İlgili konular
×
Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu makalede, Microsoft SQL Server 2014 için toplu güncelleştirme paketi 4 (Derleme numarası: 12.0.2430.0) açıklanmaktadır. Bu güncelleştirme, SQL Server 2014'ün yayımlanmasından sonra düzeltilen sorunlara yönelik düzeltmeler içerir.

Bu toplu güncelleştirme paketini edinme

Bu Bilgi Bankası makalesinin üst kısmındaki "Düzeltme İndirmeSi Kullanılabilir" seçeneğine tıklayın. "Düzeltme İsteği" sayfası görünmüyorsa, toplu güncelleştirme paketini edinmek için Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Desteği'ne başvurun.

Bu toplu güncelleştirme paketine eklenen düzeltmeler

VSTS hata numarası

KB makale numarası

Açıklama

Düzeltme alanı

3260616

2924996

DÜZELTME: SQL Server'de Unicode yazı tipleri olan bir raporu PDF'ye dışarı aktardığınızda karşılaşılan sorunlar

Reporting Services

2906081

2962767

DÜZELTME: SQL Server'de bölüm anahtarı içeren bir bit eşlem dizini kullanarak tabloyu güncelleştirdiğinizde "Yinelenen anahtar eklenemiyor" hatası oluşuyor

SQL performansı

2906084

2963137

DÜZELTME: SSAS 2012 veya SSAS 2014'te MDX ve DAX'ta birden çok boyut üyesini sorguladığınızda yanlış sonuç döndürülür

Analysis Services

2578274

2963138

DÜZELTME: Paralel kilitlenme veya kendi kendine kilitlenme, SQL Server paralellik ile sonuçlanan bir sorgu çalıştırdığınızda oluşur

SQL hizmeti

2906093

2965069

DÜZELTME: SQL Server 2012 veya SQL Server 2014'te WITH RECOMPILE seçeneğini kullanan bir sorgu yürütürken yanlış sonuç

SQL performansı

2906103

2965654

DÜZELTME: SSRS 2012 veya SSRS 2014 raporu, ms13-088 güncelleştirmesini bir bilgisayara uyguladıktan sonra yatay olarak kesiliyor

Reporting Services

2906101

2965922

DÜZELTME: SharePoint 2013'te PowerPivot çalışma kitabı için zamanlanmış veri yenilemeyi yapılandırdığınızda sorun

BI Azure

2906089

2967103

DÜZELTME: SQL Server'da bir oturumun kaydını kaldırıp kaldırdığınızda hizmet aracısı çalışmayı durduruyor

SQL hizmeti

2906107

2967594

DÜZELTME: SQL Server'da dizinlenmiş bir görünümde CLR işlevleri içeren bir sorgu çalıştırdığınızda önemli özel durum

SQL hizmeti

2906117

2970421

DÜZELTME: Yansıtılmış bir veritabanının el ile yük devretmesini gerçekleştirdiğinizde veritabanı rol yapılandırma aşamasında kalır

Yüksek Kullanılabilirlik

2906119

2972411

DÜZELTME: SSRS 2012 veya SSRS 2014'te raporu yazdırırken, baskı önizlemede veya PDF'ye aktarırken hata oluştu

Reporting Services

2906097

2972463

DÜZELTME: SharePoint tümleşik modda SSRS 2012 veya SSRS 2014 kullandığınızda rapor önbelleği temizlenmiyor

Reporting Services

2906124

2973921

DÜZELTME: SharePoint web sitesinde SSRS'de harita verileri içeren PowerView kullandığınızda "karma içeriğe izin ver" açılan menüsü

Reporting Services

3260586

2973961

DÜZELTME: SQL Server'de özel saklı yordam çözümleyicisi kullandığınızda yakınsama veya birleştirme aracısı hatası oluşuyor

SQL hizmeti

2627802

2974169

DÜZELTME: SQL Server 2014'te TDE'yi etkinleştirdikten ve devre dışı bırakdıktan sonra In-Memory OLTP veritabanı kurtarılamıyor

OLTP'In-Memory

2906154

2974948

DÜZELTME: SQL Server 2012 veya SQL Server 2014'te hizmet hesabının parolasını değiştirdiğinizde SQL Server kaynak çevrimdışı oluyor

Yönetim Araçları

2906091

2975385

DÜZELTME: Aynı güvenlik rolündeki iki kullanıcı SSAS 2012 veya SSAS 2014'te bir istemci raporu çalıştırdığında kullanıcı yanlış veriler elde ediyor

Analysis Services

2906126

2975498

DÜZELTME: Çalışma kitabı dosya adı olarak belirli Korece karakterler kullandığında SharePoint 2013'ten Power View sayfası görüntülenemiyor

Reporting Services

3260588

2975743

DÜZELTME: SSAS'te oturum küpü gruplandırması yapmak için MDX sorgusu kullandığınızda yanlış sonuç ve özel durum oluşuyor

Analysis Services

2906151

2976172

DÜZELTME: SSAS'deki bir tablodaki bir bölümde İşlem Verileri veya İşlem Dolu işlemi gerçekleştirdiğinizde erişim ihlali oluşuyor

Analysis Services

2906149

2976861

DÜZELTME: SSAS 2012 veya SSAS 2014 tablosal model veritabanında tam işlem gerçekleştirme süresi daha uzun ve uzundur

Analysis Services

2906115

2976953

DÜZELTME: SSAS 2012 veya SSAS 2014'te filtre olmadan bir DAX sorgusu çalıştırdıktan sonra filtreli DAX sorgusu yanlış sonuç döndürüyor

Analysis Services

2906135

2979304

DÜZELTME: SQL Server 2012 veya SQL Server 2014'te RBS Bakımcısı çalıştırdığınızda hata oluştu

SQL hizmeti

2906153

2980208

DÜZELTME: Dağıtımcı SQL Server işlem çoğaltmasında aboneye izinler yayılamaz

SQL hizmeti

2906133

2980395

DÜZELTME: SQL Server'deki bölümlenmiş tablolarda CTEs kullanan bir sorgu çalıştırdığınızda ciddi bir hata oluşuyor

SQL performansı

3260584

2982544

DÜZELTME: MDM giriş sayfasında "Gezgin" veya "Sistem Yönetimi" erişimi yavaş

Veri Kalitesi Hizmetleri (DQS)

3260613

2986627

DÜZELTME: GÜNCELLEŞTIRME İSTATİSTİkLerİ, SQL Server'de columnstore dizini olan bir tablo için yanlış örnekleme ve işleme işlemi gerçekleştirir

SQL performansı

3260594

2986722

DÜZELTME: ÇEVRIMIÇI İNDİS YENIDEN DERLE işlemi SQL Server'deki aynı tabloda çalışırken seyrek sütun kümesinde UPDATE'i çalıştırdığınızda hata 7105

