Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Takviminizi nasıl paylaşacağınızı veya takvime nasıl temsilci atayacağınızı görmek mi istiyorsunuz?

Not: Yeni Windows için Outlook'taki özelliklerin çoğu Web üzerinde Outlook ile aynı veya benzer şekilde çalışır. Yeni deneyimi denemek istiyorsanız Yeni Windows için Outlook'u kullanmaya başlama bölümüne bakın.

Yeni paylaşımlı takvim platformu ile ilgili bilgi edinmek isteyen bir BT yöneticisi misiniz?

Microsoft 365 üzerinde paylaşılan takvimlerin uygulamalarınız arasında eşitlenmesinin sağlanmasında geliştirmeler yaptık. Bu makalenin geri kalanı BT yöneticilerinin sunulan değişiklikleri anlamalarına yardımcı olmaya yöneliktir.

Geliştirmeler yalnızca Exchange Online kullanan kişilerin paylaştığı takvimler içindir. Bir kişinin takviminin Exchange şirket içinde barındırılması durumunda paylaşılan takvimlerde değişiklik yoktur.

Tüm geliştirmelerle BT yöneticileri ve onların kuruluşundaki kullanıcılar şunları bekleyebilir:

Geliştirmeler

Paylaşıma ilişkin temel geliştirmeler şu şekilde özetlenebilir:

 1. Kullanıcılar takvimlerini Outlook'un herhangi bir sürümüyle paylaşabilir ve tüm sürümlerde aynı izin seçeneklerine sahiptir.

 2. Kullanıcılar paylaşılan takvim davetlerini herhangi bir Outlook uygulamasından kolayca kabul edebilir ve söz konusu paylaşılan takvimleri tüm cihazlarında görüntüleyebilir.

 3. Kullanıcılar tüm paylaşılan takvimlerini herhangi bir cihazda veya takvim uygulamasında görüntüleyebilir. Birisi paylaşılan takvimi değiştirirse, takvimi paylaşan diğer herkes değişiklikleri anında görecektir. Ayrıca kullanıcılar paylaşılan takvimleri görüntüler ve düzenlerken performansta gelişmeler olduğunu fark edecektir. Paylaşılan takvimi kullanmak, kullanıcının kendi takvimini yönetmesi kadar hızlı ve güvenilir olacaktır.

Bugün bir kullanıcı takvimini diğer kişilerle paylaştığında, daveti kabul ettikten sonra gelişmiş bir paylaşılan takvim deneyimi yaşayacaktır. Bununla birlikte, bu değişiklikler etkinleştirilmeden önce takvimini diğer kişilerle paylaşırsa, bu geliştirmeleri otomatik olarak görmez.

Mevcut paylaşılan takvimleri yeni paylaşılan takvim deneyimine yükseltmek için, kullanıcılardan bu makalenin devamındaki Mevcut paylaşılan takvimi yeni modele yükseltme bölümünde verilen yönergeleri izlemelerini isteyin. Kullanıcılar yeni modele yükselttikten sonra, paylaşılan takvimler cep telefonlarına eşitlenecektir. Gelecekte, mevcut paylaşılan takvimler otomatik olarak yükseltilecektir ama bu otomatik yükseltme işlemi için henüz zamanlama belirlenmemiştir.

Hızlı eşitleme etkinleştirildiğinde paylaşılan takvim başkalarının yaptığı değişiklikleri anında yansıtır. Şu anda tüm paylaşılan takvim türleri hızlı eşitlemeyi desteklememektedir. Aşağıdaki bölümlerde, hızlı eşitlemenin desteklendiği paylaşılan takvim türleri ve takvim uygulamaları ele alınır.

Hızlı eşitlemenin etkinleştirilmesi için her iki kullanıcının da aynı Microsoft 365 kiracıda yer alması veya takvimin bir Outlook.com kullanıcısı tarafından paylaşılması gerekir.

Aşağıdaki tabloda hızlı eşitlemenin desteklendiği yapılandırma türleri hakkında daha fazla ayrıntı sağlanır. Gelecekte, Microsoft 365 ve Outlook.com kullanıcıları arasında paylaşılan tüm takvimlerde hızlı eşitleme etkinleştirilecektir.

