Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bir tablodaki sütunu başka bir tabloya getirmeyi sağlayan DÜŞEYARA işlevini hiç kullandınız mı? Artık Excel’de yerleşik bir Veri Modeli bulunduğu için DÜŞEYARA kullanılmıyor. İki veri tablosu arasında, tablolardaki eşleşen verilere dayalı bir ilişki oluşturabilirsiniz. Ardından, tabloların kaynakları farklı olsa bile, her bir tablodaki alanlarla Power View sayfaları, PivotTable’lar ve başka raporlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, elinizde müşteri satış verileri varsa, yıla ve aya göre satış modellerini çözümlemek için akıllı zaman gösterimi verilerini içeri aktarabilir ve ilişkilendirebilirsiniz.

Çalışma kitabındaki tüm tablolar PivotTable’da ve Power View Alanlarında listelenir.

Tarayıcınız video desteklemiyor.

İlişkisel bir veritabanından ilişkili tabloları içeri aktardığınızda, Excel genellikle arka planda oluşturduğu Veri Modeli'nde bu ilişkileri oluşturabilir. Diğer tüm durumlarda ilişkileri el ile oluşturmanız gerekir.

 1. Çalışma kitabının en az iki tablo içerdiğinden ve her tabloda başka bir tablodaki bir sütuna eşlenebilen bir sütun bulunduğundan emin olun.

 2. Şunları yapın: Verileri tablo olarak biçimlendirinveya Dış verileri yeni bir çalışma sayfasında tablo olarak içeri aktarın.

 3. Her tabloya anlamlı bir ad verin: Tablo Araçları’ndan, Tasarım > Tablo Adı > bir ad girin.

 4. Tabloların birinde yinelenmeyen benzersiz veri değeri barındıran bir sütun bulunduğunu doğrulayın. Excel yalnızca bir sütunda benzersiz değerler varsa ilişki oluşturabilir.

  Örneğin, müşteri satışlarını akıllı zaman gösterimiyle ilişkilendirmek için, her iki tabloda da tarihler aynı biçimde olmalı (örneğin, 1/1/2012) ve en az bir tabloda (akıllı zaman gösterimi) her bir tarih sütun içinde yalnızca bir kez listelenmelidir.

 5. Veri > İlişkiler'i tıklatın.

İlişkiler gri olarak gösteriliyorsa nedeni çalışma kitabınızda yalnızca bir tablo bulunmasıdır.

 1. İlişkileri Yönet kutusunda Yeni'yi tıklatın.

 2. İlişki Oluştur kutusunda, Tablo okunu tıklatın ve listeden bir tablo seçin. Bir-çok ilişkide, bu tablo çok tarafında bulunmalıdır. Müşteri ve akıllı zaman gösterimi örneğimizi kullanırsak, verilen herhangi bir günde birçok satış olabileceği için önce müşteri satışları tablosunu seçersiniz.

 3. Sütun (Yabancı) için, İlgili Sütun (Birincil) ile ilişkili verileri içeren sütunu seçin. Örneğin, her iki tabloda da bir tarih sütununuz olsaydı, şu anda bu sütunu seçecektiniz.

 4. İlişkili Tablo için, Tablo'da seçtiğiniz tabloyla ilişkili en az bir veri sütunu olan bir tablo seçin.

 5. İlişkili Sütun (Birincil) için, Sütun'da seçtiğiniz sütundaki değerlerle eşleşen benzersiz değerleri olan bir sütun seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Excel tabloları arasındaki ilişkiler hakkında daha fazla bilgi

İlişkilerle ilgili notlar

 • Alanları, farklı tablolardan PivotTable Alanlar listesine sürüklediğinizde bir ilişkinin var olup olmadığını öğrenirsiniz. Bir ilişki oluşturmanız istenmediyse, Excel verileri ilişkilendirmek için gereken ilişki bilgilerine zaten sahip demektir.

