Microsoft 365'te takvim paylaşma

Microsoft 365'te paylaşılan takvimlerin uygulamalarınız arasında eşitlenme yönteminde geliştirmeler yapıyoruz. Bu makale BT yöneticilerine yöneliktir ve dağıtılan değişiklikleri anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Geliştirmeler yalnızca Exchange Online kullanan kişilerin paylaştığı takvimler için planlanmıştır. Bir kişinin takviminin Exchange şirket içinde barındırılması durumunda paylaşılan takvimlerde değişiklik yoktur.

Tüm geliştirmeler tamamlandığında BT yöneticileri ve onların kuruluşundaki kullanıcılar şunları bekleyebilir:

Bu geliştirmeler önümüzdeki yıl boyunca dağıtılacaktır. Bu makale bugün görebildiğiniz değişikliklere odaklanır ve gelecek planları hakkındaki ayrıntıları sağlar. Zamanlamalara hızlı bir bakış için, bu makalenin devamındaki İstemciler arasında takvim geliştirmelerinin zaman çizelgesi bölümüne bakın.

BT yöneticisi değil misiniz? BT yöneticisi değilseniz ve yalnızca takvimi paylaşma veya takvime temsilci atama yönergelerini arıyorsanız aşağıdaki makalelere bakın:

Takvim paylaşma

İlk geliştirme kullanıcıların takvimlerini Outlook'un herhangi bir sürümüyle paylaşabilmeleri ve tüm sürümlerde aynı izin seçeneklerine sahip olmalarıdır. Aşağıdaki tabloda takvimleri paylaşmayı kolaylaştırmak için yapılan çalışmanın geçerli durumunu gösterir.

Outlook uygulaması

Takvim paylaşabilir

Paylaşımda tutarlı ve basit izinler

Notlar

PC için Outlook

Sürüm 1805'ten başlayarak kullanılabilir.

Mac için Outlook

Sürüm 16.23.326.1'den başlayarak kullanılabilir.

Web’de Outlook

iOS için Outlook

Android için Outlook

Windows 10 için Outlook Takvim

✔ Notlara bakın

Takvim paylaşımı yalnızca PC üzerinde Windows 10 için etkinleştirildi ve Windows 10 Mobile için kullanıma sunulmayacak.

Paylaşılan takvimi kabul etme

İkinci geliştirme kullanıcıların paylaşılan takvim davetlerini herhangi bir Outlook uygulamasından kolayca kabul edebilmesi ve söz konusu paylaşılan takvimleri tüm cihazlarında görüntüleyebilmesidir. Aşağıdaki tabloda paylaşılan takvim davetlerini kabul etmeyi kolaylaştırmak için yapılan çalışmanın geçerli durumunu gösterir.

Outlook uygulaması

Paylaşılan takvimi kabul edebilir

Paylaşılan takvimin kabul edilmesi bunu tüm cihazlarda eşitler

Notlar

PC için Outlook

Sürüm 1805'ten başlayarak kullanılabilir.

Mac için Outlook

Sürüm 16.23.326.1'den başlayarak kullanılabilir.

Web’de Outlook

iOS için Outlook

Android için Outlook

Windows 10 için Outlook TakvimWindows 10 için Takvim

✔ Notlara bakın

Henüz tüm Windows 10 Mobile kullanıcıları için etkinleştirilmedi.

Paylaşılan takvimleri eşitleme ve düzenleme

Üçüncü geliştirme kullanıcıların tüm paylaşılan takvimlerini herhangi bir cihazda veya takvim uygulamasında görüntüleyebilmesidir. Birisi paylaşılan takvimi değiştirirse, takvimi paylaşan diğer herkes değişiklikleri anında görecektir. Ayrıca kullanıcılar paylaşılan takvimleri görüntüler ve düzenlerken performansta gelişmeler olduğunu fark edecektir. Paylaşılan takvimi kullanmak, kullanıcının kendi takvimini yönetmesi kadar hızlı ve güvenilir olacaktır.

Bugün bir kullanıcı takvimini diğer kişilerle paylaştığında, daveti kabul ettikten sonra gelişmiş bir paylaşılan takvim deneyimi yaşayacaktır. Bununla birlikte, bu değişiklikler etkinleştirilmeden önce takvimini diğer kişilerle paylaşırsa, bu geliştirmeleri otomatik olarak görmez.