Takvim sahibi

Paylaşılan takvim alıcısı

Hızlı eşitleme etkin

Notlar

Microsoft 365

Microsoft 365
(aynı kiracı)

Microsoft 365

Microsoft 365
(farklı kiracı)

Eşitleme yaklaşık olarak her üç saatte bir gerçekleşir.

Takvim sahibinin kiracısında dış paylaşıma izin verilmiyorsa, takvim bir üçüncü taraf kullanıcısıyla paylaşılıyor gibi kabul edilir.

Microsoft 365

Outlook.com veya
Gmail.com gibi bir üçüncü taraf hizmeti

Bu yapılandırma şu anda bir İnternet Takvimi Aboneliği (ICS) URL'si oluşturur. Paylaşılan takvim alıcısı ICS URL'sini kullanarak paylaşılan takvimi ekler ve eşitleme zamanlaması alıcının takvim hizmeti tarafından belirlenir.

Örneğin alıcı Outlook.com'daysa, takvim yaklaşık olarak üç saatte bir güncelleştirilir. Alıcı Gmail.com'daysa, takvim 24-48 saatte bir güncelleştirilebilir.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Microsoft 365

Outlook.com

Gmail.com gibi bir üçüncü taraf hizmeti

Bu yapılandırma şu anda bir ICS URL'si oluşturur. Alıcı ICS URL'sini kullanarak paylaşılan takvimi ekler ve eşitleme zamanlaması alıcının takvim hizmeti tarafından belirlenir.

Örneğin alıcı Outlook.com'daysa, takvim yaklaşık olarak üç saatte bir güncelleştirilir. Alıcı Gmail.com'daysa, takvim 24-48 saatte bir güncelleştirilebilir.

Hızlı eşitlemenin desteklendiği uygulamalar:

 • Windows için Outlook

 • Mac için Outlook

 • Web üzerinde Outlook (OWA)

 • iOS için Outlook

 • Android için Outlook

 • REST ve Exchange ActiveSync uygulamaları

Not:  Exchange Web Hizmetleri (EWS) API'si hızlı eşitlemeyi desteklemeyecektir.

Windows için Outlook: Kullanıcılar, bu makalede sağlanan yönergeleri izleyerek paylaşılan takvim geliştirmelerinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini denetleyebilir. 

Mac için Outlook: Kullanıcı paylaşılan takvimi Mac için Outlook’ta görüntülüyorsa, takvimin paylaşım daveti kabul edilerek eklenmiş olması veya kullanıcının paylaşılan takvimi Dosya > Başka bir kullanıcının klasörünü aç aracılığıyla eklemesi durumunda yeni eşitleme deneyimi gösterilir. Ancak kullanıcı hesabı temsilci hesabı olarak eklediyse, eski eşitleme deneyimini kullanırlar. Değişiklikler Web üzerinde Outlook’ta, iOS için Outlook’ta ve Android için Outlook’ta daha hızlı gösterilebilir.

Web, iOS ve Android üzerinde Outlook: Kullanıcı Web üzerinde Outlook, iOS için Outlook veya Android için Outlook uygulamasında görüntülüyorsa, yeni eşitleme deneyimi kullanımdadır.

Paylaşılan takvim geliştirmelerinin teknik ayrıntıları

Bu bölümde bu geliştirmelerin nasıl gerçekleştirildiği ve Microsoft 365'te paylaşılan takvimlerin mimarisinde nelerin değiştiği açıklanır.

Terminoloji

Bu açıklamada kullanacağımız bazı terimleri aşağıda bulabilirsiniz:

 • Paylaşılan takvim: Takvim görüntüleme, düzenleme ve veya temsilci izinleriyle paylaşıldı

 • Sahip: Takvimin paylaşıldığı kaynak kişi

 • Alıcı: Takvimin paylaşıldığı hedef kişi

 • Eski model: Paylaşılan takvimlerin eski davranışı

 • Yeni model: Paylaşılan takvimlerin yeni davranışı

Geliştirmeler yalnızca Exchange Online kullanıcıları arasında paylaşılan takvimlere uygulanır. Kullanıcılardan birinin Exchange şirket içinde barındırılması durumunda paylaşılan takvimlerde değişiklik yoktur.