SQL performansı

3260607

2987809

DÜZELTME: Internet Explorer 11'de belirli rapor öğelerini içeren raporu görüntülediğinizde rapor biçimi yanlış hizalanmış

Reporting Services

3260596

2987935

DÜZELTME: SQL Server'de ağır yük altında olan uzamsal sorguyu yürütürken CLR_CRST uzun süre bekleyin

SQL hizmeti

2942785

2988166

DÜZELTME: SQL Server'da Invoke-Sqlcmd çalıştırdığınızda nesne tanımına ek noktalı virgüller ekleniyor

Yönetim Araçları

2906144

2989002

DÜZELTME: SSMS 2014'te bakım planı tasarlarken görevleri taşıdığınızda veya yeniden boyutlandırdığınızda görevler sol üst köşeye kayıyor

Integration Services

3260582

2989043

DÜZELTME: Öğeleri Görüntüle iznine sahip bir SharePoint sitesinde rapor geçmişini görüntülemeye çalıştığınızda erişim reddedildi

Reporting Services

3260578

2989512

DÜZELTME: OLAP veya tablosal modelde önceki bir sorguyu çalıştırdıktan sonra önbellek temizlenmediğinde MDX sorgusu hiçbir sonuç döndürmez

Analysis Services

3260603

2989590

DÜZELTME: İşlev, SSAS'de ALL üye düzeyinde oluşturulan hesaplanan üyeyi döndürmez

Analysis Services

3260617

2989810

DÜZELTME: SQL Server Native Client 11.0'da giriş parametresi olarak yerel geçici tabloyla toplu kopyalama yaptığınızda bcp_init hatası

SQL hizmeti

3260600

2990152

DÜZELTME: SQL Server'da Dağıtılmış Yeniden Yürütme izlemenin TextData alanında beklenmeyen Basitleştirilmiş Çince karakterler görünüyor

Yönetim Araçları

3260612

2991526

DÜZELTME: SSIS 2012 veya SSIS 2014 XML Kaynağı görevi URI'den veri yükleyemiyor

Integration Services

3260614

2992414

DÜZELTME: SSIS'de Teradata için .NET Veri Sağlayıcısı kullandığınızda IsQueryStoredProcedure değeri True olarak ayarlanmış SQL görevinde hata

Integration Services

2980091

2993262

DÜZELTME: Birleştirme birleştirmeyi kullanarak Oracle bağlı sunucusundan veri seçmek için sorgu çalıştırdığınızda sonuçta bazı satırlar eksik

SQL hizmeti

3260618

2993483

DÜZELTME: Bir işlemdeki birçok bölümde İşlem Tam işlemi gerçekleştirdiğinizde SSAS işleme başarısız oluyor

Analysis Services

3260623

2993529

DÜZELTME: İş kuralı doğrulaması, SQL Server 2012 veya SQL Server 2014 AVH harmanlama uyuşmazlığı hatasıyla başarısız oluyor

DQS

2965748

2996629

DÜZELTME: SQL Server 2014'te ODBC Sürücüsü 11'i kullanarak DBCS'de toplu kopyalama yaptığınızda "Dize verileri, sağ kesme" hatası

SQL bağlantısı

3155459

2998301

DÜZELTME: "INSERT INTO ... SQL Server 2014'te kümelenmiş columnstore dizini olan bir tabloda SELECT"

SQL hizmeti

2976564

2999308

SQL Server 2014 PowerPivot'daki "Excel Hizmetlerine Yapılan Çağrı hata döndürdü" hata iletisine ayrıntılı bilgi ekleyin

Analysis Services

3079309

3003023

DÜZELTME: SQL Server 2014'te çok sayıda satırı sildiğinizde büyük veri içeren bir tabloda şema kilidi oluşuyor

SQL hizmeti

3291193

3003755

DÜZELTME: SQL Server 2014 için CU3'leri uyguladıktan sonra AVH kullandığınızda "SQL Server sürümü AVH tarafından desteklenmiyor" hatası

DQS

2976604

3003760

DÜZELTME: Veritabanını SQL Server 2014'e yükselttikte ikincil dosya grubu kaldırılamıyor

SQL hizmeti

3041753

3003804

DÜZELTME: SQL Server 2014 DQS'de "Veri ve Temizleme Bilgileri" seçeneğiyle veri temizleme sonucunu dışarı aktarırken hata oluştu

DQS

3290528

3004195

DÜZELTME: "sp_send_dbmail" saklı yordamı, SQL Server 2014'te e-posta eklerini 64 KB'a kesiyor

Yönetim Araçları

3395417

3007873

SSMS 2014'te SQL Azure veritabanı düğümleri için bağlam menüsüne "Yönetim Portalında Aç" öğesi eklemeye yönelik güncelleştirme

Yönetim Araçları

3395360

3007905

SSMS 2014'te SQL Azure veritabanı oluşturmaya yönelik şablon betiği güncelleştirmesi

Yönetim Araçları

3403471

3008282

"Veri Katmanı Uygulamasını İçeri Aktar..." öğesine yeni hizmet katmanı ve performans düzeyi eklemeye yönelik güncelleştirme Sihirbazı

Yönetim Araçları

3026116

2993859

DÜZELTME: Dakikada bir çalışan bir SSIS 2014 paketi zamanlayan SQL Server Agent işinde "Beklenmeyen sonlandırma" hatası

Integration Services

Bu güncelleştirme için notlar

Toplu güncelleştirme

Karma ortamlar dağıtımı

Düzeltmeleri karma bir ortama (AlwaysOn, çoğaltma, küme, yansıtma ve küme gibi) dağıtırken, dağıtmadan önce gidip aşağıdaki makalelere başvurmanızı öneririz:

  • SQL Server düzeltmeleri artık çok dildedir. Bu nedenle, bu toplu güncelleştirme paketi tek bir dile özgü değildir. Desteklenen tüm diller için geçerlidir.

  • "Düzeltme İndirmeSi Kullanılabilir" formu, güncelleştirme paketinin kullanılabildiği dilleri görüntüler. Dilinizi görmüyorsanız, bunun nedeni bu dil için toplu güncelleştirme paketinin kullanılamamasıdır.


Bir toplu güncelleştirme paketi tüm bileşen paketlerini içerir. Ancak toplu güncelleştirme paketi yalnızca sistemde yüklü olan bileşenleri güncelleştirir.