Mevcut paylaşılan takvimleri yeni paylaşılan takvim deneyimine yükseltmek için, kullanıcılardan bu makalenin devamındaki Mevcut paylaşılan takvimi yeni modele yükseltme bölümünde verilen yönergeleri izlemelerini isteyin. Kullanıcılar yeni modele yükselttikten sonra, paylaşılan takvimler cep telefonlarına eşitlenecektir. Gelecekte, mevcut paylaşılan takvimler otomatik olarak yükseltilecektir ama bu otomatik yükseltme işlemi için henüz zamanlama belirlenmemiştir.

Hızlı eşitleme etkinleştirildiğinde paylaşılan takvim başkalarının yaptığı değişiklikleri anında yansıtır. Şu anda tüm paylaşılan takvim türleri hızlı eşitlemeyi desteklememektedir. Aşağıdaki bölümlerde, hızlı eşitlemenin desteklendiği paylaşılan takvim türleri ve takvim uygulamaları ele alınır.

Hızlı eşitlemenin etkinleştirilmesi için her iki kullanıcının da aynı Microsoft 365 kiracıda yer alması veya takvimin bir Outlook.com kullanıcısı tarafından paylaşılması gerekir.

Aşağıdaki tabloda hızlı eşitlemenin desteklendiği yapılandırma türleri hakkında daha fazla ayrıntı sağlanır. Gelecekte, Microsoft 365 ve Outlook.com kullanıcıları arasında paylaşılan tüm takvimlerde hızlı eşitleme etkinleştirilecektir.

Takvim sahibi

Paylaşılan takvim alıcısı

Hızlı eşitleme etkin

Notlar

Microsoft 365

Microsoft 365
(aynı kiracı)

Şu anda hızlı eşitleme ancak takvim alıcıyla doğrudan paylaşıldığında gerçekleştirilebiliyor.

Alıcının varsayılan kuruluş kullanıcısı yoluyla izinleri varsa, alıcı hızlı eşitleme güncelleştirmelerini almaz. Bunu değiştirmek için çalışıyoruz. Söz konusu alıcılar için eşitleme yaklaşık olarak her üç saatte bir gerçekleşiyor.

Microsoft 365

Microsoft 365
(farklı kiracı)

Eşitleme yaklaşık olarak her üç saatte bir gerçekleşir.

Takvim sahibinin kiracısında dış paylaşıma izin verilmiyorsa, takvim bir üçüncü taraf kullanıcısıyla paylaşılıyor gibi kabul edilir.

Microsoft 365

Outlook.com veya
Gmail.com gibi bir üçüncü taraf hizmeti

Bu yapılandırma şu anda bir İnternet Takvimi Aboneliği (ICS) URL'si oluşturur. Paylaşılan takvim alıcısı ICS URL'sini kullanarak paylaşılan takvimi ekler ve eşitleme zamanlaması alıcının takvim hizmeti tarafından belirlenir.

Örneğin alıcı Outlook.com'daysa, takvim yaklaşık olarak üç saatte bir güncelleştirilir. Alıcı Gmail.com'daysa, takvim 24-48 saatte bir güncelleştirilebilir.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Microsoft 365

Outlook.com

Gmail.com gibi bir üçüncü taraf hizmeti

Bu yapılandırma şu anda bir ICS URL'si oluşturur. Alıcı ICS URL'sini kullanarak paylaşılan takvimi ekler ve eşitleme zamanlaması alıcının takvim hizmeti tarafından belirlenir.

Örneğin alıcı Outlook.com'daysa, takvim yaklaşık olarak üç saatte bir güncelleştirilir. Alıcı Gmail.com'daysa, takvim 24-48 saatte bir güncelleştirilebilir.

Aşağıdaki tabloda hızlı eşitlemenin desteklendiği uygulamalar hakkında daha fazla ayrıntı sağlanır.

Uygulama

Hızlı eşitlemeyi destekler

Notlar

PC için Outlook

Henüz sağlanmıyor; Notlar'a bakın.

Hızlı eşitlemenin, Güncel Kanaldaki Microsoft 365 kullanıcılarına 2019’da dağıtılması bekleniyor.

Mac için Outlook

Sürüm 16.23.326.1'den başlayarak kullanılabilir.

