Виправлення неполадок підключення до мережі у браузері Internet Explorer

Вступ
У цій статті описується, як виправити неполадки підключення до мережі у браузері Internet Explorer.
Додаткові відомості

Крок 1. Використання служб Microsoft для автоматичного виправлення неполадок

Служби Microsoft для автоматичного виправлення неполадок можна використати як перший крок для діагностики та виправлення поширених неполадок підключення до мережі у браузері Internet Explorer. Потрібно запустити обидва засоби виправлення неполадок, щоб визначити, чи вирішено проблему.
Автоматична діагностика та виправлення неполадок зі службою брандмауера WindowsПокращення продуктивності, безпеки та надійності браузера Internet Explorer
Якщо засіб автоматичного виправлення неполадок вирішив проблеми, далі читати цю статтю не потрібно. Якщо засіб виправлення неполадок не вирішив проблем підключення до мережі, перейдіть до кроку 2.

Крок 2. Використання засобу діагностики мережі

Засіб діагностики мережі, який входить до складу операційної системи Windows Vista, призначено для перевірки підключення до мережі на наявність помилок. Цей засіб також використовується для визначення того, чи правильно працюють програми, для роботи яких необхідне з’єднання з мережею. Щоб виправити неполадки підключення до мережі, виконайте наведені нижче дії.
 1. Відкрийте Internet Explorer і спробуйте перейти на веб-сторінку, яка викликає проблеми з підключенням до мережі.
 2. На сторінці з повідомленням про помилку браузера Internet Explorer виберіть посилання Діагностика неполадок підключення.
При цьому буде запущено засіб діагностики мережі. Результатом роботи засобу може бути один із наведених нижче варіантів.
 • Неполадку виявити не вдалося.
 • Неполадку виявлено. Окрім того, у вікні цього засобу відображаються рекомендації щодо подальших дій, які потрібно виконати, щоб виправити неполадку.
Якщо за допомогою засобу діагностики мережі виправити неполадку не вдається, зробіть це вручну. Для цього перейдіть до розділу "Виправлення неполадки вручну".

Крок 3. Виправлення неполадки вручну

Спосіб 1: Перевірте роботу браузера на інших сайтах

Запустіть Internet Explorer і введіть в адресному рядку, що знаходиться в верхній частині вікна браузера, одну з наведених нижче адрес.Якщо ви переходите на ці сайти та неполадок із підключенням до мережі не виникає, рекомендуємо зв’язатися із власником веб-сайту, на якому спостерігаються проблеми. Можливо, веб-сайт тимчасово не працює або на ньому виникли інші внутрішні проблеми.

Однак якщо неполадки з підключенням до мережі спостерігаються й на цих сайтах, можливо, у системі виник конфлікт інстальованого програмного забезпечення. У такому випадку скористайтеся способом 2.

Спосіб 2. Перевірте підключення до мережі

Переконайтеся, що кабелі, через які комп’ютер підключено до Інтернету чи домашньої мережі, надійно під’єднано до відповідних гнізд. Окрім цього, переконайтеся, що мережні пристрої, використовувані комп’ютером, увімкнені та працюють належним чином. Після цього перевірте мережне підключення, виконавши дії, що відповідають вашій ситуації.
Крок 1. Перевірте підключення до DSL-, кабельного або звичайного модема

Якщо використовується зовнішній модем, виконайте описані нижче перевірки.
 1. Переконайтеся, що модемний кабель надійно під’єднано до настінного гнізда. Як правило, такий кабель підключається до телефонного чи кабельного гнізда.
 2. Якщо використовується мережний кабель, який сполучає комп’ютер і модем, переконайтеся, що обидва його кінці надійно під’єднано до відповідних гнізд та зафіксовано. Мережний кабель нагадує телефонний, проте може бути товстіший із більшими з’єднувачами на обох кінцях.
 3. Якщо зовнішній модем під’єднано до комп’ютера за допомогою USB-кабелю, потрібно виконати додаткові перевірки. З’єднувачі на обох кінцях USB-кабелю мають різний вигляд. На одному кінці з’єднувач плаский і прямокутний, а на іншому – квадратної форми з фіксаторами на двох кутках. Щоб перевірити, чи встановлено USB-підключення, виконайте наведені нижче дії.
  1. Якщо модем підключено до комп’ютера через концентратор USB, спробуйте виконати підключення без нього. Для цього підключіть кабель пристрою безпосередньо до одного з USB-портів на комп’ютері.
  2. Якщо модем підключено до одного з портів на передній панелі комп’ютера, спробуйте під’єднати USB-кабель до порту на задній панелі. На передні USB-порти деяких комп’ютерів подається недостатньо напруги. Це може викликати проблеми з підключенням до модема.
Крок 2. Перевірте підключення до внутрішнього модема
Якщо модем, який використовується для підключення до Інтернету, розташовано в корпусі комп’ютера, з нього має виходити лише один кабель. Переконайтеся, що кабель, який з’єднує модем із настінним гніздом, надійно під’єднано з обох кінців. Як правило, такий кабель підключається до телефонного або кабельного гнізда.
Крок 3. Перевірте підключення до домашньої мережі
Якщо комп’ютер підключено до Інтернету через домашню мережу, рекомендуємо виконати наведені нижче перевірки, потрібні саме у вашій ситуації.
 • Безпроводове підключення

