Кожний макет SmartArt – це унікальний спосіб представлення вмісту й привертання уваги. Деякі макети (як-от організаційні діаграми й діаграми Венна) покращують вигляд маркірованих списків, а інші призначені відображати певні відомості.

Порада.: Щоб дізнатися більше, клацніть відповідний заголовок нижче.

Перед вибором макета для рисунка SmartArt слід визначити основну думку, яку потрібно передати, і спосіб, яким її необхідно відобразити. Оскільки макет можна швидко й легко змінити, спробуйте різні варіанти макетів усіх типів, доки не знайдете той, який найкраще ілюструватиме вашу думку. Тип подібний до категорії, яка може допомогти швидко вибрати відповідний макет для ваших відомостей. Проекспериментуйте з різними типами. Наведена нижче таблиця не є вичерпним списком, але вона може слугувати відправною точкою.

Операція

Рекомендований тип

Відображення непослідовних відомостей.

Список

Відображення етапів у процесі або на часовій шкалі чи створення блок-схеми.

Процес

Відображення постійного процесу

Цикл

Створення організаційної діаграми

Ієрархія

Відображення дерева рішень.

Ієрархія

Ілюстрування зв’язків

Зв’язок

Відображення способу об’єднання частин в одне ціле

Матриця

Відображення пропорційних відношень із найбільшим компонентом вгорі або внизу.

Піраміда

Надмірне використання зображень для передачі вмісту або акцентування уваги на ньому.

Рисунок

Слід також враховувати обсяг наявного тексту, тому що часто це впливає на вигляд і кількість потрібних у макеті фігур. Хотіли б відобразити кілька основних пунктів із підпунктами? На чому слід акцентувати увагу – на окремих деталях чи на зведенні? Загалом рисунки SmartArt максимально ефективні, коли кількість фігур і тексту обмежується лише основними моментами. Велика кількість тексту може відвернути увагу від оформлення рисунка SmartArt та ускладнити передавання думки. Проте в деяких макетах, наприклад у макеті Трапецієподібний список типу Список, цілком доречно використовувати великий обсяг тексту.

У кожному типі рисунків SmartArt доступно багато унікальних макетів. Деякі з них мають покажчики місця заповнення зображень. У деяких з них передбачено окремі фігури для всіх елементів даних, зокрема й підпунктів. В інших макетах підпункти поєднуються з підсумковими пунктами. Порівнюючи розташування підсумкової інформації й детального викладу, можна з’ясувати, які відомості найбільше привернуть увагу аудиторії. Переконайтеся, що найважливіші дані розміщено в найпомітнішому розташуванні.

Деякі макети рисунків SmartArt містять обмежену кількість фігур. Наприклад, макет Стрілки рівноваги типу Зв’язок призначено для відображення двох протилежних за змістом ідей або концепцій. Текст можуть містити лише дві фігури, і макет не можна змінити так, щоб відобразити в ньому більшу кількість ідей або концепцій. Якщо вибрати макет з обмеженою кількістю фігур, можна одразу дізнатися, який вміст не відображатиметься в рисунку SmartArt, оскільки в області тексту поруч із цими елементами замість маркерів буде відображено червоний хрестик (X).

Область тексту із червоними хрестиками (X)

Макет ''Стрілки рівноваги''

Якщо потрібно передати більше двох ідей, перейдіть до іншого макета рисунка SmartArt, у якому міститься більше двох фігур для тексту, наприклад до макета Проста піраміда типу Піраміда. Пам’ятайте, що різні макети передають інформацію по-різному. Наприклад, макет зі стрілками, які вказують праворуч, такий як Простий процес типу Процес, матиме зовсім інший зміст, ніж рисунок SmartArt зі стрілками по колу, такий як Безперервний цикл типу Цикл.

Під час переходу до іншого макета рисунка SmartArt, більшу частину тексту та іншого вмісту, кольорів, стилів, ефектів і параметрів форматування тексту буде автоматично перенесено в новий макет.

Ви можете також ще раз проаналізувати вміст, щоб визначити наявність менш важливих відомостей. Рисунки SmartArt, які містять кілька концепцій і невеликий обсяг тексту, часто найефективніші.

Якщо потрібний макет знайти не вдалося, до рисунка SmartArt можна додати або видалити фігури для настроювання потрібної структури макета. Наприклад, макет Простий процес типу Процес відображається із трьома фігурами, але, можливо, користувачу потрібні лише дві або п’ять. Під час додавання або видалення фігур і редагування тексту розташування фігур і обсяг тексту в їхніх межах оновлюється автоматично, зі збереженням початкового оформлення та меж макета рисунка SmartArt.