Web’de Outlook

iOS için Outlook

Android için Outlook

Windows 10 için Outlook Takvim

REST uygulamaları

Exchange ActiveSync uygulamaları

Not: Exchange Web Hizmetleri (EWS) API'si hızlı eşitlemeyi desteklemeyecektir.

Hızlı eşitlemeyi kullanmak için, paylaşılan takvimin hızlı eşitleme için etkinleştirilmesi ve takvim uygulamasının güncelleştirilmesi gerekir.

Paylaşılan takvim hızlı eşitleme için etkinleştirildiyse ve kullanıcı takvimi Web’de Outlook, iOS için Outlook veya Android için Outlook uygulamasında görüntülüyorsa, yeni eşitleme deneyimi kullanımdadır.

Kullanıcı paylaşılan takvimi Mac için Outlook'ta görüntülüyorsa, takvimin paylaşım daveti kabul edilerek eklenmiş olması durumunda yeni eşitleme deneyimi gösterilir. Öte yandan kullanıcı takvimi Dosya > Başka bir kullanıcının klasörünü açyoluyla eklediyse veya hesabı bir temsilci hesabı olarak eklediyse, eski eşitleme deneyimi kullanımda olur. Değişiklikler Web üzerinde Outlook'ta, iOS için Outlook'ta ve Android için Outlook'ta daha hızlı gösterilebilir.

Kullanıcı paylaşılan takvimi PC için Outlook'ta görüntülüyorsa, takvimin nasıl eklendiğine bakılmaksızın eski eşitleme deneyimi gösterilir. Şu anda, aynı paylaşılan takvimdeki değişiklikler PC için Outlook'a göre Web’de Outlook, iOS için Outlook, Android için Outlook ve Mac için Outlook'ta daha hızlı gösterilebilir.

Paylaşılan takvim geliştirmelerinin teknik ayrıntıları

Bu bölümde bu geliştirmelerin nasıl gerçekleştirildiği ve Microsoft 365'te paylaşılan takvimlerin mimarisinde nelerin değiştiği açıklanır.

Terminoloji

Bu açıklamada kullanacağımız bazı terimleri aşağıda bulabilirsiniz:

 • Paylaşılan takvim: Takvim görüntüleme, düzenleme ve veya temsilci izinleriyle paylaşıldı

 • Sahip: Takvimin paylaşıldığı kaynak kişi

 • Alıcı: Takvimin paylaşıldığı hedef kişi

 • Eski model: Paylaşılan takvimlerin eski davranışı

 • Yeni model: Paylaşılan takvimlerin yeni davranışı

Geliştirmeler yalnızca Exchange Online kullanıcıları arasında paylaşılan takvimlere uygulanır. Kullanıcılardan birinin Exchange şirket içinde barındırılması durumunda paylaşılan takvimlerde değişiklik yoktur.

Öznitelik

Eski model

Yeni model

Paylaşılan takvim nasıl depolanır

Alıcının posta kutusunda bir girdi (köprüye benzer) depolanır. Girdi, sahibin posta kutusuna işaret eder ama alıcının posta kutusunda hiçbir takvim verisi depolamaz.

Alıcının posta kutusunda yeni takvim oluşturulur ve bu takvim sahibin takviminin bir kopyasını içerir (kabul tarihinin bir yıl öncesinden başlayarak).

Alıcı paylaşılan takvime nasıl erişir

Doğrudan sahibin posta kutusundan okur ve yazar.

Alıcının kendi posta kutusunda depolanan paylaşılan takvimin yerel kopyasından okur ve yazar.

Paylaşılan takvim değişiklikleri nasıl eşitler

Uygulama, değişiklikler için sahibin posta kutusunu düzenli aralıklarla yoklar ve bunları eşitler.

Hizmet, değişiklikleri alıcının yerel kopyasında hızla eşitler. Bu da değişiklikleri hızla eşitleyen uygulamaya bir anında iletim bildirimini tetikler.

Alıcının paylaşılan takvime erişmek için kullanabileceği uygulamalar

 • PC için Outlook

 • Mac için Outlook

 • Web’de Outlook

 • PC için Outlook

 • Mac için Outlook

 • Web’de Outlook

 • iOS için Outlook

 • Android için Outlook

 • Windows 10 için Outlook Takvim

 • Tüm REST ve EAS uygulamaları

Diğer ayrıntılar için bu makalenin devamındaki Yeni model paylaşılan takvimlerdeki işlev farklılıkları bölümüne bakın.

