Excel işlevleri (alfabetik)

Bir harfe tıklayarak başlayan işlevlere gidin. Veya ilk birkaç harfi veya açıklayıcı bir sözcüğü yazarak bir işlevi bulmak için CTRL + F tuşlarına basın. Bir işlev hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilk sütunda işlev adına tıklayın.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Not: Sürüm işaretleri bir işlevin Excel’de kullanıma sunulduğu sürümü gösterir. Bu işlevler önceki sürümlerde bulunmaz.

Önemli: Formüllerin hesaplanan sonuçları ve bazı Excel çalışma sayfası işlevleri, x86 veya x86-64 mimarisini kullanan bir Windows bilgisayarıyla ARM mimarisini kullanan bir Windows RT bilgisayarı arasında biraz farklılık gösterebilir. Farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

İşlev adı

Türü ve açıklaması

MUTLAK işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının mutlak değerini verir

GERÇEKFAİZ işlevi

Finansal:    Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir

GERÇEKFAİZV işlevi

Finansal:    Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir

ACOS işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının arkkosinüsünü verir

ACOSH işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir

ACOT işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ark kotanjantını verir

ACOTH işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir

TOPLAMA işlevi

Matematik ve trigonometri:    Listede veya veritabanında bir toplam verir

ADRES işlevi

Arama ve başvuru:    Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir

AMORDEGRC işlevi

Finansal:    Yıpranma katsayısı kullanarak her mali dönemin değer kaybını verir

AMORLINC işlevi

Finansal:    Her mali döneme ilişkin yıpranmayı verir

VE işlevi

Mantıksal:    Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir

ARAP işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:    Bir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür

ALANSAY işlevi

Arama ve başvuru:    Başvurudaki alanların sayısını verir

ASC işlevi

Metin:    Karakter dizesindeki tam genişlikli (çift baytlı) İngilizce harfleri veya katanayı yarım genişlikli (tek baytlı) karakterlerle değiştirir

ASİN işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının arksinüsünü verir

ASİNH işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir

ATAN işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının arktanjantını verir

ATAN2 işlevi

Matematik ve trigonometri:    x ve y koordinatlarının arktanjantını verir

ATANH işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir

ORTSAP işlevi

İstatistik:    Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir

ORTALAMA işlevi

İstatistik:    Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir

ORTALAMAA işlevi

İstatistik:    Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir

EĞERORTALAMA işlevi

İstatistik:    Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir

Ortalamaıfs işlevi
2019

İstatistik:    Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.

BAHTMETİN işlevi

Metin:    Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür

TABAN işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür

BESSELI işlevi

Mühendislik:    Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir

BESSELJ işlevi

Mühendislik:    Bessel işlevi Jn(x)'i verir

BESSELK işlevi

Mühendislik:    Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir

BESSELY işlevi

Mühendislik:    Bessel işlevi Yn(x)'i verir

BETADAĞ işlevi

Uyumluluk:    Beta kümülatif dağılım işlevini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

BETA.DAĞ işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Beta kümülatif dağılım işlevini verir

BETATERS işlevi

Uyumluluk:    Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

BETA.TERS işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir

BIN2DEC işlevi

Mühendislik:    İkili bir sayıyı ondalık sayıya dönüştürür

BIN2HEX işlevi

Mühendislik:    İkili bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürür

BIN2OCT işlevi

Mühendislik:    İkili bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür

BİNOMDAĞ işlevi

Uyumluluk:    Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

BİNOM.DAĞ işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir

BİNOM.DAĞ.ARALIK işlevi
Excel 2013

İstatistik:    Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir

BİNOM.TERS işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir

BİTVE işlevi
Excel 2013

Mühendislik:    İki sayının bit tabanlı 'Ve' sonucunu verir

BİTSOLAKAYDIR işlevi
Excel 2013

Mühendislik:    Kaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir

BİTVEYA işlevi
Excel 2013

Mühendislik:    2 sayının bit tabanlı YADA değerini verir

BİTSAĞAKAYDIR işlevi
Excel 2013

Mühendislik:    Kaydırma_miktarı bit kadar sağa kaydırılan bir değer sayısı verir

BİTÖZELVEYA işlevi
Excel 2013

Mühendislik:    İki sayının bit tabanlı 'ÖZELVEYA' sonucunu verir

ÇAĞIR işlevi

Eklenti ve Otomasyon:    Dinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırır

TAVANAYUVARLA işlevi

Matematik ve trigonometri:    Sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar

TAVANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar

TAVANAYUVARLA.DUYARLI işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.

HÜCRE işlevi

Bilgi:    Hücrenin biçimlendirmesi, konumu veya içeriği hakkında bilgi verir

Bu işlev Web için Excel 'de kullanılamaz.

