ÖZETVERİAL işlevi

ÖZETVERİVERİSA işlevi, PivotTable'dan görünür verileri döndürür.

Bu örnekte, =ÖZETVERİVERİVERİLER("Satış";A3) pivotTable'dan toplam satış tutarını döndürür:

PivotTable'dan veri vermek için ÖZETVERİ AL işlevini kullanma örneği.

Söz Dizimi

ÖZETVERİAL(veri_alanı; pivot_tablo; [alan1; öğe1; alan2; öğe2]; ...)

ÖZETVERİAL işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler vardır:

Bağımsız değişken

Açıklama

data_field

Gerekli

Almak istediğiniz verileri içeren PivotTable alanın adı. Bunun tırnak içinde olması gerekir.

pivot_table

Gerekli

PivotTable'daki herhangi bir hücreye, hücre aralığına veya adlandırılmış hücre aralığına başvurudur. Bu bilgi, almak istediğiniz verilerin hangi PivotTable'da bulunduğunu belirlemek için kullanılır.

alan1, öğe1, alan2, öğe2...

İsteğe bağlı

Almak istediğiniz verileri açıklayan en az bir, en çok 126 alan adı ve öğe adı çiftidir. Çiftler herhangi bir sırada olabilir. Alan adları ve tarih ve sayı dışında bir öğe için adlar tırnak içine alınmalıdır.

OLAP PivotTable'lardaöğeler, öğenin kaynak adının yanı sıra, boyutun kaynak adını da içerebilir. OLAP PivotTable raporundaki bir alan ve öğe çifti şöyle görünebilir:

"[Ürün]","[Ürün].[Tüm Ürünler].[Gıdalar].[Pişmiş Gıdalar]"

Notlar: 

  • Basit bir ÖZETVERİAL formülünü hızlı biçimde girmek için, değeri vermek istediğiniz hücreye = (eşittir işareti) yazın ve getirmek istediğiniz veriyi içeren PivotTable hücresine tıklayın.

  • Var olan bir PivotTable'ın içinde herhangi bir hücreyi seçerek ve ardından PivotTable Çözümle sekmesine > PivotTable > Seçenekleri'ne gidip GetPivotData Oluştur seçeneğinin işaretini > bu özelliği kapatabilirsiniz.

  • HESAPLANAN alanlar veya öğeler ile özel hesaplamalar, ÖZELVERİVERİ HESAPLAMALARıNA dahil olabilir.

  • Bağımsız pivot_table iki veya daha çok PivotTable içeren bir aralıksa veriler, en son oluşturulan PivotTable'dan alın.

  • Alan ve öğe bağımsız değişkenleri tek bir hücreyi tanımıyorsa, hücrenin değeri ister dize, sayı, hata, ister boş hücre olsun, verilir.

  • Öğe bir tarih içeriyorsa, çalışma sayfası farklı bir yerel ayarda açılsa bile değerin korunabilmesi için, değer bir seri numarası olarak veya TARİH işlevi kullanılarak doldurulmalıdır. Örneğin, 5 Mart 1999 tarihini gösteren bir öğe 36224 veya TARİH(1999,3,5) olarak girilebilir. Saat değerleri ise ondalık değer olarak veya ZAMAN işlevi kullanılarak girilebilir.

  • ÖZETVERİ PIVOT_TABLE bağımsız değişkeni içinde bir PivotTable bulunan bir aralıksa, ÖZETVERİVERİ#REF döndürür.

  • Bağımsız değişkenler görünür bir alanı tanımlamıyorsa veya içinde filtre uygulanan verilerin görüntülenmediği bir rapor filtresi içeriyorsa, ÖZETVERİAL işlevi #BAŞV! hata değeri verir.

Örnekler

Aşağıdaki örnekteki formüllerde PivotTable'dan veri almaya ilişkin çeşitli yöntemler gösterilmiştir.

ÖZETVERİSEL işleviyle verileri geri almak için kullanılan bir PivotTable örneği.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğuuzmanlarına sorabilir veya Yanıt topluluğu içinden destek alabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.

Excel işlevleri (alfabetik)

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×