Outlook'un güncelleştirilmiş sürümünden yeni paylaşılan bir takvim davetini kabul eden kullanıcılar otomatik olarak takvim paylaşımının yeni modelini kullanmaya başlar.

Kullanıcının geliştirmeleri (başka bir deyişle takvim paylaşımının yeni modelini) alıp almadığını denetlemesinin en kolay yolu, paylaşılan takvimin cep telefonunda gösterilip gösterilmediğini denetlemesidir. Gösteriliyorsa, paylaşılan takvim zaten yeni modele yükseltilmiştir.

MFCMapi kullanmayı tercih ederseniz, aşağıdaki koşulların doğru olduğunu onaylamanız gerekir:

 • Takvim alt ağacında paylaşılan takvim için yerel bir klasör gösteriliyor.

 • Ortak Görünümler > İlişkili İçerik tablosunda bir girdi bulunuyor. Girdinin adlandırılmış özellik adı SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId'dir ve yerel paylaşılan takvim klasörünün kimliğine işaret eder.

Paylaşılan takvimlerin bu geliştirmelerden yararlanabilmesi için kullanıcının aşağıdaki iki seçenekten birini kullanarak paylaşılan takvimi yeniden oluşturması gerekir:

 1. Takvim sahibinden takvimi kendisiyle yeniden paylaşmasını isteyebilir. Kullanıcı bu işlemi iOS için Outlook veya Android için Outlook da dahil olmak üzere herhangi bir Outlook uygulamasından yapabilir. Ardından kullanıcı Outlook'un güncelleştirilmiş sürümünü kullanarak paylaşılan takvim davetini kabul etmelidir. Kullanıcının daveti Outlook'un güncelleştirilmiş sürümünden kabul etmesi önemlidir. Kullanıcı daveti kabul ederken Outlook'un eski sürümünü kullanırsa, paylaşılan takvim bu geliştirmelerle etkinleştirilmez. Mevcut paylaşılan takvimlerin yeniden kabul edilmeden önce kaldırılması gerekmez.

 2. Takvimi iOS için Outlook'tan veya Android için Outlook'tan açın. Bu seçenek takvim sahibinin takvimi yeniden paylaşmasını gerektirmez. Kullanıcının yalnızca paylaşılan takvimi eklerken iOS için Outlook veya Android için Outlook kullanması yeterlidir; takvim otomatik olarak yükseltilir. Paylaşılan takvim ekleme seçeneği takvim modülünün altında sağlanır: Sol üstteki profil resmine tıklayarak takvim listesini görüntüleyin, sol üstteki + simgesine tıklayın ve Paylaşılan Takvim Ekle'yi seçin.

  Not: Paylaşılan takvimin dizinden takvim sahibi için arama yapılarak açılması, takvimin eski paylaşım modeliyle eklenmesine neden olur.

Gelecekte paylaşılan takvimler kullanıcının seçtiği yönteme bakılmaksızın yeni modele yükseltilecektir. Ancak bunun için henüz bir zaman çizelgesi belirlenmemiştir.

Paylaşılan takvimleri eşitleme yöntemleri

Bu bölümde, çalışmamızın güncel durumunda hızlı eşitlemenin nerede ve ne zaman gerçekleştirileceği açıklanır. Aşağıdaki tabloda, yeni modelde paylaşılan takvimler için kullanılan eşitleme türleri gösterilir.

Güncelleştirme yöntemi

Değişiklikler nasıl eşitlenir

Desteklenen takvimler (şu anda)

Hızlı güncelleştirmeler

Değişiklikler hemen eşitlenir. Bu yöntem aynı Microsoft 365 kiracısındaki kullanıcılar arasında veya bir Outlook.com kullanıcısı tarafından paylaşılan takvimler için geçerlidir.

 • Outlook.com kullanıcı tarafından Outlook.com veya Microsoft 365 kullanıcısıyla paylaşılan.

 • Doğrudan aynı kiracıdaki Microsoft 365 kullanıcıları arasında paylaşılan.

Düzenli güncelleştirmeler

Değişiklikler düzenli aralıklarla eşitlenir (çoğu durumda üç saatte bir). Alıcılar paylaşılan takvimdeki değişiklikleri hemen görmez ama kopya birkaç saatte bir güncelleştirilir.

