Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.

Засіб «Перевірка макета» використовується для пошуку різноманітних неполадок у макеті або структурі публікації. Вона дає змогу визначити потенційні проблеми та надає можливості для їх усунення.

Увага!: Не забудьте запустити перевірку макета, перш ніж друкувати публікацію на настільному принтері, упаковувати для друку в типографії, надсилати її електронною поштою або опублікувати в Інтернеті, а також перетворивши публікацію одного типу на інший.

Типи неполадок, які повинен виявляти засіб «Перевірка макета», можна задати в діалоговому вікні Параметри перевірки макета. Наприклад, якщо публікація готується для друку у службі професійного друку, і в ній потрібно використати більше двох спеціальних кольорів, відкрийте діалогове вікно Параметри перевірки макета, перейдіть до вкладки Перевірки а потім зніміть прапорець Більше двох спеціальних кольорів, щоб не перевіряти більше двох спеціальних кольорів.

Область завдань «Перевірка макета»

Після відкриття області завдань Перевірка макета список неполадок динамічно оновлюється після їх виникнення або усунення.

<c0>Виконати загальну перевірку макета</c0>.     Виберіть цей параметр для пошуку проблем у макеті, наприклад пустих текстових полів, які можуть погіршувати вигляд публікації.

<c0>Виконати перевірку професійного друку</c0>.     Виберіть цей параметр для пошуку проблем, наприклад рисунків у режимі RGB, які можуть негативно вплинути на друк публікації в установі професійного друку.

<c0>Виконати перевірку веб-сайтів</c0>.      Виберіть цей параметр для пошуку неполадок, наприклад рисунків без тексту заміщення, що можуть негативно вплинути на публікацію на веб-сайті.

Запуск перевірок електронної пошти (лише Поточна сторінка)     Виберіть цей параметр, щоб перевірити наявність проблем, як-от текст, що містить розставлення переносів, що може спричинити прогалини в повідомленні під час перегляду певних користувачів електронної пошти.

Вибір елемента для виправлення     У області завдань перевірка макета перелічено проблеми в публікації. У кожній проблемі є опис і розташування. Більшість проблем виникає на певній сторінці. Проте деякі впливають на всю публікацію. Клацніть проблему, щоб перейти до сторінки та об'єкта з проблемою. Клацніть стрілку праворуч від проблеми, щоб переглянути інші варіанти, як вирішити проблему, якщо доступно автоматичне виправлення, ігнорувати цю проблему або отримати довідку.

Закрити засіб перевірки макета.     Натисніть цю кнопку, щоб припинити перевірку макета та закрити область завдань. Після завершення перевірки макета її виконання у фоновому режимі не розпочнеться до повторного запуску користувачем.

Параметри перевірки макета.     Клацніть це посилання, щоб відкрити діалогове вікно Параметри перевірки макета, де можна задати параметри відображення неполадок у списку в області завдань Перевірка макета. Можна також вибрати діапазон сторінок для перевірки або вибрати окремі типи перевірки.

Діалогове вікно «Параметри перевірки макета»

Настройки в діалоговому вікні Параметри перевірки макета використовуються для змінення способу відображення неполадок у публікації в області завдань Перевірка макета, а також для визначення того, які саме неполадки відображати.

Вкладка Загальні

Виберіть параметри, що впливають на відображення виявлених неполадок в області завдань Перевірка макета, а потім задайте сторінки для перевірки.

Параметри відображення

Сортувати за     Виберіть один із перелічених нижче варіантів.

 • Номер сторінки.     Сортування неполадок за номером сторінки, на якій їх виявлено.

 • Опис.     Сортування неполадок за описом в алфавітному порядку. Якщо неполадки розташовані за описом, проблеми одного типу відображаються групами.

 • Стан.     Сортування неполадок за станом. Неполадки буде розташовано в області завдань "Перевірка макета" за номером сторінки, починаючи з тих проблем, які не усунено, і закінчуючи усуненими.

