Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Uyumluluk Denetleyicisi Microsoft Excel’in önceki sürümlerinde formülle ilgili bir veya birden çok uyumluluk sorunu buldu.

Excel 2007'de varsayılan olarak, Uyumluluk Denetleyicisi Excel'in önceki sürümleriyle ilgili sorunları denetler. Yalnızca belirli bir sürümle ilgileniyorsanız, diğer sürümlerin onay kutularını temizleyin.

Excel Uyumluluk Denetleyicisi iletişim kutusu

Önemli: 

  • Önemli ölçüde işlevsellik kaybı listesinde sorun görüyorsanız, veri kaybı veya işlevlerde yanlışlık olmaması için dosyayı kaydetmeden önce bunlarla ilgilenin.

  • Çalışma kitabını kaydetmeye devam etmeden önce, Aslına uygunluk açısından küçük bir kayıp listesindeki sorunları çözmek gerekli olabilir veya olmayabilir; veri veya işlev kaybı olmaz, ancak çalışma kitabını Excel'in önceki bir sürümünde açtığınızda tam olarak aynı görünmeyebilir veya aynı şekilde çalışmayabilir.

İpucu: Araştırılması gereken birçok sorun varsa, Yeni Sayfaya Kopyala’yı seçin. Her sorunla ilgilenmek için yeni Uyumluluk Raporu sayfasını kullanın.

Bu makalede

Önemli işlev kaybına neden olan sorunlar

Sorun

Çözüm

Bazı çalışma sayfalarında diğer çalışma sayfalarına başvuruda bulunan dizi formüllerinin sayısı seçili dosya biçiminde desteklenenden daha çok. Dizi formüllerinden bazıları kaydedilmeyecek ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülecek.

Anlamı    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, diğer çalışma sayfalarına başvuran çalışma kitabı dizileri yalnızca kullanılabilir bellekle sınırlıdır, ancak Excel 97-2003 sürümlerinde, çalışma sayfaları diğer çalışma sayfalarına başvuran en fazla 65.472 çalışma kitabı dizisi içerebilir. Üst sınırı aşan çalışma kitabı dizileri dönüştürülür ve #DEĞER! hataları görüntüler.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, başka çalışma sayfasına başvuran dizi formüllerine sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller, seçili dosya biçimi tarafından desteklenenden daha fazla öğesi olan diziler içeriyor. 256'dan fazla sütunu veya 65536'dan fazla satırı olan diziler kaydedilmeyecek ve farklı sonuçlar ortaya çıkarabilecek.

Anlamı    Excel 2010 ve sonraki sürümlerinde, 256'dan fazla sütun ve 65.536 satır için öğeler içeren dizi formülleri kullanabilirsiniz. Excel 2007'de bu, dizi öğeleri sınırını aşıyor ve farklı sonuçlar döndürebilir.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, önceki Excel sürümlerinde desteklenenden daha fazla öğe içeren dizi formülleri içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller, seçilen dosya biçiminde desteklenen fazla değerler, başvurular ve/veya adlar içeriyor. Bu formüller kaydedilmeyecek ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülecek.

Anlamı    Excel 2007 ve sonraki sürümlerde, formül içeriğinin uzunluk üst sınırı 8.192 karakter, iç formül uzunluğu üst sınırı ise 16.384 bayttır. Excel 97-2003 sürümlerinde formül uzunluğu üst sınırı 1.024 karakter, iç formül uzunluğu üst sınırı da 1.800 bayttır. Formül bağımsız değişkenlerinin birleşimi (değerler, başvurular ve/veya adlar) Excel 97-2003 sürümlerinin üst sınırını aşarsa, çalışma kitabını önceki Excel dosya biçimine kaydettiğinizde formül #DEĞER! hataları verecektir.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, Excel 97-2003 sürümlerinin en yüksek formül uzunluğu sınırını aşan formüllere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde desteklenenden daha çok iç içe yerleştirme düzeyi içeriyor. Yediden fazla iç içe yerleştirme düzeyi bulunan formüller kaydedilmeyecek ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülecek.

Anlamı    Excel 2007 ve sonraki sürümlerde, bir formül en fazla 64 iç içe yerleştirme düzeyi içerebilir, ancak Excel 97-2003 sürümlerinde iç içe yerleştirme düzeyleri üst sınırı yalnızca 7'dir.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, iç içe yedi düzeyi bulunan formüllere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde desteklenenden daha çok bağımsız değişkeni olan işlevler içeriyor. İşlev başına 30'dan çok bağımsız değişken içeren formüller kaydedilmeyecek ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülecek.