 • Aynı kiracıdaki Microsoft 365 kullanıcıları arasında dolaylı olarak paylaşılan (varsayılan kullanıcı izinleri yoluyla veya 100'den fazla üyesi olan bir güvenlik grubu yoluyla).

 • Dış paylaşımın etkinleştirildiği farklı kiracılardaki Microsoft 365 kullanıcıları arasında paylaşılan.

ICS aboneliği

Takvim paylaşıldığında İnternet Takvimi Aboneliği (ICS) URL'si oluşturulur. Alıcı bu URL'yi kullanarak paylaşılan takvimi tercih ettiği herhangi bir takvim hizmetine ekleyebilir. ICS URL'leriyle, yeni güncelleştirmeleri almak için takvimin ne zaman eşitleneceğini alıcının takvim hizmeti seçer. Alıcı bir Outlook.com kullanıcısıysa, eşitleme yaklaşık olarak her üç saatte bir gerçekleşir.

 • Dış paylaşımın devre dışı bırakıldığı farklı kiracılardaki Microsoft 365 kullanıcıları arasında paylaşılan.

 • Microsoft 365 kullanıcısı tarafından Outlook.com kullanıcısıyla paylaşılan.

 • Microsoft 365 veya Outlook.com kullanıcısı tarafından Gmail gibi bir üçüncü taraf takvim hizmeti kullanan biriyle paylaşılan.

Kullanıcıya bir paylaşılan takvim erişimi vermek için aşağıdaki yollardan biri kullanılabilir:

 • Doğrudan izinler: Takvim sahibi alıcıyla doğrudan paylaşır ve alıcı takvim sahibinin izin listesinde bireysel olarak listelenir.

 • Grup izinleri: Takvim sahibi takvimi bir güvenlik grubuyla paylaşır ve alıcı da bu gruba üyedir.

 • Varsayılan izinler: Takvim sahibi aynı kuruluştaki kullanıcılar için varsayılan bir izin ayarlar ve alıcının varsayılan izin yoluyla erişimi olur.

Şu anda hızlı eşitleme yalnızca doğrudan izinler ve 100'den az üyesi olan gruplarda grup izinleri için etkinleştirilir. Gelecekte, üç izin türü içinde hızlı eşitleme etkinleştirilecektir. Buna ek olarak, kullanıcı 500'den fazla alıcıyla paylaştıysa (kişi veya grupların her biri bir alıcı olarak kabul edilir), hızlı eşitleme etkinleştirilmeyecektir.

Kiracınızın dışında paylaşım için hızlı eşitleme şu anda desteklenmemektedir. Şu yapılandırmalarda paylaşabilirsiniz ve eşitleme düzenli aralıklarla gerçekleşir. Kiracılar arasında paylaşımın iki türü vardır:

 • Microsoft 365 kullanıcı tarafından başka bir Microsoft 365 kullanıcısıyla (dış paylaşım etkinleştirildiyse).

  Tümüyle paylaşılan bir takvim oluşturulur ama eşitleme yaklaşık olarak üç saatte bir gerçekleşir. Daha sonra bu ortam için hızlı eşitleme etkinleştirilecektir.

 • Microsoft 365 kullanıcısı tarafından Outlook.com kullanıcısıyla. Dış paylaşımı devre dışı bırakılmışsa, başka bir Microsoft 365 kullanıcısıyla paylaşmak da bu grubu girer.

  Paylaşım sırasında bir ICS URL'si oluşturulur ve alıcı bu URL'yi kullanarak takvimi herhangi bir takvim hizmetine ekleyebilir. ICS aboneliğiyle, yeni güncelleştirmeleri almak için ICS aboneliğinin ne zaman eşitleneceğini alıcının takvim hizmeti seçer. Alıcı bir Outlook.com veya Microsoft 365 kullanıcısıysa, eşitleme yaklaşık olarak her üç saatte bir gerçekleşir.

Gmail gibi bir dış hizmetin kullanıcısıyla paylaşmak, farklı bir takvim paylaşımı türüdür. Bu senaryolarda, sahibin takvimine bağlanan bir İnternet Takvimi Aboneliği (ICS) URL'si oluşturulur. Alıcılar bu URL'yi kullanarak takvimi web tarayıcısında görüntüleyebilir veya ICS URL'sini kullanıp bir İnternet takvimi ekleme yoluyla bu takvimi kendi takvim hizmetlerine ekleyebilir. ICS abonelikleriyle, yeni güncelleştirmeleri almak için ICS aboneliğinin ne zaman eşitleneceğini alıcının takvim hizmeti seçer. Alıcı bir Outlook.com kullanıcısıysa, eşitleme yaklaşık olarak her üç saatte bir gerçekleşir. Alıcı Gmail.com gibi başka bir takvim hizmeti kullanıyorsa, eşitleme bu kadar sık gerçekleşmeyebilir.