  Примітка.: Щоб використовувати цей параметр, радимо зняти прапорець Видаляти помилкові елементи після виправлення.

<c0>Видаляти помилкові елементи після виправлення</c0>.     Виберіть цей параметр для видалення помилок зі списку елементів після їх виправлення. Засіб «Перевірка макета» автоматично оновлює список після внесення будь-яких змін.

Діапазон сторінок

Виберіть діапазон сторінок для перевірки в засобі ­«Перевірка макета».

 • Усі.     Перевірка всіх сторінок публікації.

 • Перевіряти основні сторінки.     Включення всіх головних сторінок, якщо вибрано діапазон сторінок Усі.

 • Поточні сторінки.     Перевірка лише поточних сторінок.

Вкладка Перевірки

Установіть прапорці для тих типів перевірки, що мають виконуватися засобом перевірки макета.

У списку Показати доступні зазначені нижче групи перевірок.

 • Усі типи перевірки. У цю групу входять усі категорії.

 • Загальні типи перевірки. Ця група містить перевірки, що стосуються створення публікацій, які не призначені спеціально для професійного друку, розміщення в Інтернеті чи надсилання електронною поштою.

 • Перевірка професійного друку. До цієї групи належать перевірки, пов’язані із процесом професійного друку.

 • Перевірка веб-сайтів. Група охоплює всі перевірки, пов’язані зі створенням веб-сайтів.

 • Перевірка електронної пошти. Ця група містить перевірки, пов’язані зі створенням повідомлень електронної пошти.

Загальні перевірки

Перевірка

Дія

Об’єкт виходить на недруковану область

Попереджає, що об’єкт розташовано в області, яка не виводиться на друк більшістю настільних принтерів.

Об’єкт частково виходить за межі сторінки

Попереджає, що об’єкт буде надруковано не повністю, оскільки він частково виходить за межі сторінки. Іноді це може бути зроблено навмисне, якщо потрібно створити ефект просочування, але зазвичай це є помилкою.

Невидимий об’єкт

Виявляє об’єкти, які неможливо побачити на сторінці (наприклад, тому що вони повністю перекриваються іншими об’єктами або зливаються з фоновими об’єктами такого самого кольору).

Об’єкт не має лінії та заливки, або напис пустий

Виявляє об’єкти без непрозорих атрибутів. Таким об’єктом може бути автофігура без лінії чи заливки або текстове поле без тексту.

Для об’єкта встановлено прозорість

Виявляє об’єкти, до яких застосовується прозорий колір. Під час друку об’єктів із прозорими кольорами на принтерах PostScript і PCL результат може бути непередбачуваним.

Порада.:  Якщо використовуються прозорі об’єкти, радимо зберігати дані у форматі PDF чи XPS або друкувати їх на принтері з розширеною підтримкою XPS.

Під верхнім полем на сторінці є пусте місце

Виявляє сторінки, на яких жодний об’єкт не торкається верхнього поля та не розташований над ним.

Рисунок із низькою роздільною здатністю

Виявляє рисунки, реальна роздільна здатність яких менше 96 точок на дюйм. Ця перевірка передбачає, що друк виконується на принтері з високою роздільною здатністю або пристрої фотовиводу, тому, щоб досягти найкращих результатів, потрібні рисунки з високою роздільною здатністю. Для документів PDF і XPS радимо використовувати ефективну роздільну здатність щонайменше 96 точок на дюйм (оскільки 96 точок на дюйм – це найпоширеніша роздільна здатність для моніторів).

Немає рисунка

Виявляє екземпляри, у яких зображення – це зв’язаний рисунок, зв’язок із яким пошкоджено через відсутність або переміщення зовнішнього зв’язаного файлу.

Рисунок змінено

Виявляє всі зв’язані рисунки, які не було оновлено після змінення рисунка за допомогою програми редагування зображень на жорсткому диску або в мережі.

Масштаб рисунка змінено непропорційно

Виявляє рисунки, розміри яких змінено непропорційно.

