Mühendislik işlevleri (başvuru)

Bir işlev hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilk sütunda işlev adına tıklayın.

Not: Sürüm işaretleri bir işlevin Excel’de kullanıma sunulduğu sürümü gösterir. Bu işlevler önceki sürümlerde bulunmaz. Örneğin, 2013 sürüm işaretçisi bu işlevin Excel 2013 ve tüm sonraki sürümlerde kullanılabildiğini gösterir.

İşlev

Açıklama

BESSELI işlevi

Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir

BESSELJ işlevi

Bessel işlevi Jn(x)'i verir

BESSELK işlevi

Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir

BESSELY işlevi

Bessel işlevi Yn(x)'i verir

BIN2DEC işlevi

İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür

BIN2HEX işlevi

İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür

BIN2OCT işlevi

İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür

BİTVE işlevi
Excel 2013

İki sayının bit tabanlı bir 'Ve' sonucunu verir

BİTSOLAKAYDIR işlevi
Excel 2013

Kaydırma_miktarı bitleriyle sola kaydırılan bir sayı döndürür

BİTVEYA işlevi
Excel 2013

2 sayının bit tabanlı bir 'VEYA' değerini döndürür

BİTSAĞAKAYDIR işlevi
Excel 2013

Kaydırma_miktarı bitleriyle sağa kaydırılan bir sayı döndürür

BİTÖZELVEYA işlevi
Excel 2013

İki sayının bit tabanlı bir 'Hariç Veya' sonucunu döndürür

KARMAŞIK işlevi

Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür

ÇEVİR işlevi

Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür

DEC2BIN işlevi

Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür

DEC2HEX işlevi

Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür

DEC2OCT işlevi

Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür

DELTA işlevi

İki değerin eşit olup olmadığını sınar

HATAİŞLEV işlevi

Hata işlevini verir

HATAİŞLEV.DUYARLI işlevi
Excel 2010

Hata işlevini verir

TÜMHATAİŞLEV işlevi

Tümleyici hata işlevini verir

TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI işlevi
Excel 2010

X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir

BESINIR işlevi

Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar

HEX2BIN işlevi

Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür

HEX2DEC işlevi

Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür

HEX2OCT işlevi

Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür

SANMUTLAK işlevi

Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir

SANAL işlevi

Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir

SANBAĞ_DEĞİŞKEN işlevi

Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir

SANEŞLENEK işlevi

Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir

SANCOS işlevi

Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir

SANCOSH işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

SANCOT işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının kotanjantını verir

SANCSC işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının kosekantını verir

SANCSCH işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir

SANBÖL işlevi

İki karmaşık sayının bölümünü verir

SANÜS işlevi

Karmaşık bir sayının üssünü verir

SANLN işlevi

Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir

SANLOG10 işlevi

Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir

SANLOG2 işlevi

Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir

SANKUVVET işlevi

Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir

SANÇARP işlevi

2'den 255'e kadar karmaşık sayıların çarpımını verir

SANGERÇEK işlevi

Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir

SANSEC işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının sekantını verir

SANSECH işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir

SANSIN işlevi

Karmaşık bir sayının sinüsünü verir

SANSINH işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir

SANKAREKÖK işlevi

Karmaşık bir sayının karekökünü verir

SANTOPLA işlevi

İki karmaşık sayının farkını verir

SANÇIKAR işlevi

Karmaşık sayıların toplamını verir

SANTAN işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının tanjantını verir

OCT2BIN işlevi

Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür

OCT2DEC işlevi

Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür

OCT2HEX işlevi

Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür

Önemli: Formüllerin hesaplanan sonuçları ve bazı Excel çalışma sayfası işlevleri, x86 veya x86-64 mimarisini kullanan bir Windows bilgisayarıyla ARM mimarisini kullanan bir Windows RT bilgisayarı arasında biraz farklılık gösterebilir. Farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ayrıca Bkz:

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Excel işlevleri (alfabetik)

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

×