Belirli hücre içeriğini kopyalama ve yapıştırma

Mac’te Microsoft 365 için Excel, Mac için Excel 2019, Mac için Excel 2016

Belirli hücre içeriklerini veya özniteliklerini (formüller, biçimler, açıklamalar ve doğrulama gibi) kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Varsayılan olarak, kopyala Aralarında çok-çok ilişkisi olan tablolar ve Ses düzeyi kaydırıcısı simgelerini (veya COMMAND + C ve COMMAND + V) yapıştırırsanız , tüm nitelikler kopyalanır. Belirli bir yapıştırma seçeneğini seçmek için, Yapıştır menü seçeneğini kullanabilir veya Özel Yapıştır’ı seçip Özel Yapıştır kutusundan bir seçeneği belirleyebilirsiniz. Seçtikleriniz dışındaki öznitelikler, yapıştırma yaptığınızda hariç tutulur.

Seçeneklerin ve Özel Yapıştır’ın gösterildiği Yapıştır menüsü

Yapıştır menüsü seçenekleri

 1. Kopyalamak istediğiniz verileri veya diğer öznitelikleri içeren hücreleri seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Kopyala Aralarında çok-çok ilişkisi olan tablolar 'ya tıklayın.

 3. Hücre içinde, kopyaladıklarınız yapıştırmak istediğiniz yere tıklayın.

 4. Giriş sekmesinde, Yapıştır'ın yanındaki oka tıklayın ve sonra aşağıdakilerden herhangi birini yapın. Yapıştır menüsündeki seçenekler, seçili hücrelerdeki veri türüne bağlı olarak değişir:

  Masaüstünü sunma işleminin ekran görüntüsü

Seçilecek komut

Yapıştırılacak öğe

Yapıştır

Bağlantılı veriler de dahil olmak üzere tüm hücre içeriği ve biçimlendirmesi.

Formüller

Yalnızca formüller.

Formüller ve Sayı Biçimlendirmesi

Yalnızca formüller ve sayı biçimlendirmesi seçenekleri.

Kaynak Biçimlendirmesini Koru

Tüm hücre içeriği ve biçimlendirmesi.

Kenarlıksız

Hücre kenarlıkları dışında tüm hücre içeriği ve biçimlendirmesi.

Kaynak Sütun Genişliklerini Koru

Yalnızca sütun genişlikleri.

İşlemi Tersine Çevir

Kopyalanan hücrelerin içeriğini yapıştırırken yeniden yönlendirir. Satırlardaki veriler sütunlar halinde (ve tersi) yapıştırılır.

Değer Yapıştır

Yalnızca, hücrelerde görüntülendikleri biçimde değerler.

Değerler ve Sayı Biçimlendirmesi

Yalnızca değerler ve sayı biçimlendirmesi.

Değerler ve Kaynak Biçimlendirmesi

Yalnızca değerler ve sayı rengi ve yazı tipi boyutu biçimlendirmesi.

Biçimlendirme

Sayı ve kaynak biçimlendirmesi dahil olmak üzere tüm hücre biçimlendirmesi.

Bağlantı Yapıştır

Yapıştırılan verileri orijinal verilere bağlama. Kopyaladığınız verilere bağlantı yapıştırdığınızda, Excel yeni konumda kopyalanan hücreye veya hücre aralığına bir mutlak başvuru girer.

Resim Olarak Yapıştır

Resmin bir kopyası.

Bağlı Resim

Özgün hücrelere bağlantısı olan görüntünün kopyası (özgün hücrelerde değişiklik yaparsanız, bu değişiklikler yapıştırılan görüntüye yansıtılır).

Sütun genişliklerini

Sütunun veya sütun aralığının genişliğini, diğer bir sütuna veya sütun aralığına yapıştırma.

Koşullu biçimlendirmeyi birleştir

Kopyalanan hücrelerden koşullu biçimlendirmeyi, yapıştırma alanında var olan koşullu biçimlendirmeyle birleştirin.

Özel Yapıştır seçenekleri

 1. Kopyalamak istediğiniz verileri veya diğer öznitelikleri içeren hücreleri seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Kopyala Aralarında çok-çok ilişkisi olan tablolar 'ya tıklayın.