Після вибору нового макета відобразиться текст покажчика місця заповнення (наприклад, [Текст]). Текст покажчика місця заповнення не відображається під час друку та демонстрації презентації PowerPoint. Текст покажчика місця заповнення можна замінити на власний. Якщо змінити макет із відображеним текстом покажчика місця заповнення, цей текст з’явиться й у новому макеті. Зауважте, що фігури, якщо їх не видалити, завжди відтворюються й друкуються.

Крім того, слід враховувати доступний простір, де слід розташувати рисунок SmartArt. Наприклад, якщо доступний простір високий і вузький, потрібно вибрати вертикальний макет, такий як макет Східчастий процес типу Процес, а не горизонтальний макет, такий як макет Стрілки процесу типу Процес.

У деяких макетах визначено фіксовані пропорції, тому вони не займатимуть увесь вільний простір. Пропорції – це відношення ширини до висоти. Наприклад, якщо розташувати макет Сітчаста матриця типу Матриця в області, ширина якої більша за висоту, для рисунка SmartArt не використовуватиметься весь простір по ширині. Щоб змінити пропорції, можна змінити макет слайда або документа, змінити розмір області, у якій слід розташувати рисунок SmartArt (тобто змінивши вигляд рисунка SmartArt), або перейти до макета рисунка SmartArt з іншими пропорціями.

У колекції Вибір рисунка SmartArt перелічено всі доступні макети в одинадцяти різних типах: Усі, Список, Процес, Цикл, Ієрархія, Зв’язок, Матриця, Піраміда, Рисунок, Office.com та Інший. (У категорії Office.com доступні додаткові макети із сайту Office.com. Тип Інший відображається, лише якщо створено спеціальні рисунки SmartArt, які не додано до жодного з інших типів). Рекомендоване призначення макета можна знайти в колекції Вибір рисунка SmartArt під великим зображенням макета.

Виберіть макет

Усі доступні для рисунків SmartArt макети відображаються в типі Усі.

Вибираючи макет, слід пам’ятати, що:

  • макети, які містять стрілки, описують потік або рух у певному напрямку;

  • макети, які замість стрілок містять сполучні лінії, означають зв’язки, але не завжди потік або рух;

  • макети, які не містять сполучних ліній і стрілок, відображають колекцію об’єктів або ідей, які не пов’язані між собою щільними зв’язками.

Якщо потрібно виділити маркірований текст, його можна легко перенести до фігур, які можна розфарбувати, зробити об’ємними або виділити, додавши візуальні ефекти чи анімацію. Якщо використати макет типу Список, можна виділити та підкреслити основні пункти в кольорових фігурах. Макети типу Список дають змогу групувати відомості, які не відповідають поетапному або послідовному процесу. На відміну від макетів типу Процес макети типу Список зазвичай не містять стрілок або спрямованих елементів.

Як показано на наведеному нижче прикладі, після перетворення на рисунок SmartArt маркірований список може виглядати виразніше.

Маркірований список і відповідний рисунок SmartArt

У деяких макетах типу Список містяться фігури з рисунками, завдяки чому текст можна виділити за допомогою невеликих зображень або малюнків. Хоча для відображення рисунків призначено фігури з покажчиком місця заповнення для рисунка, до будь-якої фігури можна додати рисунок як заливку.

Макет "Вертикальний список зображень зі зсувом"

Порада.: Розмістіть у рисунку SmartArt основні тези замість великих обсягів тексту та створіть ще один слайд або документ із розгорнутим викладенням основних тез.

На відміну від макетів Список макети типу Процес зазвичай містять спрямовані елементи й використовуються для ілюстрації кроків або етапів у процесах і робочих циклах, наприклад послідовних кроків виконання завдання, загальних етапів розробки продукту або часової шкали чи графіка. Макети типу Процес слід використовувати для демонстрації послідовності кроків, які ведуть до кінцевого результату. За допомогою макетів типу Процес можна відобразити процес вертикально, горизонтально або зі зсувом.

Макет "Вертикальний процес"

Макет ''Простий процес''

Макет ''Круговий ламаний процес''

Макети типу Процес можна також використовувати для відображення основних дат у графіку виробництва або часової шкали з маркерами віх.

Макет ''Проста шкала часу''

Ще один макет, який зручно використовувати для відображення дат або нумерованих кроків – це макет Стрілки процесу. Номери або дати можна розташовувати в початкових фігурах (колах), а текст для кроків – у додаткових фігурах у формі стрілок.