  Якщо на комп’ютері використовується безпроводове підключення до домашньої мережі, рекомендуємо ознайомитися з наведеними нижче статтями на сайті "Довідка та поради для Windows Vista".
 • Проводове підключення

  Якщо на комп’ютері використовується проводове підключення (також відоме під назвою Ethernet), рекомендуємо ознайомитися з розділом "Не вдалося підключитися до домашньої мережі" у статті "Виправлення неполадок мережного й інтернет-підключення", доступній за такою адресою:Якщо вам потрібна допомога щодо перевірки конкретних мережних або апаратних конфігурацій, рекомендуємо зв’язатися з постачальником мережного обладнання, яке використовується на комп’ютері.

  Примітка. Для перевірки підключення, можливо, доведеться зв’язатися зі своїм інтернет-провайдером.

Спосіб 4. Інші проблеми з підключенням і мережею

Одна з потенційних причин неполадок із мережним зв’язком – проблеми з мережним або інтернет-підключенням. Щоб це перевірити, виконайте наведені нижче дії.
Крок 1. Перезапустіть модем або маршрутизатор
Можливі випадки, коли настройки IP-адреси чи конфігурації мережі, надані інтернет-провайдером, неправильні або неактуальні. Інколи проблеми можуть виникати на етапі передачі даних між модемом і провайдером. Щоб оновити настройки модема або маршрутизатора, потрібно перезапустити пристрій. Після перезапуску пристрою також буде встановлено нове підключення до інтернет-провайдера. Залежно від типу модема, що використовується, скористайтесь одним із наведених нижче способів для його перезапуску.

Зовнішній модем

Щоб перезапустити зовнішній модем, виконайте наведені нижче дії.
 1. Від’єднайте кабель, який з’єднує комп’ютер або маршрутизатор із модемом. З’єднання може встановлюватися через мережний або USB-кабель.
 2. Вимкніть модем. Якщо модем не має кнопки вимкнення, від’єднайте шнур живлення від задньої панелі модема або від настінного гнізда.
 3. Зачекайте кілька хвилин і ввімкніть модем знову. Під’єднайте кабель від комп’ютера або маршрутизатора до модема та перезавантажте комп’ютер.
 4. Перевірте підключення знову, щоб визначити, чи є доступ до Інтернету.
Якщо проблеми з підключенням до мережі вирішити не вдалося, переходьте до кроку 2.

Внутрішній модем

Щоб перезапустити внутрішній модем, потрібно перезавантажити комп’ютер. Якщо після перезавантаження комп’ютера неполадки з підключенням до мережі не зникають, перейдіть до кроку 2.
Крок 2. Перевірте настройки брандмауера або маршрутизатора
Якщо для підключення до Інтернету використовується маршрутизатор, можливо, проблема полягає в настройках конфігурації і їх потрібно оновити. Щоб визначити, чи до виникнення проблеми призводить неправильна конфігурація або неполадка в роботі маршрутизатора, можна спробувати підключити комп’ютер безпосередньо до модема.

Увага! Пряме підключення комп’ютера до Інтернету може зробити його вразливим до атак. Щоб захистити комп’ютер, переконайтеся, що на ньому інстальовано й увімкнуто брандмауер. Щоб отримати додаткові відомості про брандмауер Windows, включений до складу Windows Vista, див. розділ "Брандмауер Windows".

