We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Word’de tablo eklemek için ekran okuyucu kullanma

Bu makale, Microsoft Ekran Okuyucusu, JAWS veya NVDA with Microsoft 365 ürünleri gibi bir ekran okuyucu programı kullanan, görsel veya bilişsel engeli olan kişiler içindir. Bu makale, uygulamalarımız hakkında daha fazla erişilebilirlik bilgisi bulabileceğiniz Microsoft 365 ekran okuyucu desteği içerik setinin bir parçasıdır. Genel yardım için Microsoft Desteği giriş sayfasını ziyaret edin.

Belgenize Word eklemek için klavyeniz ve ekran okuyucuyla istediğiniz her tabloyu kullanın. Bunu Ekran okuyucusu, JAWS ve NVDA ile test ettik, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini takip ettikleri sürece diğer ekran okuyucularla çalışabilir. Ayrıca, yeni satırlar veya sütunlar ekleyerek tabloyu genişletmeyi ve yerleşik tablo stilleriyle tabloyu biçimlendirmeyi öğrenin.

Notlar: 

Bu konuda

Boyutlarını belirterek tablo ekleme

Tablonun boyutlarını belirtebilir, örneğin sütun ve satır sayısıyla bunların yüksekliğini ve genişliğini seçebilirsiniz. Word, kullanımınız için temel ızgara türünde bir tablo ekler.

Not: Tablonun daha erişilebilir olmasını ve ekran okuyucuların tablo sütunlarını doğru tanımlamalarına yardımcı olmak için, tabloya bir üst bilgi satırı girin.

 1. Belgenize yeni tabloyu eklemek istediğiniz konuma gidin.

 2. Tablo Ekle iletişim kutusunu açmak için Alt+N, T, I tuşlarına basın.

 3. Tablodaki sütunların sayısını belirtmek için Alt+C tuşlarına basın ve ardından istediğiniz sütun sayısını yazın.

 4. Satırların sayısını belirtmek için, Alt+R tuşlarına basın ve ardından istediğiniz satır sayısını yazın.

 5. Bu boyutları gelecekte yeniden kullanmak için Alt+S tuşlarına basarak Yeni tablolar için boyutları anımsa onay kutusunu işaretleyin.

 6. Tablo Ekle iletişim kutusunu kapatmak için, "Tamam düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın. Word tabloyu belgenize ekler.

 7. Üst bilgi satırı ayarlanır mı diye kontrol etmek için şunları yapın:

  1. Belgenizin tablosuna gidin ve herhangi bir hücreye gidin. Tablo Tasarımı sekmesini açmak için Alt+J, T tuşlarına basın.

  2. "Üst bilgi satırı" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Ekran okuyucu Üstbilgi satırı seçeneğinin seçili olmadığını duyurursa, seçmek için Ara Çubuğu'ne basın. Odak tabloya taşınır.

 8. Hücrelere bilgilerinizi yazın. Şu anda hangi sütun ve satırın seçili olduğunu duyarsiniz. Ekran okuyucu hangi hücrelerin üst bilgi hücreleri olduğunu da duyurur. Tabloda hareket etmek için ok tuşlarını kullanın.

Yerleşik biçimler arasından seçim yaparak tablo ekleme

Biçimlendirmeyi sizin Word yapmak istemiyorsanız, yerleşik tablo biçimlerinden birini seçin.

 1. Belgenize yeni tabloyu eklemek istediğiniz konuma gidin.

 2. Yerleşik tablo biçimleri arasında seçim yapmak için, Alt+N, T, T tuşlarına basın ve Hızlı Tablolar menüsünü açın.

 3. Tablo biçimleri listesinde hareket etmek için Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanın. İstediğiniz tabloyu seçmek için Enter tuşuna basın.

  Word tabloyu belgenize ekler ve odağı eklenen tablonun en üstüne ekler.

