Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Şunlar için geçerlidir:

Microsoft .NET Framework 4.8

Not:

Bilinen sorunun X.509 sertifikasına ifadesini düzeltmek için 15 Haziran 2023'te düzeltildi

CVE-2023-32030 bağlantısını düzeltmek için 20 Haziran 2023'te düzeltildi

HATIRLATMA Windows Embedded 7 Standard ve Windows Server 2008 R2 SP1 temel desteğin sonuna ulaşmıştır ve artık genişletilmiş güvenlik güncelleştirmesi (ESU) desteğine sahiptir.

Temmuz 2020'den itibaren, bu işletim sistemi için artık isteğe bağlı, güvenlikle ilgili olmayan sürümler ("C" sürümleri olarak bilinir) olmayacaktır. Genişletilmiş destek kapsamındaki işletim sistemleri yalnızca toplu aylık güvenlik güncelleştirmelerine sahiptir ("B" veya Salı güncelleştirme sürümü olarak bilinir).

Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce Bu güncelleştirmeyi edinme bölümünde listelenen gerekli güncelleştirmeleri yüklediğinizi doğrulayın. 

Bu işletim sistemlerinin şirket içi sürümleri için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi'ni (ESU) satın alan müşterilerin, genişletilmiş destek 14 Ocak 2020'de sona erdikten sonra güvenlik güncelleştirmelerini almaya devam etmek için KB4522133'teki yordamları izlemeleri gerekir. ESU ve hangi sürümlerin desteklendiği hakkında daha fazla bilgi için bkz. KB4497181. Daha fazla bilgi için ESU blogu'na bakın.

Windows Embedded 7 Standard ve Windows Server 2008 R2 SP1 için 13 Haziran 2023 güncelleştirmesi, .NET Framework 4.8'deki toplu güvenlik ve güvenilirlik iyileştirmelerini içerir. Bu güncelleştirmeyi düzenli bakım yordamlarınızın bir parçası olarak uygulamanızı öneririz. Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce Bu güncelleştirmeyi edinme bölümünde listelenen gerekli güncelleştirmeleri yüklediğinizi doğrulayın.

Özet

Güvenlik geliştirmeleri

CVE-2023-24897 - .NET Framework Uzaktan Kod Yürütme Güvenlik Açığı
Bu güvenlik güncelleştirmesi, MSDIA SDK'sında bozuk PDB'lerin yığın taşmasına neden olarak kilitlenmeye veya kod yürütmeyi kaldırmaya neden olabilen bir güvenlik açığını giderir. Daha fazla bilgi için bkz . CVE-2023-24897.

CVE-2023-24895 - .NET Framework Uzaktan Kod Yürütme Güvenlik Açığı
Bu güvenlik güncelleştirmesi, WPF XAML ayrıştırıcısında bulunan ve kutusu olmayan ayrıştırıcının uzaktan kod yürütülmesine yol açabileceği bir güvenlik açığını giderir. Daha fazla bilgi için bkz . CVE-2023-24895.

CVE-2023-24936 - .NET Framework AyrıcalıkLarın Yükseltilmesi Güvenlik Açığı
Bu güvenlik güncelleştirmesi, DATASet veya DataTable'ı XML'den seri durumdan çıkarırken atlama kısıtlamalarındaki bir güvenlik açığını giderir ve ayrıcalıkların yükseltilmesine neden olur. Daha fazla bilgi için bkz . CVE-2023-24936.

CVE-2023-29331 - .NET Framework Hizmet Reddi Güvenlik Açığı
Bu güvenlik güncelleştirmesi, istemci sertifikaları için AIA getirme işleminin hizmet reddine yol açabileceği bir güvenlik açığını giderir. Daha fazla bilgi için bkz . CVE 2023-29331.

CVE-2023-32030 - .NET Framework Hizmet Reddi Güvenlik Açığı
Bu güvenlik güncelleştirmesi, X509Certificate2 dosya işlemesinin hizmet reddine yol açabileceği bir güvenlik açığını giderir. Daha fazla bilgi için bkz . CVE-2023-32030.

