İçindekiler
×
İlişkileri kullanma
İlişkileri kullanma

Tablo ilişkilerini kullanmaya başlama

Tarayıcınız video desteklemiyor.

Deneyin!

İlişkisel veritabanı, gücünü tabloları birleştiren verilerden alır. Öncelikle tablolarınız arasında ilişki oluşturmanız gerekir. Sonra da Access’i kullanarak sorgularda, formlarda ve raporlarda yer alan verileri birleştirmeniz gerekir.

Bir veritabanı için tanımlanan mevcut ilişkilerin tümünü görmek için, bir Access şablonu açıp Veritabanı Araçları sekmesine gidin ve İlişkiler’i seçin.

Not: Boş bir veritabanı açarsanız veya herhangi bir tablo ilişkisi tanımlanmamışsa, Access tablo veya sorgu eklemenizi ister. İlişki ekley başlamadan önce en az iki tablo gerekir. İdeal olan, önce tüm tablolarınızı oluşturmaktır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Arama Sihirbazı'nı kullanarakilişki oluşturma ve İlişkiler Bölmesi'ni kullanarak ilişki oluşturma.

İlişkiler görünümünü anlama

İlişkiler görünümündeki çizgiler, tablolar arasındaki bağlantıyı belirtir. Aşağıdaki görüntüde soldaki tablo, üst tablodur. Sağdaki tablo da alt tablodur. Aralarındaki çizgi, verileri eşleştirmek için kullanılan alanları (bu durumda Sipariş Kimliği ve Ürün Kimliği alanları) bağlar.

İlişkiler, üst öğe ve alt öğe alanları arasına çekilen çizgilerle gösterilir.

Çizgiler ve simgeler, tablolarınızın ne şekilde ilişkili olduğunu gösterir:

 • Kalın bir bağlantı çizgisi, bilgi tutarlılığını zorunlu kıldığınızı belirtir. Bu iyi bir şeydir. Bu sayede tüm verileriniz eşitlenmiş durumda kalır.

 • Çizimimizde 1 sayısı, söz konusu tabloda yalnızca tek bir eşleşen kayıt olabileceğini belirtir. Burada gösterilen Siparişler tablosunda yalnızca bir kayıt, başka bir kayıtla eşleşir.

 • ∞ simgesi, çok sayıda kaydın aynı kimliği içerebileceğini belirtir. Burada gösterilen Sipariş Ayrıntıları tablosunda, aynı sipariş birden fazla ürün içerebileceğinden, bir sipariş (sipariş kimliğiyle belirtilen) birden fazla kez bulunabilir.

Tablolar arasındaki ilişki türü

Tablolar arasında üç ilişki türü vardır:

 • Bire bir. Her tablodaki her öğe yalnızca bir kez görüntülendiğinde. Örneğin, her çalışanın kullanabileceği tek bir şirket aracı olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Bire bir ilişkiler oluşturma.

 • Bire çok. Bir tablodaki bir öğenin, başka bir tablodaki birden fazla öğeyle ilişkisi bulunuyorsa kullanılır. Örneğin, her satın alma siparişi birden fazla ürün içerebilir.

 • Çoka çok. Bir tablodaki bir veya birden çok öğenin, başka bir tablodaki bir veya birden çok öğeyle ilişkisi olduğunda. Örneğin, her siparişin birden fazla ürünü olabilir ve her ürün birçok siparişte yer alsa da bu ürünü kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Çoka çok ilişki oluşturma.

Bire çok ilişkiler

İyi tasarlanmış tablolardaki en yaygın ilişkilerden biri, bire çok ilişkileridir.

Tablolar arasındaki ilişkiler genelde tablolardan birindeki birincil anahtara dayalıdır. Birincil anahtarın, her kaydın benzersiz tanıtıcısı (genellikle sayısaldır) olduğunu unutmayın. İki farklı tablodaki bilgilerin ilişkili olduğunu göstermek için genellikle tablolardan birindeki birincil anahtarı kullanarak bir ilişki oluşturursunuz.

Burada gösterilen ilişkide, örneğin, Kişiler tablosunda her kişinin bir kimliği vardır ve bu birincil anahtardır (yanındaki anahtar simgesiyle gösterilir). Bu Kimlik, Varlıklar tablosunda Sahip alanında da görünür. Bir varlıkla ilişkilendirilmiş kişiyi e-postayla göndermek için, değeri E-posta Adresi alanından alın. Bunu yapmak için, Varlık tablonun Sahip alanında değerin aranarak Kişiler tablosunda bu kimlik için arama yapmak gerekir. Bağlantı çizgisinin bir ucunda 1 sayısı ve diğer uçta yer alan ∞ simgesi bunun bire çok ilişki olduğunu, dolayısıyla bir kişinin birden çok varlıkla ilişkilendirileceğini gösterir.

Bir-çok ilişkisi

Bir ilişkiyi düzenleme

Mevcut bir veritabanını değiştiriyorsanız veya veritabanınızı bir şablondan oluşturduysanız, mevcut ilişkileri ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde düzenleyebilirsiniz.

Not: Üzerinde çalışmak istediğiniz tablolar kullanımdaysa, bunları kullanan tüm açık projelerin yanı sıra tabloları da kapatmanız gerekir.

