Повідомлення про помилку "Драйвер дисплея перестав відповідати, і його роботу відновлено" в ОС Windows 7 або Windows Vista

Застосовується до: Windows 7Windows Vista

Загальні відомості


У цій статті описуються три способи, які дають змогу усунути помилку "Драйвер дисплея перестав відповідати". Для отримання додаткових відомостей про причину помилки перейдіть до розділу Додаткові відомості.

Спосіб вирішення


Щоб вирішити цю проблему, виконайте дії, наведені нижче. Почніть зі способу 1 і перейдіть до способу 2 і способу 3, якщо проблему все ще не вирішено.
 

Спосіб 1. Оновіться до останньої версії драйвера дисплея для устаткування обробки графіки

Щоб оновитися до найостаннішого драйвера дисплея для устаткування обробки графіки за допомогою служби Windows Update, перейдіть за посиланням для своєї версії ОС Windows і дотримуйтеся вказівок, наведених у цій статті.

Оновлення драйвера для устаткування, що не працює належним чином, у ОС Windows 7

Оновлення драйвера для устаткування, що не працює належним чином, у ОС Windows Vista

Якщо інсталяція останніх оновлень не вирішила проблему, перейдіть до способу 2.
 

Спосіб 2. Налаштуйте візуальні ефекти для поліпшення продуктивності

Одночасний запуск кількох програм, вікон браузера або повідомлень електронної пошти призводить до втрати пам’яті, а також до проблем із продуктивністю. Спробуйте закрити всі програми й вікна, які ви не використовуєте.

Можна також підвищити продуктивність комп’ютера, відключивши деякі візуальні ефекти. Нижче наведено, як настроїти всі візуальні ефекти для поліпшення продуктивності.
 1. Відкрийте вікно "Продуктивність: інформація та знаряддя": для цього виберіть пункт Пуск > Панель керування. У поле пошуку введіть текст Продуктивність: інформація та знаряддя, а потім у списку результатів виберіть елемент Продуктивність: інформація та знаряддя.
 2. Виберіть пункт Налаштувати візуальні ефекти. Отримавши запит на введення пароля адміністратора або на підтвердження дії, введіть пароль або надайте підтвердження.
 3. Виберіть пункт Візуальні ефекти  > Настроїти на продуктивність > OK.
  Примітка. Щоб не вибрати занадто радикальний для вас варіант роботи системи, зазначте елемент Дозволити системі самостійно вибрати значення.
Якщо цей спосіб не вирішив проблему, перейдіть до способу 3.
 

Спосіб 3. Відредагуйте запис у реєстрі, щоб збільшити час обробки відеокарти

Час очікування та відновлення – це функція Windows, яка може розпізнати, коли відеокарта або драйвер на комп’ютері витрачають на виконання операції більше часу, ніж очікується. Коли виникає така ситуація, ОС Windows намагається скинути й відновити параметри устаткування для обробки графіки. Якщо ГП не вдасться скинути й відновити параметри устаткування для обробки графіки протягом виділеного часу (дві секунди), система може зависнути. Тоді й з’являється повідомлення про помилку “Драйвер дисплея перестав відповідати, і його параметри відновлено”.

Щоб вирішити проблему, можна спробувати збільшити час очікування та відновлення для виконання операції, змінивши параметри значення реєстру.

Для цього виконайте описані нижче дії.
 1. Вийдіть з усіх програм, які працюють на базі ОС Windows.
 2. Натисніть кнопку  Пуск, введіть команду regedit у поле Пошук, після чого в наведених результатах двічі клацніть файл regedit.exe. Отримавши запит на введення пароля адміністратора чи запит підтвердження дії, введіть пароль або надайте підтвердження.
 3. Знайдіть такий підрозділ реєстру:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers
 4. У меню Редагування виберіть пункт  Створити, а потім виберіть з розкривного меню наведене нижче значення реєстру відповідно до вашої версії ОС Windows (32- або 64-розрядної).
   
 5. Закрийте редактор реєстру й перезавантажте комп’ютер, щоб зміни набрали сили.

Важливо! У цьому розділі, способі або завданні описано процедуру змінення реєстру. Неправильне змінення реєстру може призвести до серйозних проблем. Будьте уважні, виконуючи ці кроки. Перш ніж вносити зміни, обов’язково створіть резервну копію реєстру. Якщо виникне проблема, ви зможете відновити реєстр до попереднього стану. Докладні відомості про створення резервної копії реєстру в ОС Windows 7 див. у розділі Створення резервної копії реєстру.

Додаткові відомості


Ця проблема може виникнути через одну або кілька наведених нижче причин.

 • Можливо, знадобиться інсталювати найновіші оновлення для драйвера дисплея.
 • Візуальні ефекти або велика кількість запущених у фоновому режимі програм можуть уповільнювати роботу комп’ютера.
 • Графічний процесор задовго відображає графіку на моніторі
Примітка. Якщо використовується застарілий відеоадаптер, відеодрайвер може бути не повністю сумісний із поточною версією ОС Windows.
Докладні відомості про визначення часу очікування та відновлення див. у розділі Визначення часу очікування та відновлення графічних процесорів за використання архітектури WDDM.