Sütun ve satır ekleyerek veya kaldırarak tabloyu yeniden boyutlandırma

Sütun ve satır ekleyerek veya kaldırarak tabloyu yeniden boyutlandırma

Çalışma sayfanızda bir Excel tablosu oluşturduktan sonra, tabloda satırlar ve sütunları kolayca ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Tabloya satır ve sütun eklemek için, Excel’deki Yeniden Boyutlandır komutunu kullanabilirsiniz:

 1. Tablonun herhangi bir yerine tıklayın; Tablo Araçları seçeneği görüntülenir.

 2. Tasarım > Tabloyu Yeniden Boyutlandır'a tıklayın.

  Tablo Araçları’ndaki tabloyu yeniden boyutlandır seçeneğini kullanma

 3. En üst sol hücreden başlayarak, tablonuza eklenmesini istediğiniz tüm hücre aralığını seçin.

  Aşağıdaki örnekte, özgün tablo A1:C5 aralığını içerir. İki sütun ve üç satır eklenecek şekilde yeniden boyutlandırıldıktan sonra, tablo A1:E8 aralığını içerir.

  Tabloyu Yeniden Boyutlandır

  İpucu: Ayrıca, ayrıca Düğme resmi iletişim kutusunu Daralt 'ı tıklatarak tabloyu yeniden boyutlandır iletişim kutusunu geçici olarak gizleyebilir, çalışma sayfasında aralığı seçebilir ve ardından iletişim düğme görüntüsü Genişlet 'e tıklayabilirsiniz.

 4. Tablonuz için istediğiniz aralığı seçtiğinizde Tamam’a basın.

Son satırın hemen altındaki veya son sütunun hemen sağındaki hücreye yazarak, hücreye veri yapıştırarak veya var olan satır veya sütunların arasına satır veya sütun sokarak tabloya satırlar veya sütunlar ekleyin.

Yazmaya başlama   

 • Tablonun altına bir satır eklemek için, tablonun son satırının altındaki hücreye yazmaya başlayın. Tablo yeni satırı içerecek şekilde genişletilir. Tablonun sağına bir sütun eklemek için, tablonun son sütununun yanındaki hücreye yazmaya başlayın.

Satırlar için aşağıda gösterile örnekte, A4 hücresine bir değer yazıldığında tablo bu hücreyi ve B sütunundaki komşu hücreyi içerecek şekilde genişletilir.

Tablonun altındaki ilk satıra yazarak satır ekleme

Sütunlar için aşağıda gösterilen örnekte, C2 hücresine bir değer yazıldığında tablo C sütununu içerecek şekilde genişletilir ve Excel Çyr 1 ve Çyr 2 adlandırma desenini algıladığından tablo sütunu Çyr 3 olarak adlandırılır.

Tablonun sağındaki hücreye yazılan değer, tabloya bir sütun ekler

Verileri yapıştırma   

 • Yapıştırarak satır eklemek için, verilerinizi son tablo satırının altında en soldaki hücreye yapıştırın. Yapıştırarak sütun eklemek için, verilerinizi tablonun en sağdaki sütununun sağına yapıştırın.

Yeni satıra yapıştırdığınız verilerde tablodakiyle aynı sayıda veya daha az sütun varsa, tablo yapıştırdığınız aralıktaki tüm hücreleri içerecek şekilde genişletilir. Yapıştırdığınız verilerde tablodakinden daha fazla sütun varsa, fazladan sütunlar tablonun parçası olmaz; tabloyu bunları içerecek şekilde genişletmek için Yeniden Boyutlandır komutunu kullanmanız gerekir.

Aşağıda satırlar için gösterilen örnekte, tablonun altındaki ilk satıra A10:B12 arasındaki değerlerin yapıştırılması (5. satır) tabloyu yapıştırılan verileri içerecek şekilde genişletir.

Tablonun altına veri yapıştırıldığında, tablo bunları içerecek şekilde genişletilir

Aşağıda sütunlar için gösterilen örnekte, tablonun sağındaki ilk sütuna C7:C9 arasındaki değerlerin yapıştırılması (C sütunu) tabloyu yapıştırılan verileri içerecek şekilde genişletir ve Çyr 3 başlığı eklenir.

Sütun verileri yapıştırıldığında tablo genişletilir ve bir başlık eklenir

Ekle seçeneğini kullanarak satır ekleme   

 1. Satır eklemek için, başlık satırı olmayan bir hücre veya satır seçin ve sağ tıklayın. Sütun eklemek için, tablodaki herhangi bir hücreyi seçin ve sağ tıklayın.

 2. Ekle’nin üzerine gelin ve yeni satır eklemek için Yukarıya Tablo Satırları’nı veya yeni sütun eklemek için Sola Tablo Sütunları’nı seçin.

Son satırdaysanız, Yukarıya Tablo Satırları’nı veya Aşağıya Tablo Satırları’nı seçebilirsiniz.

Aşağıda satırlar için gösterilen örnekte, 3. satırın üstüne bir satır eklenir.

