Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Оновлення протоколу віддаленого робочого стола версії 8.0 для операційних систем Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1) і Windows Server 2008 R2 з пакетом оновлень 1 (SP1)

ВСТУП
Завдяки оновленню протоколу віддаленого робочого стола версії 8.0 (RDP) можна використовувати нові функції служб віддалених робочих столів, запроваджені для операційних систем Windows 8 і Windows Server 2012. Тепер ці функції доступні для комп’ютерів під керуванням ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1) або Windows Server 2008 R2 з пакетом оновлень 1 (SP1).
Відомості про завантаження

Отримання оновлення

Наведені нижче файли доступні для завантаження з Центру завантажень Microsoft.

Оновлення для 32-розрядних версій ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1

ЗавантажитиЗавантажити оновлення для ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 для систем на базі x86-процесорів просто зараз.

Оновлення для 64-розрядних версій ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1

ЗавантажитиЗавантажити оновлення для ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 для систем на базі x64-процесорів просто зараз.

Оновлення для 64-розрядних версій ОС Windows Server 2008 R2 з пакетом оновлень 1

ЗавантажитиЗавантажити оновлення для ОС Windows Server 2008 R2 з пакетом оновлень 1 для систем на базі x64-процесорів просто зараз.

Для отримання додаткових відомостей про завантаження файлів технічної підтримки Microsoft клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Microsoft:
119591 Отримання файлів підтримки Microsoft за допомогою онлайнових служб
Цей файл перевірено на наявність вірусів. Для перевірки цього файлу корпорація Майкрософт використала найновіше програмне забезпечення для виявлення вірусів, доступне на момент публікації цього файлу. Файл зберігається на серверах із підвищеним рівнем безпеки, що запобігає внесенню в нього будь-яких несанкціонованих змін.

Інструкції з інсталяції

Попередні вимоги

Щоб завантажити оновлення для протоколу RDP 8.0, потрібно інсталювати виправлення 2574819.

Докладні відомості про виправлення 2574819 див. в такій статті бази знань Microsoft (щоб переглянути статтю, клацніть її номер):
2574819 Доступне оновлення, яке додає підтримку для протоколу DTLS в операційних системах Windows 7 із пакетом оновлень 1 і Windows Server 2008 R2 з пакетом оновлень 1

Підтримувані версії

Щоб інсталювати це оновлення, необхідно мати операційну систему Windows 7 із пакетом оновлень 1 або Windows Server 2008 R2 з пакетом оновлень 1.

Активація протоколу RDP 8.0 на віддаленому комп’ютері під керуванням ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1)

Ось як можна активувати протокол RDP 8.0 на віддаленому комп’ютері під керуванням ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1).

Примітка. Ці вказівки призначено тільки для віддалених комп’ютерів під керуванням ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1).
 1. Інсталюйте відповідну версію пакета оновлень, запустивши файл оновлення Windows6.1-KB2592687.
 2. Перезавантажте комп’ютер.
 3. Відкрийте редактор локальної групової політики.
 4. Увімкніть політику протоколу віддаленого робочого стола. Настройку для цієї політики розміщено в цьому вузлі:
  Конфігурація комп’ютера\Адміністративні шаблони\Компоненти Windows\Служби віддалених робочих столів\Хост сеансу віддаленого робочого стола\Середовище віддаленого сеансу
 5. Якщо потрібно використовувати функції UDP, активуйте політику транспортування RDP, а потім установіть значення Використовувати обидва протоколи: TCP і UDP. Настройку для
  політики транспортування RDP розміщено в цьому вузлі:
  Конфігурація комп’ютера\Адміністративні шаблони\Компоненти Windows\Служби віддалених робочих столів\Хост сеансу віддаленого робочого стола\Підключення
  Примітка. Після настроювання політики транспортування RDP буде ввімкнуто брандмауер, щоб дозволити порт UDP 3389.
 6. Перезавантажте комп’ютер.

