Add or delete a fill or effect in your SmartArt graphic

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Dolgu rengi veya SmartArt Şekil veya metin desenleri değiştirerek veya gölge, yansıma, parlama, Yumuşak Kenarlar, eğimler ve döndürme gibi üç boyutlu (3B) efektler ekleyerek SmartArt grafiğinizin görünümünü değiştirin.

Burada aradığınız bulamadıysanız, bu SmartArt makale bağlantıları yararlı bulabilirsiniz:

Dolgu bir şeklin iç kısmıdır. Bir şeklin dolgu rengini değiştirebilir veya dolgu olarak bir doku, resim veya gradyan kullanabilirsiniz. Gradyan, renk ve şekillerin kademeli şekilde geçişidir; bu genellikle bir renkten diğerine ya da aynı renkte bir şekilden diğerine doğru olur.

Şekilleri kenarları ve derinlik ile görüntülenen bulunabilir ve 3B alanda o döndür.

SmartArt grafiğinin tamamını üç boyutlu ise, metin ve tek tek şekillerin her biri biçimlendirme düzenleyebilirsiniz, ancak yeniden konumlandırma veya yalnızca 2-d şekilleri yeniden boyutlandırma

2-B ve 3-b arasında geçiş yapmak için SmartArt Araçları' nın altında Biçim sekmesini tıklatın ve 2-B Düzenle' yi tıklatın. 2-B Düzenle düğmesini geçici olarak taşıyabilir ve şekilleri yeniden boyutlandırmak için düzenlemek için SmartArt grafiğinize kilidini kaldırır; ancak 3-b efekti SmartArt grafiğinize hala uygulanır ve yeniden 2-B Düzenle ' yi tıklattığınızda yeniden görüntülenir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekle dolgu eklemek için şekli tıklatın.

  • Aynı Dolgu için birden çok şekil eklemek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve dolgusu eklemek istediğiniz diğer şekilleri tıklatırken CTRL tuşunu basılı.

  • SmartArt grafiğindeki tüm şekillere dolgu eklemek için, SmartArt grafiğini tıklatın ve CTRL+A tuşlarına basarak tüm şekilleri seçin.

 2. SmartArt Araçları' nın altında Biçim sekmesini tıklatın, Şekil Dolgusu'nunyanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun.

  • Dolgu rengi ekleme veya değiştirme için istediğiniz rengi tıklatın. Renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

   tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Diğer Dolgu Renkleri'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra tema belgesini değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için, Resim öğesini tıklatın, kullanmak istediğiniz resmi içeren klasörü bulun, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle'yi tıklatın.

  • Dolgu gradyanı eklemek veya değiştirmek için, Gradyan'ın üzerine gelin ve istediğiniz çeşitlemeyi tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin. Gradyanlar özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için Şekil, Şekil kenarlığını veya SmartArt grafiğinin rengini değiştirmekonusuna bakın.

  • Bir dolgu dokusu eklemek veya değiştirmek için, Doku'nun üzerine gelin ve ardından istediğiniz dokuyu tıklatın.

   Dokuyu özelleştirmek için, Daha Fazla Doku'yu tıklatın, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin.

SmartArt grafiğinin tamamını için bir arka plan dolgusu eklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. SmartArt grafiğinin kenarlığını sağ tıklatın ve kısayol menüsüden Nesneyi Biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 2. Dolgutıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

 1. Bir dolgusu eklemek istediğiniz SmartArt grafiğinin şekil içindeki metni seçin.

  Aynı dolguyu birden fazla şekil içindeki metinlere eklemek için, ilk şekildeki metni seçin ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekillerdeki metinleri seçin.

 2. SmartArt Araçları' nın altında Biçim sekmesini tıklatın, Metin Dolgusuyanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun.

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek için, istediğiniz rengi tıklatın. Renksiz olmasını seçmek için, Dolgu Yok'u tıklatın.

   tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Diğer Dolgu Renkleri'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra tema belgesini değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için, Resim öğesini tıklatın, kullanmak istediğiniz resmi içeren klasörü bulun, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle'yi tıklatın.

   Kesintili şekilde metnin birden çok parçasını seçer ve resim dolgu eklerseniz, tek seçimlerin her biri resmin bütünüyle doldurulur. Resim metin seçimlerine yayılmaz.

  • Dolgu gradyanı eklemek veya değiştirmek için, Gradyan'ın üzerine gelin ve istediğiniz çeşitlemeyi tıklatın.