Ek sorunlar oluşursa veya herhangi bir sorun giderme gerekiyorsa, ayrı bir hizmet isteği oluşturmanız gerekebilir. Her zamanki destek maliyetleri ek destek soruları ve bu özel toplu güncelleştirme paketi için uygun olmayan sorunlar için geçerlidir. Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek telefon numaralarının tam listesi için veya ayrı bir hizmet isteği oluşturmak için Microsoft destek web sitesine gidin.


Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

  1. Denetim Masası Program Ekle veya Kaldır'a tıklayın.

    Not Windows 7 veya sonraki bir sürümü çalıştırıyorsanız, Denetim Masası'da Programlar ve Özellikler'e tıklayın.

  2. Bu toplu güncelleştirme paketine karşılık gelen girdiyi bulun.

  3. Girdiye sağ tıklayın ve ardından Kaldır'a tıklayın.


Toplu güncelleştirme paketi bilgileri

ÖnkoşullarBu toplu güncelleştirme paketini uygulamak için SQL Server 2014 çalıştırıyor olmanız gerekir.

Bilgileri yeniden başlatma Bu toplu güncelleştirme paketini uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Kayıt defteri bilgileri Bu paketteki düzeltmelerden birini kullanmak için kayıt defterinde herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.

Bu toplu güncelleştirme paketi, bir ürünü en son derlemeye tam olarak güncelleştirmek için ihtiyacınız olan tüm dosyaları içermeyebilir. Bu paket yalnızca bu makalede listelenen sorunları düzeltmek için ihtiyacınız olan dosyaları içerir.


Bu paketin İngilizce sürümü, aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine (veya sonraki dosya özniteliklerine) sahiptir. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Eşgüdümlü Evrensel Saat'te (UTC) listelenmiştir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde yerel saate dönüştürülür. UTC ile yerel saat arasındaki farkı bulmak için Denetim Masası'dekiTarih
ve Saat öğesindeki Saat Dilimi sekmesini kullanın
.

x86 tabanlı sürümler

SQL Server 2014 İş Zekası Geliştirme Stüdyosu

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

12.0.2430.0

93864

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

12.0.2430.0

89768

15 Ekim 2014

23:58

x86

Sqlsqm.exe

12.0.2430.0

110240

15 Ekim 2014

23:56

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2014.120.2430.0

60064

16 Ekim 2014

00:00

x86

SQL Server 2014 Analysis Services

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Msmdlocal.dll

2014.120.2430.0

35103400

15 Ekim 2014

23:47

x86

Msmdpump.dll

2014.120.2430.0

6737064

15 Ekim 2014

23:47

x86

Msmdsrv.exe

2014.120.2430.0

34906272

15 Ekim 2014

23:44

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.2430.0

6738080

15 Ekim 2014

23:57

x86

Msolap120.dll

2014.120.2430.0

7112352

15 Ekim 2014

23:47

x86

Sql_as_keyfile.dll

2014.120.2430.0

60064

16 Ekim 2014

00:00

x86

Sqlboot.dll

2014.120.2430.0

168608

15 Ekim 2014

23:46

x86

Xmsrv.dll

2014.120.2430.0

22250144

16 Ekim 2014

00:01

x86

SQL Server 2014 Veritabanı Hizmetleri Common Core

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Instapi120.dll

2014.120.2430.0

51872

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.edition.dll

12.0.2430.0

37024

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

12.0.2430.0

46248

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

12.0.2430.0

499368

15 Ekim 2014

17:19

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.2430.0

1355424

15 Ekim 2014

17:19

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

12.0.2430.0

89768

15 Ekim 2014

23:58

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2014.120.2430.0

60064

16 Ekim 2014

00:00

x86

Svrenumapi120.dll

2014.120.2430.0

792232

15 Ekim 2014

23:46

x86

SQL Server 2014 Veri Kalitesi İstemcisi

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Sql_dqc_keyfile.dll

2014.120.2430.0

60064

16 Ekim 2014

00:00

x86

SQL Server 2014 Veri Kalitesi

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Microsoft.ssdqs.core.dll

12.0.2430.0

609952

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

12.0.2430.0

88736

15 Ekim 2014

23:57

x86

SQL Server 2014 Veri Kalitesi

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Sql_dq_keyfile.dll

2014.120.2430.0

60064

16 Ekim 2014

00:00

x86

SQL Server 2014 sql_dreplay_client

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Instapi120.dll

2014.120.2430.0

51872

16 Ekim 2014

00:00

x86

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2014.120.2430.0

60064

16 Ekim 2014

00:00

x86

SQL Server 2014 sql_dreplay_controller

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Instapi120.dll

2014.120.2430.0

51872

16 Ekim 2014

00:00

x86

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2014.120.2430.0

60064

16 Ekim 2014

00:00

x86

SQL Server 2014 Veritabanı Hizmetleri Çekirdek Örneği

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2014.120.2430.0

60064

16 Ekim 2014

00:00

x86

Sqlaccess.dll

2014.120.2430.0

467624

15 Ekim 2014

23:56

x86

Sqlagent.exe

2014.120.2430.0

454816

15 Ekim 2014

23:44

x86

Sqlboot.dll

2014.120.2430.0

168608

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sqldk.dll

2014.120.2430.0

1947808

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sqllang.dll

2014.120.2430.0

28632736

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sqlmin.dll

2014.120.2430.0

67075744

15 Ekim 2014

23:47

x86

Sqlos.dll

2014.120.2430.0

25248

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sqlresld.dll

2014.120.2430.0

28320

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2014.120.2430.0

25256

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2014.120.2430.0

5613728

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.2430.0

546976

15 Ekim 2014

23:59

x86

Sqlservr.exe

2014.120.2430.0

197792

15 Ekim 2014

23:44

x86

Sqltses.dll

2014.120.2430.0

9013416

15 Ekim 2014

23:46

x86

Xpqueue.dll

2014.120.2430.0

60576

16 Ekim 2014

00:00

x86

Xprepl.dll

2014.120.2430.0

82592

16 Ekim 2014

00:00

x86

Xpstar.dll

2014.120.2430.0

343712

16 Ekim 2014

00:00

x86

SQL Server 2014 Database Services Core Shared

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Distrib.exe

2014.120.2430.0

154784

15 Ekim 2014

23:44

x86

Dtexec.exe

2014.120.2430.0

63144

15 Ekim 2014

23:44

x86

Dts.dll

2014.120.2430.0

2556584

16 Ekim 2014

00:00

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.2430.0

1037984

16 Ekim 2014

00:00

x86

Dtswizard.exe

12.0.2430.0

867488

15 Ekim 2014

23:57

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.2430.0

316576

16 Ekim 2014

00:00

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.2430.0

327840

16 Ekim 2014

00:00

x86

Logread.exe

2014.120.2430.0

529056

15 Ekim 2014

23:44

x86

Mergetxt.dll

2014.120.2430.0

45216

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

12.0.1294.0

8655552

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

12.0.1294.0

477888

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

12.0.1294.0

273600

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.sqlserver.dac.extensions.dll