Перевірка активації протоколу RDP 8.0

Щоб переконатися, що протокол RDP 8.0 активовано на віддаленому комп’ютері під керуванням ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1), підключіться до цього комп’ютера за допомогою програми підключення до віддаленого робочого стола (RDC) версії 8.0 із комп’ютера під керуванням ОС Windows 8 або Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1). Потім виконайте наведені нижче дії, щоб перевірити, чи протокол RDP 8.0 активовано.
 1. Якщо протокол RDP 8.0 увімкнуто, на панелі підключень відображатиметься кнопка якості підключення.
 2. Натисніть кнопку якості підключення, щоб відкрити інформаційне діалогове вікно на кшталт зображеного нижче. (Див. знімок екрана нижче для цього кроку.)

Наявність піктограми й діалогового вікна якості підключення підтверджує доступність протоколу RDP 8.0 для віддаленого підключення.
Додаткові відомості

Увага!

Наразі протокол RDP 8.0 не сумісний із продуктом Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010. Якщо на комп’ютер інстальовано програму UAG 2010, ми радимо не інсталювати протокол RDP 8.0.

Нові функції протоколу RDP 8.0

Нові функції протоколу RDP 8.0 для ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1)

Це оновлення містить такі функції для віддалених комп’ютерів під керуванням ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1).Ці функції доступні лише в разі використання клієнта, сумісного із протоколом RDP 8.0. Наприклад, комп’ютер під керуванням ОС Windows 8 або Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1), на якому інстальовано оновлення протоколу RDP 8.0, може підключитися до іншого комп’ютера під керуванням ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1), на якому теж інстальовано оновлення протоколу RDP 8.0.

Нові функції клієнта підключення до віддаленого робочого стола версії 8.0 для операційних систем Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1) і Windows Server 2008 R2 з пакетом оновлень 1 (SP1)

Оновлення клієнта підключення до віддаленого робочого стола версії 8.0 підтримує такі нові функції за умови підключення до підтримуваного й належним чином настроєного сервера.
 • Протокол віддаленого робочого стола версії 8.0

  Підтримка протоколу RDP 8.0 включає такі функції.
  • Віддалений доступ для глобальної мережі
  • Функція RemoteFX адаптивної графіки
  • Автовизначення віддаленої мережі
  • Функція RemoteFX потокового передавання медіаданих

  Ця функція доступна під час підключення до комп’ютерів, на яких запущено одну з наведених нижче операційних систем:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 зі встановленим і ввімкнутим протоколом RDP 8.0
 • Динамічне USB-переспрямування під час сеансу

  Ця функція дає змогу користувачам вибирати USB-пристрої, які потрібно переспрямувати, просто під час віддаленого сеансу. USB-пристрої можна переключати між віддаленими сеансами й локальним комп’ютером. Коли функцію RemoteFX USB-переспрямування ввімкнуто, користувачі можуть торкнутися піктограми Пристрої на панелі підключень, щоб вибрати, які пристрої переспрямувати.

  Функція динамічного USB-переспрямування під час сеансу доступна за умови підключення до комп’ютерів під керуванням однієї з наведених нижче операційних систем:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 з увімкнутою функцією RDP 7.1 RemoteFX vGPU
  • Windows 7 зі встановленим і ввімкнутим протоколом RDP 8.0
 • Покращений досвід єдиного входу для веб-доступу до віддаленого робочого стола

  Ця функція спрощує та покращує взаємодію з користувачем. Вона дає змогу вводити ім’я користувача й пароль тільки один раз під час підключення до опублікованих програм і робочих столів. Користувачам більше не потрібно вводити облікові дані під час наступних підключень.

  Докладні відомості про настроювання єдиного входу в Інтернеті (SSO в Інтернеті) див. у статті Проста активація функції єдиного входу для веб-доступу до віддаленого робочого стола в ОС Windows Server 2012.