DAMGA işlevi

Metin:    Kod numarası ile belirtilen karakteri verir

KİKAREDAĞ işlevi

Uyumluluk:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir

Not: Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KİKARETERS işlevi

Uyumluluk:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir

Not: Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KİKARETEST işlevi

Uyumluluk:    Bağımsızlık sınamasını verir

Not: Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KİKARE.DAĞ işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir

KİKARE.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir

KİKARE.TERS işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir

KİKARE.TERS.SAĞK işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir

KİKARE.TEST işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Bağımsızlık sınamasını verir

ELEMAN işlevi

Arama ve başvuru:    Değer listesinden bir değer seçer

TEMİZ işlevi

Metin:    Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır

KOD işlevi

Metin:    Metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir

SÜTUN işlevi

Arama ve başvuru:    Başvurunun sütun numarasını verir

SÜTUNSAY işlevi

Arama ve başvuru:    Başvurudaki sütunların sayısını verir

KOMBİNASYON işlevi

Matematik ve trigonometri:    Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir

KOMBİNASYONA işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:   
Verilen sayıda öğe için tekrarları olan kombinasyon sayısını verir

KARMAŞIK işlevi

Mühendislik:    Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür

CONCAT işlevi
2019

Metin:    Birden fazla aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ancak sınırlayıcı veya Boş Hücreleri Yoksayan bağımsız değişkenler sağlamaz.

BİRLEŞTİR işlevi

Metin:    Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir

GÜVENİRLİK işlevi

Uyumluluk:    Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

GÜVENİLİRLİK.NORM işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir

GÜVENİLİRLİK.T işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    T-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.

ÇEVİR işlevi

Mühendislik:    Sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür

KORELASYON işlevi

İstatistiksel    İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir

COS işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının kosinüsünü verir

COSH işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

COT işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

COTH işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:    Bir açının kotanjantını verir

BAĞ_DEĞ_SAY işlevi

İstatistiksel    Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevi

İstatistiksel    Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar

BOŞLUKSAY işlevi

İstatistiksel    Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar

EĞERSAY işlevi

İstatistik:    Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar


VSEÇSAY işlevi 2019

İstatistiksel    Verilen birden çok ölçüte uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar

KUPONGÜNBD işlevi

Finansal:    Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir

KUPONGÜN işlevi

Finansal:    Alış tarihini de içermek üzere, kupon süresinde içindeki gün sayısını verir

KUPONGÜNDSK işlevi

Finansal:    Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir

KUPONGÜNSKT işlevi

Finansal:    Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir

KUPONSAYI işlevi

Finansal:    Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir

KUPONGÜNÖKT işlevi

Finansal:    Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir

KOVARYANS işlevi

Uyumluluk:    Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KOVARYANS.P işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir

KOVARYANS.S işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir

KRİTİKBİNOM işlevi

Uyumluluk:    Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

CSC işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:    Bir açının kosekantını verir

CSCH işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:    Bir açının hiperbolik kosekantını verir

KÜPKPIÜYESİ işlevi

Bölüm    Bir ana performans göstergesi (KPI) adı, özelliği ve ölçüsü döndürür ve hücrede ad ve özellik görüntüler. KPI, bir kurumun performansını izlemek için kullanılan aylık brüt kâr ya da üç aylık çalışan giriş çıkışları gibi ölçülebilen bir birimdir.

KÜPÜYESİ işlevi

Bölüm    Küp hiyerarşisinde bir üyeyi veya kaydı verir. Üye veya kaydın küpte varolduğunu doğrulamak için kullanılır.

KÜPÜYEÖZELLİĞİ işlevi

Bölüm    Küpteki bir üyenin özelliğinin değerini verir. Küp içinde üye adının varlığını doğrulamak ve bu üyenin belli özelliklerini getirmek için kullanılır.

DERECELİKÜPÜYESİ işlevi

Bölüm    Küme içindeki üyenin derecesini veya kaçıncı olduğunu verir. En iyi satış elemanı, veya en iyi on öğrenci gibi bir kümedeki bir veya daha fazla öğeyi getirmek için kullanılır.

KÜPKÜMESİ işlevi

Bölüm    Kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel'e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar.

KÜPKÜMESAYISI işlevi

Bölüm    Kümedeki öğelerin sayısını verir.

KÜPDEĞERİ işlevi

Küp:    Bir küpten toplam değeri verir.

TOPÖDENENFAİZ işlevi

Finansal:    İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir

TOPANAPARA işlevi

Finansal:    İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen kümülatif anaparayı verir

TARİH işlevi

Tarih ve Saat:    Belirli bir tarihin seri numarasını verir

TARİHFARKI işlevi

Tarih ve Saat:    İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplar. Bu işlev, bir yaş hesaplamanız gereken formüllerde faydalıdır.

