilerini gizlemek için biröğesini seçin.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Her zaman Excel Teknik Topluluğu sayfasında bir uzmana soru sorabilir veya Topluluklar sayfasından destek alabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

PivotTable’da verileri gruplandırma veya grubu çözme

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×