Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Створення змісту за допомогою позначення тексту у Word

Підсумки
Одна із стандартних складових професійних документів – це зміст. За допомогою Microsoft Word можна легко створювати зміст без використання стилів та позначати окремі слова чи групи слів в окремих частинах тексту для їх додавання до змісту.

Зміст можна автоматично створити за допомогою функції виділення початкового фрагмента, застосувавши стилі заголовків до будь-якого початкового тексту (перше слово чи група слів в абзаці чи реченні). За допомогою функції виділення початкового фрагмента можна створювати абзаци, перша частина яких має стиль заголовка та відображається у змісті, а інший текст є звичайним та не відображається у змісті. У цій статті описується використання цієї нової функції для створення змісту.

back to the top

Створення змісту

У Word зміст можна створювати на основі частини тексту в абзаці, не враховуючи весь абзац. Щоб включити текст до змісту, його можна позначити стилем заголовка за допомогою функції виділення початкового фрагмента.

Щоб вставити зміст, виконайте такі дії:
 1. Запустіть Word і відкрийте документ.
 2. Клацніть пустий абзац, куди потрібно вставити зміст.
 3. У меню Вставка виберіть Посилання та клацніть Зміст і покажчики.

  Примітка. У програмі Microsoft Office Word 2007 або Word 2010 на вкладці Посилання у групі Зміст виберіть пункт Зміст. Потім клацніть Вставити зміст.
 4. Виберіть вкладку Зміст і клацніть Панель структури.

  Примітка. У програмі Word 2007 або Word 2010 пропустіть цей крок.
 5. У діалоговому вікні Зміст і покажчики виберіть потрібні параметри змісту та клацніть .

  Примітка. У програмі Word 2007 або Word 2010 у діалоговому вікні Зміст виберіть потрібні параметри змісту та натисніть кнопку OK.
Примітка. Якщо текст у документі не позначений для включення до змісту, замість змісту в документі відобразиться таке повідомлення про помилку:
Помилка! Елементи змісту не знайдено.
back to the top

Позначення тексту для включення до змісту

Наступний крок полягає в позначенні тексту, який потрібно включити до змісту, стилями заголовків за допомогою функції виділення початкового фрагмента. Щоб позначити текст, який потрібно включити до заголовка, скористайтеся одним із нижченаведених способів.

back to the top

Використання виділення початкового фрагмента зі стилями заголовків

 1. Виберіть будь-який початковий текст у документі, який потрібно включити до змісту. Наприклад, можна вибрати початковий текст, який буде вступом до тексту всього абзацу. Якщо в наведеному абзаці до змісту потрібно включити вступні слова "Початковий та завершальний нависаючий рядок", просто виділіть їх та виконайте такі дії.
  Початковий та завершальний нависаючий рядок: завершальний нависаючий рядок – це останній рядок абзацу, який друкується окремо зверху сторінки. початковий нависаючий рядок – це перший рядок абзацу, який друкується окремо знизу сторінки.
 2. Клацніть стрілку розкриття меню в полі Стиль на панелі інструментів Форматування, після чого виберіть потрібний заголовок.

  Примітка. У програмі Word 2007 або Word 2010 на вкладці Основне у групі Стилі виберіть потрібний стиль заголовка.
 3. Клацніть Оновити зміст на панелі інструментів Структуризація, щоб оновити зміст.

  Примітка. У програмі Word 2007 або Word 2010 на вкладці Посилання у групі Зміст виберіть пункт Оновити таблицю.
 4. У діалоговому вікні Оновити зміст клацніть Оновити весь зміст, після чого клацніть .

  Примітка. У програмі Word 2007 або Word 2010 у діалоговому вікні Оновлення змісту виберіть пункт оновити цілком.
Якщо на стандартній панелі інструментів клацнути Відображати, зверніть увагу, що для позначення виділення початкового фрагмента в абзаці не використовуються спеціальні символи. Однак текст, що має формат заголовка, відображається у змісті документа. Через те, що приховані позначки абзацу чи інші елементи не використовуються, увесь текст виглядає суцільним. Для цього у Word використовується нова базова функція під назвою "Стилі зв’язаних символів".