Kalite ve Güvenilirlik Geliştirmeleri

WPF1

- ControlTemplate'da tek bir ItemsCollection'ı paylaşan iki veya daha fazla ItemsPresenter olduğunda ArgumentOutOfRangeException'ı önleme sorununu giderir.

- ToolTip görünür olduğunda Null Başvuru Özel Durumunu Giderir özelliği her zaman yanlış olacak şekilde geçersiz kılınıyor.

- Datagrid ve Gridview denetimleri için sütun genişliğini ayarladıktan sonra XPS belgesini yeniden yükleyerek Null Başvuru Özel Durumunu giderir.

- ControlTemplate.Triggers'da TextBox ve RichTextBox'ın IsReadOnly özelliğinin kullanılmasında özel durum oluşturması sorununu giderir.

- WPF tabanlı uygulamaların XPS belgelerini işlemesi ile ilgili sorunu giderir. Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için bkz . KB5022083.

SQL Bağlantısı

- Bu hata oluştuğunda veya istemci uygulamasında sızdırıldığında oluşturulan SQL bağlantısının kitaplık tarafından sonlandırılmaması sorununu giderir.

1Windows Presentation Foundation (WPF)

Bu güncelleştirme hakkında ek bilgi

Aşağıdaki makaleler, tek tek ürün sürümleriyle ilgili olarak bu güncelleştirme hakkında ek bilgiler içerir.

 • 5027540 Windows Embedded 7 Standard ve Windows Server 2008 R2 SP1 için .NET Framework 3.5.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 için Güvenlik ve Kalite Paketi Açıklaması (KB5027540)

Bu güncelleştirmedeki bilinen sorunlar

Belirti

Bu güncelleştirme, .NET Framework çalışma zamanının X.509 Sertifikalarını içeri aktarma şeklini etkileyebilir. Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için bkz . KB5025823

Geçici Çözüm

Bu sorunu azaltmak için bkz. KB5025823.

Bu güncelleştirmeyi edinme

Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce

Önkoşul:

Bu güncelleştirmeyi uygulamak için .NET Framework 4.8 yüklü olmalıdır.

En son Toplamayı yüklemeden önce aşağıda listelenen güncelleştirmeleri yüklemeniz ve cihazınızı yeniden başlatmanız gerekir. Bu güncelleştirmeleri yüklemek güncelleştirme işleminin güvenilirliğini artırır ve Toplama'yı yükleyip Microsoft güvenlik düzeltmelerini uygularken olası sorunları azaltır.

 1. 12 Mart 2019 hizmet yığını güncelleştirmesi (SSU) (KB4490628). Bu SSU'nun tek başına paketini almak için Microsoft Update Kataloğu'nda arayın. Bu güncelleştirme yalnızca SHA-2 imzalı güncelleştirmeleri yüklemek için gereklidir.

 2. En son SHA-2 güncelleştirmesi (KB4474419), 10 Eylül 2019 veya daha yeni bir güncelleştirme yayımlandı. Windows Update kullanıyorsanız en son SHA-2 güncelleştirmesi size otomatik olarak sunulacaktır. Bu güncelleştirme yalnızca SHA-2 imzalı güncelleştirmeleri yüklemek için gereklidir. SHA-2 güncelleştirmeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows ve WSUS için 2019 SHA-2 Kod İmzalama Desteği gereksinimi.

 3. Bu güvenlik güncelleştirmesini almak için, daha önce ESU anahtarını yüklemiş olsanız bile 8 Ağustos 2022 tarihli Windows Server 2008 R2 SP1 için "Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeler (ESU) Lisans Hazırlama Paketi"ni (KB5016892) yeniden yüklemeniz gerekir. ESU lisans hazırlama paketi WSUS'tan size sunulacaktır. ESU lisans hazırlama paketine yönelik tek başına paketi almak için Microsoft Update Kataloğu'nda bu paketi arayın.