   Gradyanı özelleştirmek için, Daha Fazla Gradyan'ı tıklatın, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir dolgu dokusu eklemek veya değiştirmek için, Doku'nun üzerine gelin ve ardından istediğiniz dokuyu tıklatın.

   Dokuyu özelleştirmek için, Daha Fazla Doku'yu tıklatın, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin.

SmartArt grafiğinize Profesyonel tasarımlı bir efekt birleşimi eklemenin hızlı ve kolay bir yol SmartArt grafiğin tamamına uygulanmış olabilir SmartArt Stilleri uygulamaktır veya aşağıdaki adımları izleyerek tek tek şekillere.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekle efekt uygulamak, efekt eklemek istediğiniz şekli tıklatın.

  • Aynı efekti birden fazla şekle eklemek için, ilk şekli tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak, efekt eklemek istediğiniz diğer şekilleri tıklatın.

  • Efekti SmartArt grafiğinin tamamına uygulamak için, SmartArt grafiğini tıklatın ve CTRL+A tuşlarına basarak tüm şekilleri seçin.

 2. SmartArt Araçları' nın altında Biçim sekmesini tıklatın, Şekil efektleriyanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun.

  • Efektlerin yerleşik birleşimini eklemek veya değiştirmek için Önayar'ın üzerine gelin ve ardından istediğiniz efekti tıklatın.

   Yerleşik efekti özelleştirmek için 3B seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir gölge eklemek veya değiştirmek için Gölgeüzerine gelin ve ardından istediğiniz gölgeyi tıklatın.

   Gölgeyi özelleştirmek için Gölge seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir yansıma eklemek veya değiştirmek için yansımaüzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma değişimini tıklatın.

  • Ekleme veya parlama değiştirmek için parlamaüzerine gelin ve ardından istediğiniz parıltı değişimini tıklatın.

   Parıltı renklerini özelleştirmek için Tüm Parlak Renkler'itıklatın ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın. Değiştirmek için içinde tema renkleriolmayan bir renk Diğer Renkler'itıklatın ve ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya özel renkleri Özel sekmesinde kendi renginizi oluşturmak ve Standart sekmesinde renkler değildir Daha sonra belge temadeğiştirirseniz güncelleştirildi.

  • Yumuşak kenar eklemek veya değiştirmek için Yumuşak kenarlar' ın üzerine ve sonra istediğiniz boyutu tıklatın.

  • Bir kenar eklemek veya değiştirmek için Eğimüzerine gelin ve sonra istediğiniz kenar'ı tıklatın.

   Kenarı özelleştirmek için 3B seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • 3-b döndürme eklemek veya değiştirmek için 3B Döndürmeüzerine gelin ve ardından istediğiniz döndürmeyi tıklatın.

   Döndürmeyi özelleştirmek için 3-b döndürme seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

   Notlar: 

   • Birden fazla efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için, 2 numaralı adımı yineleyin. Aynı şekle birden fazla dolgu efekti ekleyemezsiniz, ancak bir dolguyla birlikte Yumuşak Kenar veya Dolu Çerçeve gibi başka efektleri ekleyebilirsiniz.

   • Eğimli Resim Vurgu Listesi düzeni liste türünde olanlar gibi daha büyük bir şekil oluşturmak üzere birleştirme şekillere efekt uygulamak isterseniz efekti eklemeden önce tüm ilişkili şekilleri seçin.

    Aşağıdaki örnekte, daha büyük bir şekil içinde yer alan şekillerin tümü seçilmiştir. Küçük daire şekli (güneş ve dağ bulunan resim yer tutucusu) gibi ilişkili şekillerden birine efekt eklemek isterseniz, yalnızca bu şekli seçmeye dikkat edin. Büyük şeklin tamamına efekt eklemek isterseniz, aşağıda gösterildiği gibi ilişkili şekillerin tümünü seçin. Efektin şekil grubuna değil, her şekle ayrı ayrı uygulanacağını unutmayın.

    Seçilen ilişkili şekilleri gösteren Eğim Listesi 1 SmartArt Grafiği

   • Tüm SmartArt grafiğinin arka planına efekt eklemek için, aşağıdakileri yapın:

    1. SmartArt grafiğinin kenarlığını sağ tıklatın ve kısayol menüsüden Nesneyi Biçimlendir seçeneğini tıklatın.

    2. Gölge, 3B biçimiveya 3-b döndürme' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

SmartArt grafiğinize Profesyonel tasarımlı bir efekt birleşimi eklemenin hızlı ve kolay bir yol SmartArt grafiğin tamamına uygulanmış olabilir SmartArt Stilleri uygulamaktır veya aşağıdaki adımları izleyerek tek tek şekillere.