Брандмауер Windows

До складу Windows Vista входить брандмауер Windows. За промовчанням брандмауер Windows увімкнено. Однак перед підключенням комп’ютера до Інтернету рекомендується перевірити, чи ввімкнено брандмауер Windows. Для цього виконайте наведені нижче дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Панель керування.
 2. У полі пошуку, розташованому у верхньому правому кутку панелі керування, введіть безпека.
 3. У результатах пошуку клацніть піктограму або посилання, що відповідає службі Центр безпеки. У вікні служби можна знайти чотири розділи: Брандмауер, Автоматичне оновлення, Захист від зловмисних програм та Інші настройки безпеки.
 4. Клацніть кнопку зі стрілкою вправо біля розділу Брандмауер, щоб розгорнути його. Розгорнутий розділ може відображатися по-різному. Нижче наведено три можливі варіанти.
  1. Розділ "Брандмауер" підсвічено зеленим – це означає, що брандмауер увімкнено.
  2. Якщо розділ "Брандмауер" підсвічено червоним, може відображатися повідомлення Брандмауер Windows вимкнено. Щоб увімкнути брандмауер Windows і щоб розділ Брандмауер у Центрі безпеки підсвічувався зеленим, клацніть Увімкнути зараз.
  3. Якщо розділ "Брандмауер" підсвічується червоним і в ньому відображається повідомлення про проблему зі стороннім брандмауером, рекомендуємо відключити комп’ютер від мережі та зв’язатися з постачальником стороннього брандмауера, щоб отримати інструкції про те, як його ввімкнути.
Додаткові відомості про брандмауер Windows у Windows Vista див. на наведених нижче веб-сайтах "Довідка та поради для Windows". Підключивши комп’ютер безпосередньо до модема, перевірте роботу браузера Internet Explorer. Якщо веб-сайти, на які раніше не вдавалося перейти, відображаються коректно, зв’яжіться з виробником маршрутизатора, щоб отримати допомогу в налаштуванні пристрою. Якщо доступ до веб-сайтів досі не вдається отримати, перейдіть до кроку 3.
Крок 3. Перевірте сумісність пристрою
Для правильної роботи у Windows Vista модем або мережний адаптер має бути сумісний із цією операційною системою. Окрім цього, у системі мають бути інстальовані драйвери, які можуть використовуватися Windows Vista для зв’язку із пристроєм. Щоб дізнатися, чи сумісний із Windows Vista використовуваний модем або мережний адаптер, спершу потрібно визначити, яку модель адаптера встановлено на комп’ютері. Для цього виконайте наведені нижче дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, введіть диспетчер пристроїв у полі Розпочати пошук і натисніть клавішу ENTER.
 2. У результатах пошуку клацніть рядок Диспетчер пристроїв.
 3. Розгорніть розділ, який відповідає типу потрібного пристрою. Наприклад, розгорніть розділ Мережні адаптери.

  Примітка. Тип потрібного пристрою залежить від того, яким чином комп’ютер підключено до Інтернету. Наприклад, якщо з’єднання з Інтернетом здійснюється через безпроводове мережне підключення, потрібно шукати відомості про безпроводовий мережний адаптер і розгортати потрібно розділ Мережні адаптери.
 4. Запишіть дані, які відображаються в розділі "Мережні адаптери".
 5. Запустіть браузер Internet Explorer на іншому комп’ютері.
 6. Введіть зазначену далі адресу та натисніть клавішу ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Знайдіть мережний адаптер, занотований під час виконання кроку 4. На цьому веб-сайті містяться відомості, які допоможуть визначити, чи сумісний цей мережний адаптер із Windows Vista.
Якщо визначити тип модема або мережного адаптера не вдається чи якщо система виявляє проблему в роботі цього пристрою, рекомендуємо зв’язатися з виробником або постачальником, у якого ви придбали цей адаптер.

Відомості про виробника обладнання див. на веб-сайті за адресою:Якщо це внутрішній кабельний або DSL-модем, рекомендуємо зв’язатися з інтернет-провайдером, який його надав. Нижче описано потенційні проблеми.
 • Модем або мережний адаптер не відображається в диспетчері пристроїв.
 • Модем або мережний адаптер реєструється як Невідомий пристрій чи як пристрій із загальною назвою (наприклад, Адаптер Ethernet або PCI Simple Communications Controller).
 • Біля модема або мережного адаптера відображається позначка з червоним символом "X" або жовтим знаком оклику.
Якщо після перевірки сумісності модема або мережного адаптера з Windows Vista й інсталяції останніх драйверів неполадки з підключенням до мережі не зникають, перейдіть до кроку 4.
Крок 4. Перед скиданням настройок протоколу Winsock створіть контрольну точку відновлення системи
Увага! Перш ніж виконувати кроки, описані в розділі "Скидання настройок протоколу Winsock", рекомендуємо створити контрольну точку відновлення системи за допомогою засобу відновлення системи, доступного у Windows Vista. Якщо внесення змін призведе до появи нових проблем, це дозволить повернути систему до того стану, коли зміни ще не було внесено.