 4. Yukarıdaki öğeleri yükledikten sonra en son SSU'yu yüklemenizi kesinlikle öneririz.

  Windows Server 2008 R2 SP1 için, 13 Eylül 2022 veya üzeri tarihli hizmet yığını güncelleştirmesi (SSU) (KB5017397) yüklü olmalıdır. En son SSU güncelleştirmeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. ADV990001 | En Son Bakım Yığını Güncelleştirmeler.

  Windows Update kullanıyorsanız, ESU müşterisiyseniz en son SSU size otomatik olarak sunulur. En son SSU'nun tek başına paketini almak için Microsoft Update Kataloğu'nda bu paketi arayın. SSU'lar hakkında genel bilgi için bkz. Hizmet yığını güncelleştirmeleri ve Hizmet Yığını Güncelleştirmeler (SSU): Sık Sorulan Sorular.

 5. VLSC portalından ESU MAK eklenti anahtarını indirin ve ESU MAK eklenti anahtarını dağıtıpetkinleştirin. Anahtarları dağıtmak ve etkinleştirmek için Toplu Etkinleştirme Yönetim Aracı (VAMT) kullanıyorsanız buradaki yönergeleri izleyin.

  ÖNEMLİ Aşağıdakilerin dağıtımı için ek bir anahtara ihtiyacınız yoktur:

  • Azure sanal makineleri (VM)Azure Stack HCI için ek bir ESU anahtarı dağıtmanız gerekmez.

  • Azure VMWare, Azure Nutanix çözümü Azure Stack (Hub, Edge) gibi diğer Azure ürünleri için veya Windows Server 2008 SP2 ve Windows Server 2008 R2 SP1 için Azure'da kendi görüntülerinizi getirme için ESU anahtarını dağıtmanız gerekir.  ESU kapsamının dördüncü yılında ESU'ları yükleme, etkinleştirme ve dağıtma adımları aynıdır.

Bu güncelleştirmeyi yükle

Yayın Kanalı

Kullanılabilir

Sonraki Adım

Windows Update ve Microsoft Update

Evet

Hiçbiri. ESU müşterisiyseniz bu güncelleştirme Windows Update'dan otomatik olarak indirilir ve yüklenir.

Microsoft Update Kataloğu

Evet

Bu güncelleştirmenin tek başına paketini almak için Microsoft Update Kataloğu web sitesine gidin.

Windows Server Update Services (WSUS)

Evet

Bu bireysel .NET Framework ürün güncelleştirmesi, işletim sistemi güncelleştirmesi uygulanarak uygulanabilir olduğunda yüklenir. İşletim sistemi güncelleştirmeleri hakkında daha fazla bilgi için bu güncelleştirme bölümü hakkında ek bilgilere bakın.

Yeniden başlatma gereksinimi

Etkilenen dosyalar kullanılıyorsa bu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu güncelleştirmeyi uygulamadan önce tüm .NET Framework tabanlı uygulamalardan çıkmanızı öneririz.

Dağıtım bilgilerini güncelleştirme

Bu güvenlik güncelleştirmesinin dağıtım ayrıntıları için Microsoft Bilgi Bankası'nda aşağıdaki makaleye gidin:

20230613 Güvenlik güncelleştirmesi dağıtım bilgileri: 13 Haziran 2023

Güncelleştirme değiştirme bilgileri

Bu güncelleştirme, daha önce yayımlanan KB5022731 güncelleştirmelerinin yerini alır.