TARİHSAYISI işlevi

Tarih ve Saat:    Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür

VSEÇORT işlevi

Veritabanı    Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir

GÜN işlevi

Tarih ve Saat:    Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür

GÜNSAY işlevi
Excel 2013

Tarih ve Saat:    İki tarih arasındaki gün sayısını verir

GÜN360 işlevi

Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar

AZALANBAKİYE işlevi

Finansal:    Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir

DBCS işlevi
Excel 2013

Metin:    Karakter dizesindeki tek genişlikli (tek baytlı) İngilizce harfleri veya katakanayı çift genişlikli (iki baytlı) karakterlerle değiştirir

VSEÇSAY işlevi

Veritabanı    Veritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar

VSEÇSAYDOLU işlevi

Veritabanı    Veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar

ÇİFTAZALANBAKİYE işlevi

Finansal:    Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir

DEC2BIN işlevi

Mühendislik:    Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür

DEC2HEX işlevi

Mühendislik:    Ondalık bir sayıyı, onaltılı tabana dönüştürür

DEC2OCT işlevi

Mühendislik:    Ondalık bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür

ONDALIK işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:    Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür

DERECE işlevi

Matematik ve trigonometri:    Radyanları dereceye dönüştürür

DELTA işlevi

Mühendislik:    İki değerin eşit olup olmadığını sınar

SAPKARE işlevi

İstatistik:    Sapmaların karelerinin toplamını verir

VAL işlevi

Veritabanı    Veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır

İNDİRİM işlevi

Finansal:    Bir tahvilin indirim oranını verir

VSEÇMAK işlevi

Veritabanı    Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir

VSEÇMİN işlevi

Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir

LİRA işlevi

Metinleri    Bir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür

LİRAON işlevi

Finansal:    Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür

LİRAKES işlevi

Finansal:    Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür

VSEÇÇARP işlevi

Veritabanı    Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar

VSEÇSTDSAPMA işlevi

Veritabanı    Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder

VSEÇSTDSAPMAS işlevi

Veritabanı    Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar

VSEÇTOPLA işlevi

Veritabanı    Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar

SÜRE işlevi

Finansal:    Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir

VSEÇVAR işlevi

Veritabanı    Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder

VSEÇVARS işlevi

Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar

SERİTARİH işlevi

Tarih ve Saat:    Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir

ETKİN işlevi

Finansal:    Efektif yıllık faiz oranını verir

URLKODLA işlevi
Excel 2013

Web:    URL ile kodlanmış bir dize verir

Bu işlev Web için Excel 'de kullanılamaz.

SERİAY işlevi

Tarih ve saat:    Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir

HATAİŞLEV işlevi

Mühendislik:    Hata işlevini verir

HATAİŞLEV.DUYARLI işlevi
Excel 2010

Mühendislik:    Hata işlevini verir

TÜMHATAİŞLEV işlevi

Mühendislik:    Tamamlayıcı hata işlevini verir

TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI işlevi
Excel 2010

Mühendislik:    X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir

HATA.TİPİ işlevi

Bilgi:    Bir hata türüne karşılık gelen numarayı verir

EUROCONVERT işlevi

Eklenti ve Otomasyon:    Euro'yu ara değer (üçgen) olarak kullanıp bir sayıyı euro'ya, euro'dan euro üyesi bir para birimine veya euro üyesi para biriminden diğerine dönüştürür

ÇİFT işlevi

Matematik ve trigonometri:    Sayıyı, en yakın çift tamsayıya yuvarlar

ÖZDEŞ işlevi

Metin:    İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler

EXP İşlevi

Matematik ve trigonometri:    e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir

ÜSTEL.DAĞ işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Üstel dağılımı verir

ÜSTELDAĞ işlevi

Uyumluluk:    Üstel dağılımı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

ÇARPINIM işlevi

Matematik ve trigonometri:    Sayının faktörünü verir

ÇİFTFAKTÖR işlevi

Matematik ve trigonometri:    Sayının çift çarpınımını verir

YANLIŞ işlevi

Mantıksal:    YANLIŞ mantıksal değerini verir

F.DAĞ işlevi
Excel 2010

İstatistik:    F olasılık dağılımını verir

FDAĞ işlevi

Uyumluluk:    F olasılık dağılımını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

F.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010

İstatistik:    F olasılık dağılımını verir

FİLTRELE işlevi

Office 365 düğmesi

Arama ve başvuru:    Tanımladığınız ölçütlere göre bir veri aralığına filtre uygular

XMLFİLTRELE işlevi
Excel 2013

Web:    Belirtilen XPath'i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür

Bu işlev Web için Excel 'de kullanılamaz.

BUL, BULB işlevleri

Metinleri    Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)

F.TERS işlevi
Excel 2010

İstatistik:    F olasılık dağılımının tersini verir

F.TERS.SAĞK işlevi
Excel 2010

İstatistik:    F olasılık dağılımının tersini verir

FTERS işlevi

İstatistik:    F olasılık dağılımının tersini verir

FISHER işlevi

İstatistik:    Fisher dönüşümünü verir

FISHERTERS işlevi

İstatistiksel    Fisher dönüşümünün tersini verir

SAYIDÜZENLE işlevi

Metin:    Sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir

TABANAYUVARLA işlevi

Uyumluluk:    Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

Excel 2007 ve Excel 2010 uygulamasında, bu bir Matematik ve trigonometri işlevidir.

TABANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar

TABANAYUVARLA.DUYARLI işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.

TAHMİN işlevi

İstatistiksel    Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir

Excel 2016 Bu işlev tahminle değiştirilir.Yeni tahmin işlevlerininBIR parçası olarak doğrusal ancak önceki sürümlerle uyumluluk için kullanılabilir.

TAHMİN.ETS işlevi
Excel 2016

İstatistiksel    Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür

TAHMİN.ETS.GVNARAL işlevi
Excel 2016

İstatistiksel    Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür

TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK işlevi
Excel 2016

İstatistiksel:    Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür

TAHMİN.ETS.İSTAT işlevi
Excel 2016

İstatistiksel    Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür

TAHMİN.DOĞRUSAL işlevi
Excel 2016

İstatistiksel:    Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür

FORMÜLMETNİ işlevi
Excel 2013

Arama ve başvuru:    Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir

SIKLIK işlevi

İstatistik:    Sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir

F.TEST işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    F-test'in sonucunu verir

FTEST işlevi

Uyumluluk:    F-test sonucunu verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

GD işlevi

Finansal:    Yatırımın gelecekteki değerini verir

GDPROGRAM işlevi

Finansal:    Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir

GAMA işlevi
Excel 2013

İstatistiksel    Gama işlevi değerini verir

GAMA.DAĞ işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Gama dağılımını verir

GAMADAĞ işlevi

Uyumluluk:    Gama dağılımını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

GAMA.TERS işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Gama kümülatif dağılımının tersini verir

GAMATERS işlevi

Uyumluluk:    Gama kümülatif dağılımının tersini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

GAMALN işlevi

İstatistiksel    Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir

GAMALN.DUYARLI işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir

GAUSS işlevi
Excel 2013

İstatistiksel    Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir

OBEB işlevi

Matematik ve trigonometri:    En büyük ortak böleni verir

GEOORT işlevi

İstatistik:    Geometrik ortayı verir

BESINIR işlevi

Mühendislik:    Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar

ÖZETVERİAL işlevi

Arama ve başvuru:    PivotTable raporunda depolanan verileri döndürür

BÜYÜME işlevi

İstatistiksel    Üstel bir eğilim boyunca değerler verir

HARORT işlevi

İstatistiksel    Harmonik ortayı verir

HEX2BIN işlevi

Mühendislik:    Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür

HEX2DEC işlevi

Mühendislik:    Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür

HEX2OCT işlevi

Mühendislik:    Onaltılı bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür

YATAYARA işlevi

Arama ve başvuru:    Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir

SAAT işlevi

Tarih ve saat:    Bir seri numarasını saate dönüştürür

KÖPRÜ işlevi

Arama ve başvuru:    Ağ sunucusunda, intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur

HİPERGEOM.DAĞ işlevi

İstatistik:    Hipergeometrik dağılımı verir

HİPERGEOMDAĞ işlevi

Uyumluluk:    Hipergeometrik dağılımı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

EĞER işlevi

Mısır    Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir

EĞERHATA işlevi

Mısır    Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri verir; aksi taktirde formül sonucunu verir

EĞERYOKSA işlevi
Excel 2013

Mantıksal:    İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir

IFS işlevi
2019

Mantıksal:    Bir veya birden fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür.

SANMUTLAK işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir

SANAL işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir

SANBAĞ_DEĞİŞKEN işlevi

Mühendislik:    Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir

SANEŞLENEK işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir

SANCOS işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir

SANCOSH işlevi
Excel 2013

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

SANCOT işlevi
Excel 2013

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının kotanjantını verir

SANCSC işlevi
Excel 2013

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının kosekantını verir

SANCSCH işlevi
Excel 2013

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir

SANBÖL işlevi

Mühendislik:    İki karmaşık sayının bölümünü verir

SANÜS işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının üssünü verir

SANLN işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir

SANLOG10 işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir

SANLOG2 işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir

SANKUVVET işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir

SANÇARP işlevi

Mühendislik:    Karmaşık sayıların çarpımını verir

SANGERÇEK işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının gerçek katsayısını verir

SANSEC işlevi
Excel 2013

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının sekantını verir

SANSECH işlevi
Excel 2013

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir

SANSIN işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının sinüsünü verir

SANSINH işlevi
Excel 2013

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir

SANKAREKÖK işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının karekökünü verir

SANTOPLA işlevi

Mühendislik:    İki karmaşık sayının farkını verir

SANÇIKAR işlevi

Mühendislik:    Karmaşık sayıların toplamını verir

SANTAN işlevi
Excel 2013

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının tanjantını verir

İNDİS işlevi

Arama ve başvuru:    Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır

DOLAYLI işlevi

Arama ve başvuru:    Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir

BİLGİ işlevi

Bilgi:    Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir

Bu işlev Web için Excel 'de kullanılamaz.