12.0.1294.0

690880

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

12.0.2430.0

32928

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

12.0.2430.0

50336

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.vsta11.dll

12.0.2430.0

47776

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

12.0.2430.0

43688

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.2430.0

203432

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

12.0.2430.0

499368

15 Ekim 2014

17:19

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

12.0.2430.0

151208

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.sqlserver.replication.businesslogicsupport.dll

12.0.2430.0

50344

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.2430.0

1582248

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.services.importexport.dacfxextensions.dll

12.0.2430.0

33952

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.2430.0

1355424

15 Ekim 2014

17:19

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

12.0.2430.0

77472

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

12.0.2430.0

58528

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

12.0.2430.0

115872

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.2430.0

151200

15 Ekim 2014

23:57

x86

Msgprox.dll

2014.120.2430.0

208544

15 Ekim 2014

23:47

x86

Qrdrsvc.exe

2014.120.2430.0

445600

15 Ekim 2014

23:44

x86

Rdistcom.dll

2014.120.2430.0

685728

15 Ekim 2014

23:46

x86

Replagnt.dll

2014.120.2430.0

28832

15 Ekim 2014

23:46

x86

Repldp.dll

2014.120.2430.0

237728

15 Ekim 2014

23:46

x86

Replerrx.dll

2014.120.2430.0

122536

15 Ekim 2014

23:46

x86

Replisapi.dll

2014.120.2430.0

279208

15 Ekim 2014

23:46

x86

Replmerg.exe

2014.120.2430.0

433312

15 Ekim 2014

23:44

x86

Replprov.dll

2014.120.2430.0

632488

15 Ekim 2014

23:46

x86

Replrec.dll

2014.120.2430.0

810144

15 Ekim 2014

23:57

x86

Replsub.dll

2014.120.2430.0

365728

15 Ekim 2014

23:46

x86

Replsync.dll

2014.120.2430.0

125088

15 Ekim 2014

23:46

x86

Spresolv.dll

2014.120.2430.0

198312

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2014.120.2430.0

60064

16 Ekim 2014

00:00

x86

Sqldistx.dll

2014.120.2430.0

181416

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sqlmergx.dll

2014.120.2430.0

295592

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sqlresld.dll

2014.120.2430.0

28320

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sqlwep120.dll

2014.120.2430.0

101024

15 Ekim 2014

23:46

x86

Ssradd.dll

2014.120.2430.0

55464

15 Ekim 2014

23:46

x86

Ssravg.dll

2014.120.2430.0

55968

15 Ekim 2014

23:46

x86

Ssrdown.dll

2014.120.2430.0

43168

15 Ekim 2014

23:46

x86

Ssrmax.dll

2014.120.2430.0

54440

15 Ekim 2014

23:46

x86

Ssrmin.dll

2014.120.2430.0

54432

15 Ekim 2014

23:46

x86

Ssrpub.dll

2014.120.2430.0

43680

15 Ekim 2014

23:46

x86

Ssrup.dll

2014.120.2430.0

42656

15 Ekim 2014

23:46

x86

Xmlsub.dll

2014.120.2430.0

210592

16 Ekim 2014

00:00

x86

SQL Server 2014 Integration Services

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Dtexec.exe

2014.120.2430.0

63144

15 Ekim 2014

23:44

x86

Dts.dll

2014.120.2430.0

2556584

16 Ekim 2014

00:00

x86

Dtsinstall.exe

12.0.2430.0

423584

15 Ekim 2014

23:57

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.2430.0

1037984

16 Ekim 2014

00:00

x86

Dtswizard.exe

12.0.2430.0

867488

15 Ekim 2014

23:57

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.2430.0

316576

16 Ekim 2014

00:00

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.2430.0

327840

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

12.0.2430.0

32928

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

12.0.2430.0

50336

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.vsta11.dll

12.0.2430.0

47776

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

12.0.2430.0

43688

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

12.0.2430.0

77472

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

12.0.2430.0

58528

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

12.0.2430.0

115872

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.2430.0

151200

15 Ekim 2014

23:57

x86

Msdtssrvr.exe

12.0.2430.0

217248

15 Ekim 2014

23:57

x86

Msmdpp.dll

2014.120.2430.0

6604456

15 Ekim 2014

23:47

x86

Sql_is_keyfile.dll

2014.120.2430.0

60064

16 Ekim 2014

00:00

x86

SQL Server 2014 Reporting Services

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

12.0.2430.0

3142816

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

12.0.2430.0

11898024

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4305576

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4342952

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4334760

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4355232

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4520104

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4340384

15 Ekim 2014

23:56

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4368544

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4367528

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4354208

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4383392

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4347560

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4347560

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4331680

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4351648

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4354720

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4493984

15 Ekim 2014

23:56

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4333728

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4342944

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4307112

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4358304

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4359840

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

12.0.2430.0

1412768

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.2430.0

1412768

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

12.0.2430.0

657064

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

12.0.2430.0

657064

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

12.0.2430.0

321192

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

12.0.2430.0

321192

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

12.0.2430.0

303272

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

12.0.2430.0

303272

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

12.0.2430.0

153760

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

12.0.2430.0

153760

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

12.0.2430.0

5563048

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

12.0.2430.0

5563048

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

12.0.2430.0

566944

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.extensions.dll.deploy

12.0.2430.0

2082472

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

12.0.2430.0

95392

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52904

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52904

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52904

15 Ekim 2014

23:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52888

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52904

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52904

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52904

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

12.0.2370.0

857760

21 Temmuz 2014

20:51

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

12.0.2430.0

238752

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

12.0.2370.0

1352864

21 Temmuz 2014

20:51

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

12.0.2370.0

1352864

21 Temmuz 2014

20:51

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

12.0.2370.0

1343136

21 Temmuz 2014

20:51

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.2430.0

35103400

15 Ekim 2014

23:47

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.2430.0

6738080

15 Ekim 2014

23:57

x86

Msolap120.dll

2014.120.2430.0

7112352

15 Ekim 2014

23:47

x86

Reportingserviceslibrary.dll

12.0.2430.0

2015904

15 Ekim 2014

23:57

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.2430.0

110240

15 Ekim 2014

23:57

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2014.120.2430.0

106144

15 Ekim 2014

23:57

x86

Reportingservicesservice.exe

2014.120.2430.0

2042024

15 Ekim 2014

23:44

x86

Reportingserviceswebserver.dll

12.0.2430.0

1541800

15 Ekim 2014

23:57

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

12.0.2430.0

2235552

15 Ekim 2014

23:57

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2014.120.2430.0

60064

16 Ekim 2014

00:00

x86

Sqlserverspatial120.dll.deploy

2014.120.2430.0

546976

15 Ekim 2014

23:59

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.2430.0

546976

15 Ekim 2014

23:59

x86

Xmsrv.dll

2014.120.2430.0

22250144

16 Ekim 2014

00:01

x86

SQL Server 2014 Management Studio

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Dacunpack.exe

12.0.1294.0

170176

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Dtexec.exe

2014.120.2430.0

63144

15 Ekim 2014

23:44

x86

Dts.dll

2014.120.2430.0

2556584

16 Ekim 2014

00:00

x86

Dtsinstall.exe

12.0.2430.0

423584

15 Ekim 2014

23:57

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.2430.0

1037984

16 Ekim 2014

00:00

x86

Dtswizard.exe

12.0.2430.0

867488

15 Ekim 2014

23:57

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.2430.0

316576

16 Ekim 2014

00:00

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.2430.0

327840

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2014.120.2430.0

5150368

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

12.0.1294.0

8655552

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

12.0.1294.0

477888

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

12.0.2430.0

1226912

15 Ekim 2014

23:54

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

12.0.2430.0

4010656

15 Ekim 2014

23:54

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

12.0.2430.0

524456

15 Ekim 2014

23:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.2430.0

1412768

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.mapwincontrol.dll

12.0.2370.0

928416

21 Temmuz 2014

20:51

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

12.0.2430.0

566944

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.extensions.dll

12.0.2430.0

2082472

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

12.0.1294.0

273600

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.sqlserver.dac.extensions.dll

12.0.1294.0

690880

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

12.0.2430.0

32928

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

12.0.2370.0

151208

21 Temmuz 2014

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

12.0.2430.0

57504

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

12.0.2430.0

331936

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

12.0.2430.0

2175136

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

12.0.2430.0

50336

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.vsta11.dll

12.0.2430.0

47776

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

12.0.2430.0

43688

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.management.cloudstorage.dll

12.0.2430.0

66208

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dacwizard.dll

12.0.2430.0

879264

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.management.deploymentmanagement.dll

12.0.2430.0

97960

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.2430.0

203432

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

12.0.2430.0

151208

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

12.0.2430.0

317088

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.2430.0

1582248

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.services.importexport.dacfxextensions.dll