 1. Efekt eklemek istediğiniz SmartArt grafiğinin şekil içindeki metni seçin.

  Aynı efekti birçok yerdeki metinlere eklemek için, ilk yerdeki metni seçin ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer yerlerdeki metinleri seçin.

 2. SmartArt Araçları' nın altında Biçim sekmesini tıklatın, Metin efektleriyanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun.

  • Bir gölge eklemek veya değiştirmek için Gölgeüzerine gelin ve ardından istediğiniz gölgeyi tıklatın.

   Gölgeyi özelleştirmek için Gölge seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir yansıma eklemek veya değiştirmek için yansımaüzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma değişimini tıklatın.

  • Ekleme veya parlama değiştirmek için parlamaüzerine gelin ve ardından istediğiniz parıltı değişimini tıklatın.

   Parıltı renklerini özelleştirmek için Tüm Parlak Renkler'itıklatın ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın. Değiştirmek için içinde tema renkleriolmayan bir renk Diğer Renkler'itıklatın ve ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya özel renkleri Özel sekmesinde kendi renginizi oluşturmak ve Standart sekmesinde renkler değildir Daha sonra belge temadeğiştirirseniz güncelleştirildi.

  • Metninizi derinlik görünümünü ekleyerek veya bir kenar değiştirerek vermek için Eğimüzerine gelin ve sonra istediğiniz eğik kenarlığı tıklatın.

   Eğik kenarlığı özelleştirmek için 3-b seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • 3-b döndürme eklemek veya değiştirmek için 3B Döndürmeüzerine gelin ve sonra istediğiniz 3-b döndürme'ye tıklayın.

   3-b döndürme özelleştirmek için 3-b döndürme seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Sıçrama veya metnin yol ekleme veya değiştirme için dönüştürmeüzerine gelin ve sapma veya istediğiniz yolu'ı tıklatın.

 1. Dolgu silmek istediğiniz şekli veya metni tıklatın.

  Aynı dolguyu birçok şekil veya metinden silmek için, ilk şekli veya metni tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri ve metinleri tıklatın.

 2. SmartArt Araçları' nın altında Biçim sekmesini tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun.

  • Dolgu şekilden silmek için Şekil dolgusutıklatın ve sonra Dolgu Yok'utıklatın. Gradyan Dolgu silmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve Gradyan Hayır'ıtıklatın.

  • Metinden dolgu silmek için Metin Dolgusutıklatın ve sonra Dolgu Yok'utıklatın. Gradyan Dolgu silmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve Gradyan Hayır'ıtıklatın.

 1. Efekti silmek istediğiniz şekli veya metni tıklatın.

  Aynı efekti birçok şekil veya metinden silmek için, ilk şekli veya metni tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri ve metinleri tıklatın.

 2. SmartArt Araçları' nın altında Biçim sekmesini tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun.

  • Şekilden efektini silmek için Şekil Efektleri'nitıklatın.

  • Metinden efektini silmek için Metin Efektleri'nitıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekilden yerleşik bir efekt bileşimini silmek için Önayar'ın üzerine gelin ve Önayar Yok'u tıklatın.

  • Bir gölgeyi silmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve Gölge Yok'u tıklatın.

  • Bir yansımayı silmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve Yansıma Yok'u tıklatın.

  • Bir parlamayı silmek için, Parlama'nın üzerine gelin ve Parlama Yok'u tıklatın.

  • Şekilden yumuşak kenarları silmek için, Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelin ve Yumuşak Kenar Yok'u tıklatın.

  • Bir kenarı silmek için, Dolu Çerçeve'nin üzerine gelin ve Dolu Çerçeve Yok'u tıklatın.

  • Bir 3-B döndürmeyi silmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve Döndürme Yok'u tıklatın.

  • Metinden yol veya sapmayı silmek için, Dönüştür'ün üzerine gelin ve Dönüşüm Yok'u tıklatın.

İpucu: Bir şekilden tüm özelleştirmeleri hızlı şekilde silmek için, şekli sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Şekli Sıfırla'yı tıklatın.

Dolgu bir şeklin iç kısmıdır. Bir şeklin dolgu rengini değiştirebilir veya dolgu olarak bir doku, resim veya gradyan kullanabilirsiniz. Gradyan, renk ve şekillerin kademeli şekilde geçişidir; bu genellikle bir renkten diğerine ya da aynı renkte bir şekilden diğerine doğru olur.