Öznitelik

Eski model

Yeni model

Paylaşılan takvim nasıl depolanır

Alıcının posta kutusunda bir girdi (köprüye benzer) depolanır. Girdi, sahibin posta kutusuna işaret eder ama alıcının posta kutusunda hiçbir takvim verisi depolamaz.

Alıcının posta kutusunda yeni takvim oluşturulur ve bu takvim sahibin takviminin bir kopyasını içerir (kabul tarihinin bir yıl öncesinden başlayarak).

Alıcı paylaşılan takvime nasıl erişir

Doğrudan sahibin posta kutusundan okur ve yazar.

Alıcının kendi posta kutusunda depolanan paylaşılan takvimin yerel kopyasından okur. Ancak doğrudan sahibinin posta kutusuna yazar ve alıcının posta kutusunda paylaşılan takvimin yerel kopyasıyla yeniden eşitlenir. 

Paylaşılan takvim değişiklikleri nasıl eşitler

Uygulama, değişiklikler için sahibin posta kutusunu düzenli aralıklarla yoklar ve bunları eşitler.

Hizmet, değişiklikleri alıcının yerel kopyasında hızla eşitler. Bu da değişiklikleri hızla eşitleyen uygulamaya bir anında iletim bildirimini tetikler.

Alıcının paylaşılan takvime erişmek için kullanabileceği uygulamalar

 • Windows için Outlook

 • Mac için Outlook

 • Web üzerinde Outlook

 • Windows için Outlook

 • Mac için Outlook

 • Web üzerinde Outlook

 • iOS için Outlook

 • Android için Outlook

 • Tüm REST ve EAS uygulamaları

Diğer ayrıntılar için bu makalenin devamındaki Yeni model paylaşılan takvimlerdeki işlev farklılıkları bölümüne bakın.

Outlook istemcisinin en son sürümünü kullanarak yeni bir paylaşılan takvim davetini kabul eden kullanıcılar, otomatik olarak yeni takvim paylaşımı modelini kullanmaya başlar.

Kullanıcının geliştirmeleri (başka bir deyişle takvim paylaşımının yeni modelini) alıp almadığını denetlemesinin en kolay yolu, paylaşılan takvimin cep telefonunda gösterilip gösterilmediğini denetlemesidir. Gösteriliyorsa, paylaşılan takvim zaten yeni modele yükseltilmiştir. Windows için Outlook kullanıcıları bu makalede sağlanan yönergeleri izleyerek paylaşılan takvim geliştirmeleri için etkinleştirilip etkinleştirilmediklerini denetleyebilir.

Bir Outlook istemcisinin en son sürümünü kullanırken, bir kullanıcıyla paylaşılan bir takvim otomatik olarak yeni Takvim paylaşımı geliştirmelerini kullanmaya geçmesi gerekir. Ancak bu gerçekleşmezse, kullanıcı aşağıdaki iki seçenekten birini kullanarak paylaşılan takvimi yeniden oluşturabilir:

 • Takvim sahibi takvimini yeniden paylaşırsa. Kullanıcı bu işlemi iOS için Outlook veya Android için Outlook dahil olmak üzere herhangi bir Outlook uygulamasından yapabilir. Kullanıcının daha sonra bir Outlook istemcisinin sonraki bir sürümünü kullanarak paylaşılan takvim davetini kabul etmesi gerekir (kullanıcı daveti Outlook'un daha eski bir sürümünü kullanarak kabul ederse, paylaşılan takvim güncelleştirilmiş geliştirmelerle etkinleştirilmez). Mevcut paylaşılan takvimlerin yeniden kabul edilmeden önce kaldırılması gerekmez.