 1. Veritabanı Araçları > İlişkiler’i seçin.

 2. İki ilişkili tabloyu bağlayan çizgiyi seçin.

  İpucu: İstediğiniz ilişkiyi göremiyorsanız Tasarım sekmesindeki İlişkiler grubunda Tüm İlişkiler’i seçin.

 3. Tasarım sekmesinde İlişkileri Düzenle’yi seçin.

  Tablolar arasındaki mevcut ilişkiyi düzenleme

  Tablo/Sorgu, sol tarafta bulunan üst tablodur (bu örnekte, Müşteriler).

  İlişkili Tablo/Sorgu, alt tablodur (bu örnekte, Siparişler).

  Tablolar İlişkiler görünümünde bu sırada görünmeseler bile iletişim kutusundaki yerleşimleri, tabloları bağlayan çizgilerin yönünü ve ilişkiyi gösterir. Örneğin, ilişkinin bire çok ilişki olması durumunda bu, tek olanın soldaki tablo (üst tablo) ve çok olanın sağdaki tablo (alt tablo) olduğunu gösterir; bu nedenle önemlidir.

 4. Tabloları bağlayan alanları değiştirmek için, gösterilen tabloların altındaki farklı bir alanı seçin. Bu örnekte, Müşteriler tablosundaki Kimlik alanı, Siparişler tablosundaki Müşteri Kimliği alanına bağlanır.

 5. Access’in verilerinizi tablolar arasında eşitleme biçimini değiştirin.

  Bilgi Tutarlılığına Zorla

  Geçersiz verileri önlemek ve tablo ilişkileri arasındaki başvuruları eşitlenmiş halde tutmak için bunu seçin.

  Örneğin, Çalışanlar ve Çalışan Hakları tabloları arasında bire bir ilişki olduğunu varsayalım. Bir çalışan şirketten ayrılırsa ve çalışanı Çalışanlar tablosundan kaldırırsanız, Çalışan Hakları tablosundaki ilişkili çalışan kaydı da silinir.

  Bazı durumlarda, bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak anlamlı olmayabilir. Örneğin, Nakliyeciler ve Siparişler tabloları arasında bire çok ilişki olduğunu varsayalım. Siparişler tablosundaki siparişlerle eşleşen bir nakliyeciyi siliyorsunuz. Söz konusu siparişler artık hale gelirler; yani hala bir Nakliyeci Kimliğine sahiplerdir ancak Kimlik, başvurduğu kayıt mevcut olmadığından artık geçerli değildir.

  İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir

  İlişkili alanlardaki verilerin tüm ilişkili alanlarda güncelleştirildiğinden emin olmak için bu seçeneği belirleyin.

  Örneğin, bir nakliyecinin kimliğini değiştirmek istediğinizi varsayalım. Bu seçeneği ayarlayarak Nakliyeci Kimliği’nin yalnızca Nakliyeci tablosunda değil, ayrıca Siparişler tablosu gibi söz konusu Nakliyeci Kimliğini içeren ve bu tabloya bağlı olan diğer tüm tablolarda da güncelleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

  İlişkili Kayıtları Art Arda Sil

  Bunu seçip seçmeyeceğiniz, bazı tablolardaki kayıtları diğer tablolardan silinmeleri durumunda bile saklamanız gerekip gerekmediğine bağlıdır.

  Örneğin, bir nakliyeciyi sildiğinizi varsayalım. Bu seçenek belirtilmişse Access, söz konusu nakliyeci tarafından nakledilmiş tüm siparişler dahil olmak üzere (Siparişler tablosundaki), söz konusu Nakliyeci Kimliğine başvuran tüm kayıtları tüm tablolardan siler. Bu seçeneği yalnızca, sipariş geçmişinizin silinmesini istiyorsanız belirtin.

 6. Tablolar arasındaki bir iç birleşimle dış birleşim arasındaki ilişkiyi değiştirmek için Birleştirme Türü düğmesini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Dış birleşimlerle sorgu oluşturma.

Tablo ilişkisini silme

Not: Üzerinde çalışmak istediğiniz tablolar kullanımdaysa, bunları kullanan tüm açık projelerin yanı sıra tabloları da kapatmanız gerekir.

Tablo ilişkisini silmek için:

 1. Veritabanı Araçları > İlişkiler’i seçin.

 2. İki ilişkili tabloyu bağlayan çizgiyi seçin.

  İpucu: İstediğiniz ilişkiyi göremiyorsanız Tasarım sekmesindeki İlişkiler grubunda Tüm İlişkiler’i seçin.

 3. Delete tuşunu seçin. İlişkiyi silmek istediğinizi doğrulamanız istenirse Evet’i seçin.

Not: Bir ilişkiyi kaldırdığınızda, bu ilişkinin bilgi tutarlılığı desteğini de (varsa) kaldırmış olursunuz. Bunun sonucunda Access, bire çok ilişkinin çok tarafındaki artık kayıtlara neden olan değişiklikleri önlemeyi durdurur.

Daha fazlasını mı istiyorsunuz?

İlişki oluşturma, düzenleme veya silme

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×