Yeni model paylaşılan takvimlerdeki işlev farklılıkları

Yeni modeli kullanan paylaşılan takvimlerde anımsatıcılar, izinler, temsilci atanan toplantılar ve üçüncü taraf istemcileri gibi işlevler açısından eski modele göre farklılıklar vardır.

Takvim paylaşımı geliştirmelerinin ilk aşamasında, bir öğenin gerçek anımsatıcı değeri ne olursa olsun alıcılar paylaşılan takvim öğeleri için her zaman “Anımsatıcı=Yok” ifadesini görecektir. Düzenleme erişimi olan bir alıcı paylaşılan takvim öğesinde anımsatıcıyı değiştirmeyi denerse, yeni anımsatıcı değeri yalnızca alıcı için yerel olarak kaydedilir ama sahip için kaydedilmez.

Eski modelde anımsatıcılar: Eski paylaşım modelinde, alıcı takvim sahibinin posta kutusuna doğrudan erişir. Bu nedenle, alıcı bir takvim öğesini görüntülediğinde takvim sahibiyle aynı anımsatıcı değerini görür. Outlook istemcileri hangi takvimlerin paylaşılan takvim olduğunu algılamayı bilir ve bu nedenle hiçbir paylaşılan takvim öğesi için açılan anımsatıcılar görüntülemez.

Yeni modeldeki davranış değişikliği: Yeni paylaşım modelinde, paylaşılan takvim alıcının posta kutusunda yerel olarak depolanır. Bu nedenle, mobil uygulamalar bu paylaşılan takvimleri eşitlerken bunun paylaşılan bir takvim olup olmadığını her zaman denetlemeyebilir. Söz konusu durumlarda, üçüncü taraf bir EAS veya REST istemcisi kullanan bir alıcıyla gerçek anımsatıcı değeri eşitlendiğinde alıcının diğer kişilerin toplantılarına yönelik anımsatıcıların akınına uğradığını fark ettik. Üçüncü taraf istemcileri kesintiye uğratmadan anımsatıcı deneyimini geliştirmenin yollarını araştırıyoruz.

Aşağıdaki tabloda eski ve yeni paylaşılan takvim modellerinde anımsatıcıların farkını gösteren örnekler sağlanmıştır.

Senaryo

Sahip tarafından görülen anımsatıcı değeri

ESKİ paylaşım modelinde alıcı tarafından görülen anımsatıcı değeri

YENİ paylaşım modelinde alıcı tarafından görülen anımsatıcı değeri

Takvim sahibi paylaşılan takvimde 30 dakikalık anımsatıcıyla bir toplantı oluşturur

30 dakika

30 dakika

Yok

Takvim alıcısı paylaşılan takvimde 30 dakikalık anımsatıcıyla bir toplantı oluşturur

30 dakika (ve katılımcılar 30 dakikalık anımsatıcısı olan bir toplantı alır)

30 dakika

Yok

Takvim alıcısı paylaşılan takvimde varolan bir toplantıyı 60 dakikalık anımsatıcısı olacak şekilde düzenler

60 dakika (ESKİ model üzerinden düzenlendiyse)

30 dakika (YENİ model üzerinden düzenlendiyse)

60 dakika

60 dakika (alıcı toplantı başlamadan 60 dakika önce bir açılan anımsatıcı alır)

Geçmişte Outlook istemcileri arasında tutarlı bir izin düzeyi seçenekleri kümesi sağlanmıyordu. Bu geliştirmeler kapsamında, güncelleştirilmiş Outlook istemcileri paylaşım için basitleştirilmiş ve tutarlı bir izin düzeyleri kümesi gösterecektir.