 • Kullanıcı takvimi silerse ve yeniden açarsa. Bu seçenek takvim sahibinin takvimi yeniden paylaşmasını gerektirmez. Kullanıcının paylaşılan takvimi silip yeniden açmak için Outlook istemcisinin daha sonraki bir sürümünü kullanması yeterlidir. Kullanıcıya açıkça sahip takvimine erişim izni verildiyse bu işlem takvimi otomatik olarak güncelleştirir. Kullanıcı, Varsayılan (Kuruluşum) grubu veya bir Güvenlik Grubu aracılığıyla erişim elde ettiyse, kullanıcının takvim kopyası yükseltilmez. Kullanıcı bu eylemi Windows için Outlook'ta gerçekleştiriyorsa, bu makalede açıklandığı gibi geliştirmeler için Outlook istemcisinin etkinleştirilmesi gerekir.

Not: Android ve iOS için Outlook’ta paylaşılan takvim ekleme seçeneği takvim modülü altında bulunabilir: Sol üstteki profil resmine tıklayarak takvim listesini görüntüleyin, sol üstteki + simgesine tıklayın ve Paylaşılan Takvim Ekle’yi seçin.

Paylaşılan takvimleri eşitleme yöntemleri

Bu bölümde, çalışmamızın güncel durumunda hızlı eşitlemenin nerede ve ne zaman gerçekleştirileceği açıklanır. Aşağıdaki tabloda, yeni modelde paylaşılan takvimler için kullanılan eşitleme türleri gösterilir.

Güncelleştirme yöntemi

Değişiklikler nasıl eşitlenir

Desteklenen takvimler (şu anda)

Hızlı güncelleştirmeler

Değişiklikler hemen eşitlenir. Bu yöntem aynı Microsoft 365 kiracısındaki kullanıcılar arasında veya bir Outlook.com kullanıcısı tarafından paylaşılan takvimler için geçerlidir.

 • Outlook.com kullanıcı tarafından Outlook.com veya Microsoft 365 kullanıcısıyla paylaşılan.

 • Aynı kiracıdaki Microsoft 365 kullanıcıları arasında paylaşılan.

Düzenli güncelleştirmeler

Değişiklikler düzenli aralıklarla eşitlenir (çoğu durumda üç saatte bir). Alıcılar paylaşılan takvimdeki değişiklikleri hemen görmez ama kopya birkaç saatte bir güncelleştirilir.

 • Dış paylaşımın etkinleştirildiği farklı kiracılardaki Microsoft 365 kullanıcıları arasında paylaşılan.

ICS aboneliği

Takvim paylaşıldığında İnternet Takvimi Aboneliği (ICS) URL'si oluşturulur. Alıcı bu URL'yi kullanarak paylaşılan takvimi tercih ettiği herhangi bir takvim hizmetine ekleyebilir. ICS URL'leriyle, yeni güncelleştirmeleri almak için takvimin ne zaman eşitleneceğini alıcının takvim hizmeti seçer. Alıcı bir Outlook.com kullanıcısıysa, eşitleme yaklaşık olarak her üç saatte bir gerçekleşir.

 • Dış paylaşımın devre dışı bırakıldığı farklı kiracılardaki Microsoft 365 kullanıcıları arasında paylaşılan.

 • Microsoft 365 kullanıcısı tarafından Outlook.com kullanıcısıyla paylaşılan.

 • Microsoft 365 veya Outlook.com kullanıcısı tarafından Gmail gibi bir üçüncü taraf takvim hizmeti kullanan biriyle paylaşılan.

Kiracınızın dışında paylaşım için hızlı eşitleme şu anda desteklenmemektedir. Şu yapılandırmalarda paylaşabilirsiniz ve eşitleme düzenli aralıklarla gerçekleşir. Kiracılar arasında paylaşımın iki türü vardır:

 • Microsoft 365 kullanıcı tarafından başka bir Microsoft 365 kullanıcısıyla (dış paylaşım etkinleştirildiyse).

  Tümüyle paylaşılan bir takvim oluşturulur ama eşitleme yaklaşık olarak üç saatte bir gerçekleşir. Daha sonra bu ortam için hızlı eşitleme etkinleştirilecektir.

 • Microsoft 365 kullanıcısı tarafından Outlook.com kullanıcısıyla. Dış paylaşımı devre dışı bırakılmışsa, başka bir Microsoft 365 kullanıcısıyla paylaşmak da bu grubu girer.