TAMSAYI işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar

KESMENOKTASI işlevi

İstatistiksel    Doğrusal regresyon çizgisinin kesişme noktasını verir

FAİZORANI işlevi

Finansal:    Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir

FAİZTUTARI işlevi

Finansal:    Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir

İÇ_VERİM_ORANI işlevi

Finansal:    Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir

EBOŞSA işlevi

Bilgisini    Değer boşsa, DOĞRU verir

EHATA işlevi

Bilgisini    Değer #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir

EHATALIYSA işlevi

Bilgi:    Değer herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir

ÇİFTMİ işlevi

Bilgi:    Sayı çiftse, DOĞRU verir

EFORMÜLSE işlevi
Excel 2013

Bilgi:    Formül içeren bir hücreye başvuru varsa DOĞRU değerini verir

EMANTIKSALSA işlevi

Bilgi:    Değer mantıksal bir değerse, DOĞRU verir

EYOKSA işlevi

Bilgi:    Değer #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir

EMETİNDEĞİLSE işlevi

Bilgi:    Değer metin değilse, DOĞRU verir

ESAYIYSA işlevi

Bilgi:    Değer bir sayıysa, DOĞRU verir

TEKMİ işlevi

Bilgi:    Sayı tekse, DOĞRU verir

EREFSE işlevi

Bilgi:    Değer bir başvuruysa, DOĞRU verir

EMETİNSE işlevi

Bilgi:    Değer bir metinse, DOĞRU verir

ISO.TAVAN işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:    En yakın büyük tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir.

ISOHAFTASAY işlevi
Excel 2013

Tarih ve saat:    Belirli bir tarih için, yılın ISO hafta numarası sayısını verir

ISPMT işlevi

Finansal:    Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.

JIS işlevi

Metin:   Dizedeki yarım genişlikteki (tek baytlı) karakterleri tam genişlikteki (çift baytlı) karakterlerle değiştirir

BASIKLIK işlevi

İstatistiksel    Veri kümesinin basıklığını verir

BÜYÜK işlevi

İstatistiksel    Veri kümesindeki k. en büyük değeri verir

OKEK işlevi

Matematik ve trigonometri:    En küçük ortak katı verir

SOLDAN, SOLB işlevleri

Metinleri    Metin değerinin en solundaki karakterleri verir

UZUNLUK, UZUNLUKB işlevleri

Metinleri    Metin dizesindeki karakter sayısını verir

DOT işlevi

İstatistiksel    Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir

LN işlevi

Matematik ve trigonometri:    Sayının doğal logaritmasını verir

LOG işlevi

Matematik ve trigonometri:    Sayının, belirtilen tabandaki logaritmasını verir

LOG10 işlevi

Matematik ve trigonometri:    Sayının 10 tabanında logaritmasını verir

LOT işlevi

İstatistik:    Üstel bir eğilimin parametrelerini verir

LOGTERS işlevi

Uyumluluk:    Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir

LOGNORM.DAĞ işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Birikimli lognormal dağılımını verir

LOGNORMDAĞ işlevi

Uyumluluk:    Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir

LOGNORM.TERS işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir

ARA işlevi

Arama ve başvuru:    Vektördeki veya dizideki değerleri arar

KÜÇÜKHARF işlevi

Metinleri    Metni küçük harfe dönüştürür.

KAÇINCI işlevi

Arama ve başvuru:    Başvurudaki veya dizideki değerleri arar

MAK işlevi

İstatistiksel    Bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir

MAKA işlevi

İstatistiksel    Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir

Maxıfs işlevi
2019

İstatistik:    Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en büyük değeri döndürür

DETERMİNANT işlevi

Matematik ve trigonometri:    Dizinin matris determinantını verir

MSÜRE işlevi

Finansal:    Varsayılan nominal değeri 100 TL olan menkul değer için değiştirilmiş Macauley sürekliliğini verir

ORTANCA işlevi

İstatistiksel    Belirtilen sayıların orta değerini verir

PARÇAAL, ORTAB işlevleri

Metin:    Metin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verir

MİN işlevi

İstatistiksel    Bağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verir

Minifer işlevi
2019

İstatistiksel:    Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en küçük değeri döndürür.

MİNA işlevi

İstatistiksel    Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verir

DAKİKA işlevi

Tarih ve Saat:    Seri numarasını dakikaya dönüştürür

DİZEY_TERS işlevi

Matematik ve trigonometri:    Dizinin matris tersini verir

D_İÇ_VERİM_ORANI işlevi

Finansal:    Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir

DÇARP işlevi

Matematik ve trigonometri:    İki dizinin matris çarpımını verir

MOD işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bölmeden kalanı verir

ENÇOK_OLAN işlevi

Uyumluluk:    Veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

ENÇOK_OLAN.ÇOK işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Dizide veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir.