Anlamı    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, bir formül en çok 255 bağımsız değişken içerebilir, ancak Excel 97-2003 sürümlerinde formüldeki bağımsız değişken sayısı üst sınırı yalnızca 30'dur.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, 30 bağımsız değişkeni bulunan formüllere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde izin verilenden daha çok işlenen kullanıyor. Bu formüller kaydedilmeyecek ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülecek.

Anlamı    Excel 2007 ve sonraki sürümlerde formüllerde kullanılabilecek işlenen sayısı üst sınırı 1.024'tür, ancak Excel 97-2003 sürümlerinde formüllerdeki işlenen sayısı üst sınırı yalnızca 40'tır.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, 40 işleneni bulunan formüllere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde desteklenenden daha çok sayıda bağımsız değişkenin bulunduğu işlevler içeriyor. Bir işlev için 29'dan çok bağımsız değişken içeren formüller kaydedilmeyecek ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülecek.

Anlamı    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, Visual Basic for Applications (VBA) kullanarak oluşturduğunuz bir User-Defined İşlevi (UDF) en fazla 60 bağımsız değişken içerebilir, ancak Excel 97-2003 sürümlerinde UDF'lerdeki bağımsız değişken sayısı VBA tarafından yalnızca 29 ile sınırlıdır.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, 29'dan fazla bağımsız değişkenden kullanan işlevlere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın. Kullanıcı tanımlı işlevleri için VBA kodu kullanmanız gerekebilir.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla işlev önceki Excel sürümlerinde kullanılamıyor.  Bu işlevler önceki sürümlerde yeniden hesaplanırken geçerli sonuçlar yerine #AD? hatası döndürecek.

Anlamı    Excel 2007 ve üzeri yeni ve yeniden adlandırılmış işlevler sağlar. Bu işlevler Excel 97-2003 sürümlerinde bulunmadığından, çalışma kitabı önceki Excel sürümünde açıldığında beklenen sonuçlar yerine bir #AD? hatası döndürülür.

Bazı durumlarda, formüle _xlfn öneki eklenir; örneğin, =_xlfn.IFERROR (1,2).

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, önceki Excel sürümlerinde bulunmayan işlevler içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra #AD? hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Yeniden adlandırılan tüm işlevler için uyumluluk işlevleri bulunmaktadır. Hatalardan kaçınmak için bu işlevleri de kullanabilirsiniz.

Yeni işlevler önceki Excel sürümlerinde bulunan uygun işlevlerle değiştirilebilir. Ayrıca, yeni işlevleri kullanan formülleri kaldırıp yerlerine formül sonuçlarını girebilirsiniz.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde desteklenmeyen tablolara başvurular içeriyor. Bu başvurular hücre başvurularına dönüştürülecek.

Anlamı    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, bir tabloya, tablonun herhangi bir bölümüne veya tablonun tamamına başvuran formüller kullanırken tablo verileriyle çalışmayı çok daha kolay ve sezgisel hale getirmek için yapılandırılmış başvurular kullanabilirsiniz. Bu özellik Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmez ve yapısal başvurular hücre başvurularına dönüştürülür.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde tablolara yapısal başvurusu olan formüllerin yer aldığı hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın; böylece bunları kullanmak istediğiniz hücre başvurularına dönüştürebilirsiniz.

Bazı formüller, Excel oturumu ile henüz açılmamış olan başka çalışma kitaplarındaki tablolara başvurular içeriyor. Excel 97-2003 olarak kayıt halinde bu başvurular, sayfa başvurularına dönüştürülemediği için #REF olarak dönüştürülecek.

Anlamı    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, bir tabloya, tablonun herhangi bir bölümüne veya tablonun tamamına başvuran formüller kullanırken tablo verileriyle çalışmayı çok daha kolay ve sezgisel hale getirmek için yapılandırılmış başvurular kullanabilirsiniz. Bu özellik Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmez ve yapısal başvurular hücre başvurularına dönüştürülür. Ancak yapısal başvurular henüz açık olmayan başka çalışma kitaplarındaki tabloları hedefliyorsa, bu başvurular dönüştürülüp #BAŞV hataları olarak görüntülenir.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde başka çalışma kitabındaki tablolara yapısal başvurusu olan formüllerin yer aldığı hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın; böylece #BAŞV hatalarından kaçınmak için bunları değiştirebilirsiniz.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, 8192'den fazla kesintili hücre alanına başvuruda bulunan veri doğrulama kuralları içeriyor. Bu veri doğrulama kuralları kaydedilmeyecek.

Anlamı    Excel 2010 ve sonraki sürümlerde, veri doğrulama kuralları 8192'den fazla kesintili hücre alanına başvurabilir. Excel 97-2007 sürümlerinde, bu veri doğrulama kuralı türü desteklenmez ve kullanılamaz.

Ne yapmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, 8192 taneden fazla kesintili hücre alanına başvuran veri doğrulama kuralları içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuran veri doğrulama kuralları içeriyor. Bu veri doğrulama kuralları önceki Excel sürümlerinde desteklenmeyecek.