Dosya Bilgileri

x86

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Aspnet_perf.dll

4.8.4494.0

36,232

10-Mayıs 2023

10:15

aspnet_wp.exe

4.8.4494.0

40,880

10-Mayıs 2023

10:15

clr.dll

4.8.4644.0

8,658,824

10-Mayıs 2023

10:23

clrjit.dll

4.8.4644.0

555,912

10-Mayıs 2023

10:23

dfdll.dll

4.8.4290.0

178,040

10-Mayıs 2023

10:15

diasymreader.dll

14.8.4644.0

1,078,152

10-Mayıs 2023

10:23

mscordacwks.dll

4.8.4644.0

1,308,536

10-Mayıs 2023

10:23

mscordbi.dll

4.8.4644.0

1,189,240

10-Mayıs 2023

10:23

mscoreei.dll

4.8.4180.0

581,920

10-Mayıs 2023

10:15

mscorlib.dll

4.8.4644.0

5,736,840

10-Mayıs 2023

10:23

mscorsvc.dll

4.8.4331.0

454,032

10-Mayıs 2023

10:15

mscorsvw.exe

4.8.4331.0

125,880

10-Mayıs 2023

10:15

ngen.exe

4.8.4331.0

144,360

10-Mayıs 2023

10:15

Placeholder.dll

4.8.4644.0

19,392

10-Mayıs 2023

10:23

VsVersion.dll

14.8.4644.0

12,736

10-Mayıs 2023

10:23

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4644.0

100,784

10-Mayıs 2023

10:23

peverify.dll

4.8.4644.0

183,744

10-Mayıs 2023

10:23

PresentationCore.dll

4.8.4644.0

3,678,104

10-Mayıs 2023

10:23

PresentationFramework.dll

4.8.4644.0

6,293,400

10-Mayıs 2023

10:15

PresentationFramework-SystemData.dll

4.8.4644.0

18,840

10-Mayıs 2023

10:15

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4644.0

234,944

10-Mayıs 2023

10:23

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4644.0

78,728

10-Mayıs 2023

10:23

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4644.0

924,096

10-Mayıs 2023

10:23

ReachFramework.dll

4.8.4110.0

677,656

10-Mayıs 2023

10:15

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4545.0

25,488

10-Mayıs 2023

10:15

SMDiagnostics.dll

4.8.4545.0

68,456

10-Mayıs 2023

10:15

SOS.dll

4.8.4644.0

768,896

10-Mayıs 2023

10:23

System.Speech.dll

4.8.4210.0

676,736

10-Mayıs 2023

10:15

System.Activities.dll

4.8.4545.0

1,528,640

10-Mayıs 2023

10:15

System.Activities.Presentation.dll

4.8.4526.0

2,121,104

10-Mayıs 2023

10:15

System.Core.dll

4.8.4644.0

1,551,128

10-Mayıs 2023

10:15

System.IdentityModel.dll

4.8.4545.0

1,088,816

10-Mayıs 2023

10:15

System.IdentityModel.Services.dll

4.8.4545.0

192,416

10-Mayıs 2023

10:15

System.Printing.dll

4.8.4110.0

399,640

10-Mayıs 2023

10:15

System.Runtime.Serialization.dll

4.8.4545.0

1,049,392

10-Mayıs 2023

10:15

System.ServiceModel.Activities.dll

4.8.4261.0

555,384

10-Mayıs 2023

10:15

System.ServiceModel.Channels.dll

4.8.4545.0

151,984

10-Mayıs 2023

10:15

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.8.4545.0

302,480

10-Mayıs 2023

10:15

System.ServiceModel.dll

4.8.4545.0

6,387,016

10-Mayıs 2023

10:15

System.ServiceModel.Internals.dll

4.8.4545.0

248,680

10-Mayıs 2023

10:15

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.8.4545.0

34,192

10-Mayıs 2023

10:15

System.ServiceModel.Web.dll

4.8.4261.0

321,792

10-Mayıs 2023

10:15

System.Web.ApplicationServices.dll

4.8.4494.0

65,896

10-Mayıs 2023

10:15

System.Web.Extensions.dll

4.8.4494.0

1,844,576

10-Mayıs 2023

10:15

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.8.4210.0

1,712,512

10-Mayıs 2023