Стиль заголовка, застосований до початкової частини документа, відображається як стиль заголовка, хоча насправді є стилем зв’язаних символів. У Word 2002 та пізніших версіях у разі застосування стилю абзацу до його складових частин відбувається таке:
 • створюється стиль прихованих символів, який має такі ж властивості символів, що й застосований стиль абзацу.
 • До виділення застосовується стиль символів.
ПРИМІТКА. Якщо документ для перегляду відкрито в раніших версіях Word, у розкривному списку Стиль з’являється стиль прихованих символів, створений зі стилями зв’язаних символів. Функція роздільників стилів не працює, якщо документ збережено в ранішій версії Word.

Щоб переглянути стиль прихованих символів, виконайте такі дії:
 1. У меню Формат клацніть Показати форматування.

  З’явиться область завдань Показати форматування.

  Примітка. Щоб у програмі Word 2007 або Word 2010 відкрити область завдань Відображення форматування, виконайте такі дії.
  1. Клацніть Запускач діалогового вікна стилів у групі Стилі на вкладці Основне.
  2. У вікні Стилі клацніть Інспектор стилів.
  3. Клацніть Показати форматування.
 2. Виберіть текст в документі та в області завдань Показати форматування відобразяться детальні відомості про його форматування.
 3. Виберіть текст із застосованим стилем символів, і в області завдань Показати форматування цей текст з’явиться у вигляді стилю символів. Зв’язаний стиль з’являється як Символ заголовка в області завдань Показати форматування. Фактичний стиль символів залишається прихованим в області завдань Стилі та форматування або в розкривному списку Стиль на панелі інструментів Форматування.
Для стилю зв’язаних символів можна використовувати будь-який стиль абзацу. Можна створити стиль абзацу, який виглядатиме так само як стиль основного тексту абзацу, та застосувати його до частини абзацу. Таким чином, текст, що використовується для створення змісту, може точно співпадати з текстом в абзаці – за умови, що параметри змісту налаштовано на включення стилю для початкового тексту.

back to the top

Використання роздільників стилів зі стилями заголовків

Роздільник стилів – це нова функція, що доступна у Word 2003 та Word 2002. За допомогою тегів роздільників стилів можна виконати таке:
 • Застосувати стилі заголовків до окремого слова чи фрази в абзаці так, щоб у змісті відображалося лише це слово чи фраза.
 • Застосувати два стилі до одного абзацу так, щоб у змісті відображався початковий текст абзацу.
 • Застосувати рівні структури до початкового тексту так, щоб у змісті відображався лише початковий текст.
 • Застосувати рівні структури до окремого слова чи фрази в абзаці так, щоб у змісті відображалося лише це слово чи фраза.
Роздільник стилів – це прихована позначка абзацу, яка визначає межі окремих стилів, застосованих до документа. Щоб відобразити позначку роздільника стилів, виконайте такі дії:
 1. У меню Сервіс клацніть Параметри.
 2. На вкладці Вигляд клацніть Усі для параметра Позначки форматування.
Щоб мати змогу скористатися функцією роздільника стилів, потрібно додати кнопку Роздільник стилів до панелі інструментів:
 1. Клацніть Настроювання в меню Сервіс.
 2. Виберіть вкладку Команди та клацніть Усі команди у списку Категорії.
 3. Знайдіть Вставити роздільник стилів у списку Команди та перетягніть цей елемент на панель інструментів Форматування. Натисніть кнопку Закрити.
Примітка. Щоб додати кнопку Роздільник стилів до панелі інструментів Office Word 2007 або Word 2010, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Microsoft Office і клацніть Параметри Word.
 2. Клацніть Настроювання.
 3. У списку Вибрати команди з клацніть Усі команди.
 4. У списку команд клацніть Роздільник стилів, Додати та ОК.

Вставте роздільник стилів перед тим, як застосувати до тексту стиль заголовка. Для цього використайте один із нижченаведених способів.

Спосіб 1. Скористайтеся роздільниками стилів, щоб додати одне слово чи фразу з абзацу до змісту:
 1. Коли під час уведення тексту ви досягли слова чи фрази в абзаці, які потрібно включити до змісту, натисніть кнопку Роздільник стилів. Після натискання кнопки Роздільник стилів курсор переміщується праворуч від роздільника, тож ви можете продовжити введення тексту.
 2. Уведіть слово чи фразу, яку потрібно включити до змісту, та знову натисніть кнопку Роздільник стилів.
 3. Виберіть слово чи фразу, яку потрібно включити до змісту, клацніть стрілку розкриття меню в полі Стиль на панелі інструментів Форматування та виберіть потрібний заголовок.
Слово чи фраза, що розміщується між двома роздільниками стилів, відобразиться у змісті.