  Paylaşım sırasında bir ICS URL'si oluşturulur ve alıcı bu URL'yi kullanarak takvimi herhangi bir takvim hizmetine ekleyebilir. ICS aboneliğiyle, yeni güncelleştirmeleri almak için ICS aboneliğinin ne zaman eşitleneceğini alıcının takvim hizmeti seçer. Alıcı bir Outlook.com veya Microsoft 365 kullanıcısıysa, eşitleme yaklaşık olarak her üç saatte bir gerçekleşir.

Gmail gibi bir dış hizmetin kullanıcısıyla paylaşmak, farklı bir takvim paylaşımı türüdür. Bu senaryolarda, sahibin takvimine bağlanan bir İnternet Takvimi Aboneliği (ICS) URL'si oluşturulur. Alıcılar bu URL'yi kullanarak takvimi web tarayıcısında görüntüleyebilir veya ICS URL'sini kullanıp bir İnternet takvimi ekleme yoluyla bu takvimi kendi takvim hizmetlerine ekleyebilir. ICS abonelikleriyle, yeni güncelleştirmeleri almak için ICS aboneliğinin ne zaman eşitleneceğini alıcının takvim hizmeti seçer. Alıcı bir Outlook.com kullanıcısıysa, eşitleme yaklaşık olarak her üç saatte bir gerçekleşir. Alıcı Gmail.com gibi başka bir takvim hizmeti kullanıyorsa, eşitleme bu kadar sık gerçekleşmeyebilir.

Yeni model paylaşılan takvimlerdeki işlev farklılıkları

Yeni modeli kullanan paylaşılan takvimlerde anımsatıcılar, izinler, temsilci atanan toplantılar ve üçüncü taraf istemcileri gibi işlevler açısından eski modele göre farklılıklar vardır.

Geçmişte Outlook istemcileri arasında tutarlı bir izin düzeyi seçenekleri kümesi sağlanmıyordu. Bu geliştirmeler kapsamında, güncelleştirilmiş Outlook istemcileri paylaşım için basitleştirilmiş ve tutarlı bir izin düzeyleri kümesi gösterecektir.

Eski izin düzeyleri

Basitleştirilmiş izin düzeyleri

Paylaşılmıyor

Paylaşılmıyor

Yok

Yok

Serbest/Meşgul zamanı

Yalnızca uygunluk

Ne zaman meşgul olduğumu görüntüleyebilir

Serbest/Meşgul zamanı, konu, konum

Sınırlı ayrıntılar

Başlıkları ve konumları görüntüleyebilir

Gözden geçiren

Tüm ayrıntılar

Tüm ayrıntıları görüntüleyebilir

Düzenleyen

Düzenleyebilir

Sahip

Yayım Düzenleyicisi

Yayım Yazarı

Yazar

Düzenlemeyen Yazar

Katkıda Bulunan

Özel

Özel

Temsilci

Temsilci

Takvim sahibi izinleri değiştirmek için Web üzerinde Outlook, iOS için Outlook, Android için Outlook veya Mac için Outlook kullanırsa, alıcının takvim kopyası yeni izin düzeyine hemen yeniden eşitlenir.

Takvimin sahibi izinleri değiştirirken başka bir uygulama kullanırsa, takvim birkaç saat içinde yeniden eşitlenir ama bu eşitleme işlemi hemen gerçekleşmez.

Takvim sahibi birinin takvim üzerindeki izinlerini kaldırırsa, bu eylem birkaç saat içinde algılanır ve aşağıdaki üç durumdan biri ortaya çıkar:

 • Alıcı aynı kuruluş içindeyse ve takvim sahibinin Kuruluşum (varsayılan) kullanıcı ayarı Yok dışında bir izne ayarlanmışsa, alıcının takvimi varsayılan kullanıcının izin düzeyini yansıtacak şekilde güncelleştirilir. Paylaşılan takvim yeni modelde kalır ama farklı bir izin düzeyi olabilir.