Eski izin düzeyleri

Basitleştirilmiş izin düzeyleri

Paylaşılmıyor

Paylaşılmıyor

Yok

Yok

Serbest/Meşgul zamanı

Yalnızca uygunluk

Ne zaman meşgul olduğumu görüntüleyebilir

Serbest/Meşgul zamanı, konu, konum

Sınırlı ayrıntılar

Başlıkları ve konumları görüntüleyebilir

Gözden geçiren

Tüm ayrıntılar

Tüm ayrıntıları görüntüleyebilir

Düzenleyen

Düzenleyebilir

Sahip

Yayım Düzenleyicisi

Yayım Yazarı

Yazar

Düzenlemeyen Yazar

Katkıda Bulunan

Özel

Özel

Temsilci

Temsilci

Takvim sahibi izinleri değiştirmek için Web’de Outlook, iOS için Outlook, Android için Outlook veya Mac için Outlook kullanırsa, alıcının takvim kopyası yeni izin düzeyine hemen yeniden eşitlenir.

Takvimin sahibi izinleri değiştirirken başka bir uygulama kullanırsa, takvim birkaç saat içinde yeniden eşitlenir ama bu eşitleme işlemi hemen gerçekleşmez.

Takvim sahibi birinin takvim üzerindeki izinlerini kaldırırsa, bu eylem birkaç saat içinde algılanır ve aşağıdaki üç durumdan biri ortaya çıkar:

 • Alıcı aynı kuruluş içindeyse ve takvim sahibinin Kuruluşum (varsayılan) kullanıcı ayarı Yok dışında bir izne ayarlanmışsa, alıcının takvimi varsayılan kullanıcının izin düzeyini yansıtacak şekilde güncelleştirilir. Paylaşılan takvim yeni modelde kalır ama farklı bir izin düzeyi olabilir.

 • Alıcı aynı kuruluş içindeyse ve takvim sahibi takvimini Kuruluşum (varsayılan) kullanıcısıyla paylaşmıyorsa, paylaşılan takvim alıcının posta kutusundan kaldırılır. Alıcı artık takvim listesinde paylaşılan takvimi görmez.

 • Alıcı farklı bir kuruluştaysa, paylaşılan takvimin eşitlemesi durdurulur ama takvim kaldırılmaz.

Temsilciler her zaman cep telefonlarından temsilci atanan toplantı iletilerini görebiliyordu çünkü davetler onların gelen kutusunda alınıyordu. Bununla birlikte, geçmişte temsilcilere davetin kendileri için mi yoksa temsilci atandıkları kişi için mi olduğuna ilişkin bir gösterge sağlanmıyordu.

Bu senaryoya daha iyi bir destek sağlamak için, iOS için Outlook ve Android için Outlook'a toplantı davetinin kime yönelik olduğunu netleştirecek bir kullanıcı arabirimi eklendi. Örneğin, aşağıdaki ekran görüntülerinde davetin ve postanın temsilciye değil Engin'e yönelik olduğunu gösteren "Engin Doğan için alındı" bölümüne dikkat edin.

Ekran görüntüsü, takvim davet ögesiyle bir mobil cihaz ekranı gösterir. Ekran görüntüsü, posta ögesiyle bir mobil cihaz ekranı gösterir.

Takvim paylaşımının yeni modeli, aşağıdaki açıklanan birkaç senaryoda üçüncü taraf posta istemcilerinde farklılık gösterir.

 • EAS istemcilerinde, salt okuma izinleri olan alıcılar bu salt okunur takvimde toplantı oluşturma veya toplantıyı yanıtlama seçeneğini görür. Bu işlem istemcinin önbelleğinde yer olarak kaydedilir ama değişiklikler sunucu tarafından reddedilir. Alıcı tarafından yapılan değişiklikler sahibin takvimine yansıtılmaz çünkü alıcının düzenleme izinleri yoktur. Bu sorunun nedeni EAS istemcilerinin paylaşılan takvimlerde salt okuma ile okuma-yazma izinlerini ayırt etmemesi ve tüm takvimleri düzenlenebilir olarak kabul etmesidir.

 • Bazı üçüncü taraf istemcilerinde geçerli kullanıcıyı her zaman toplantı katılımcısı olarak eklemeye yönelik bir istemci tarafı mantığı bulunur. Dolayısıyla, kullanıcı telefonunda yerel takvim uygulamalarını kullanıyor ve başka birinin takvimindeki toplantıyı görüntülüyorsa, katılımcı listesinde kendi adını görebilir. Bu durum ancak takvimi üçüncü taraf takvim uygulamalarında görüntülediğinde ortaya çıkar; aynı toplantıyı iOS için Outlook veya Android için Outlook'ta görüntülerse, katılımcı listesinde adını görmez.

