Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.
Sütun ve satır ekleyerek veya kaldırarak tabloyu yeniden boyutlandırma

Çalışma sayfanızda bir Excel tablosu oluşturduktan sonra, tabloda satırlar ve sütunları kolayca ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Tabloya satır ve sütun eklemek için, Excel’deki Yeniden Boyutlandır komutunu kullanabilirsiniz:

 1. Tablonun herhangi bir yerine tıklayın; Tablo Araçları seçeneği görüntülenir.

 2. Tasarım > Tabloyu Yeniden Boyutlandır'a tıklayın.

  Tablo Araçları’ndaki tabloyu yeniden boyutlandır seçeneğini kullanma

 3. En üst sol hücreden başlayarak, tablonuza eklenmesini istediğiniz tüm hücre aralığını seçin.

  Aşağıdaki örnekte, özgün tablo A1:C5 aralığını içerir. İki sütun ve üç satır eklenecek şekilde yeniden boyutlandırıldıktan sonra, tablo A1:E8 aralığını içerir.

  Tabloyu Yeniden Boyutlandır

  İpucu: Tabloyu Yeniden Boyutlandır iletişim kutusunu geçici olarak gizlemek, çalışma sayfasında aralığı seçmek ve ardından Düğme resmiiletişim kutusunu genişlet'e tıklamak için İletişim kutusunu Daralt düğme görüntüsü de tıklatabilirsiniz.

 4. Tablonuz için istediğiniz aralığı seçtiğinizde Tamam’a basın.

Son satırın hemen altındaki veya son sütunun hemen sağındaki hücreye yazarak, hücreye veri yapıştırarak veya var olan satır veya sütunların arasına satır veya sütun sokarak tabloya satırlar veya sütunlar ekleyin.

Yazmaya başlama   

 • Tablonun altına bir satır eklemek için, tablonun son satırının altındaki hücreye yazmaya başlayın. Tablo yeni satırı içerecek şekilde genişletilir. Tablonun sağına bir sütun eklemek için, tablonun son sütununun yanındaki hücreye yazmaya başlayın.

Satırlar için aşağıda gösterile örnekte, A4 hücresine bir değer yazıldığında tablo bu hücreyi ve B sütunundaki komşu hücreyi içerecek şekilde genişletilir.

Tablonun altındaki ilk satıra yazarak satır ekleme

Sütunlar için aşağıda gösterilen örnekte, C2 hücresine bir değer yazıldığında tablo C sütununu içerecek şekilde genişletilir ve Excel Çyr 1 ve Çyr 2 adlandırma desenini algıladığından tablo sütunu Çyr 3 olarak adlandırılır.

Tablonun sağındaki hücreye yazılan değer, tabloya bir sütun ekler

Verileri yapıştırma   

 • Yapıştırarak satır eklemek için, verilerinizi son tablo satırının altında en soldaki hücreye yapıştırın. Yapıştırarak sütun eklemek için, verilerinizi tablonun en sağdaki sütununun sağına yapıştırın.

Yeni satıra yapıştırdığınız verilerde tablodakiyle aynı sayıda veya daha az sütun varsa, tablo yapıştırdığınız aralıktaki tüm hücreleri içerecek şekilde genişletilir. Yapıştırdığınız verilerde tablodakinden daha fazla sütun varsa, fazladan sütunlar tablonun parçası olmaz; tabloyu bunları içerecek şekilde genişletmek için Yeniden Boyutlandır komutunu kullanmanız gerekir.

Aşağıda satırlar için gösterilen örnekte, tablonun altındaki ilk satıra A10:B12 arasındaki değerlerin yapıştırılması (5. satır) tabloyu yapıştırılan verileri içerecek şekilde genişletir.

Tablonun altına veri yapıştırıldığında, tablo bunları içerecek şekilde genişletilir

Aşağıda sütunlar için gösterilen örnekte, tablonun sağındaki ilk sütuna C7:C9 arasındaki değerlerin yapıştırılması (C sütunu) tabloyu yapıştırılan verileri içerecek şekilde genişletir ve Çyr 3 başlığı eklenir.

Sütun verileri yapıştırıldığında tablo genişletilir ve bir başlık eklenir

Ekle seçeneğini kullanarak satır ekleme   

 1. Satır eklemek için, başlık satırı olmayan bir hücre veya satır seçin ve sağ tıklayın. Sütun eklemek için, tablodaki herhangi bir hücreyi seçin ve sağ tıklayın.

 2. Ekle’nin üzerine gelin ve yeni satır eklemek için Yukarıya Tablo Satırları’nı veya yeni sütun eklemek için Sola Tablo Sütunları’nı seçin.