12.0.2430.0

33952

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

12.0.2430.0

93864

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

12.0.2430.0

77472

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

12.0.2430.0

89768

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.storageclient.dll

12.0.2430.0

334496

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

12.0.2370.0

170144

21 Temmuz 2014

20:50

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

12.0.2430.0

58528

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

12.0.2430.0

115872

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.2430.0

151200

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

12.0.2430.0

118952

15 Ekim 2014

23:57

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.2430.0

6738080

15 Ekim 2014

23:57

x86

Objectexplorer.dll

12.0.2430.0

3956896

15 Ekim 2014

23:57

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.2430.0

110240

15 Ekim 2014

23:57

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2014.120.2430.0

60064

16 Ekim 2014

00:00

x86

Sqleditors.dll

12.0.2430.0

1589920

15 Ekim 2014

23:57

x86

Sqlpackage.exe

12.0.1294.0

110784

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Sqlresld.dll

2014.120.2430.0

28320

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.2430.0

546976

15 Ekim 2014

23:59

x86

Sqlsqm.exe

12.0.2430.0

110240

15 Ekim 2014

23:56

x86

SQL Server 2014 Araçları ve İş İstasyonu Bileşenleri

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Autoadmin.dll

2014.120.2430.0

1308832

16 Ekim 2014

00:00

x86

Dtexec.exe

2014.120.2430.0

63144

15 Ekim 2014

23:44

x86

Dts.dll

2014.120.2430.0

2556584

16 Ekim 2014

00:00

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.2430.0

1037984

16 Ekim 2014

00:00

x86

Dtswizard.exe

12.0.2430.0

867488

15 Ekim 2014

23:57

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.2430.0

316576

16 Ekim 2014

00:00

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.2430.0

327840

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

12.0.2430.0

3142816

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

12.0.2430.0

5983392

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2014.120.2430.0

2141344

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

12.0.2430.0

752800

15 Ekim 2014

23:54

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.2430.0

399008

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.2430.0

2033824

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

12.0.2430.0

243360

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

12.0.2430.0

32928

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

12.0.2430.0

50336

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.vsta11.dll

12.0.2430.0

47776

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

12.0.2430.0

43688

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

12.0.2430.0

77472

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

12.0.2430.0

58528

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

12.0.2430.0

115872

15 Ekim 2014

23:57

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.2430.0

35103400

15 Ekim 2014

23:47

x86

Msmdpp.dll

2014.120.2430.0

6604456

15 Ekim 2014

23:47

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.2430.0

6738080

15 Ekim 2014

23:57

x86

Msolap120.dll

2014.120.2430.0

7112352

15 Ekim 2014

23:47

x86

Pfui.dll

12.0.2430.0

680104

15 Ekim 2014

23:57

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2014.120.2430.0

60064

16 Ekim 2014

00:00

x86

Sqlresld.dll

2014.120.2430.0

28320

15 Ekim 2014

23:46

x86

Xmsrv.dll

2014.120.2430.0

22250144

16 Ekim 2014

00:01

x86

x64 tabanlı sürümler

SQL Server 2014 İş Zekası Geliştirme Stüdyosu

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

12.0.2430.0

93856

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

12.0.2430.0

89768

16 Ekim 2014

00:00

x86

Sqlsqm.exe

12.0.2430.0

106144

16 Ekim 2014

00:00

x64

Sqlsqm_keyfile.dll

2014.120.2430.0

57000

16 Ekim 2014

00:01

x64

SQL Server 2014 Analysis Services

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Msmdlocal.dll

2014.120.2430.0

35103400

15 Ekim 2014

23:47

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.2430.0

52028584

16 Ekim 2014

00:01

x64

Msmdpump.dll

2014.120.2430.0

7782048

16 Ekim 2014

00:00

x64

Msmdsrv.exe

2014.120.2430.0

51126952

16 Ekim 2014

00:01

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.2430.0

6738080

15 Ekim 2014

23:57

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.2430.0

7422112

16 Ekim 2014

00:00

x64

Msolap120.dll

2014.120.2430.0

7112352

15 Ekim 2014

23:47

x86

Msolap120.dll

2014.120.2430.0

8565928

16 Ekim 2014

00:01

x64

Sql_as_keyfile.dll

2014.120.2430.0

57000

16 Ekim 2014

00:01

x64

Sqlboot.dll

2014.120.2430.0

177320

15 Ekim 2014

23:47

x64

Xmsrv.dll

2014.120.2430.0

19106464

15 Ekim 2014

23:47

x64

Xmsrv.dll

2014.120.2430.0

22250144

16 Ekim 2014

00:01

x86

SQL Server 2014 Veritabanı Hizmetleri Common Core

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Instapi120.dll

2014.120.2430.0

51872

16 Ekim 2014

00:00

x86

Instapi120.dll

2014.120.2430.0

59040