Anlamı    Excel 2010 ve sonraki sürümlerinde, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuran veri doğrulama kurallarını kullanabilirsiniz. Excel 97-2007 sürümlerinde, bu veri doğrulama türü desteklenmez ve çalışma sayfasında görüntülenemez.

Bununla birlikte, tüm veri doğrulama kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 97-2007 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2010'da açıldığında uygulanır.

Ne yapmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuran veri doğrulama kuralları içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra Veri Doğrulama iletişim kutusunun Ayarlar sekmesinde (Veri sekmesi, Veri Araçları grubu) gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabı seçili dosya biçiminin satır ve sütun sınırları dışında hücre başvuruları olan bir Veri Birleştirme Aralığı içeriyor. Bu bölgedeki verilere yönelik formül başvuruları düzeltilecek ve önceki bir Excel sürümünde doğru görüntülenemeyebilecek.

Anlamı    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde veri birleştirme aralıkları, seçilen dosya biçiminin satır ve sütun sınırının dışındaki verilere başvuran formüller içerebilir. Excel 97-2003'te çalışma sayfası boyutu yalnızca 256 sütun ve 65.536 satırdır. Bu sütun ve satır sınırının dışındaki hücrelerde bulunan verilere başvuran formüller ayarlanır ve doğru görüntülenmeyebilir.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, Excel 97-2003 sürümlerinin satır ve sütunun sınırının dışında kalan verilere yönelik formül başvurusu içeren veri birleştirme aralıklarını bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabı VBA Kullanıcı Tanımlı İşlevleri için özel açıklamalar içeriyor. Tüm özel açıklamalar kaldırılacak.

Anlamı    Excel 2010 ve sonraki sürümlerinde, özel açıklamalarla User-Defined İşlevleri (UDF) oluşturmak için Visual Basic for Applications (VBA) kullanabilirsiniz. Excel 97-2007 sürümlerinde özel açıklamalar desteklenmez ve kaldırılır.

Ne yapmalı?    Tüm özel açıklamalar kaldırılacağından herhangi bir işlem yapılması gerekmez.

Sayfanın Başı

Küçük bir aslına uygunluk kaybına neden olan sorunlar

Sorun

Çözüm

Bu çalışma kitabındaki bazı dizi formülleri bir sütunun tamamına başvuruda bulunuyor. Bu formüller Excel'in önceki sürümlerinde yeniden hesaplandığında #SAYI! hatalarına dönüştürülebilir.

Anlamı    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde sütunun tamamına başvuran dizi formülleri #NUM! hatalarına dönüştürülür ve böyle görüntülenir.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, #NUM hataları önlemek için gerekli değişiklikleri yapabilmeniz için sütunun tamamına başvuran dizi formüllerini bulmak için Bul'a tıklayın.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla tanımlı adda seçili dosya biçiminde izin verilen 255 karakterden fazlasını kullanan formüller var. Bu formüller kaydedilecek, ancak Excel'in önceki sürümlerinde düzenlendiklerinde kesilecek.

Anlamı    Formüllerdeki adlandırılmış aralıklar Excel 97-2003 sürümlerinin desteklediği 255 karakter sınırını aştığında, formül doğru çalışır, ancak Ad iletişim kutusunda kırpılır ve düzenlenemez.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, formüllerde adlandırılan aralıklara sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve kullanıcıların formülleri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenleyebilmesi için gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabındaki bazı formüllerin kapalı olan başka çalışma kitapları ile bağlantısı var. Bu formüller bağlantılı oldukları çalışma kitapları açılmadan Excel'in önceki sürümlerinde yeniden hesaplandığında, 255 karakter sınırını aşan karakterler döndürülemez.

Anlamı    Çalışma kitabındaki formüllerle kapalı olan başka çalışma kitapları arasında bağlantı kurulduğunda, Excel 97-2003 sürümlerinde yeniden hesaplandıklarında yalnızca 255 karakter görüntülenebilir. Formül sonucu kırpılabilir.

Ne yapılmalı?    Kapalı olan diğer çalışma kitaplarıyla bağlantılı formüllerin yer aldığı hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın; böylece bağlantıları doğrulayabilir ve Excel 97-2003 sürümlerindeki kırpılmış formül sonuçlarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Veri Doğrulama formülünde 255'ten fazla karakter var.

Anlamı    Veri Doğrulama Formülleri Excel 97-2003 sürümlerinin desteklediği 255 karakter sınırını aştığında, formül doğru çalışır ancak kırpılır ve düzenlenemez.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, Veri Doğrulama formüllerine sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp formülde daha az karakter kullanın; böylece kullanıcılar formülleri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenleyebilir.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×