Yukarıya Tablo Satırları Ekle

Sütunlar için, tablonun en sağındaki sütundan bir hücre seçtiyseniz, Sola Tablo Sütunları veya Sağa Tablo Sütunları ekleme arasında seçim yapabilirsiniz.

Aşağıda sütunlar için gösterilen örnekte, 1. sütunun soluna bir sütun eklenir.

Tablo sütunu ekleme

 1. Silmek istediğiniz bir veya daha fazla tablo satırı veya tablo sütununu seçin.

  Tablo satırı veya sütunlarında yalnızca silmek istediğiniz bir veya daha fazla hücreyi de seçebilirsiniz.

 2. Giriş sekmesinin Hücreler grubunda, Sil seçeneğinin yanındaki oka tıklayın ve ardından Tablo Satırlarını Sil veya Tablo Sütunlarını Sil seçeneğine tıklayın.

  Giriş sekmesinin Hücreler grubu

  Ayrıca bir veya birden çok satıra veya sütuna sağ tıklayabilir, kısayol menüsünde Sil'in üzerine gelebilir ve ardından Tablo Sütunları veya Tablo Satırları'na tıklayabilirsiniz. Bir diğer seçenek de, bir tablo satırı veya tablo sütununda bir veya birden çok hücreye sağ tıklamak, Sil'in üzerine gelmek ve ardından Tablo Satırları veya Tablo Sütunları'na tıklamaktır.

Excel'de, seçilen veriler arasında yinelenenleri kaldırabildiğiniz gibi, bir tablodaki yinelenenleri de kolaylıkla kaldırabilirsiniz.

 1. Tabloda herhangi bir yere tıklayın.

  Bu işlem, Tablo Araçları'nı Tasarım sekmesi eklenmiş olarak görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Yinelenenleri Kaldır'ı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Yinelenenleri Kaldır iletişim kutusunda, Sütunlar altında, kaldırmak istediğiniz yinelenenleri içeren sütunları seçin.

  Ayrıca Tüm Seçimi Kaldır'a tıklayabilir ve ardından istediğiniz sütunları seçebilir veya tüm sütunları seçmek için Tümünü Seç'e tıklayabilirsiniz.

Not: Kaldırdığınız yinelemeler çalışma sayfasından silinir. Korumak istediğiniz verileri farkında olmadan silerseniz, hızlı erişim araç çubuğu 'ndaki Geri Al düğmesi geri Al 'a tıklayarak silinmiş verileri geri yükleyebilirsiniz. Bunları kaldırmadan önce yinelenen değerleri vurgulamak için de koşullu biçimleri kullanmak isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: koşullu biçimleri ekleme, değiştirme veya temizleme.

 1. Etkin hücrenin bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Sütun üstbilgisindeki oku Filtre açılan oku tıklatın.

 3. Boş olanlara filtre uygulamak için, Otomatik Filtre menüsünde değer listesinin üst kısmındaki (Tümünü Seç) seçeneğini temizleyin ve sonra değer listesinin alt kısmındaki (Boş olanlar) seçeneğini seçin.

  Not: (Boş olanlar) onay kutusu yalnızca hücre aralığında veya tablo sütununda en az bir boş hücre varsa kullanılabilir.

 4. Tablodaki boş satırları seçin ve sonra CTRL+- (tire) tuşlarına basın.

Boş çalışma sayfası satırlarını filtreleme ve kaldırmaya yönelik benzer bir yordam kullanabilirsiniz. Çalışma sayfasında boş satırlara filtre uygulama hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Web için Exceltabloyu yeniden boyutlandır seçeneği yoktur, ancak sütunları ve satırları ekleyerek tablonuzu el ile yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Tablonuza yeni sütun eklemek için, tablonuzun sağındaki sütuna verileri yazın ve Enter tuşuna basın.

yeni sütun eklemek için tablonuzdaki son sütunun sağındaki sütuna yazın

Yeni satır eklemek için, son tablo satırının altındaki satıra verileri yazın ve Enter tuşuna basın.

Son tablo satırının altındaki satıra verileri yazarak yeni tablo satırı ekleyin

Not: Yeni sütunların ve satırların tablonun içinde görünmesi birkaç saniye sürebilir.

Çok sayıda sütun ve satır eklemeniz gerekiyorsa, Excel masaüstü uygulamasında tabloyu yeniden boyutlandır seçeneğini kullanmayı daha rahat bulabilirsiniz. Excel Masaüstüuygulamanız varsa, Excel 'de aç'a tıklayın ve Tablo Araçları'nın altında tabloyu yeniden boyutlandır seçeneğini kullanın. Buradadaha fazla ayrıntı var.

Excel Masaüstü çalışma kitabını kaydedip Web için Excel 'da yeniden açtığınızda, yaptığınız değişiklikleri görürsünüz. 

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

İki veya daha fazla tabloyu nasıl birleştirebilirim?

Çalışma sayfasında Excel tablosu oluşturma

Excel Tablo formüllerinde yapılandırılmış başvurular kullanma

Excel tablosunu biçimlendirme

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×