 4. Hücrelere bilgilerinizi yazın. Tabloda hareket etmek için ok tuşlarını kullanın.

Tablo sütunları veya satırları ekleme

Başka satırlar ve sütunlar ekleyerek tablonuzu hızla genişletebilirsiniz.

 1. Tablolarında yeni sütun veya satır eklemek istediğiniz konuma gidin.

 2. Düzen sekmesine gitmek için Alt+J, L tuşlarına basın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  • Yukarıya yeni satır eklemek için A tuşuna basın.

  • Aşağıya yeni satır eklemek için B, E tuşuna basın.

  • Sola yeni bir sütun eklemek için L tuşuna basın.

  • Sağa yeni bir sütun eklemek için R tuşuna basın.

Sütunları, satırları veya tablonun tamamını silme

Artık bir sütun, satır veya tablonun tamamı gerekli yoksa, tabloyu belgeden silin.

 1. Belgenizi açın ve silmek istediğiniz tablo, sütun veya satıra gidin. Odak tablonuz üzerindeyken, "Tablo 1'i girin" gibi bir onay duyarsınız. Odak tablonun dışına çıktığında, tablodan ayrıldığınızı duyarsınız.

 2. Düzen sekmesinde Sil menü öğesini açmak için Alt+J, L, D tuşlarına basın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  • Tablonun tamamını silmek için T tuşuna basın.

  • Geçerli sütunu silmek için C tuşuna basın.

  • Geçerli satırı silmek için R tuşuna basın.

Tablo, sütun veya satır silinir ve odak belgeye döner.

Ayrıca bkz.

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de grafik oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Word’deki klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Mac için Word 'i klavyeniz ve MacOS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanarak belgenize, boyutlarını belirterek veya önceden tasarlanmış çeşitli tablo biçimleri arasından seçim kullanarak tablo ekleyin. Dilerseniz mevcut metni de tabloya dönüştürebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, macOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

 • Belgeleri, Yazdırma Düzeni Görünümü'nde okumanızı ve düzenlemenizi öneririz. VoiceOver, diğer görünüm modlarında güvenilir bir şekilde çalışmaabilir.

Bu konuda

Tablo ekleme

Sütun ve satırların sayısına göre tablonun boyutlarını belirtebilirsiniz. Mac için Word sonra, kullanımınız için temel ızgara türünde bir tablo ekler. Biçimlendirmeyi sizin Mac için Word yapmak istemiyorsanız, yerleşik tablo biçimlerinden birini seçin.

Not: Tablonun daha erişilebilir olmasını ve ekran okuyucuların tablo sütunlarını doğru tanımlamalarına yardımcı olmak için, bir üst bilgi satırı ayarlayın.

Tablo boyutlarını belirtme

 1. İmleci belgenin içinde, yeni tabloyu eklemek istediğiniz konuma getirin.

 2. Şunu duyana kadar F6 tuşuna basın: "Giriş, seçili, sekme."

 3. Ekle sekmesine taşımak için Control+Option+Sağ ok tuşlarına bir kez basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. "Tablo, menü düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna ve ardından Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 5. Tablodaki sütunların sayısını belirtmek için, Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın ve ardından istediğiniz sdleyi duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın.

 6. Satır sayısını belirtmek için, istediğiniz slad okunana kadar Control+Option+Aşağı ok tuşlarına basın.

 7. Seçili durumdaki boyutla bir tablo eklemek için, Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  Mac için Word tabloyu belgenize ekler ve odağı sol üst hücresine taşır. Word araç çubuğundan Tablo Tasarımı sekmesini de otomatik olarak seçer.

 8. Üst bilgi satırı ayarlanır mı diye kontrol etmek için, şunları duyana kadar F6 tuşuna basın: "Tablo tasarımı, seçili, sekme." Sonra şu ifadeyi duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Üst bilgi satırı, seçili, iki durumlu düğme." Üst Bilgi Satırı seçilmemişse Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 9. Belgenize dönmek için F6'ya basın. Gerekirse, tabloya taşımak için Yukarı veya Aşağı ok tuşunu kullanın.

