Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

ÖZETVERİAL işlevi, bir PivotTable'dan görünen verileri döndürür.

Bu örnekte, =ÖZETVERİAL("Satış",A3), bir PivotTable’dan toplam satış tutarını döndürür:

Bir PivotTable’dan veri döndürmek için ÖZETVERİAL işlevini kullanma örneği.

Söz Dizimi

ÖZETVERİAL(veri_alanı; pivot_table; [alan1; öğe1; alan2; öğe2]; ...)

ÖZETVERİAL işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler vardır:

Bağımsız değişken

Açıklama

veri_alanı

Gerekli

Almak istediğiniz verileri içeren PivotTable alanının adı. Bunun tırnak içinde olması gerekiyor.

pivot_table

Gerekli

PivotTable'daki herhangi bir hücreye, hücre aralığına veya adlandırılmış hücre aralığına başvurudur. Bu bilgi, almak istediğiniz verilerin hangi PivotTable'da bulunduğunu belirlemek için kullanılır.

alan1, öğe1, alan2, öğe2...

İsteğe bağlı

Almak istediğiniz verileri açıklayan en az bir, en çok 126 alan adı ve öğe adı çiftidir. Çiftler herhangi bir sırada olabilir. Tarihler ve sayılar dışındaki öğelerin alan adları ve adları tırnak içine alınmalıdır.

OLAP PivotTable'lar için öğeler, boyutun kaynak adının yanı sıra öğenin kaynak adını içerebilir. OLAP PivotTable raporundaki bir alan ve öğe çifti şöyle görünebilir:

"[Ürün]","[Ürün].[Tüm Ürünler].[Gıdalar].[Pişmiş Gıdalar]"

Notlar: 

  • Basit bir ÖZETVERİAL formülünü hızlı biçimde girmek için, değeri vermek istediğiniz hücreye = (eşittir işareti) yazın ve getirmek istediğiniz veriyi içeren PivotTable hücresine tıklayın.

  • Bu özelliği, mevcut bir PivotTable içindeki herhangi bir hücreyi seçip, ardından PivotTable Analizi sekmesi > PivotTable > Seçenekler > ÖzetVeriAl Oluştur seçeneğinin işaretini kaldırarak kapatabilirsiniz.

  • Hesaplanan alanlar veya öğeler ve özel hesaplamalar ÖZETVERİAL hesaplamalarına dahil edilebilir.

  • Pivot_table bağımsız değişkeni, iki veya daha çok PivotTable içeren bir aralıksa, veriler en son oluşturulan PivotTable’dan alınacaktır.

  • Alan ve öğe bağımsız değişkenleri tek bir hücreyi tanımlıyorsa, bu hücrenin değeri, bir dize, sayı, hata veya boş hücre olup olmadığına bakılmaksızın döndürülür.

  • Öğe bir tarih içeriyorsa, çalışma sayfası farklı bir yerel ayarda açılsa bile değerin korunabilmesi için, değer bir seri numarası olarak veya TARİH işlevi kullanılarak doldurulmalıdır. Örneğin, 5 Mart 1999 tarihini gösteren bir öğe 36224 veya TARİH(1999,3,5) olarak girilebilir. Saat değerleri ise ondalık değer olarak veya ZAMAN işlevi kullanılarak girilebilir.

  • Pivot_table bağımsız değişkeni, içinde bir PivotTable bulunan bir aralık değilse, ÖZETVERİAL, #BAŞV! hata değerini döndürür.

  • Bağımsız değişkenler görünür bir alanı tanımlamıyorsa veya içinde filtre uygulanan verilerin görüntülenmediği bir rapor filtresi içeriyorsa, ÖZETVERİAL işlevi #BAŞV! hata değeri verir.

Örnekler

Aşağıdaki örnekteki formüller, bir PivotTable'dan veri almak için çeşitli yöntemleri gösterir.

ÖZETVERİAL işlevi aracılığıyla veri almak için kullanılan PivotTable örneği.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Her zaman Excel Teknik Topluluğu sayfasında bir uzmana soru sorabilir veya Topluluklar sayfasından destek alabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.

Excel işlevleri (alfabetik)

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×