 • Alıcı aynı kuruluş içindeyse ve takvim sahibi takvimini Kuruluşum (varsayılan) kullanıcısıyla paylaşmıyorsa, paylaşılan takvim alıcının posta kutusundan kaldırılır. Alıcı artık takvim listesinde paylaşılan takvimi görmez.

 • Alıcı farklı bir kuruluştaysa, paylaşılan takvimin eşitlemesi durdurulur ama takvim kaldırılmaz.

Temsilciler her zaman cep telefonlarından temsilci atanan toplantı iletilerini görebiliyordu çünkü davetler onların gelen kutusunda alınıyordu. Bununla birlikte, geçmişte temsilcilere davetin kendileri için mi yoksa temsilci atandıkları kişi için mi olduğuna ilişkin bir gösterge sağlanmıyordu.

Bu senaryoya daha iyi bir destek sağlamak için, iOS için Outlook ve Android için Outlook'a toplantı davetinin kime yönelik olduğunu netleştirecek bir kullanıcı arabirimi eklendi. Örneğin, aşağıdaki ekran görüntülerinde davetin ve postanın temsilciye değil Engin'e yönelik olduğunu gösteren "Engin Doğan için alındı" bölümüne dikkat edin.

Ekran görüntüsü, takvim davet ögesiyle bir mobil cihaz ekranı gösterir. Ekran görüntüsü, posta ögesiyle bir mobil cihaz ekranı gösterir.

Takvim paylaşımının yeni modeli, aşağıdaki açıklanan birkaç senaryoda üçüncü taraf posta istemcilerinde farklılık gösterir.

 • EAS istemcilerinde, salt okuma izinleri olan alıcılar bu salt okunur takvimde toplantı oluşturma veya toplantıyı yanıtlama seçeneğini görür. Bu işlem istemcinin önbelleğinde yer olarak kaydedilir ama değişiklikler sunucu tarafından reddedilir. Alıcı tarafından yapılan değişiklikler sahibin takvimine yansıtılmaz çünkü alıcının düzenleme izinleri yoktur. Bu sorunun nedeni EAS istemcilerinin paylaşılan takvimlerde salt okuma ile okuma-yazma izinlerini ayırt etmemesi ve tüm takvimleri düzenlenebilir olarak kabul etmesidir.

 • Bazı üçüncü taraf istemcilerinde geçerli kullanıcıyı her zaman toplantı katılımcısı olarak eklemeye yönelik bir istemci tarafı mantığı bulunur. Dolayısıyla, kullanıcı telefonunda yerel takvim uygulamalarını kullanıyor ve başka birinin takvimindeki toplantıyı görüntülüyorsa, katılımcı listesinde kendi adını görebilir. Bu durum ancak takvimi üçüncü taraf takvim uygulamalarında görüntülediğinde ortaya çıkar; aynı toplantıyı iOS için Outlook veya Android için Outlook'ta görüntülerse, katılımcı listesinde adını görmez.

 • EWS tabanlı istemciler için paylaşılan takvim geliştirmelerini desteklemiyoruz, bu nedenle Mac OS X gibi EWS kullanan hiçbir takvim uygulamasında geliştirmeler sağlanmaz.

  Notlar: 

  • Mac için Outlook uygulamasının eski sürümleri şu anda EWS kullanmaktadır ve bu geliştirmeleri içermeyen eski paylaşılan takvimleri gösterir.

  • Mac OS X'teki Takvim uygulaması EWS kullanmaktadır ve bu geliştirmeleri içermeyen eski paylaşılan takvimleri gösterir.

SSS

 • Bu geliştirmeler Windows için Outlook'ta "önizleme" durumundan ne zaman çıkacak?

 • Tüm Microsoft 365 güncelleştirme kanallarında (Current Channel, Monthly Enterprise Channel ve Semi-Annual Channel) "önizleme" deneyiminden mezun olduk. Paylaşılan takvim geliştirmeleri, sürüm 2112'den itibaren Güncel Kanal ve Aylık Kurumsal Kanal için ve sürüm 2202'den itibaren Altı Aylık Kurumsal Kanal için otomatik olarak etkinleştirilir. En iyi deneyimi ve en son geliştirmeleri elde etmek için temsilcilerin Aylık Kurumsal Kanal’a veya Güncel Kanal’a alınması kesinlikle önerilir.