 • İlişkiler oluşturmak VLOOKUP kullanmaya benzer: Excel'in bir tablodaki satırları başka bir tablodakilerle karşılaştırabilmesi için eşleşen veriler içeren sütunlara ihtiyacınız vardır. Akıllı zaman gösterimi örneğinde, Müşteri tablosunda, akıllı zaman gösterimi tablosunda da olan tarih değerleri bulunması gerekecektir.

 • Veri modelinde, tablo ilişkileri bir-bir (her yolcunun bir uçuş kartı olması) veya bir-çok (her uçuşta birçok yolcu olması) olabilir, ancak çok-çok olamaz. Çok-çok ilişkiler “Döngüsel bağımlılık algılandı” gibi döngüsel bağımlılık hatalarına yol açar. Bu hata, çok-çok ilişkisi içindeki iki tablo arasında doğrudan bağlantı yaptığınızda ya da dolaylı bağlantılar (her bir ilişki dahilinde bir-çok olan, ancak uçtan uca bakıldığında çok-çok olan tablo ilişkileri zinciri) oluşturduğunuzda görülür. Daha fazla bilgi için Bir Veri Modeli’nde tablolar arasındaki ilişkiler makalesine bakabilirsiniz.

 • İki sütunda yer alan veri türlerinin uyumlu olması gerekir. Ayrıntılar için bkz. Excel Modellerinde veri türleri.

 • Özellikle hangi sütunların kullanılamayacaklarından emin değilsanız, ilişki oluşturmanın diğer yolları daha kolay olabilir. Bkz. Power Pivot'ta Diyagram Görünümü'ne ilişki oluşturma.

Örnek: Akıllı zaman gösterimi verilerini hava yolu uçuş verileriyle ilişkilendirme

Aynı Market'te ücretsiz verileri kullanarak hem tablo ilişkileri hem de akıllı zaman Microsoft Azure öğrenebilirsiniz. Bu veri kümelerinin bazıları çok büyük ve veri indirme işleminin makul bir süre içinde tamamlanması için hızlı bir İnternet bağlantısı gerektirir.

 1. Power Pivot in Microsoft Excel eklentisini başlatın ve Power Pivot penceresini açın.

 2. Veri Hizmeti'>'denDış Veri Al'a >Marketi' Microsoft Azure tıklayın. Tablo Microsoft Azure Marketi giriş sayfası, Tablo İçeri Aktarma Sihirbazı'nda açılır.

 3. Fiyat'ın altında Ücretsiz'i tıklatın.

 4. Kategori'nin altında Bilim ve İstatistik'i tıklatın.

 5. Bul DateStream tıklatıp abone ol.

 6. Microsoft hesabınızı girin ve Oturum aç'ı tıklatın. Verilerin önizlemesinin pencerede görünmesi gerekir.

 7. Aşağı kaydırın ve Seçme Sorgusu'nu tıklatın.

 8. İleri'yi tıklatın.

 9. TemelTakvimABD'yi seçin ve verileri içeri aktarmayı tamamlamak için Son'u tıklatın. Hızlı bir Internet bağlantısı üzerinden, içeri aktarma işlemi yaklaşık bir dakika sürmelidir. Tamamlandığında, 73.414 satırın aktarıldığına dair bir durum raporu görmelisiniz. Kapat'ı tıklatın.

 10. İkinci bir veri kümesini içeri aktarmak için Dış Veri Al > Veri Hizmetinden > Microsoft Azure Marketi'nden öğelerini tıklatın.

 11. Tür'ün altında Veri'yi tıklatın.

 12. Fiyat'ın altında Ücretsiz'i tıklatın.

 13. Hava Yolu Şirketi Uçuş Gecikmeleri'ni bulun ve Seç'i tıklatın.

 14. Aşağı kaydırın ve Seçme Sorgusu'nu tıklatın.

 15. İleri'yi tıklatın.