  Ця функція доступна тільки за умови підключення до розгортань на базі віртуальних машин під керуванням ОС Windows Server 2012 і розгортань робочих столів на базі сеансів.

 • Відновлення підключення для підключень до робочих столів і віддалених застосунків RemoteApp

  Ця функція дає змогу користувачам легко відключатися від опублікованих програм і робочих столів, а потім відновлювати підключення до них. Вона доступна для користувачів, коли ті використовують функцію підключень до робочих столів і віддалених програм RemoteApp, щоб установити підключення до розгортань робочих столів на базі віртуальних машин під керуванням ОС Windows Server 2012, а також до розгортань робочих столів на базі сеансів.

 • Підтримка інтерфейсів API функції RemoteFX переспрямування медіаданих для програм протоколу VoIP

  Ця функція дає змогу використовувати програми на кшталт Lync 2013 для повноцінних аудіо- й відеоконференцій. Докладні відомості див. у статті Загальні відомості про компонент plug-in інфраструктури віртуальних ПК (VDI) для програми Microsoft Lync 2013. Ця функція доступна під час підключення до комп’ютерів, на яких запущено одну з наведених нижче операційних систем:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Підтримка для вкладених сеансів

  В окремих випадках протокол RDP 8.0 підтримує запуск ще одного сеансу підключення до віддаленого робочого стола під час іншого сеансу.

  Докладні відомості див. у статті "Запуск ще одного сеансу підключення до віддаленого робочого стола під час іншого сеансу за протоколом RDP 8.0."

Відомі проблеми з оновленням протоколу RDP 8.0

 • Використовувати протокол RDP 8.0 на віртуальних робочих столах, на яких встановлено процесор RemoteFX vGPU, не можна.

  Проблема
  Протокол RDP 8.0 недоступний після його використання за допомогою групової політики на комп’ютері, на якому встановлено процесор RemoteFX vGPU.

  Вирішення
  Це оновлення не вмикає протокол RDP 8.0 для підключень до комп’ютерів із процесорами RemoteFX vGPU. Щоб активувати протокол RDP 8.0, вилучіть процесор RemoteFX vGPU з віртуального робочого стола.

 • Не можна скористатися командою Тінь, щоб віддалено відстежити віддалене підключення іншого користувача.

  Проблема
  ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1) підтримує команду Тінь (віддалене керування). Цю команду може використовувати адміністратор, щоб переглядати або контролювати активний сеанс іншого користувача. Коли протокол RDP 8.0 активовано на комп’ютері під керуванням ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1), адміністратор не може використовувати команду Тінь, щоб переглядати й контролювати активний сеанс іншого користувача.

  Вирішення
  Адміністратор може використовувати віддалену допомогу або будь-який інший продукт зі схожою можливістю, щоб переглядати або контролювати активний сеанс іншого користувача.

 • Підтримка режиму Aero Glass не доступна.

  Проблема
  Завдяки функції віддаленої взаємодії Aero Glass в ОС Windows 7 користувачі, у яких запущено сумісні клієнти підключення до віддаленого робочого стола, можуть використовувати такі функції, як об’ємне гортання, динамічний попередній перегляд панелі завдань, а також напівпрозорі межі вікна під час підключення до віддаленого робочого стола, коли використовується сумісний клієнт RDC 7.0. Коли активовано протокол RDP 8.0, користувачі не можуть використовувати функцію віддаленої взаємодії Aero Glass.

  Вирішення
  Адміністраторам не слід активувати протокол RDP 8.0 на віддалених комп’ютерах під керуванням ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1) для користувачів, яким необхідно використовувати функцію віддаленої взаємодії Aero Glass.

 • Протокол RDP 8.0 на віддалених комп’ютерах під керуванням ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1) не використовує протокол UDP.

  Проблема
  Функція RemoteFX для глобальної мережі у протоколі RDP 8.0 використовує протоколи TCP і UDP, щоб оптимізувати взаємодію з користувачем. Коли протокол RDP 8.0 інстальовано й активовано на комп’ютерах під керуванням ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1), протокол RDP 8.0 настроєно для використання лише протоколу TCP.