10:15

System.Workflow.Activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

10-Mayıs 2023

10:15

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

10-Mayıs 2023

10:15

System.Workflow.Runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

10-Mayıs 2023

10:15

System.Configuration.dll

4.8.4190.0

421,536

10-Mayıs 2023

10:15

System.Data.dll

4.8.4644.0

3,480,472

10-Mayıs 2023

10:23

System.Deployment.dll

4.8.4290.0

1,593,624

10-Mayıs 2023

10:15

System.DirectoryServices.dll

4.8.4510.0

418,112

10-Mayıs 2023

10:15

System.dll

4.8.4644.0

3,558,168

10-Mayıs 2023

10:15

System.Drawing.Design.dll

4.8.4210.0

125,192

10-Mayıs 2023

10:15

System.Drawing.dll

4.8.4395.0

595,728

10-Mayıs 2023

10:15

System.Management.dll

4.8.4450.0

408,856

10-Mayıs 2023

10:15

System.Security.dll

4.8.4261.0

320,280

10-Mayıs 2023

10:15

System.Web.dll

4.8.4494.0

5,410,184

10-Mayıs 2023

10:15

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.8.4644.0

744,856

10-Mayıs 2023

10:15

System.Windows.Forms.dll

4.8.4556.0

5,922,136

10-Mayıs 2023

10:15

System.Xaml.dll

4.8.4644.0

634,136

10-Mayıs 2023

10:15

UIAutomationClient.dll

4.8.4644.0

172,424

10-Mayıs 2023

10:15

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.8.4644.0

355,208

10-Mayıs 2023

10:15

UIAutomationProvider.dll

4.8.4644.0

42,904

10-Mayıs 2023

10:15

UIAutomationTypes.dll

4.8.4644.0

216,968

10-Mayıs 2023

10:15

webengine.dll

4.8.4494.0

20,400

10-Mayıs 2023

10:15

webengine4.dll

4.8.4494.0

565,680

10-Mayıs 2023

10:15

WindowsBase.dll

4.8.4644.0

1,300,368

10-Mayıs 2023

10:15

WindowsFormsIntegration.dll

4.8.4614.0

102,336

10-Mayıs 2023

10:15

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

89,368

10-Mayıs 2023

10:15

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4644.0

13,200

10-Mayıs 2023

10:40

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4644.0

20,896

10-Mayıs 2023

10:40

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4644.0

1,620,416

10-Mayıs 2023

10:23

x64

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Aspnet_perf.dll

4.8.4494.0

41,864

10-Mayıs 2023

10:15

Aspnet_perf.dll

4.8.4494.0

36,232

10-Mayıs 2023

10:15

aspnet_wp.exe

4.8.4494.0

45,448

10-Mayıs 2023

10:15

aspnet_wp.exe

4.8.4494.0

40,880

10-Mayıs 2023

10:15

clr.dll

4.8.4644.0

11,710,344

10-Mayıs 2023

10:15

clr.dll

4.8.4644.0

8,658,824

10-Mayıs 2023

10:23

clrjit.dll

4.8.4644.0

1,359,296

10-Mayıs 2023

10:15

clrjit.dll

4.8.4644.0

555,912

10-Mayıs 2023

10:23

compatjit.dll

4.8.4644.0

1,274,304

10-Mayıs 2023

10:15

dfdll.dll

4.8.4290.0

214,920

10-Mayıs 2023

10:15

dfdll.dll

4.8.4290.0

178,040

10-Mayıs 2023

10:15

diasymreader.dll

14.8.4644.0

1,493,440

10-Mayıs 2023

10:15

diasymreader.dll

14.8.4644.0

1,078,152

10-Mayıs 2023

10:23

mscordacwks.dll

4.8.4644.0

1,803,640

10-Mayıs 2023

10:15

mscordacwks.dll

4.8.4644.0

1,308,536

10-Mayıs 2023

10:23

mscordbi.dll

4.8.4644.0

1,655,712

10-Mayıs 2023

10:15

mscordbi.dll

4.8.4644.0

1,189,240

10-Mayıs 2023

10:23

mscoreei.dll

4.8.4180.0

689,952

10-Mayıs 2023

10:15

mscoreei.dll

4.8.4180.0

581,920

10-Mayıs 2023