Düz dolgu ve gradyan dolgu şekilli SmartArt grafiği

Kenarları ve derinliği olan ve 3-B boşlukta dönen şekilleriniz olabilir.

SmartArt grafiğinin tamamını üç boyutlu ise, metin ve tek tek şekillerin her biri biçimlendirme düzenleyebilirsiniz, ancak yeniden konumlandırma veya içindeki şekilleri yalnızca iki boyutlu yeniden boyutlandırın.

2-B ve 3-B arasında geçiş yapmak için, SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesindeki Şekiller grubunda, 2-B'de Düzenle'yi tıklatın. 2-B'de Düzenle düğmesi SmartArt grafiğinizi düzenleme için geçici olarak serbest bırakarak şekilleri taşımanıza ve büyüklüğünü yeniden ayarlamanıza olanak sağlar, ancak 3-B efekti SmartArt grafiğinize hala uygulanmış durumdadır ve 2-B'de Düzenle düğmesini bir daha tıklattığınızda yeniden görünür.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekle dolgu eklemek için şekli tıklatın.

  • Aynı dolguyu birden fazla şekle eklemek için, ilk şekli tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak, dolgu eklemek istediğiniz diğer şekilleri tıklatın.

  • SmartArt grafiğindeki tüm şekillere dolgu eklemek için, SmartArt grafiğini tıklatın ve CTRL+A tuşlarına basarak tüm şekilleri seçin.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda, Şekil Dolgusu'nun yanındaki oku tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın.

  SmartArt Araçları Biçim sekme görüntüsü

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun.

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek için, istediğiniz rengi tıklatın. Renksiz olmasını seçmek için, Dolgu Yok'u tıklatın.

   tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Diğer Dolgu Renkleri'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra tema belgesini değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için, Resim öğesini tıklatın, kullanmak istediğiniz resmi içeren klasörü bulun, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle'yi tıklatın.

  • Dolgu gradyanı eklemek veya değiştirmek için, Gradyan'ın üzerine gelin ve istediğiniz çeşitlemeyi tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin. Gradyanlar özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için Şekil, Şekil kenarlığını veya SmartArt grafiğinin rengini değiştirmekonusuna bakın.

  • Bir dolgu dokusu eklemek veya değiştirmek için, Doku'nun üzerine gelin ve ardından istediğiniz dokuyu tıklatın.

   Dokuyu özelleştirmek için, Daha Fazla Doku'yu tıklatın, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin.

SmartArt grafiğinin tamamını için bir arka plan dolgusu eklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. SmartArt grafiğinin kenarlığını sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Nesneyi Biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 2. Dolgu'yu tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

 1. SmartArt grafiğinde, dolgu eklemek istediğiniz şeklin içindeki metni seçin.

  Aynı dolguyu birden fazla şekil içindeki metinlere eklemek için, ilk şekildeki metni seçin ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekillerdeki metinleri seçin.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinde, WordArt Stilleri grubunda, Metin Dolgusu'nun yanındaki oku tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın.

  SmartArt Araçları Biçim sekme görüntüsü

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun.

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek için, istediğiniz rengi tıklatın. Renksiz olmasını seçmek için, Dolgu Yok'u tıklatın.

   tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Diğer Dolgu Renkleri'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra tema belgesini değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için, Resim öğesini tıklatın, kullanmak istediğiniz resmi içeren klasörü bulun, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle'yi tıklatın.

   Kesintili şekilde metnin birden çok parçasını seçer ve resim dolgu eklerseniz, tek seçimlerin her biri resmin bütünüyle doldurulur. Resim metin seçimlerine yayılmaz.

  • Dolgu gradyanı eklemek veya değiştirmek için, Gradyan'ın üzerine gelin ve istediğiniz çeşitlemeyi tıklatın.

   Gradyanı özelleştirmek için, Daha Fazla Gradyan'ı tıklatın, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir dolgu dokusu eklemek veya değiştirmek için, Doku'nun üzerine gelin ve ardından istediğiniz dokuyu tıklatın.

   Dokuyu özelleştirmek için, Daha Fazla Doku'yu tıklatın, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin.