 10. Control+Option+ok tuşlarına basarak istediğiniz hücreye gidin. Hücrelere bilgilerinizi yazın. Bir sonraki hücreye taşımak için Sekme tuşuna veya önceki hücreye taşımak için Shift+Sekme tuşlarına basın. Son hücrede Sekme tuşuna bassanız, yeni bir tablo satırı oluşturulur.

Yerleşik bir biçim kullanarak tabloyu biçimlendirme

 1. Tablo boyutlarını belirtme konusunda açıklandığı gibi bir tablo oluşturun ve odağın tablonun içindeki bir konumda olduğundan emin olun.

 2. "Tablo tasarımı, seçili, sekme" ifadesini duyana kadar F6 tuşuna basın ve ardından şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Tablo kılavuzu, seçili, düğme."

 3. Yerleşik tablo biçimleri arasından seçim yapmak için, istediğiniz biçimi duyana kadar Sağ ok tuşuna basın ve ardından uygulamak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. Belgeye dönmek için F6 tuşuna basın.

Tablo sütunları veya satırları ekleme

Başka satırlar ve sütunlar ekleyerek tablonuzu hızla genişletebilirsiniz.

 1. Odağın tablonun içinde bir konumda olmasına dikkat edin, ardından Control+Option+ok tuşlarını kullanarak tablonun içinde ilerleyin ve yeni satır veya sütunu eklemek istediğiniz yeri bulun.

 2. Seçili durumdaki sekmeyi (örneğin, "Tablo tasarımı, seçili, sekme" gibi) duyana kadar F6 tuşuna basın ve ardından şunları duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın: "Düzen, sekme."

 3. Düzen sekmesini açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. Aşağıdakilerden birini duyana kadar Sekme tuşuna basın:

  • "Yukarı ekle, düğme", geçerli satırın üstüne bir satır ekler.

  • "Aşağı ekle, düğme", geçerli satırın altına bir satır ekler.

  • "Sola ekle, düğme", geçerli sütunun soluna bir sütun ekler.

  • "Sağa ekle, düğme", geçerli sütunun sağına bir sütun ekler.

 5. Seçilen öğenin tabloya eklenmesi için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

Sütunları, satırları veya tablonun tamamını silme

Artık bir sütun, satır veya tablonun tamamı gerekli yoksa, tabloyu belgeden silin.

 1. Odağın tablonun, sütunun veya satırın içinde, silmek istediğiniz bir yerde olduğundan emin olun.

 2. "Tablo tasarımı, seçili, sekme" veya "Düzen, seçili, sekme" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın.

  Word, tablolarla çalışırken en son hangi sekmeyi kullandığını anımsar. Tablo Tasarımı sekmesine inerseniz, Control+Option+Sağ ok tuşlarına bir kez basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basarak Düzen sekmesini açın.

 3. Düzen sekmesinde, "Sil, menü düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. Istediğiniz seçeneği duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

Tablo, sütun veya satır silinir ve odak belgeye döner.

Tablo özelliklerini düzenleme

Yerleşik biçimleri kullanabildiğiniz gibi, tablo özelliklerini tek tek de değiştirebilirsiniz. Örneğin metin hizalamasını, satır yüksekliğini, sütun genişliğini belirtebilir veya tablonun ekran okuyucular açısından daha erişilebilir olmasını sağlamak için alternatif metin yazabilirsiniz.

 1. Odağın, düzenlemek istediğiniz tablonun içindeki bir konumda olmasına dikkat edin.

 2. "Tablo tasarımı, seçili, sekme" veya "Düzen, seçili, sekme" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın.

  Word, tablolarla çalışırken en son hangi sekmeyi kullandığını anımsar. Tablo Tasarımı sekmesine inerseniz, Control+Option+Sağ ok tuşlarına bir kez basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basarak Düzen sekmesini açın.