10:15

mscorlib.dll

4.8.4644.0

5,499,288

10-Mayıs 2023

10:15

mscorlib.dll

4.8.4644.0

5,736,840

10-Mayıs 2023

10:23

mscorsvc.dll

4.8.4331.0

557,944

10-Mayıs 2023

10:15

mscorsvc.dll

4.8.4331.0

454,032

10-Mayıs 2023

10:15

mscorsvw.exe

4.8.4331.0

152,000

10-Mayıs 2023

10:15

mscorsvw.exe

4.8.4331.0

125,880

10-Mayıs 2023

10:15

ngen.exe

4.8.4331.0

174,568

10-Mayıs 2023

10:15

ngen.exe

4.8.4331.0

144,360

10-Mayıs 2023

10:15

VsVersion.dll

14.8.4644.0

12,688

10-Mayıs 2023

10:15

Placeholder.dll

4.8.4644.0

21,440

10-Mayıs 2023

10:15

Placeholder.dll

4.8.4644.0

19,392

10-Mayıs 2023

10:23

VsVersion.dll

14.8.4644.0

12,736

10-Mayıs 2023

10:23

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4644.0

121,784

10-Mayıs 2023

10:15

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4644.0

100,784

10-Mayıs 2023

10:23

peverify.dll

4.8.4644.0

266,688

10-Mayıs 2023

10:15

peverify.dll

4.8.4644.0

183,744

10-Mayıs 2023

10:23

PresentationCore.dll

4.8.4644.0

3,654,552

10-Mayıs 2023

10:15

PresentationCore.dll

4.8.4644.0

3,678,104

10-Mayıs 2023

10:23

PresentationFramework.dll

4.8.4644.0

6,293,400

10-Mayıs 2023

10:15

PresentationFramework-SystemData.dll

4.8.4644.0

18,840

10-Mayıs 2023

10:15

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4644.0

303,544

10-Mayıs 2023

10:15

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4644.0

78,776

10-Mayıs 2023

10:15

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4644.0

234,944

10-Mayıs 2023

10:23

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4644.0

78,728

10-Mayıs 2023

10:23

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4644.0

1,165,248

10-Mayıs 2023

10:15

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4644.0

924,096

10-Mayıs 2023

10:23

ReachFramework.dll

4.8.4110.0

677,656

10-Mayıs 2023

10:15

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4545.0

28,576

10-Mayıs 2023

10:15

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4545.0

25,488

10-Mayıs 2023

10:15

SMDiagnostics.dll

4.8.4545.0

68,456

10-Mayıs 2023

10:15

SOS.dll

4.8.4644.0

923,000

10-Mayıs 2023

10:15

SOS.dll

4.8.4644.0

768,896

10-Mayıs 2023

10:23

System.Speech.dll

4.8.4210.0

676,736

10-Mayıs 2023

10:15

System.Activities.dll

4.8.4545.0

1,528,640

10-Mayıs 2023

10:15

System.Activities.Presentation.dll

4.8.4526.0

2,121,104

10-Mayıs 2023

10:15

System.Core.dll

4.8.4644.0

1,551,128

10-Mayıs 2023

10:15

System.IdentityModel.dll

4.8.4545.0

1,088,816

10-Mayıs 2023

10:15

System.IdentityModel.Services.dll

4.8.4545.0

192,416

10-Mayıs 2023

10:15

System.Printing.dll

4.8.4110.0

400,152

10-Mayıs 2023

10:15

System.Printing.dll

4.8.4110.0

399,640

10-Mayıs 2023

10:15

System.Runtime.Serialization.dll

4.8.4545.0

1,049,392

10-Mayıs 2023

10:15

System.ServiceModel.Activities.dll

4.8.4261.0

555,384

10-Mayıs 2023

10:15

System.ServiceModel.Channels.dll

4.8.4545.0

151,984

10-Mayıs 2023

10:15

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.8.4545.0

302,480

10-Mayıs 2023

10:15

System.ServiceModel.dll

4.8.4545.0

6,387,016

10-Mayıs 2023

10:15

System.ServiceModel.Internals.dll