Створення контрольної точки відновлення системи

Щоб створити контрольну точку відновлення системи за допомогою засобу відновлення системи, виконайте наведені нижче дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, клацніть правою кнопкою миші Комп’ютер і виберіть пункт Властивості.
 2. На області завдань клацніть посилання Захист системи. Якщо відобразиться запит на введення пароля адміністратора або підтвердження, введіть пароль чи натисніть кнопку Продовжити.
 3. Клацніть Створити в нижньому правому кутку діалогового вікна Властивості системи.
 4. У діалоговому вікні Захист системи введіть у поле відповідну назву для контрольної точки. Наприклад, введіть Комп’ютер до внесення змін у мережі та клацніть Створити.
 5. Після успішного створення контрольної точки відновлення відобразиться таке сповіщення:
  "Контрольну точку відновлення успішно створено".
 6. Двічі натисніть кнопку OK.
Скидання настройок протоколу Winsock

Іншою можливою причиною неполадок із підключенням до мережі може бути неправильне налаштування або пошкодження протоколу Winsock. Система Windows використовує цей протокол для зв’язку з іншими комп’ютерами, а також для доступу до інтернет-ресурсів, зокрема електронної пошти або веб-сайтів. Якщо у протоколі Winsock виникла проблема, Windows Vista не зможе отримати доступ до Інтернету.

Увага! Скидання конфігурації протоколу Winsock може негативно вплинути на роботу програм, які відстежують активність в Інтернеті або потребують з’єднання для належного функціонування (антивірусні програми, брандмауери, проксі-клієнти тощо). Якщо після виконання цих кроків одна з програм, інстальованих на комп’ютері, почне працювати неналежним чином, для відновлення її функціональності може знадобитися повторна інсталяція. Інколи неполадки можна виправити за допомогою програми інсталяції застосунку.

Після успішного створення контрольної точки відновлення скиньте конфігурацію протоколу Winsock до стандартних настройок. Щоб автоматично скинути настройки протоколу Winsock, перейдіть до розділу "Виправити автоматично". Щоб зробити це самостійно, перейдіть до розділу "Виправити вручну".

Спосіб 5. Автоматичне виправлення неполадок у Windows 7

Використання засобів виправлення неполадок Windows 7
За промовчанням після інсталяції Windows 7 у системі можна знайти такі засоби виправлення неполадок із браузером Internet Explorer:
 • Продуктивність браузера Internet Explorer,
 • Безпека браузера Internet Explorer.
Запуск засобів виправлення неполадок із браузером Internet Explorer
 1. Закрийте всі програми.
 2. Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Панель керування.
 3. У розділі Система та безпека виберіть пункт Знайти та виправити неполадки.
 4. В області Завдання клацніть Переглянути всі.
 5. Клацніть Продуктивність браузера Internet Explorer.
 6. У новому вікні клацніть Далі.
  Примітка. Засіб виправлення неполадок запускається та виправляє всі знайдені неполадки автоматично.
 7. Клацніть Закрити.
Виправити автоматично
Щоб скинути конфігурацію протоколу Winsock автоматично, виберіть посилання Вирішити проблему. Клацніть Виконати в діалоговому вікні Завантаження файлу та дотримуйтесь інструкцій майстра Fix it.
Примітки
 • Це рішення Fix it не працює у Windows 7. Якщо ви працюєте на комп’ютері під керуванням будь-якої версії Windows 7, виконайте дії способу 4, описані в попередньому розділі.
 • Цей майстер може бути доступний лише англійською мовою. Проте функцію автоматичного виправлення можна застосовувати також до інших мовних версій Windows.
 • Якщо ви працюєте не за тим комп’ютером, на якому виявлено неполадку, виправлення Fix it можна зберегти на флеш-пам’ять або компакт-диск, а потім запустити на потрібному комп’ютері.


Після цього перейдіть до розділу "Чи вирішено проблему?".
Виправити вручну
Для цього виконайте наведені нижче дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск і в полі Розпочати пошук введіть команду cmd.
 2. Клацніть правою кнопкою рядок cmd, який відобразиться в результатах пошуку, і виберіть пункт У режимі адміністратора. Якщо відобразиться запит на введення пароля адміністратора або підтвердження, введіть пароль чи натисніть кнопку Продовжити.
 3. У командному рядку введіть зазначену далі команду та натисніть клавішу ENTER:
  netsh winsock reset
  Після цього має відобразитися таке повідомлення:
  "Настройки каталогу Winsock успішно скинуто". Щоб завершити скидання, потрібно перезавантажити комп’ютер.
 4. Перезавантажте комп’ютер.
Примітка. Якщо замість повідомлення, про яке йшлося у кроці 3, відобразиться повідомлення про помилку "Немає доступу", це означає, що командний рядок не використовувався в режимі адміністратора. У цьому випадку закрийте вікно командного рядка та повторіть кроки 1–3. Переконайтеся, що крок 2 виконується правильно.