 3. Hücre içinde, kopyaladıklarınız yapıştırmak istediğiniz yere tıklayın.

 4. Giriş sekmesinde, Yapıştır'ın yanındaki oka tıklayın ve Özel Yapıştır'ı seçin.

  Masaüstünü sunma işleminin ekran görüntüsü

 5. İstediğiniz seçeneği belirtin.

  Özel Yapıştır kutusu

Yapıştırma seçenekleri

Seçilecek komut

Yapıştırılacak öğe

Tümünü

Bağlantılı veriler de dahil olmak üzere tüm hücre içeriği ve biçimlendirmesi.

Formüller

Yalnızca formüller.

Değerler

Yalnızca, hücrelerde görüntülendikleri biçimde değerler.

Biçimler

Hücre içeriği ve biçimlendirmesi.

Açıklamalar

Yalnızca hücreye iliştirilmiş açıklamalar.

Doğrulama

Yalnızca veri doğrulama kuralları.

Kaynak temayı kullananların tümünü

Kaynak verilere uygulanan temanın kullanıldığı tüm hücre içeriği ve biçimlendirme.

Kenarlıklar dışındaki her şey

Hücre kenarlıkları dışında hücre içeriği ve biçimlendirmesi.

Sütun genişliklerini

Sütunun veya sütun aralığının genişliğini, diğer bir sütuna veya sütun aralığına.

Formüller ve sayı biçimlendirmeleri

Yalnızca formüller ve sayı biçimlendirmesi.

Değerler ve sayı biçimlendirmeleri

Seçili hücrelerden yalnızca değerleri ve sayı biçimlendirme seçeneklerini.

Tümü, koşullu biçimlendirmeleri birleştir

Kopyalanan hücrelerden koşullu biçimlendirmeyi, yapıştırma alanında var olan koşullu biçimlendirmeyle birleştirin.

İşlem seçenekleri

İşlem seçenekleri, kopyalama ve yapıştırma alanları arasında değerleri matematiksel olarak birleştirir.

Tıklayın

Kullanım amacı

Yok

Kopyalama alanının içeriğini matematik işlemi olmadan yapıştırma.

Toplama

Kopyalama alanındaki değerleri yapıştırma alanındaki değerlerle toplama.

Çıkarma

Kopyalama alanındaki değerleri yapıştırma alanındaki değerlerden çıkarma.

Çarpma

Yapıştırma alanındaki değerleri kopyalama alanındaki değerlerle çarpma.

Bölme

Yapıştırma alanındaki değerleri kopyalama alanındaki değerlere bölme.

Diğer seçenekler

Tıklayın

Kullanım amacı

Boş Olanları Atla

Kopyalama alanında boş hücreler varsa, yapıştırma alanınızdaki değerlerin veya özniteliklerin değiştirilmesini önleme.

İşlemi Tersine Çevir

Kopyalanan hücrelerin içeriğini yapıştırırken yeniden yönlendirir. Satırlardaki veriler sütunlar halinde (ve tersi) yapıştırılır.

Bağlantı Yapıştır

Veri bir resimse, kaynak resme bağlantılar. Kaynak resim değiştirilirse, bu da değişir.

İpucu: Bazı seçenekler, hem Yapıştır menüsünde hem de Özel Yapıştır iletişim kutusunda bulunur. Seçenek adları biraz farklı olabilir ama sonuçları aynıdır.

 1. Kopyalamak istediğiniz verileri veya diğer öznitelikleri içeren hücreleri seçin.

 2. Standart araç çubuğunda Kopyala düğmesi Kopyala 'ya tıklayın.

 3. Hücre içinde, kopyaladıklarınız yapıştırmak istediğiniz yere tıklayın.

 4. Giriş sekmesinde, Düzenle'nin altında Yapıştır'A tıklayın ve sonra da Özel Yapıştır'a tıklayın.

  Giriş sekmesi, Düzenle grubu

 5. Özel Yapıştır iletişim kutusunda, Yapıştır'ın altında aşağıdakilerden birini yapın:

  Tıklayın

  Kullanım amacı

  Tümü

  Bağlantılı veriler dahil tüm hücre içeriğini ve biçimlendirmesini yapıştırma.