4.8.4545.0

248,680

10-Mayıs 2023

10:15

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.8.4545.0

34,192

10-Mayıs 2023

10:15

System.ServiceModel.Web.dll

4.8.4261.0

321,792

10-Mayıs 2023

10:15

System.Web.ApplicationServices.dll

4.8.4494.0

65,896

10-Mayıs 2023

10:15

System.Web.Extensions.dll

4.8.4494.0

1,844,576

10-Mayıs 2023

10:15

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.8.4210.0

1,712,512

10-Mayıs 2023

10:15

System.Workflow.Activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

10-Mayıs 2023

10:15

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

10-Mayıs 2023

10:15

System.Workflow.Runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

10-Mayıs 2023

10:15

System.configuration.dll

4.8.4190.0

421,536

10-Mayıs 2023

10:15

System.Data.dll

4.8.4644.0

3,547,064

10-Mayıs 2023

10:15

System.Data.dll

4.8.4644.0

3,480,472

10-Mayıs 2023

10:23

System.Deployment.dll

4.8.4290.0

1,593,624

10-Mayıs 2023

10:15

System.DirectoryServices.dll

4.8.4510.0

418,112

10-Mayıs 2023

10:15

System.dll

4.8.4644.0

3,558,168

10-Mayıs 2023

10:15

System.Drawing.Design.dll

4.8.4210.0

125,192

10-Mayıs 2023

10:15

System.Drawing.dll

4.8.4395.0

595,728

10-Mayıs 2023

10:15

System.Management.dll

4.8.4450.0

408,856

10-Mayıs 2023

10:15

System.Security.dll

4.8.4261.0

320,280

10-Mayıs 2023

10:15

System.Web.dll

4.8.4494.0

5,398,408

10-Mayıs 2023

10:15

System.Web.dll

4.8.4494.0

5,410,184

10-Mayıs 2023

10:15

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.8.4644.0

744,856

10-Mayıs 2023

10:15

System.Windows.Forms.dll

4.8.4556.0

5,922,136

10-Mayıs 2023

10:15

System.Xaml.dll

4.8.4644.0

634,136

10-Mayıs 2023

10:15

UIAutomationClient.dll

4.8.4644.0

172,424

10-Mayıs 2023

10:15

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.8.4644.0

355,208

10-Mayıs 2023

10:15

UIAutomationProvider.dll

4.8.4644.0

42,904

10-Mayıs 2023

10:15

UIAutomationTypes.dll

4.8.4644.0

216,968

10-Mayıs 2023

10:15

webengine.dll

4.8.4494.0

21,384

10-Mayıs 2023

10:15

webengine.dll

4.8.4494.0

20,400

10-Mayıs 2023

10:15

webengine4.dll

4.8.4494.0

675,200

10-Mayıs 2023

10:15

webengine4.dll

4.8.4494.0

565,680

10-Mayıs 2023

10:15

WindowsBase.dll

4.8.4644.0

1,300,368

10-Mayıs 2023

10:15

WindowsFormsIntegration.dll

4.8.4614.0

102,336

10-Mayıs 2023

10:15

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

102,672

10-Mayıs 2023

10:15

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

89,368

10-Mayıs 2023

10:15

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4644.0

13,248

10-Mayıs 2023

11:24

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4644.0

13,200

10-Mayıs 2023

10:40

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4644.0

22,992

10-Mayıs 2023

11:24

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4644.0

20,896

10-Mayıs 2023

10:40

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4644.0

2,052,032

10-Mayıs 2023

10:15

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4644.0

1,620,416

10-Mayıs 2023

10:23

Bu güncelleştirme için yardım ve destek alma

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×