 • Kullanıcılarımın takvimlerinin cep telefonlarına eşitlenmesini istemiyorum. Bunu devre dışı bırakmak için hangi ayarları kullanabilirim?

 • Kiracılar için paylaşılan takvim geliştirmelerinin devre dışı bırakılmasına izin verme yönünde bir planlama yapmadık.

 • Kullanıcılarım paylaşılan takvimler cep telefonlarına eşitlenirken veri kullanımı konusunda kaygılanıyor. Onlara ne söyleyebilirim?

  Takvim listesinde paylaşılan takvim seçeneğini temizlerseniz, iOS için Outlook veAndroid için Outlook seçilmemiş olan takvimleri eşitlemez. Çoğu mobil takvim uygulamasının da bu davranışa uyması gerekir.

 • Bu durum kaynak takvimleri için de geçerli mi?

  Paylaşılan her takvim bu geliştirmeleri kullanmaya uygundur. Kullanıcı kendi takvimini, paylaşılan bir posta kutusunun takvimini veya kaynak posta kutusunun takvimini paylaşırsa ve alıcı da Web üzerinde Outlook, iOS için Outlook veya Android için Outlook kullanarak kabul ederse, bu geliştirmeleri görmeye başlarlar.

  Öte yandan, özellikle kaynak posta kutuları için izinlerin Outlook izin listesinde gösterilmesiyle Yönetim merkezi izin listesinde gösterilmesi arasında bazı tutarsızlıklar vardır. İzinlerin tutarlı bir şekilde gösterilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Bununla birlikte paylaşılan takvim işlevselliği kaynak posta kutusu takvimleri için yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi çalışır ve alıcı kaynak takvimini kendi cep telefonunda görebilir.

 • Artık Microsoft 365 gruplarıyla takvim paylaşmayı destekliyor musunuz?

  Henüz değil, ancak bu özellik listemizin üst sıralarında yer alıyor. Şu anda takvimleri yalnızca bireysel kullanıcılarla veya güvenlik gruplarıyla paylaşabilirsiniz.

 • Bu değişiklikler bir kişinin birden çok takvim temsilcisine sahip olmasını kolaylaştırıyor mu?

  Bu geliştirmeler, özellikle de daha hızlı eşitleme özelliği birden çok kişinin aynı takvimi yönetmesini kolaylaştıracaktır, ama çok temsilcili senaryo bu ilk geliştirmelerin hedefleri arasında değildir. En iyi deneyimi elde etmek için paylaşılan takvimi tek bir temsilci yönetmelidir.

 • Dikkat etmeniz gereken başka sorunlar var mı?

  Outlook Masaüstü Paylaşılan Takvim Geliştirmeleri ile ilgili Bilinen sorunlar makalesi, son zamanlarda bilinen bazı sorunları listeler.

İstemciler arasında takvim geliştirmeleri

Outlook istemcileri genelindeki takvim geliştirmelerinin özeti aşağıdadır.

Geliştirme

Web

PC*

Mac*

iOS

Android

Bir takvimi basitleştirilmiş izinlerle paylaşma

✔***

Takvimi kabul ederek yeni modeli kullanma

✔***

Yeni model yoluyla hızla eşitleme

✔**

✔***

*Yalnızca aylık veya yıllık abonelik temelinde Microsoft 365 Uygulamaları satın alan ve Tıkla-Çalıştır (C2R) kullanarak Office'i yükleyen müşteriler için geçerlidir.

**Sürüm 2112'de Aylık Kurumsal Kanal ve Güncel Kanal için varsayılan olarak etkindir ve Sürüm 2202'den itibaren Altı Aylık Kanal müşterileri için varsayılan olarak etkindir.

***Sürüm 16.23.326.1'den başlayarak kullanılabilir.

İlgili konular

Web üzerinde Outlook İş'te takviminizi paylaşma
Web üzerinde Outlook İş’te takvim temsilcisi seçme
Web üzerinde Outlook’ta başka bir kişinin takvimini yönetme

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×