16 Ekim 2014

00:00

x64

Microsoft.sqlserver.edition.dll

12.0.2430.0

37024

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

12.0.2430.0

46248

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

12.0.2430.0

499368

15 Ekim 2014

17:19

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

12.0.2430.0

499368

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.2430.0

1355424

15 Ekim 2014

17:19

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.2430.0

1355432

15 Ekim 2014

23:54

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

12.0.2430.0

89768

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

12.0.2430.0

89768

16 Ekim 2014

00:00

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2014.120.2430.0

57000

16 Ekim 2014

00:01

x64

Svrenumapi120.dll

2014.120.2430.0

792232

15 Ekim 2014

23:46

x86

Svrenumapi120.dll

2014.120.2430.0

1031328

15 Ekim 2014

23:47

x64

SQL Server 2014 Veri Kalitesi İstemcisi

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Sql_dqc_keyfile.dll

2014.120.2430.0

57000

16 Ekim 2014

00:01

x64

SQL Server 2014 Veri Kalitesi

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Microsoft.ssdqs.core.dll

12.0.2430.0

609952

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

12.0.2430.0

609960

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

12.0.2430.0

88736

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

12.0.2430.0

88744

16 Ekim 2014

00:00

x86

SQL Server 2014 Veri Kalitesi

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Sql_dq_keyfile.dll

2014.120.2430.0

57000

16 Ekim 2014

00:01

x64

SQL Server 2014 sql_dreplay_client

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Instapi120.dll

2014.120.2430.0

59040

16 Ekim 2014

00:00

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2014.120.2430.0

57000

16 Ekim 2014

00:01

x64

SQL Server 2014 sql_dreplay_controller

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Instapi120.dll

2014.120.2430.0

59040

16 Ekim 2014

00:00

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2014.120.2430.0

57000

16 Ekim 2014

00:01

x64

SQL Server 2014 Veritabanı Hizmetleri Çekirdek Örneği

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Hkcompile.dll

2014.120.2430.0

751264

16 Ekim 2014

00:01

x64

Hkengine.dll

2014.120.2430.0

1640104

16 Ekim 2014

00:01

x64

Hkruntime.dll

2014.120.2430.0

109216

16 Ekim 2014

00:01

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2014.120.2430.0

57000

16 Ekim 2014

00:01

x64

Sqlaccess.dll

2014.120.2430.0

469160

15 Ekim 2014

23:59

x64

Sqlagent.exe

2014.120.2430.0

613032

16 Ekim 2014

00:00

x64

Sqlboot.dll

2014.120.2430.0

177320

15 Ekim 2014

23:47

x64

Sqldk.dll

2014.120.2430.0

2407592

15 Ekim 2014

23:47

x64

Sqllang.dll

2014.120.2430.0

35934376

15 Ekim 2014

23:47

x64

Sqlmin.dll

2014.120.2430.0

64626856

15 Ekim 2014

23:47

x64

Sqlos.dll

2014.120.2430.0

26784

15 Ekim 2014

23:47

x64

Sqlresld.dll

2014.120.2430.0

29856

15 Ekim 2014

23:47

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2014.120.2430.0

25760

15 Ekim 2014

23:47

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2014.120.2430.0

5613736

15 Ekim 2014

23:47

x64

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.2430.0

770208

15 Ekim 2014

23:59

x64

Sqlservr.exe

2014.120.2430.0

370336

16 Ekim 2014

00:00

x64

Sqltses.dll

2014.120.2430.0

8973472

15 Ekim 2014

23:47

x64

Xpqueue.dll

2014.120.2430.0

74408

15 Ekim 2014

23:47

x64

Xprepl.dll

2014.120.2430.0

91296

15 Ekim 2014

23:47

x64

Xpstar.dll

2014.120.2430.0

418976

15 Ekim 2014

23:47

x64

SQL Server 2014 Database Services Core Shared

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Distrib.exe

2014.120.2430.0

172192

16 Ekim 2014

00:01

x64

Dtexec.exe

2014.120.2430.0

67752

16 Ekim 2014

00:01

x64

Dts.dll

2014.120.2430.0

3003552

16 Ekim 2014

00:01

x64

Dtspipeline.dll

2014.120.2430.0

1252000

16 Ekim 2014

00:01

x64

Dtswizard.exe

12.0.2430.0

866976

16 Ekim 2014

00:00

x64

Flatfiledest.dll

2014.120.2430.0

368808

16 Ekim 2014

00:01

x64

Flatfilesrc.dll

2014.120.2430.0

379048

16 Ekim 2014

00:01

x64

Logread.exe

2014.120.2430.0

617632

16 Ekim 2014

00:01

x64

Mergetxt.dll

2014.120.2430.0

51368

16 Ekim 2014

00:00

x64

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

12.0.1294.0

8655552

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

12.0.1294.0

477888

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

12.0.1294.0

273600

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.sqlserver.dac.extensions.dll

12.0.1294.0

690880

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

12.0.2430.0

32936

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

12.0.2430.0

50336

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.vsta11.dll

12.0.2430.0

47784

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

12.0.2430.0

43680

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.2430.0

203432

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

12.0.2430.0

499368

15 Ekim 2014

17:19

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

12.0.2430.0

151208

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.replication.businesslogicsupport.dll