 16. Verileri içeri aktarmak için Son'u tıklatın. Hızlı bir Internet bağlantısı üzerinden, içeri aktarma işlemi 15 dakika kadar sürebilir. Tamamlandığında 2.427.284 satırın aktarıldığına dair bir durum raporu görmelisiniz. Kapat'ı tıklatın. Artık, veri modelinizde iki tablonuz olmalıdır. Bunları ilişkilendirmek için, her bir tabloda uyumlu sütunlara ihtiyacımız olacak.

 17. TemelTakvimABD içindeki TarihAnahtarı öğesinin 1/1/2012 12:00:00 biçiminde olduğuna dikkat edin. Tam_Zamanında_Performansı tablosunun da bir tarihsaat sütunu vardır (UçuşTarihi) ve değerleri aynı biçimde belirtilmiştir: 1/1/2012 12:00:00. İki sütun aynı veri türündeki eşleşen verileri içermektedir ve sütunların en azı biri (TarihAnahtarı) yalnızca benzersiz değerler içermektedir. İzleyen birkaç adımda, tabloları ilişkilendirmek için bu sütunları kullanacaksınız.

 18. Yeni veya var olan bir çalışma sayfasında PivotTable oluşturmak için Power Pivot penceresinde PivotTable'ı tıklatın.

 19. Alan Listesi'nde, Tam_Zamanında_Performans'ı genişletin ve VarışGecikmeDakikaları öğesini tıklatarak Değerler alanına ekleyin. PivotTable'da, dakika cinsinden ölçümle uçuşların geciktiği toplam süreyi görmeniz gerekir.

 20. TemelTakvimABD'yi genişletin ve TakvimAyı öğesini tıklatarak Satırlar alanına ekleyin.

 21. Artık, PivotTable'da ayların listelendiğine, ancak toplam dakika sayısının her ay için aynı olduğuna dikkat edin. Yinelenen aynı değerler bir ilişkiye gerek olduğunu gösterir.

 22. Alan Listesi'nde, “Tablolar arasındaki ilişkiler gerekebilir” içinde Oluştur'u tıklatın.

 23. İlgili Tablo'da Tam_Zamanında_Performans'ı seçin ve İlgili Sütun (Birincil) içinde UçuşTarihi'ni seçin.

 24. Tablo'da, TemelTakvimABD'yi seçin ve Sütun (Yabancı) içinde TarihAnahtarı'nı seçin. İlişkiyi oluşturmak için Tamam'ı tıklatın.

 25. Artık, dakika olarak gecikme toplamının her ay için değiştiğini göreceksiniz.

 26. TemelTakvimABD içinde, YılAnahtarı'nı Satırlar alanındaki TakvimAyı'nın üstüne sürükleyin.

Artık, varış gecikmelerini yıla ve aya göre veya takvimdeki diğer değerlere göre dilimleyebilirsiniz.

İpuçları:  Varsayılan olarak, aylar alfabetik sırada listelenmiştir. Power Pivot eklentisini kullanarak, aylar kronolojik sırada görünecek şekilde sırayı değiştirebilirsiniz.

 1. penceresinde TemelTakvimABD tablosunun Power Pivot açık olduğundan emin olun.

 2. Giriş tablosunda Sütuna Göre Sırala'yı tıklatın.

 3. Sırala için TakvimAyı'nı seçin.

 4. Ölçüt için YılınAyı'nı seçin.

PivotTable böylece, her bir ay-yıl birleşimini (Ekim 2011, Kasım 2011) ayın yıl içindeki numarasına göre (10, 11) sıralar. DateStream akışı bu senaryonun çalışması için tüm gerekli sütunları sağladığından, sıralama düzenini değiştirmek kolaydır. Farklı bir akıllı zaman gösterimi tablosu kullanıyorsanız adımınız farklı olacaktır.

“Tablolar arasındaki ilişkiler gerekli olabilir”

PivotTable'a tablolar ekledikçe, PivotTable'da seçtiğiniz alanları anlamlı kılmak için bir tablo ilişkisinin gerekli olup olmadığı size bildirilir.