ENÇOK_OLAN.TEK işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir

AY işlevi

Tarih ve Saat:    Seri numarasını aya dönüştürür

KYUVARLA işlevi

Matematik ve trigonometri:    İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir

ÇOKTERİMLİ işlevi

Matematik ve trigonometri:    Sayı kümesinin çok terimlisini verir

BİRİMMATRİS işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:    Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir

S işlevi

Bilgisini    Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir

YOKSAY işlevi

Bilgi:    #YOK hata değerini verir

NEGBİNOM.DAĞ işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Negatif binom dağılımını verir

NEGBİNOMDAĞ işlevi

Uyumluluk:    Negatif binom dağılımını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

TAMİŞGÜNÜ işlevi

Tarih ve Saat:    İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir

TAMİŞGÜNÜ.ULUSL işlevi
Excel 2010

Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir

NOMİNAL işlevi

Finansal:    Yıllık nominal faiz oranını verir

NORM.DAĞ işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Normal birikimli dağılımı verir

NORMDAĞ işlevi

Uyumluluk:    Normal kümülatif dağılımı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

NORMTERS işlevi

İstatistiksel    Normal kümülatif dağılımın tersini verir

NORM.TERS işlevi
Excel 2010

Uyumluluk:    Normal kümülatif dağılımın tersini verir

Not: Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

NORM.S.DAĞ işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Standart normal birikimli dağılımı verir

NORMSDAĞ işlevi

Uyumluluk:    Standart normal kümülatif dağılımı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

NORM.S.TERS işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Standart normal birikimli dağılımın tersini verir

NORMSTERS işlevi

Uyumluluk:    Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

DEĞİL işlevi

Mısır    Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir

ŞİMDİ işlevi

Tarih ve saat:    Geçerli tarih ve saatin seri numarasını verir

TAKSİT_SAYISI işlevi

Finansal:    Bir yatırımın dönem sayısını verir

NBD işlevi

Finansal:    Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir

SAYIDEĞERİ işlevi
Excel 2013

Metin:    Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür

OCT2BIN işlevi

Mühendislik:    Sekizli sayıyı ikiliye dönüştürür

OCT2DEC işlevi

Mühendislik:    Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür

OCT2HEX işlevi

Mühendislik:    Sekizli bir sayıyı onaltılı bir sayıya çevirir

TEK işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar

TEKYDEĞER işlevi

Finansal:    İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

TEKYÖDEME işlevi

Finansal:    İlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir

TEKSDEĞER işlevi

Finansal:    Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

TEKSÖDEME işlevi

Finansal:    Son dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir

KAYDIR işlevi

Arama ve başvuru:    Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir

YADA işlevi

Mantıksal:    Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir

PSÜRE işlevi
Excel 2013

Finansal:    Yatırımın belirtilen bir değere ulaşması için gerekli dönem sayısını verir

PEARSON işlevi

İstatistiksel    Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir

YÜZDEBİRLİK.HRC işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, hariçtir aralığındadır

YÜZDEBİRLİK.DHL işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki frekans toplamını verir

YÜZDEBİRLİK işlevi

Uyumluluk:    Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

YÜZDERANK.HRC işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir

YÜZDERANK.DHL işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir

YÜZDERANK işlevi

Uyumluluk:    Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

PERMÜTASYON işlevi

İstatistik:    Verilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir

PERMÜTASYONA işlevi
Excel 2013

İstatistiksel    Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)

PHI işlevi
Excel 2013

İstatistik:    Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir

SES işlevi

Metin:    Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar

Pİ işlevi

Matematik ve trigonometri:    Pi değerini verir

DEVRESEL_ÖDEME işlevi

Finansal:    Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir

POISSON.DAĞ işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Poisson dağılımını verir

POISSON işlevi

Uyumluluk:    Poisson dağılımını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KUVVET işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir

ANA_PARA_ÖDEMESİ işlevi

Finansal:    Verilen bir süre için bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir

DEĞER işlevi

Finansal:    Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

DEĞERİND işlevi

Finansal:    İndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

DEĞERVADE işlevi

Finansal:    Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

OLASILIK işlevi

İstatistiksel    Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir

ÇARPIM işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bağımsız değişkenlerini çarpar

YAZIM.DÜZENİ işlevi

Metinleri    Metin değerinin her sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir

BD işlevi

Finansal:    Yatırımın bugünkü değerini verir

DÖRTTEBİRLİK işlevi

Uyumluluk:    Veri kümesinin dörtte birliğini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

DÖRTTEBİRLİK.HRC işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir

DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Veri kümesinin dörtte birini verir

BÖLÜM işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bölmenin tamsayı kısmını verir

RADYAN işlevi

Matematik ve trigonometri:    Dereceyi radyana çevirir

S_SAYI_ÜRET işlevi

Matematik ve trigonometri:    0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir

RASGDİZİ işlevi

Office 365 düğmesi

Matematik ve trigonometri:    0 ile 1 arasında rastgele bir sayı dizisi döndürür. Ancak, doldurulacak satır ve sütun sayısını, en küçük ve en büyük değerleri ve sayıların veya ondalık değerlerin tamamının döndürülmesini isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz.