12.0.2430.0

50336

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.2430.0

1639592

16 Ekim 2014

00:00

x64

Microsoft.sqlserver.services.importexport.dacfxextensions.dll

12.0.2430.0

33952

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.2430.0

1355424

15 Ekim 2014

17:19

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

12.0.2430.0

76448

16 Ekim 2014

00:00

x64

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

12.0.2430.0

58528

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

12.0.2430.0

115880

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.2430.0

151208

16 Ekim 2014

00:00

x86

Msgprox.dll

2014.120.2430.0

243872

16 Ekim 2014

00:00

x64

Qrdrsvc.exe

2014.120.2430.0

547496

16 Ekim 2014

00:00

x64

Rdistcom.dll

2014.120.2430.0

801448

15 Ekim 2014

23:47

x64

Replagnt.dll

2014.120.2430.0

30368

15 Ekim 2014

23:47

x64

Repldp.dll

2014.120.2430.0

272040

15 Ekim 2014

23:47

x64

Replerrx.dll

2014.120.2430.0

145056

15 Ekim 2014

23:47

x64

Replisapi.dll

2014.120.2430.0

335520

15 Ekim 2014

23:47

x64

Replmerg.exe

2014.120.2430.0

500392

16 Ekim 2014

00:00

x64

Replprov.dll

2014.120.2430.0

771232

15 Ekim 2014

23:47

x64

Replrec.dll

2014.120.2430.0

960672

16 Ekim 2014

00:00

x64

Replsub.dll

2014.120.2430.0

433832

15 Ekim 2014

23:47

x64

Replsync.dll

2014.120.2430.0

144544

15 Ekim 2014

23:47

x64

Spresolv.dll

2014.120.2430.0

240288

15 Ekim 2014

23:47

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2014.120.2430.0

57000

16 Ekim 2014

00:01

x64

Sqldistx.dll

2014.120.2430.0

215712

15 Ekim 2014

23:47

x64

Sqlmergx.dll

2014.120.2430.0

338080

15 Ekim 2014

23:47

x64

Sqlresld.dll

2014.120.2430.0

28320

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sqlresld.dll

2014.120.2430.0

29856

15 Ekim 2014

23:47

x64

Sqlwep120.dll

2014.120.2430.0

112288

15 Ekim 2014

23:47

x64

Ssradd.dll

2014.120.2430.0

63656

15 Ekim 2014

23:47

x64

Ssravg.dll

2014.120.2430.0

64168

15 Ekim 2014

23:47

x64

Ssrdown.dll

2014.120.2430.0

48808

15 Ekim 2014

23:47

x64

Ssrmax.dll

2014.120.2430.0

61608

15 Ekim 2014

23:47

x64

Ssrmin.dll

2014.120.2430.0

62120

15 Ekim 2014

23:47

x64

Ssrpub.dll

2014.120.2430.0

49312

15 Ekim 2014

23:47

x64

Ssrup.dll

2014.120.2430.0

48288

15 Ekim 2014

23:47

x64

Xmlsub.dll

2014.120.2430.0

285344

15 Ekim 2014

23:47

x64

SQL Server 2014 Integration Services

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Dtexec.exe

2014.120.2430.0

67752

16 Ekim 2014

00:01

x64

Dts.dll

2014.120.2430.0

3003552

16 Ekim 2014

00:01

x64

Dtsinstall.exe

12.0.2430.0

423584

15 Ekim 2014

23:57

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.2430.0

1252000

16 Ekim 2014

00:01

x64

Dtswizard.exe

12.0.2430.0

866976

16 Ekim 2014

00:00

x64

Flatfiledest.dll

2014.120.2430.0

368808

16 Ekim 2014

00:01

x64

Flatfilesrc.dll

2014.120.2430.0

379048

16 Ekim 2014

00:01

x64

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

12.0.2430.0

32936

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

12.0.2430.0

50336

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.vsta11.dll

12.0.2430.0

47784

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

12.0.2430.0

43680

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

12.0.2430.0

76448

16 Ekim 2014

00:00

x64

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

12.0.2430.0

58528

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

12.0.2430.0

115880

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.2430.0

151208

16 Ekim 2014

00:00

x86

Msdtssrvr.exe

12.0.2430.0

216736

16 Ekim 2014

00:00

x64

Msmdpp.dll

2014.120.2430.0

7714976

16 Ekim 2014

00:00

x64

Sql_is_keyfile.dll

2014.120.2430.0

57000

16 Ekim 2014

00:01

x64

SQL Server 2014 Reporting Services

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

12.0.2430.0

3142816

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

12.0.2430.0

11898024

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4305576

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4342952

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4334760

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4355232

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4520104

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4340384

15 Ekim 2014

23:56

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4368544

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4367528

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4354208

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4383392

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4347560

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4347560

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4331680

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4351648

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4354720

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4493984

15 Ekim 2014

23:56

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4333728

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4342944

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4307112

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4358304

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

4359840

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

12.0.2430.0

1412768

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.2430.0

1412776

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

12.0.2430.0

657064

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

12.0.2430.0

657064

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

12.0.2430.0

321192

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

12.0.2430.0

321192

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

12.0.2430.0

303272

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

12.0.2430.0

303272

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

12.0.2430.0

153760

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

12.0.2430.0

153768

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

12.0.2430.0

5563048

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

12.0.2430.0

5563040

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

12.0.2430.0

566944

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.extensions.dll.deploy

12.0.2430.0

2082472

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

12.0.2430.0

95392

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52904

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52904

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52904

15 Ekim 2014

23:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52888

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52904

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52904

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52904

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

12.0.2430.0

52896

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

12.0.2370.0

857760

21 Temmuz 2014

20:51

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

12.0.2430.0

238752

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

12.0.2370.0

1352864

21 Temmuz 2014

20:51

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

12.0.2370.0

1352864

21 Temmuz 2014

20:50

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

12.0.2370.0

1343136

21 Temmuz 2014

20:51

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.2430.0

35103400

15 Ekim 2014

23:47

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.2430.0

52028584

16 Ekim 2014

00:01

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.2430.0

6738080

15 Ekim 2014

23:57

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.2430.0

7422112

16 Ekim 2014

00:00

x64

Msolap120.dll

2014.120.2430.0

7112352

15 Ekim 2014

23:47

x86

Msolap120.dll

2014.120.2430.0

8565928

16 Ekim 2014

00:01

x64

Reportingserviceslibrary.dll

12.0.2430.0

2015912

16 Ekim 2014

00:00

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.2430.0

110240

15 Ekim 2014

23:57

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.2430.0

104616

16 Ekim 2014

00:00

x64

Reportingservicesnativeserver.dll

2014.120.2430.0

100008

16 Ekim 2014

00:00

x64

Reportingservicesservice.exe

2014.120.2430.0

2462376

16 Ekim 2014

00:00

x64

Reportingserviceswebserver.dll

12.0.2430.0

1541792

15 Ekim 2014

23:59

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

12.0.2430.0

2235552

15 Ekim 2014

23:59

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2014.120.2430.0

57000

16 Ekim 2014

00:01

x64

Sqlserverspatial120.dll.deploy

2014.120.2430.0

546976

15 Ekim 2014

23:59