İlişkiye gerek olduğunda Oluştur düğmesi görünür

Excel bir ilişkinin gerekli olduğunu size söyleyebilse de, hangi tabloların ve sütunların kullanılacağını veya bir tablo ilişkisinin mümkün olup olmadığını söyleyemez. Gerek duyduğunuz yanıtları almak için aşağıdaki adımları deneyin.

1. Adım: İlişkide hangi tabloların belirtileceğini belirleme

Modelinizde yalnızca birkaç tablo varsa, kullanacağınız tablolar hemen belli olabilir. Ancak daha büyük modellerde biraz yardım gerekebilir. Yöntemlerden biri Power Pivot eklentisinde Diyagram Görünümü'nü kullanmaktır. Diyagram Görünümü, Veri Modelindeki tüm tabloların görsel bir temsilini verir. Diyagram Görünümü'nü kullanarak modelin geri kalanından ayrı olan tabloları hemen belirleyebilirsiniz.

Bağlı olmayan tabloları gösteren Diyagram görünümü

Not:  Bir PivotTable veya Power View raporunda kullanıldığında geçersiz olan belirsiz ilişkiler oluşturmak mümkündür. Tüm tablolarınızın modeldeki diğer tablolarla bir şekilde ilişkili olduğunu, ancak farklı tablolardan alanları birleştirmeye çalıştığınızda “Tablolar arasındaki ilişkiler gerekebilir” iletisini aldığınızı varsayalım. Bunun en olası nedeni çoktan çoğa ilişkisiyle karşı karşıya olmanızdır. Kullanmak istediğiniz tablolara bağlanan tablo ilişkileri zincirini izlerseniz, büyük olasılıkla elinizde iki veya daha fazla bire çok tablo ilişkisi olduğunu görürsünüz. Her durumda işe yarayacak kolay bir çözüm yolu yoktur, ancak kullanmak istediğiniz sütunları tek bir tabloda birleştirmek için hesaplanan sütunlar oluşturmayı deneyebilirsiniz.

2. Adım: Bir tablodan sonraki tabloya yol oluşturmak için kullanılabilecek sütunları bulma

Modelin geri kalanından kopuk olan tabloyu belirledikten sonra, modelin başka bir yerindeki diğer bir sütunda eşleşen değerler bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla tablonun sütunlarını gözden geçirin.

Örneğin, bölgeye göre ürün satışlarını içeren bir modeliniz olduğunu ve her bir bölgede satışlar ile demografik eğilimler arasında bir korelasyon olup olmadığını bulmak için sonradan demografik verileri bu modele içeri aktardığınızı varsayalım. Demografik veriler farklı bir veri kaynağından geldiğinden, tabloları ilk başta modelin geri kalanından yalıtılmış olur. Demografik verileri modelin geri kalanıyla tümleştirmek için, demografik tablolardan birinde, kullanmakta olduğunuz tabloya karşılık gelen bir sütun bulmanız gerekecektir. Örneğin, demografik veriler bölgeye göre düzenlenmişse ve satış verileriniz satışın gerçekleştiği bölgeyi belirtiyorsa, aramaya altyapı sağlamak için Şehir, Posta Kodu veya Bölge gibi ortak bir sütun bularak iki veri kümesini ilişkilendirebilirsiniz.

Karşılık gelen değerlerin yanı sıra, ilişki oluşturmak için birkaç ek gereksinim daha vardır:

 • Arama sütunundaki veri değerleri benzersiz olmalıdır. Diğer bir deyişle, sütunda yinelenen değerler olamaz. Veri Modelinde, null ve boş dizeler ayrı bir veri değeri olan boş değere eşdeğerdir. Bu da, arama sütununda birden fazla boş değeriniz olamayacağı anlamına gelir.

 • Hem kaynak sütunun hem de arama sütununun veri türleri uyumlu olmalıdır. Veri türleri hakkında daha fazla bilgi için, Veri Modellerindeki veri türleri makalesine bakabilirsiniz.

Tablo ilişkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bir Veri Modelinde tablolar arasındaki ilişkiler makalesine bakabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×