 3. Düzen sekmesinde, "Özellikler, düğme" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. Tablo Özellikleri iletişim kutusunda beş sekme vardır:

  • Tablo

  • Satır

  • Sütun

  • Hücre

  • Alternatif Metin

  İstediğiniz sekmeyi bulmak için Sağ ve Sol ok tuşlarını kullanın, ardından sekmeyi açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 5. Seçili sekmenin seçeneklerine göz atmak için Sekme tuşuna basın. VoiceOver, her seçeneğe nasıl erişeceğinizi söyler. Örneğin, Tablo sekmesinde tablonun tamamı için metin hizalamasını tanımlayabilirsiniz.

 6. Başka bir sekmeye geçmek için, geçerli sekmenin adını yeniden duyana kadar Sekme tuşuna basın, ardından Sağ ve Sol ok tuşlarını kullanarak istediğiniz sekmeyi bulun ve seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 7. Tablo Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için, "Tamam, varsayılan, düğme" ifadelerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Hiçbir ayarı değiştirmedıysanız veya değişikliklerinizi kaydetmek istemiyorsanız, Esc tuşuna basın ve iletişim kutusundan çıkın.

  Odak tabloya döner.

Metni tabloya dönüştürme

Normal metni tabloya dönüştürerek tablo oluşturabilirsiniz. Örneğin, başka programda bir tablo olan ancak metin başka bir programda kopya olduğunda biçimlendirmesini kaybeden metin Mac için Word.

 1. Dönüştürmek istediğiniz metni seçin.

  Not: En iyi sonuçları elde etmek için, metnin sekme tuşuyla ayrılmış sütunları ve Return tuşuyla ayrılmış satırları olması gerekir.

 2. Seçili durumdaki sekmeyi duyana kadar F6 tuşuna basın ve ardından Ekle sekmesine taşımak için Control+Option+Sol veya Sağ ok tuşlarına basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 3. "Tablo, menü düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna ve ardından Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 4. "Metni tabloya dönüştür" ifadesini duyana kadar Aşağı ok tuşuna ve ardından Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

  Metni Tabloya Dönüştür iletişim kutusu açılır.

 5. İletişim kutusundaki seçeneklere göz atmak için Sekme tuşuna basın. Word satır ve sütun sayısını seçili metne en uygun şekilde sunar, ancak değerleri tek tek değiştirebilirsiniz. VoiceOver, her seçeneğe nasıl erişeceğinizi söyler.

 6. Metni Tabloya Dönüştür iletişim kutusunu kapatmak için, "Tamam, varsayılan, düğme" ifadelerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

  Odak belgeye döner ve dönüştürülen tablo seçilir.

Ayrıca bkz.

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de grafik oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Word’deki klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Belgenize iOS için Word için iOS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver'la birlikte tablo ekleyin. Tabloyu yeni satırlar veya sütunlar ekleyerek de genişletebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Belgeleri Yazdırma Düzeni Görünümünde okumanızı ve düzenlemenizi öneririz. VoiceOver, diğer görünüm modlarında güvenilir bir şekilde çalışmaabilir.

Bu konuda

Tablo ekleme 

Not: Tablonun daha erişilebilir olmasını ve ekran okuyucuların tablo sütunlarını doğru tanımlamalarına yardımcı olmak için, bir üst bilgi satırı ayarlayın.

 1. Belgenizi düzenler Word, ekleme noktasını tablonun eklemek istediğiniz yere yerleştirilmesini sağlar.

 2. Ekranın üst kısmında dört parmağıyla dokunun, "Şeridi göster, düğme" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Seçili durumdaki sekmeyi ,örneğin "Giriş sekmesi" duyarsiniz.

 3. Ekrana iki kez dokunun. Sekme menüsü açılır. "Ekle sekmesi" ifadesini duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunları duyarsiniz: "Ekle sekmesi."

 4. "Tablo düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.  Belgeye 3 sütun ve 3 satırlı varsayılan bir tablo eklenir. Odak, yeni tablonun içindedir.