Макет ''Стрілки процесу''

Примітка.: Створити блок-схему можна за допомогою макету Вертикальний нелінійний процес, замінивши його фігури на фігури блок-схеми.

Макет ''Вертикальний ламаний процес''

Для відтворення поетапних відомостей можна використати макети типу Процес, а макети типу Цикл зазвичай ілюструють циклічний або повторюваний процес. Макети типу Цикл можна використовувати для відображення життєвого циклу продукту або тварини, навчальних циклів, повторюваних процесів, поточних процесів (наприклад, безперервний цикл написання й публікації даних на веб-сайті) або циклу огляду встановлених цілей і продуктивності за рік для працівника.

Макет ''Простий цикл''

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу "Цикл"

Макети типу Ієрархія напевно найчастіше використовуються як організаційні діаграми компаній. Проте макети типу Ієрархія можна також використовувати для відображення дерева рішень, генеалогічних дерев або родин продуктів.

Макет ''Горизонтальна ієрархія з підписами''

Примітка.: Щоб створити організаційну діаграму, скористайтеся макетом Організаційна діаграма, Організаційна діаграма з іменами та посадами або Організаційна діаграма із зображеннями. Коли використовуються ці макети, стають доступними додаткові функції, наприклад фігура помічника або навислі макети. Докладні відомості про створення організаційних діаграм див. в розділі Створення організаційної діаграми.

Макет ''Організаційна діаграма''

Макет ''Організаційна діаграма з іменами та посадами''

Макет ''Організаційна діаграма з рисунками''

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу "Ієрархія"

Макети типу Зв’язок відображають статичні зв’язки між частинами без ієрархічної структури (наприклад, взаємозв’язок або перекриття концепцій) і зазвичай описують концептуальні зв’язки або відношення між двома або більше наборами об’єктів. Чудовий приклад макетів типу Зв’язок – діаграма Венна, у якій демонструється спосіб перекриття областей або концепцій та їхня поведінка в області перекриття; цільові макети, які відображають відношення; радіальні макети, які демонструють зв’язок із центральним ядром або концепцією. Докладні відомості про створення діаграм Венна див. в розділі Створення діаграми Венна.

Макет ''Проста Венна''

Макет ''Проста цільова''

Макет ''Проста радіальна''

Радіальні макети можна також використовувати для відображення частин, які поєднуються та утворюють одну основну або центральну ідею.

Макет ''Радіальна, що сходиться''

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу "Зв’язок"

Макети типу Матриця зазвичай двовимірні та використовуються для класифікації відомостей. Вони дають змогу відображати відношення частин із цілим або основною концепцією. Макети ''Матриця'' доречно використовувати, якщо є чотири (або менше) основні пункти та великий обсяг тексту.

Макет ''Проста матриця''

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу "Матриця"

Макети типу Піраміда дають змогу представити пропорційні або ієрархічні відношення, які зазвичай будуються вгору. Їх зручно використовувати для відомостей, які потрібно відобразити зверху вниз або знизу вгору. Щоб продемонструвати горизонтальну структуру, виберіть макет типу макет "Ієрархія".

Макет ''Проста піраміда''

Макети типу Піраміда можна також використовувати для передачі концептуальних ідей. Наприклад, у макеті Пірамідальний список можна вводити текст у фігурах за межами піраміди.

Макет ''Пірамідальний список''

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу "Піраміда"

Макети типу Рисунок використовуються, коли за допомогою рисунка потрібно передати ідею із застосуванням пояснювального тексту або без нього, або якщо рисунками потрібно доповнити список або процес.

Макет рисунка SmartArt ''Рисунок із текстом у рамці''

Зображення макета ''Список заголовків рисунків''

Макет рисунка SmartArt ''Акцентований процес зі зсунутими рисунками''

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу "Рисунок"

У типі Office.com відображаються додаткові макети, доступні на сайті Office.com. Цей тип періодично оновлюватиметься новими макетами.

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt із сайту Office.com

Цей тип можна використовувати для настроюваних рисунків SmartArt, які не відповідають жодному з описаних вище типів.

Вибравши рисунок SmartArt, який вам підібрано, ви можете відредагувати та настроїти його відповідно до своїх потреб. Докладні відомості про те, як працювати зі створеними рисунками SmartArt, див. в таких статтях:

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших

Приєднатися до Microsoft оцінювачів >

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×