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.2430.0

546976

15 Ekim 2014

23:59

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.2430.0

770208

15 Ekim 2014

23:59

x64

Xmsrv.dll

2014.120.2430.0

19106464

15 Ekim 2014

23:47

x64

Xmsrv.dll

2014.120.2430.0

22250144

16 Ekim 2014

00:01

x86

SQL Server 2014 Management Studio

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Dacunpack.exe

12.0.1294.0

170176

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Dtexec.exe

2014.120.2430.0

63144

15 Ekim 2014

23:44

x86

Dts.dll

2014.120.2430.0

2556584

16 Ekim 2014

00:00

x86

Dtsinstall.exe

12.0.2430.0

423584

15 Ekim 2014

23:57

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.2430.0

1037984

16 Ekim 2014

00:00

x86

Dtswizard.exe

12.0.2430.0

867488

15 Ekim 2014

23:57

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.2430.0

316576

16 Ekim 2014

00:00

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.2430.0

327840

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2014.120.2430.0

5150368

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

12.0.1294.0

8655552

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

12.0.1294.0

477888

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

12.0.2430.0

1226912

15 Ekim 2014

23:54

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

12.0.2430.0

4010656

15 Ekim 2014

23:54

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

12.0.2430.0

524456

15 Ekim 2014

23:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.2430.0

1412768

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.mapwincontrol.dll

12.0.2370.0

928416

21 Temmuz 2014

20:51

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

12.0.2430.0

566944

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.extensions.dll

12.0.2430.0

2082472

16 Ekim 2014

00:02

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

12.0.1294.0

273600

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.sqlserver.dac.extensions.dll

12.0.1294.0

690880

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

12.0.2430.0

32928

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

12.0.2370.0

151208

21 Temmuz 2014

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

12.0.2430.0

57504

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

12.0.2430.0

331936

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

12.0.2430.0

2175136

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

12.0.2430.0

50336

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.vsta11.dll

12.0.2430.0

47776

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

12.0.2430.0

43688

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.management.cloudstorage.dll

12.0.2430.0

66208

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dacwizard.dll

12.0.2430.0

879264

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.management.deploymentmanagement.dll

12.0.2430.0

97960

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.2430.0

203432

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

12.0.2430.0

151208

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

12.0.2430.0

317088

15 Ekim 2014

23:59

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.2430.0

1582248

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.services.importexport.dacfxextensions.dll

12.0.2430.0

33952

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

12.0.2430.0

93864

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

12.0.2430.0

77472

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

12.0.2430.0

89768

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.storageclient.dll

12.0.2430.0

334496

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

12.0.2370.0

170144

21 Temmuz 2014

20:50

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

12.0.2430.0

58528

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

12.0.2430.0

115872

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.2430.0

151200

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

12.0.2430.0

118952

15 Ekim 2014

23:57

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.2430.0

6738080

15 Ekim 2014

23:57

x86

Objectexplorer.dll

12.0.2430.0

3956896

15 Ekim 2014

23:57

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.2430.0

110240

15 Ekim 2014

23:57

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2014.120.2430.0

57000

16 Ekim 2014

00:01

x64

Sqleditors.dll

12.0.2430.0

1589920

15 Ekim 2014

23:57

x86

Sqlpackage.exe

12.0.1294.0

110784

20 Temmuz 2014

18:45

x86

Sqlresld.dll

2014.120.2430.0

28320

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sqlresld.dll

2014.120.2430.0

29856

15 Ekim 2014

23:47

x64

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.2430.0

546976

15 Ekim 2014

23:59

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.2430.0

770208

15 Ekim 2014

23:59

x64

Sqlsqm.exe

12.0.2430.0

110240

15 Ekim 2014

23:56

x86

SQL Server 2014 Araçları ve İş İstasyonu Bileşenleri

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Autoadmin.dll

2014.120.2430.0

1308832

16 Ekim 2014

00:00

x86

Dtexec.exe

2014.120.2430.0

63144

15 Ekim 2014

23:44

x86

Dtexec.exe

2014.120.2430.0

67752

16 Ekim 2014

00:01

x64

Dts.dll

2014.120.2430.0

2556584

16 Ekim 2014

00:00

x86

Dts.dll

2014.120.2430.0

3003552

16 Ekim 2014

00:01

x64

Dtspipeline.dll

2014.120.2430.0

1037984

16 Ekim 2014

00:00

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.2430.0

1252000

16 Ekim 2014

00:01

x64

Dtswizard.exe

12.0.2430.0

867488

15 Ekim 2014

23:57

x86

Dtswizard.exe

12.0.2430.0

866976

16 Ekim 2014

00:00

x64

Flatfiledest.dll

2014.120.2430.0

316576

16 Ekim 2014

00:00

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.2430.0

368808

16 Ekim 2014

00:01

x64

Flatfilesrc.dll

2014.120.2430.0

327840

16 Ekim 2014

00:00

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.2430.0

379048

16 Ekim 2014

00:01

x64

Microsoft.analysisservices.controls.dll

12.0.2430.0

3142816

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

12.0.2430.0

5983392

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2014.120.2430.0

2141344

15 Ekim 2014

23:55

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

12.0.2430.0

752800

15 Ekim 2014

23:54

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.2430.0

399008

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.2430.0

2033832

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

12.0.2430.0

243360

15 Ekim 2014

23:56

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

12.0.2430.0

32928

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

12.0.2430.0

32936

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

12.0.2430.0

50336

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

12.0.2430.0

50336

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.vsta11.dll

12.0.2430.0

47776

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.vsta11.dll

12.0.2430.0

47784

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

12.0.2430.0

43680

16 Ekim 2014

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

12.0.2430.0

43688

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

12.0.2430.0

77472

15 Ekim 2014

23:58

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

12.0.2430.0

76448

16 Ekim 2014

00:00

x64

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

12.0.2430.0

58528

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

12.0.2430.0

58528

16 Ekim 2014

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

12.0.2430.0

115872

15 Ekim 2014

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

12.0.2430.0

115880

16 Ekim 2014

00:00

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.2430.0

35103400

15 Ekim 2014

23:47

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.2430.0

52028584

16 Ekim 2014

00:01

x64

Msmdpp.dll

2014.120.2430.0

6604456

15 Ekim 2014

23:47

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.2430.0

6738080

15 Ekim 2014

23:57

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.2430.0

7422112

16 Ekim 2014

00:00

x64

Msolap120.dll

2014.120.2430.0

7112352

15 Ekim 2014

23:47

x86

Msolap120.dll

2014.120.2430.0

8565928

16 Ekim 2014

00:01

x64

Pfui.dll

12.0.2430.0

680104

15 Ekim 2014

23:57

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2014.120.2430.0

57000

16 Ekim 2014

00:01

x64

Sqlresld.dll

2014.120.2430.0

28320

15 Ekim 2014

23:46

x86

Sqlresld.dll

2014.120.2430.0

29856

15 Ekim 2014

23:47

x64

Xmsrv.dll

2014.120.2430.0

19106464

15 Ekim 2014

23:47

x64

Xmsrv.dll

2014.120.2430.0

22250144

16 Ekim 2014

00:01

x86

Başvurular

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×