 5. Üst bilgi satırı ayarlamak için, "Stil seçenekleri düğmesi" ifadesini duyana kadar bir parmağınızı ekranın alt yarısında kaydırın ve ardından ekrana iki kez dokunun. VoiceOver Üst Bilgi Satırı seçeneğinin seçili olup olmadığını duyurur. "Üst bilgi satırı, düğme" ifadesini duyarsanız, seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 6. Sekme menüsünü kapatmak için, "Şeridi gizle, düğme" ifadesini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyesi açılır.

 7. Tablonun içinde hareket etmek için, bir parmağınızı istediğiniz hücreyi duyana kadar ekran boyunca kaydırın. 

 8. Odak tablonun içine girdiktan sonra, tablonun içinde gezinmek için sola veya sağa doğru çekin. Hücreye metin veya sayı eklemek için ekrana iki kez dokunun ve ekran klavyesini kullanarak içeriğinizi yazın.

Tablo sütunları veya satırları ekleme

Başka satırlar ve sütunlar ekleyerek tablonuzu hızla genişletebilirsiniz.

 1. Belgede, "Tabloya girildi" ifadesini, ardından tablo ve hücre ayrıntılarını duyana kadar bir parmağınızı ekran boyunca kaydırın.

 2. Düzenleme moduna girmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. "Sağa ekle, düğme" veya "Aşağıya ekle, düğme" gibi bir seçeneği duyana kadar bir parmağınızı ekranın sol kenarı boyunca kaydırın ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Sütunları, satırları veya tablonun tamamını silme

Artık bir sütun, satır veya tablonun tamamı gerekli yoksa, tabloyu belgeden silin.

 1. Belgenizin içinde, "Tabloya girildi" ifadesini ve ardından tablo ve hücre ayrıntılarını duyana kadar bir parmağınızı ekran boyunca kaydırın.

 2. Düzenleme moduna girmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. "Sil düğmesi" ifadesini duyana kadar bir parmağınızı ekranın sol kenarı boyunca kaydırın ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Silmek istediğiniz seçeneği duyana kadar bir parmağınızı ekranın alt kısmında kaydırın ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Cihazınızı Microsoft 365 ile erişilebilirlik ile çalışması için ayarlayın.

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Belgenize Android için Word eklemek için klavyenizi Android'in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack ile kullanın. Tabloyu yeni satırlar veya sütunlar ekleyerek de genişletebilirsiniz. Tablolarınıza alternatif metin ekleyerek içeriğinizin daha geniş bir hedef kitle tarafından erişilebilir olmasını sabilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

Tablo ekleme

Not: Tablonun daha erişilebilir olmasını ve ekran okuyucuların tablo sütunlarını doğru tanımlamalarına yardımcı olmak için, bir üst bilgi satırı ayarlayın.

 1. Belgenizi düzenler Word, ekleme noktasını tablonun eklemek istediğiniz yere yerleştirilmesini sağlar.

 2. "Diğer seçenekler düğmesi" ifadesini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Seçili durumdaki sekmeyi ,örneğin "Giriş sekmesi" duyarsiniz. Ekrana iki kez dokunun, "Ekle sekmesi" ifadesini duyana kadar sağa veya sola çekin ve ekrana iki kez dokunun. Ekle sekmesi açılır.

 3. "Tablo düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  Belgeye 3 satır ve 3 sütun içeren varsayılan bir tablo eklenir. Odak, Tablo sekmesindedir.

 4. Üst bilgi satırı ayarlamak için, "Stil seçenekleri menüsü" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. "Üst bilgi satırı, değiştir" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin. TalkBack Üst Bilgi Satırı seçeneğinin seçili olup olmadığını duyurur. Üst bilgi satırı seçilmemişse, seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 5. Stil seçenekleri menüsünü kapatmak için, "İşaretli, Diğer seçenekler, düğme" ifadesini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 6. Odağı yeni tablonun içine taşımak için, TalkBack tablodaki bir hücreyi duyurana kadar bir parmağınızı ekran boyunca kaydırın.