RASTGELEARADA işlevi

Matematik ve trigonometri:    Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir

RANK.ORT işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

RANK.EŞİT işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

RANK işlevi

Uyumluluk:    Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

FAİZ_ORANI işlevi

Finansal:    Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir

GETİRİ işlevi

Finansal:    Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir

YAZMAÇ.KODU işlevi

Eklenti ve Otomasyon:    Daha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verir

DEĞİŞTİR, DEĞİŞTİRB işlevleri

Metinleri    Metnin içindeki karakterleri değiştirir

YİNELE işlevi

Metinleri    Metni belirtilen sayıda yineler

SAĞDAN, SAĞB işlevleri

Metinleri    Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir

ROMEN işlevi

Matematik ve trigonometri:    Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir

YUVARLA işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı belirtilen basamak sayısına yuvarlar

AŞAĞIYUVARLA işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

YUKARIYUVARLA işlevi

Matematik ve trigonometri:    Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar

SATIR işlevi

Arama ve başvuru:    Başvurunun satır sayısını verir

SATIRSAY işlevi

Arama ve başvuru:    Başvurudaki satır sayısını verir

GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ işlevi
Excel 2013

Finansal:    Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir

RKARE işlevi

İstatistiksel    Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir

GZV işlevi

Arama ve başvuru:    COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri alır

MBUL, ARAB işlevleri

Metinleri    Metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)

SEC işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:    Bir açının sekantını verir

SECH işlevi
Excel 2013

Matematik ve trigonometri:    Bir açının hiperbolik sekantını verir

SANİYE işlevi

Tarih ve saat:    Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür

SIRALI işlevi

Office 365 düğmesi

Matematik ve trigonometri:    Dizideki sıralı sayıların listesini oluşturur; örneğin, 1, 2, 3, 4

SERİTOPLA işlevi

Matematik ve trigonometri:    Formül esasında kuvvet serisi toplamını verir

SAYFA işlevi
Excel 2013

Bilgi:    Başvurulan sayfanın sayfa numarasını verir

SAYFALAR işlevi
Excel 2013

Bilgi:    Başvurudaki sayfa sayısını verir

İŞARET işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının işaretini verir

SİN işlevi

Matematik ve trigonometri:    Verilen açının sinüsünü verir

SİNH işlevi

Matematik ve trigonometri:    Sayının hiperbolik sinüsünü verir

ÇARPIKLIK işlevi

İstatistik:    Dağılım çarpıklığını verir

ÇARPIKLIK.P işlevi
Excel 2013

İstatistik:    Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir: Bir dağılımın ortalaması etrafında asimetri derecesinin karakterizasyonu

DA işlevi

Finansal:    Varlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verir

EĞİM işlevi

İstatistik:    Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir

KÜÇÜK işlevi

İstatistik:    Veri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir

SIRALA işlevi

Office 365 düğmesi

Arama ve başvuru:    Aralığın veya dizinin içeriğini sıralar

SIRALAÖLÇÜT işlevi

Office 365 düğmesi

Arama ve başvuru:    Aralık veya dizi içeriğini, ilgili aralıktaki veya dizideki değerleri temel alarak sıralar

KAREKÖK işlevi

Matematik ve trigonometri:    Pozitif bir karekök verir

KAREKÖKPİ işlevi

Matematik ve trigonometri:    (* Pi sayısının) kare kökünü verir

STANDARTLAŞTIRMA işlevi

İstatistik:    Normalleştirilmiş bir değer verir

STDSAPMA işlevi

Uyumluluk:    Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder

STDSAPMA.P işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Standart sapmayı tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

STDSAPMA.S işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder

STDSAPMAA işlevi

İstatistiksel    Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder

STDSAPMAS işlevi

Uyumluluk:    Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

STDSAPMASA işlevi

İstatistiksel    Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

STHYX işlevi

İstatistik:    Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir

YERİNEKOY işlevi

Metin:    Metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar

ALTTOPLAM işlevi

Matematik ve trigonometri:    Listede veya veritabanında bir alt toplam verir

TOPLA işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bağımsız değişkenlerini toplar

ETOPLA işlevi

Matematik ve trigonometri:    Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar

Topıtopla işlevi
2019

Matematik ve trigonometri:    Aralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar

TOPLA.ÇARPIM işlevi

Matematik ve trigonometri:    İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir

TOPKARE işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bağımsız değişkenlerin kareleri toplamını verir

TOPX2EY2 işlevi

Matematik ve trigonometri:    İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin farkının toplamını verir

TOPX2AY2 işlevi

Matematik ve trigonometri:    İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir

TOPXEY2 işlevi

Matematik ve trigonometri:    İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir

İLKEŞLENEN işlevi
Excel 2016

Mantıksal:    Değerler listesindeki bir ifadeyi değerlendirir ve eşleşen ilk değere karşılık gelen sonucu döndürür. Eşleşme yoksa, isteğe bağlı bir varsayılan değer döndürülebilir.