Спосіб 2. Вставте роздільник стилів між двома існуючими абзацами:

Роздільник стилів можна вставити між двома існуючими абзацами так, щоб перший абзац став початковим текстом і відображався у змісті, а другий абзац залишився звичайним текстом і у змісті не відображався. Для цього виконайте такі дії:
 1. Створіть текст, що складається з двох абзаців, розміщуючи текст, який потрібно відображати у змісті, у першому абзаці, а весь інший – у другому.
 2. Установіть курсор у першому абзаці та натисніть кнопку Роздільник стилів.

  Два абзаци перетворяться на один через те, що позначка абзацу в кінці першого з них перетвориться на роздільник стилів. Тепер ви матимете один складений абзац, який виглядатиме як два окремих у вигляді "Структура", але друкуватиметься як один.
 3. Виберіть текст зліва від роздільника, клацніть стрілку розкриття меню в полі Стиль на панелі інструментів Форматування, після чого виберіть потрібний заголовок.
У змісті відображатиметься початкова частина (перший абзац), форматований за допомогою стилю заголовка.

ПРИМІТКА. Роздільник стилів – це спеціальна форма прихованої позначки абзацу. Таким чином, документи з роздільниками стилів, створені у Word 2002 та пізніших версіях Word, у Word 2000 та Microsoft Word 97 виглядатимуть так само, якщо не вибрати Усі для параметра Позначки форматування. Якщо для параметра Позначки форматування вибрати Усі в раніших версіях Word, прихована позначка роздільника стилів абзацу виглядатиме як звичайна позначка абзацу, а документ буде повторно розбитий на сторінки.

Якщо для перегляду документів із роздільниками стилів, створених у Word 2002 чи пізніших версіях Word, використовується раніша версія Word, у параметрі Позначки форматування не слід вибирати Усі.

back to the top

Видалення заголовка зі змісту

Якщо потрібно видалити заголовок зі змісту, до позначеного тексту можна застосувати новий стиль абзацу:
 1. Виберіть позначений текст, клацніть стрілку розкриття меню в полі Стиль на панелі інструментів Форматування, після чого виберіть потрібний заголовок. (Клацніть Звичайний, щоб видалити стиль заголовка.)
 2. Клацніть Оновити зміст на панелі інструментів Структуризація, щоб оновити зміст.

  Примітка. У програмі Word 2007 або Word 2010 на вкладці Посилання у групі Зміст виберіть пункт Оновити таблицю.
 3. У діалоговому вікні Оновлення змісту виберіть пункт оновити цілком і натисніть кнопку OK.

  Примітка. У програмі Word 2007 або Word 2010 у діалоговому вікні Оновлення змісту виберіть пункт оновити цілком.
ПРИМІТКА. У разі застосування потрібного стилю абзацу до всього абзацу стиль не видаляється. Потрібно вибрати текст у тому вигляді, у якому він відображається у змісті, після чого застосувати новий стиль.

back to the top
Посилання
Щоб отримати додаткові відомості про створення змісту без зміни форматування тексту, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
285050 Використання рівнів структури для створення змісту у Word 2003 та Word 2002 (може бути англійською мовою)
Щоб отримати додаткові відомості про створення елементів змісту без номерів сторінок, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
319821 Створення елементів змісту без номера сторінки у програмі Microsoft Office Word
back to the top
OfficeKBHowTo inf WD2002 WD2003 WD2007
Примітка. Це екстрена стаття, яку написала служба підтримки Microsoft. Інформація в цій статті призначена для вирішення нових проблем і надається "як є". З огляду на швидкість її підготовки та публікації, ця стаття може містити орфографічні помилки і її може бути змінено будь-коли без попереднього повідомлення. Додаткову інформацію див. в повідомленні про авторське право.
Властивості

Ідентифікатор статті: 285059 – останній перегляд: 02/28/2013 14:36:00 – виправлення: 1.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 - стандартний випуск, Microsoft Word 2010

 • kbexpertisebeginner kbtable kbnewfile kbhowtomaster KB285059
Зворотний зв’язок