  Formülleri

  Yalnızca formülleri formül çubuğunda girildikleri biçimde yapıştırma.

  Değerler

  Değerleri yalnızca hücrelerde görüntülendiği şekilde yapıştırın.

  Biçimleri

  Yalnızca hücre biçimlendirmesini yapıştırma.

  Açıklamaları

  Yalnızca hücreye eklenmiş açıklamaları yapıştırma.

  Doğrulama

  Kopyalanan hücrelerin veri doğrulama kurallarını yapıştırma alanına yapıştırın.

  Kaynak temayı kullananların tümünü

  Kaynak verilere uygulanan temayı kullanarak tüm hücre içeriğini ve biçimlendirmesini yapıştırın.

  Kenarlıklar dışındaki her şeyi

  Hücre kenarlıkları dışında tüm hücre içeriğini ve biçimlendirmesini yapıştırma.

  Sütun genişliklerini

  Sütunun veya sütun aralığının genişliğini, diğer bir sütuna veya sütun aralığına yapıştırma.

  Formülleri ve sayı biçimlendirmelerini

  Seçili hücrelerden yalnızca formülleri ve sayı biçimlendirme seçeneklerini yapıştırın.

  Değerleri ve sayı biçimlendirmelerini

  Seçili hücrelerden yalnızca değerleri ve sayı biçimlendirme seçeneklerini yapıştırın.

  Koşullu biçimlendirmeyi birleştir

  Kopyalanan hücrelerden koşullu biçimlendirmeyi, yapıştırma alanında var olan koşullu biçimlendirmeyle birleştirin.

  Kopyalama ve yapıştırma alanları arasındaki değerleri matematiksel olarak birleştirmek için Özel Yapıştır iletişim kutusunda, işlemaltında, kopyaladığınız verilere uygulamak istediğiniz matematiksel işlemi tıklatın.

  Tıklayın

  Kullanım amacı

  Yok

  Kopyalama alanının içeriğini matematik işlemi olmadan yapıştırma.

  Toplama

  Kopyalama alanındaki değerleri yapıştırma alanındaki değerlerle toplama.

  Çıkarma

  Kopyalama alanındaki değerleri yapıştırma alanındaki değerlerden çıkarma.

  Çarpma

  Yapıştırma alanındaki değerleri kopyalama alanındaki değerlerle çarpma.

  Bölme

  Yapıştırma alanındaki değerleri kopyalama alanındaki değerlere bölme.

  Yapıştırılan verilerin satır veya sütun olarak yapıştırılması ve yapıştırılan verilerin kopyalanan verilere bağlanması sırasında boş hücrelerin yapıştırılırken nasıl işlendiğini diğer seçenekler belirler.

  Tıklayın

  Kullanım amacı

  Boş olanları atla

  Kopyalama alanında boş hücreler olduğunda, yapıştırma alanındaki değerleri değiştirmekten kaçının.

  İşlemi Tersine Çevir

  Kopyalanan verilerin sütunlarını satırlara veya tersini değiştirme.

  Bağlantı Yapıştır

  Yapıştırılan verileri orijinal verilere bağlama. Kopyaladığınız verilere bağlantı yapıştırdığınızda, Excel yeni konumda kopyalanan hücreye veya hücre aralığına bir mutlak başvuru girer.

  Not: Bu seçenek yalnızca Özel Yapıştır Iletişim kutusunda Yapıştır 'ın altında Kenarlıklar dışındaTümü seçtiğinizde kullanılabilir

İpucu: Mac için Excel sürüm 16,33 veya üzeri olarak, "Biçimlendirmeyi Yapıştır", "formülleri Yapıştır" ve "değerleri Yapıştır" eylemleri hızlı erişim araç çubuğunuza (QAT) eklenebilir veya özel tuş birleşimlerine atanabilir. Klavye kısayolları için, Özel Yapıştır iletişim kutusunu açmak için kullanılmayan bir tuş birleşimini atamanız gerekir.

Ayrıca Bkz:

Sayfayı taşıma veya kopyalama

Hücre, satır veya sütun taşıma veya kopyalama

Office Mac’te araç çubuklarını ve şeridi özelleştirme

Mac için Office 'te özel klavye kısayolu oluşturma

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×