Чи вирішено проблему?
Знову перевірте роботу браузера Internet Explorer, щоб переконатися, що всі неполадки виправлено. Якщо неполадки з підключенням до мережі не зникли, перевірте вміст файлу Hosts.

Перевірка вмісту файлу Hosts
Файл Hosts використовується протоколом TCP/IP, щоб визначити метод асоціювання інтернет-адрес з IP-адресами. За звичайних умов цей файл не становить жодної загрози для системи, проте деяке зловмисне програмне забезпечення, наприклад шкідливі або шпигунські програми, може використовувати його із сумнівною метою. Ці програми вносять у файл Hosts записи, які блокують доступ до певних веб-сайтів. Наприклад, серед заблокованих сайтів може бути база антивірусних сигнатур або оновлень. Як наслідок – комп’ютер може стати вразливим до атак. Окрім цього, може блокуватися доступ до засобів виправлення подібних неполадок.

Примітка. У деяких випадках записи можуть додаватися санкціоновано, наприклад, системними адміністраторами або самими користувачами. Якщо перейменувати файл Hosts, усі асоціації у файлі не працюватимуть. Щоб отримати додаткові відомості, зв’яжіться із системним адміністратором або адміністратором мережі.

Щоб визначити, чи саме записи у файлі Hosts викликають неполадки з підключенням до мережі, цей файл потрібно знайти та перейменувати. Після цього всі записи в ньому не використовуватимуться.
Щоб автоматично відновити параметри файлу Hosts за промовчанням, перейдіть до розділу "Виправити автоматично". Щоб самостійно відновити параметри файлу Hosts за промовчанням, перейдіть до розділу "Виправити вручну".
Виправити автоматично
Щоб автоматично відновити параметри файлу Hosts за промовчанням, натисніть кнопку Fix it або посилання під нею. Клацніть Виконати в діалоговому вікні Завантаження файлу та дотримуйтесь інструкцій майстра Fix it.

Примітка. Цей майстер може бути доступний лише англійською мовою, проте функцію автоматичного виправлення можна застосовувати також до інших мовних версій Windows.

Примітка. Якщо ви працюєте не за тим комп’ютером, на якому виявлено неполадку, рішення Fix it можна зберегти на флеш-пам’ять або компакт-диск, а потім запустити на потрібному комп’ютері.

Після цього перейдіть у кінець розділу "Чи вирішено проблему?", який наведено нижче.

Виправити вручну

Щоб самостійно відновити параметри файлу Hosts за промовчанням, виконайте наведені нижче дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, введіть drivers у полі Почати пошук, після чого натисніть ENTER.
 2. У результатах пошуку клацніть рядок drivers. Біля рядка drivers відображатиметься піктограма папки.
 3. Відобразиться вікно, у рядку адреси якого зазначатиметься такий шлях: Windows > system32 > drivers. Двічі клацніть папку etc.
 4. Знайдіть і клацніть правою кнопкою миші файл hosts, після чого виберіть пункт Перейменувати.
 5. Введіть oldhosts і натисніть клавішу ENTER. Коли відобразиться наведене нижче повідомлення про помилку, натисніть кнопку Продовжити.
  Необхідно підтвердити виконання цієї операції.
  Якщо відобразиться запит на введення пароля адміністратора або підтвердження, введіть пароль чи натисніть кнопку Продовжити.
 6. Щоб внесені зміни набрали сили, потрібно перезавантажити комп’ютер.
 7. Перевірте роботу браузера Internet Explorer.
Перевірте, чи скинуто конфігурацію протоколу Winsock і файлу HOSTS. Якщо так, роботу з цим розділом можна завершувати. Якщо настройки протоколу Winsock або файлу HOSTS не скинуто, можна звернутися до служби технічної підтримки.
ie fixit fix it
Thuộc tính

ID Bài viết: 936211 - Xem lại Lần cuối: 09/28/2011 08:32:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista

 • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbnetworkcard kbbrowse kbmodem kbnetworkconnectivity kbnetwork_ispspecific kbnetwork_routerissues kbnetwork_checkcables kbadapter kbhowto kbmatsfixme KB936211
Phản hồi