 7. Odak tablonun içine girdiktan sonra, tablonun içinde gezinmek için sola veya sağa doğru çekin. Hücreye metin veya sayı eklemek için ekrana iki kez dokunun ve ekran klavyesini kullanarak içeriğinizi yazın.

Tablo sütunları veya satırları ekleme

Başka satırlar ve sütunlar ekleyerek tablonuzu hızla genişletebilirsiniz.

 1. Belgede, "Tablo girildi" ifadesini ve ardından tablo ve hücre ayrıntılarını duyana kadar bir parmağınızı ekran boyunca kaydırın.

 2. "Sağa ekle, düğme" veya "Aşağıya ekle, düğme" gibi bir seçeneği duyana kadar bir parmağınızı ekranın sol kenarı boyunca kaydırın ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Tabloya alternatif metin ekleme

Tablonun daha geniş bir kitle tarafından erişilebilir olmasını için, tabloya alternatif metin ekleyin.

 1. Alternatif metni eklemek istediğiniz tabloya taşıma.

 2. "İşaretli değil, Daha fazla seçenek, düğme" ifadesini duyana kadar tek parmağınızı ekranın sağ alt köşesinde kaydırın ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunları duyarsınız: "Sekme menüsü, Tablo, seçili."

 3. "Alternatif metin menüsü" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. "Düzenleme kutusu, görme engelli biri için bu nesneyi açıkla" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Tablonun alternatif metnini yazacak şekilde ekran klavyesini kullanın. Ekran klavyesini kapatmak için aşağıya ve ardından sola doğru çekin.

 5. Tablo sekmesi menüsüne dönmek için aşağı ve ardından sola doğru çekin.

Sütunları, satırları veya tablonun tamamını silme

Artık bir sütun, satır veya tablonun tamamı gerekli yoksa, tabloyu belgeden silin.

 1. Belgede, "Tablo girildi" ifadesini ve ardından tablo ve hücre ayrıntılarını duyana kadar bir parmağınızı ekran boyunca kaydırın. Bir satırı veya sütunu silmek için, silmek istediğiniz sütuna veya satıra gidin.

 2. "Sil menüsü" ifadesini duyana kadar bir parmağınızı ekranın alt kısmında kaydırın ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. Silmek istediğiniz seçeneği duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Cihazınızı Microsoft 365 ile erişilebilirlik ile çalışması için ayarlayın.

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Belgenize Web için Word eklemek için klavyeniz ve ekran okuyucuyla istediğiniz her tabloyu kullanın. Chrome'da narrator ile Microsoft Edge ve JAWS ve NVDA ile test ettik, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini takip ettiği sürece diğer ekran okuyucuları ve web tarayıcılarıyla birlikte kullanılabilir. Ayrıca, yeni satırlar veya sütunlar ekleyerek tabloyu genişletmeyi ve yerleşik tablo stilleriyle tabloyu biçimlendirmeyi öğrenin.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Web için Word kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Web için Word web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi genel kısayollar Web için Word uygulaması için değil, web tarayıcısı için kullanılır.

Bu konuda

Tablo ekleme

Not: Tablonun daha erişilebilir olmasını ve ekran okuyucuların tablo sütunlarını doğru tanımlamalarına yardımcı olmak için, bir üst bilgi satırı ayarlayın.

 1. Belgenize yeni tabloyu eklemek istediğiniz konuma hareket ettirin.

 2. Tablo menüsünü açmak için Alt+Windows tuşu+N, N, T tuşlarına basın.

 3. Tablodaki sütun ve satırların sayısını belirtmek ve seçmek için, Shift+ok tuşlarına basın. Seçili satır ve sütunların sayısını duyarsınız.

 4. Tabloyu seçili boyutlara eklemek için Enter tuşuna basın.

 5. Üst bilgi satırı ayarlamak için tablodaki herhangi bir hücreye gidin. Stil Seçenekleri Windows açmak için Alt+Windows logo tuşu+J, J, T tuşlarına ve sonra da O tuşuna basın. "Üst bilgi satırı" ifadesini ve satırın seçili olup olmadığını duyarsiniz. Üst bilgi satırı seçili değilse, seçmek için Ara Çubuğu'a basın. 