 • EWS tabanlı istemciler için paylaşılan takvim geliştirmelerini desteklemiyoruz, bu nedenle Mac OS X gibi EWS kullanan hiçbir takvim uygulamasında geliştirmeler sağlanmaz.

  Notlar: 

  • Mac için Outlook şu anda EWS kullanmaktadır ve bu geliştirmeleri içermeyen eski paylaşılan takvimleri gösterir.

  • Mac OS X'teki Takvim uygulaması EWS kullanmaktadır ve bu geliştirmeleri içermeyen eski paylaşılan takvimleri gösterir.

SSS

Kullanıcılarımın takvimlerinin cep telefonlarına eşitlenmesini istemiyorum. Bunu devre dışı bırakmak için hangi ayarları kullanabilirim?

Kiracılar için paylaşılan takvim geliştirmelerinin devre dışı bırakılmasına izin verme yönünde bir planlama yapmadık.

Kullanıcılarım paylaşılan takvimler cep telefonlarına eşitlenirken veri kullanımı konusunda kaygılanıyor. Onlara ne söyleyebilirim?

Takvim listesinde paylaşılan takvim seçeneğini temizlerseniz, iOS için Outlook, Android için Outlook ve Windows 10 Mobile seçilmemiş olan takvimleri eşitlemez. Çoğu mobil takvim uygulamasının da bu davranışa uyması gerekir.

Bu durum kaynak takvimleri için de geçerli mi?

Paylaşılan her takvim bu geliştirmeleri kullanmaya uygundur. Kullanıcı kendi takvimini, paylaşılan bir posta kutusunun takvimini veya kaynak posta kutusunun takvimini paylaşırsa ve alıcı da Web’de Outlook, iOS için Outlook veya Android için Outlook kullanarak kabul ederse, bu geliştirmeleri görmeye başlarlar.

Öte yandan, özellikle kaynak posta kutuları için izinlerin Outlook izin listesinde gösterilmesiyle Yönetim merkezi izin listesinde gösterilmesi arasında bazı tutarsızlıklar vardır. İzinlerin tutarlı bir şekilde gösterilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Bununla birlikte paylaşılan takvim işlevselliği kaynak posta kutusu takvimleri için yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi çalışır ve alıcı kaynak takvimini kendi cep telefonunda görebilir.

Artık Microsoft 365 gruplarıyla takvim paylaşmayı destekliyor musunuz?

Henüz değil, ancak bu özellik listemizin üst sıralarında yer alıyor. Şu anda takvimleri yalnızca bireysel kullanıcılarla veya güvenlik gruplarıyla paylaşabilirsiniz.

Bu değişiklikler bir kişinin birden çok takvim temsilcisine sahip olmasını kolaylaştırıyor mu?

Bu geliştirmeler, özellikle de daha hızlı eşitleme özelliği birden çok kişinin aynı takvimi yönetmesini kolaylaştıracaktır, ama çok temsilcili senaryo bu ilk geliştirmelerin hedefleri arasında değildir. En iyi deneyimi elde etmek için paylaşılan takvimi tek bir temsilci yönetmelidir.

İstemciler arasında takvim geliştirmelerinin zaman çizelgesi

Aşağıda takvim geliştirmelerinin geçerli durumu özetlenmiştir. Aşağıda listelenen zaman çizelgeleri değişebilir.

Geliştirme

Web

PC*

Mac*

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Bir takvimi basitleştirilmiş izinlerle paylaşma

✔**

✔***

Planlanmıyor

Takvimi kabul ederek yeni modeli kullanma

✔**

✔***

Yeni model yoluyla hızla eşitleme

Güncel Kanal:
sürüm 1907

✔***

*Yalnızca Microsoft Office'i aylık veya yıllık abonelik olarak satın alan müşteriler için geçerlidir.

**Sürüm 1805'ten başlayarak kullanılabilir.

***Sürüm 16.23.326.1'den başlayarak kullanılabilir.

İlgili konular

Web üzerinde Outlook İş'te takviminizi paylaşma
Web üzerinde Outlook İş’te takvim temsilcisi seçme
Web üzerinde Outlook’ta başka bir kişinin takvimini yönetme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×