SmartArt grafiğinize profesyonel şekilde tasarlanmış efekt bileşimleri uygulamanın hızlı ve kolay bir yolu Hızlı Stil uygulamaktır. SmartArt grafiklerine (veya SmartArt Stilleri) yönelik Hızlı Stiller kenarlar, gölgeler, çizgi stilleri, gradyanlar ve 3-B perspektifler içerir ve aşağıdaki adımlar izlenerek SmartArt grafiğin tamamına veya tek şekillere uygulanabilir. Tek şekillere yönelik Hızlı Stillere Şekil Stilleri ve SmartArt grafiğin tamamına yönelik Hızlı Stillere SmartArt Stilleri adı verilir. Hem SmartArt Stilleri hem de Şekil Stilleri Hızlı Stiller galerilerinde küçük resimler olarak görüntülenir. İşaretçiyi bir küçük resmin üzerine getirdiğinizde, Hızlı Stilin SmartArt grafiğinizi veya şeklinizi nasıl etkileyeceğini görebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekle efekt uygulamak, efekt eklemek istediğiniz şekli tıklatın.

  • Aynı efekti birden fazla şekle eklemek için, ilk şekli tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak, efekt eklemek istediğiniz diğer şekilleri tıklatın.

  • Efekti SmartArt grafiğinin tamamına uygulamak için, SmartArt grafiğini tıklatın ve CTRL+A tuşlarına basarak tüm şekilleri seçin.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda, Şekil Efektleri'ni tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın.

  SmartArt Araçları Biçim sekme görüntüsü

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun.

  • Efektlerin yerleşik birleşimini eklemek veya değiştirmek için, Önceden Belirlenmiş'in üzerine gelin, ardından istediğiniz efekti tıklatın.

   Yerleşik efekti özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir gölge eklemek veya değiştirmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve ardından istediğiniz gölgeyi tıklatın.

   Gölgeyi özelleştirmek için, Gölge Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir yansıma eklemek veya değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve ardından istediğiniz yansıma değişimini tıklatın.

  • Bir parıltı eklemek veya değiştirmek için, Parıltı'nın üzerine gelin ve ardından istediğiniz parıltı değişimini tıklatın.

   Parlama renklerini özelleştirmek için, Tüm Parlak Renkler'e tıklayın, ardından istediğiniz renge tıklayın. tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Diğer Renkler'e tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra tema belgesini değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Yumuşak kenar eklemek veya değiştirmek için, Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelin ve istediğiniz boyutu tıklatın.

  • Kenar eklemek veya değiştirmek için, Dolu Çerçeve'nin üzerine gelin ve istediğiniz kenarı tıklatın.

   Kenarı özelleştirmek için 3-B Seçenekleri'ni tıklatın, ardından istediğiniz seçeneği belirleyin.

  • 3-B döndürme eklemek veya değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve istediğiniz döndürmeyi tıklatın.

   Döndürmeyi özelleştirmek için 3-B Döndürme Seçenekleri'ni tıklatın, ardından istediğiniz seçeneği belirleyin.

   Notlar: 

   • Birden fazla efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için, 2 numaralı adımı yineleyin. Aynı şekle birden fazla dolgu efekti ekleyemezsiniz, ancak bir dolguyla birlikte Yumuşak Kenar veya Dolu Çerçeve gibi başka efektleri ekleyebilirsiniz.

   • Liste türündeki Eğimli Resim Vurgu Listesi düzeninde olduğu gibi, daha büyük bir şekil oluşturmak üzere birleştirilmiş şekillere efekt uygulamak isterseniz, efekti eklemeden önce ilişkili şekillerin tümünü seçin.

    Aşağıdaki örnekte, daha büyük bir şekil içinde yer alan şekillerin tümü seçilmiştir. Küçük daire şekli (güneş ve dağ bulunan resim yer tutucusu) gibi ilişkili şekillerden birine efekt eklemek isterseniz, yalnızca bu şekli seçmeye dikkat edin. Büyük şeklin tamamına efekt eklemek isterseniz, aşağıda gösterildiği gibi ilişkili şekillerin tümünü seçin. Efektin şekil grubuna değil, her şekle ayrı ayrı uygulanacağını unutmayın.

    Seçilen ilişkili şekilleri gösteren Eğim Listesi 1 SmartArt Grafiği

   • Tüm SmartArt grafiğinin arka planına efekt eklemek için, aşağıdakileri yapın:

    1. SmartArt grafiğinin kenarlığını sağ tıklatın ve kısayol menüsüden Nesneyi Biçimlendir seçeneğini tıklatın.

    2. Gölge, 3-B Biçimi veya 3-B Döndürme'yi tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

SmartArt grafiğinizin tamamındaki metne profesyonel şekilde tasarlanmış efekt bileşimleri uygulamanın hızlı ve kolay bir yolu Hızlı Stil uygulamaktır. Metinlere yönelik Hızlı Stiller WordArt Stilleri adı verilir. WordArt Stilleri Hızlı Stiller galerisinde küçük resim olarak görüntülenir. İşaretçiyi bir küçük resmin üzerine getirdiğinizde, WordArt Stilinin SmartArt grafiğinizdeki metni nasıl etkileyeceğini görebilirsiniz.