  Ekran okuyucu Üst Bilgi Satırı seçeneğinin zaten seçili olduğunu duyurursa, tabloyu düzenlemeye devam edebilirsiniz.

 6. Odak, yeni tabloya taşınır. Tablonun gövdesine taşımak için ok tuşlarını kullanın.

 7. Hücrelere bilgilerinizi yazın. Şu anda hangi sütun ve satırın seçili olduğunu ve hangi hücrelerin üst bilgi hücreleri olduğunu duyarsiniz.

Tablo sütunları veya satırları ekleme

Başka satırlar ve sütunlar ekleyerek tablonuzu hızla genişletebilirsiniz.

 1. Tablonun içine gidin ve tablonun içinde gezinmek için ok tuşlarını kullanarak yeni satır veya sütun eklemek istediğiniz yeri bulun.

 2. Alt+Windows logo tuşu+J, J, T, I tuşlarına basın. Ekle menü öğesi açılır.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geçerli satırın üstüne satır eklemek için A tuşuna basın.

  • Geçerli satırın altına bir satır eklemek için B, E tuşuna basın.

  • Geçerli sütunun sol sütununa sütun eklemek için L tuşuna basın.

  • Geçerli sütunun sağında bir sütun eklemek için R tuşuna basın.

  Odak, tablonun içinde belgenin gövdesine taşınır.

Yerleşik bir tablo stilini kullanarak tablo biçimlendirme

Tablo biçimlendirmesini sizin Web için Word yapmak için, yerleşik tablo stillerinden birini seçin.

 1. Tablo içinde biçimlendirmek istediğiniz herhangi bir hücreye kadar hareket etme.

 2. Tablo Stilleri menüsünü açmak için Alt+Windows tuşu+J, J, T, S tuşlarına basın

 3. Stillere göz atmak için ok tuşlarını kullanın. Üzerine geldiyken ekran okuyucu her stilin adını duyurur.

 4. Yerleşik bir tablo stilini seçmek ve uygulamak için Enter tuşuna basın. Odak, tablonun içinde belgenin gövdesine taşınır.

Tabloya alternatif metin ekleme

Tablonun daha geniş bir kitle tarafından erişilebilir olmasını için, tabloya alternatif metin ekleyin.

 1. Tablonun içinde alternatif metin eklemek istediğiniz hücreye kadar hareket etme.

 2. Alt+Windows logo tuşu+J, J, T, E tuşlarına basın. Alternatif Metin iletişim kutusu açılır. Odak, Başlık metin alanındadır.

 3. Tablo için açıklayıcı bir başlık yazın.

 4. Sekme tuşuna basın. Odak, Açıklama metin alanına taşınır.

 5. Tablonun açıklamasını yazın.

 6. Bitirin, "Tamam düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Ekran Okuyucusu ve NVDA ile, iletişim kutusunu kapatmak için Enter tuşuna basın. JAWS ile Ara Çubuğuna basın.

Sütunları, satırları veya tablonun tamamını silme

Artık bir sütun, satır veya tablonun tamamı gerekli yoksa, tabloyu belgeden silin.

 1. Silmek istediğiniz tabloya, sütuna veya satıra gidin.

 2. Tablo sekmesinde Sil menü öğesini açmak için Alt+Windows logo tuşu+J, J, T, D tuşlarına basın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  • Tablonun tamamını silmek için D, T tuşuna basın. 

  • Geçerli sütunu silmek için D, C tuşuna basın. 

  • Geçerli satırı silmek için D, R tuşuna basın. 

Tablo, sütun veya satır silinir ve odak belgeye döner.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word'de resim veya görüntü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Word’deki klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Tartışmaya katılın
Topluluğa sorun
Destek alın
Bize Başvurun

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×