Son satırdaysanız, Yukarıya Tablo Satırları’nı veya Aşağıya Tablo Satırları’nı seçebilirsiniz.

Aşağıda satırlar için gösterilen örnekte, 3. satırın üstüne bir satır eklenir.

Yukarıya Tablo Satırlarını Ekle

Sütunlar için, tablonun en sağındaki sütundan bir hücre seçtiyseniz, Sola Tablo Sütunları veya Sağa Tablo Sütunları ekleme arasında seçim yapabilirsiniz.

Aşağıda sütunlar için gösterilen örnekte, 1. sütunun soluna bir sütun eklenir.

Tablo sütunu ekleme

 1. Silmek istediğiniz bir veya daha fazla tablo satırı veya tablo sütununu seçin.

  Tablo satırı veya sütunlarında yalnızca silmek istediğiniz bir veya daha fazla hücreyi de seçebilirsiniz.

 2. Giriş sekmesinin Hücreler grubunda, Sil seçeneğinin yanındaki oka tıklayın ve ardından Tablo Satırlarını Sil veya Tablo Sütunlarını Sil seçeneğine tıklayın.

  Excel Şerit Görüntüsü

  Ayrıca bir veya birden çok satıra veya sütuna sağ tıklayabilir, kısayol menüsünde Sil'in üzerine gelebilir ve ardından Tablo Sütunları veya Tablo Satırları'na tıklayabilirsiniz. Bir diğer seçenek de, bir tablo satırı veya tablo sütununda bir veya birden çok hücreye sağ tıklamak, Sil'in üzerine gelmek ve ardından Tablo Satırları veya Tablo Sütunları'na tıklamaktır.

Excel'de, seçilen veriler arasında yinelenenleri kaldırabildiğiniz gibi, bir tablodaki yinelenenleri de kolaylıkla kaldırabilirsiniz.

 1. Tabloda herhangi bir yere tıklayın.

  Bu işlem, Tablo Araçları'nı Tasarım sekmesi eklenmiş olarak görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Yinelenenleri Kaldır'ı tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Yinelenenleri Kaldır iletişim kutusunda, Sütunlar altında, kaldırmak istediğiniz yinelenenleri içeren sütunları seçin.

  Ayrıca Tüm Seçimi Kaldır'a tıklayabilir ve ardından istediğiniz sütunları seçebilir veya tüm sütunları seçmek için Tümünü Seç'e tıklayabilirsiniz.

Not: Kaldırdığınız yinelemeler çalışma sayfasından silinir. Saklamak istediğiniz verileri yanlışlıkla silerseniz, silinen verileri geri yüklemek için Ctrl+Z tuşlarını kullanabilir veya Hızlı Erişim Araç Çubuğu'ndaki Geri Al düğmesiGeri Al'a tıklayabilirsiniz. Yinelenen değerleri kaldırmadan önce vurgulamak için koşullu biçimler de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Koşullu biçim ekleme, değiştirme veya temizleme.

 1. Etkin hücrenin bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Sütun başlığında Filtre açılan oku oku tıklatın.

 3. Boş olanlara filtre uygulamak için, Otomatik Filtre menüsünde değer listesinin üst kısmındaki (Tümünü Seç) seçeneğini temizleyin ve sonra değer listesinin alt kısmındaki (Boş olanlar) seçeneğini seçin.

  Not:  (Boş olanlar) onay kutusu yalnızca hücre aralığında veya tablo sütununda en az bir boş hücre varsa kullanılabilir.

 4. Tablodaki boş satırları seçin ve sonra CTRL+- (tire) tuşlarına basın.

Boş çalışma sayfası satırlarını filtrelemek ve kaldırmak için benzer bir yordam kullanabilirsiniz. Çalışma sayfasındaki boş satırları filtreleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Aralık veya tablodaki verileri filtreleme.

 1. Tabloyu seçin ve ardından Tablo Tasarımı'nı > Tabloyu Yeniden Boyutlandır'ı seçin.

 2. Tablonun içerdiği hücre aralığını gerektiği gibi ayarlayın ve Tamam'ı seçin.

  Tabloyu Yeniden Boyutlandır iletişim kutusu

Önemli: Tablo üst bilgileri farklı bir satıra taşınamaz ve yeni aralığın özgün aralıkla çakışması gerekir.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Her zaman Excel Teknik Topluluğu sayfasında bir uzmana soru sorabilir veya Topluluklar sayfasından destek alabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

İki veya daha fazla tabloyu nasıl birleştirebilirim?

Çalışma sayfasında Excel tablosu oluşturma

Excel tablosu formüllerinde yapılandırılmış başvurular kullanma

Excel tablosunu biçimlendirme

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×