 1. SmartArt grafiğinde, efekt eklemek istediğiniz şeklin içindeki metni seçin.

  Aynı efekti birçok yerdeki metinlere eklemek için, ilk yerdeki metni seçin ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer yerlerdeki metinleri seçin.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinde, WordArt Stilleri grubunda, Metin Efektleri'ni tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın.

  SmartArt Araçları Biçim sekme görüntüsü

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun.

  • Bir gölge eklemek veya değiştirmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve ardından istediğiniz gölgeyi tıklatın.

   Gölgeyi özelleştirmek için, Gölge Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir yansıma eklemek veya değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve ardından istediğiniz yansıma değişimini tıklatın.

  • Bir parıltı eklemek veya değiştirmek için, Parıltı'nın üzerine gelin ve ardından istediğiniz parıltı değişimini tıklatın.

   Parlama renklerini özelleştirmek için, Tüm Parlak Renkler'e tıklayın, ardından istediğiniz renge tıklayın. tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Diğer Renkler'e tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra tema belgesini değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Bir kenar ekleyerek veya kenarı değiştirerek metninize derinlik görünümü vermek için, Eğik kenarlık öğesinin üzerine gelin, ardından istediğiniz eğik kenarlığı tıklatın.

   Eğik kenarlığı özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • 3-B döndürme eklemek veya değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin, ardından istediğiniz 3-B döndürmeyi tıklatın.

   3-B döndürmeyi özelleştirmek için, 3-B Döndürme Ayarları'nı tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Metne sapma veya yol eklemek veya bunu değiştirmek için, Dönüşüm'ün üzerine gelin, istediğiniz sapma veya yolu tıklatın.

 1. Dolgu silmek istediğiniz şekli veya metni tıklatın.

  Aynı dolguyu birçok şekil veya metinden silmek için, ilk şekli veya metni tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri ve metinleri tıklatın.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  SmartArt Araçları Biçim sekme görüntüsü

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun.

  • Şekilden bir dolguyu silmek için, Şekil Stilleri grubunda, Şekil Dolgusu'nu tıklatın ve Dolgu Yok'u tıklatın. Bir dolgu gradyanını silmek için, Gradyan'ın üzerine gelin ve Gradyan Yok'u tıklatın.

  • Metinden bir dolguyu silmek için, WordArt Stilleri grubunda, Metin Dolgusu'nu tıklatın ve Dolgu Yok'u tıklatın. Bir dolgu gradyanını silmek için, Gradyan'ın üzerine gelin ve Gradyan Yok'u tıklatın.

 1. Efekti silmek istediğiniz şekli veya metni tıklatın.

  Aynı efekti birçok şekil veya metinden silmek için, ilk şekli veya metni tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri ve metinleri tıklatın.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  SmartArt Araçları Biçim sekme görüntüsü

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun.

  • Şekilden bir efekti silmek için, Şekil Stilleri grubunda, Şekil Efektleri'ni tıklatın.

  • Metinden bir efekti silmek için, WordArt Stilleri grubunda, Metin Efektleri'ni tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekilden yerleşik bir efekt bileşimini silmek için Önayar'ın üzerine gelin ve Önayar Yok'u tıklatın.

  • Bir gölgeyi silmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve Gölge Yok'u tıklatın.

  • Bir yansımayı silmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve Yansıma Yok'u tıklatın.

  • Bir parlamayı silmek için, Parlama'nın üzerine gelin ve Parlama Yok'u tıklatın.

  • Şekilden yumuşak kenarları silmek için, Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelin ve Yumuşak Kenar Yok'u tıklatın.

  • Bir kenarı silmek için, Dolu Çerçeve'nin üzerine gelin ve Dolu Çerçeve Yok'u tıklatın.

  • Bir 3-B döndürmeyi silmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve Döndürme Yok'u tıklatın.

  • Metinden yol veya sapmayı silmek için, Dönüştür'ün üzerine gelin ve Dönüşüm Yok'u tıklatın.

İpucu: Bir şekilden tüm özelleştirmeleri hızlı şekilde silmek için, şekli sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Şekli Sıfırla'yı tıklatın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×