YAT işlevi

Finansal:    Bir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verir

M işlevi

Metin:    Bağımsız değişkenlerini metne dönüştürür

TAN işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının tanjantını verir

TANH işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik tanjantını verir

HTAHEŞ işlevi

Finansal:    Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir

HTAHDEĞER işlevi

Finansal:    Hazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir

HTAHÖDEME işlevi

Finansal:    Hazine bonosunun ödemesini verir

T.DAĞ işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir

T.DAĞ.2K işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir

T.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Student t-dağılımını verir

TDAĞ işlevi

Uyumluluk:    Student t dağılımını verir

METNEÇEVİR işlevi

Metinleri    Sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür

Metinbirleştir işlevi
2019

Metin:    Birden çok aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ve birleştirilen her metin değeri arasına belirttiğiniz bir sınırlayıcıyı ekler. Sınırlayıcı boş bir metin dizesi ise, bu işlev sonucunda aralıklar sınırlayıcı olmadan birleştirilir.

ZAMAN işlevi

Tarih ve saat:    Belirli bir zamanın seri numarasını verir

ZAMANSAYISI işlevi

Tarih ve Saat:    Metin biçimindeki bir saati seri numarasına dönüştürür

T.TERS işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir

T.TERS.2K işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Student t-dağılımının tersini verir

TTERS işlevi

Uyumluluk:    Student t-dağılımının tersini verir

BUGÜN işlevi

Tarih ve saat:    Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür

DEVRİK_DÖNÜŞÜM işlevi

Arama ve başvuru:    Dizinin devrik dönüşümünü verir

EĞİLİM işlevi

İstatistiksel    Doğrusal bir eğilim boyunca değer verir

KIRP işlevi

Metinleri    Metindeki boşlukları kaldırır

KIRPORTALAMA işlevi

İstatistiksel    Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir

DOĞRU işlevi

Mantıksal:    DOĞRU mantıksal değerini verir

NSAT işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar

T.TEST işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir

TTEST işlevi

Uyumluluk:    Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

TÜR işlevi

Bilgi:    Değerin veri türünü belirten bir sayı verir

UNICODEKARAKTERİ işlevi
Excel 2013

Metin:    Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir

UNICODE işlevi
Excel 2013

Metin:    Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir

BENZERSİZ işlevi

Office 365 düğmesi

Arama ve başvuru:    Bir liste veya aralıktaki benzersiz değerler listesini döndürür

BÜYÜKHARF işlevi

Metinleri    Metni büyük harfe çevirir

SAYIYAÇEVİR işlevi

Metinleri    Metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür

VAR işlevi

Uyumluluk:    Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

VAR.P işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar

VAR.S işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder

VARA işlevi

İstatistik:    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder

VARS işlevi

Uyumluluk:    Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

VARSA işlevi

İstatistiksel    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

DAB işlevi

Finansal:    Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir

DÜŞEYARA işlevi

Arama ve başvuru:    Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder

WEBHİZMETİ işlevi
Excel 2013

Web:    Bir web hizmetinden alınan verileri getirir.

Bu işlev Web için Excel 'de kullanılamaz.

HAFTANINGÜNÜ işlevi

Tarih ve Saat:    Seri numarasını haftanın gününe dönüştürür

HAFTASAY işlevi

Tarih ve Saat:    Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür

WEIBULL işlevi

Uyumluluk:    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

WEIBULL.DAĞ işlevi
Excel 2010

İstatistiksel    Weibull dağılımını verir

İŞGÜNÜ işlevi

Tarih ve Saat:    Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir

İŞGÜNÜ.ULUSL işlevi
Excel 2010

Tarih ve Saat:    Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verir

AİÇVERİMORANI işlevi

Finansal:    Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir

ÇAPRAZARA işlevi

Office 365 düğmesi

Arama ve başvuru:    Bir Aralık veya dizi arar ve bulduğu ilk eşleşmeye karşılık gelen bir öğe döndürür. Eşleşme yoksa, XLOOKUP en yakın (yaklaşık) eşleşmeyi döndürebilir. 

XMATCH işlevi

Office 365 düğmesi

Arama ve başvuru:    Bir dizi veya hücre aralığındaki bir öğenin göreli konumunu verir. 

ANBD işlevi

Finansal:    Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir

ÖZELVEYA işlevi
Excel 2013

Mantıksal:    Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum YADA değerini verir

YIL işlevi

Tarih ve Saat:    Seri numarasını yıla dönüştürür

YILORAN işlevi

Tarih ve saat:    Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesrini verir

ÖDEME işlevi

Finansal:    Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir

ÖDEMEİND işlevi

Finansal:    Hazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir

ÖDEMEVADE işlevi

Finansal:    Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir

Z.TEST işlevi
Excel 2010

İstatistik:    Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar

ZTEST işlevi

Uyumluluk:    Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

İlgili Konular

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Excel
'deki Formüllere genel bakışbozuk formülleri
önlemeformüllerdeki hataları algılama

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×