  Вирішення
  Настройте протокол RDP 8.0 для використання обох протоколів – TCP і UDP. Докладні відомості див. у розділі "Активація протоколу RDP 8.0".

 • Локальні адміністратори, які не входять до складу групи користувачів віддаленого робочого стола, не можуть ввійти за допомогою клієнта підключення до віддаленого робочого стола.

  Проблема
  Коли протокол RDP 8.0 активовано, локальні адміністратори, які не входять до складу групи користувачів віддаленого робочого стола, не можуть увійти.

  Вирішення
  Додайте локальних адміністраторів до групи користувачів віддаленого робочого стола.

 • Правило брандмауера, яке дозволяє трафік UDP, не вмикається для активації протоколу RDP 8.0, коли використовується об’єкт групової політики (GPO).

  Проблема
  Якщо використовується GPO, правило брандмауера UDP, яке дозволяє трафік UDP, може не вмикатися для активації протоколу RDP 8.0.

  Вирішення
  Створіть об’єкт групової політики, щоб увімкнути правило брандмауера "Віддалений робочий стіл – режим користувача" (за протоколом UDP).

 • Якщо застосувати це оновлення вручну, правило брандмауера, яке дозволяє трафік TCP, може не ввімкнутися.

  Проблема
  Якщо використовується локальна політика безпеки, правило брандмауера TCP, яке дозволяє трафік TCP, може не вмикатися для активації протоколу RDP 8.0.

  Вирішення
  Увімкніть правило брандмауера "Віддалений робочий стіл – RemoteFX" (за протоколом TCP) у брандмауері Windows із додатковим захистом.

 • Спостерігається зниження продуктивності, коли в мережі розгорнуто набір IPsec.

  Проблема
  Якщо використовується протокол RDP 8.0 для підключення до комп’ютера, коли в мережі розгорнуто набір IPsec, може спостерігатися зниження продуктивності.

  Вирішення
  Інсталюйте виправлення 2570170 на сервер.

 • Під час віддаленого підключення до комп’ютера не можна використовувати функції мультидотику й рухів.

  Проблема
  Ця проблема виникає під час використання клієнта підключення до віддаленого робочого стола версії 8.0 на комп’ютері під керуванням ОС Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1).

  Вирішення
  Функція RemoteFX мультидотику підтримується тільки за умови, що обидва комп’ютери (і клієнта, і сервера) працюють під керуванням ОС Windows 8 або Windows Server 2012.

 • Доводиться кілька разів автентифікуватися під час підключення до комп’ютерів за допомогою віддаленого веб-доступу в доменах Small Business Server 2011 і Windows Server 2012 Essentials.

  Проблема
  Доводиться повторно автентифікуватися під час спроби підключитися до комп’ютера в домені Windows Server 2012 Essentials, Windows Small Business Server 2011 Standard або Windows Small Business Server 2011 Essentials за допомогою віддаленого веб-доступу чи шлюзу віддаленого робочого стола.

  Вирішення
  Для тимчасового вирішення цієї проблеми див. Відомості про те, як уникнути повторної автентифікації після застосування статей бази знань KB 2574819 і KB 2592687
Докладні відомості про оновлення протоколу віддаленого робочого стола версії 8.0 для операційних систем Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1) і Windows Server 2008 R2 з пакетом оновлень 1 (SP1) див. у статті Оновлення протоколу віддаленого робочого стола версії 8.0 для операційних систем Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1) і Windows Server 2008 R2 з пакетом оновлень 1 (SP1): забезпечення ефективної взаємодії з користувачем глобальної мережі для віртуальних робочих столів Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1).
Властивості

Ідентифікатор статті: 2592687 – останній перегляд: 12/02/2013 15:33:00 – виправлення: 13.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip KB2592687
Зворотний зв’язок