Стаття з текстом в області переповнення

Виявляє всі текстові поля або автофігури, частина яких невидима, оскільки розташована в області переповнення.

Стаття в зоні компонування

Виявляє екземпляри, у яких частина зв’язаного текстового поля або автофігури розташована в зоні компонування.

Текст має прозорі кольори

Виявляє текст, до якого застосовуються прозорі кольори. Під час друку тексту з прозорими кольорами на принтерах PostScript і PCL результат може бути непередбачуваним.

Порада.:  Якщо використовуються прозорі об’єкти, радимо зберігати дані у форматі PDF чи XPS або друкувати їх на принтері з розширеною підтримкою XPS.

Текст має прозорі ефекти

Виявляє текст, до якого застосовуються ефекти прозорості. Під час друку тексту з ефектами прозорості на принтерах PostScript і PCL результат може бути непередбачуваним.

Порада.:  Якщо використовуються прозорі об’єкти, радимо зберігати дані у форматі PDF чи XPS або друкувати їх на принтері з розширеною підтримкою XPS.

Перевірка професійного друку

Перевірка

Дія

Більше двох спеціальних кольорів

Виявляє випадки використання більше двох спеціальних кольорів у публікації, настроєної на друк із розділенням спеціальних кольорів або з розділенням тріадних і спеціальних кольорів.

Невикористані спеціальні кольори

Виявляє випадки, коли до списку фарб додано фарбу спеціального кольору, яку потім не було використано в публікації. Вона виконується в тому разі, якщо публікацію настроєно для друку зі спеціальними кольорами або з тріадними та спеціальними кольорами.

Публікація в режимі RGB

Виявляє випадки, коли публікацію призначено для друку з кольорами RGB, але інші параметри вказують на те, що друк заплановано виконати в службі професійного друку.

Для об’єкта встановлено прозорість

Виявляє об’єкти, до яких застосовується прозорий колір. Під час друку об’єктів із прозорими кольорами на принтерах PostScript і PCL результат може бути непередбачуваним.

Порада.:  Якщо використовуються прозорі об’єкти, радимо зберігати дані у форматі PDF чи XPS або друкувати їх на принтері з розширеною підтримкою XPS.

Рисунок із низькою роздільною здатністю

Виявляє рисунки, реальна роздільна здатність яких менше 96 точок на дюйм. Ця перевірка передбачає, що друк виконується на принтері з високою роздільною здатністю або пристрої фотовиводу, тому, щоб досягти найкращих результатів, потрібні рисунки з високою роздільною здатністю.

Немає рисунка

Виявляє екземпляри, у яких зображення – це зв’язаний рисунок, зв’язок із яким пошкоджено через відсутність або переміщення зовнішнього зв’язаного файлу.

Стаття з текстом в області переповнення

Виявляє всі текстові поля або автофігури, частина яких невидима, оскільки розташована в області переповнення.

Стаття в зоні компонування

Виявляє екземпляри, у яких частина зв’язаного текстового поля або автофігури розташована в зоні компонування.

Текст має прозорі кольори

Виявляє текст, до якого застосовуються прозорі кольори. Під час друку тексту з прозорими кольорами на принтерах PostScript і PCL результат може бути непередбачуваним.

Порада.:  Якщо використовуються прозорі об’єкти, радимо зберігати дані у форматі PDF чи XPS або друкувати їх на принтері з розширеною підтримкою XPS.

Текст має прозорі ефекти

Виявляє текст, до якого застосовуються ефекти прозорості. Під час друку тексту з ефектами прозорості на принтерах PostScript і PCL результат може бути непередбачуваним.

Порада.:  Якщо використовуються прозорі об’єкти, радимо зберігати дані у форматі PDF чи XPS або друкувати їх на принтері з розширеною підтримкою XPS.

Перевірки веб-сайтів

Перевірка

Дія

Рисунок не має тексту заміщення

Виявляє рисунки без тексту заміщення.

До сторінки не можна дістатися з першої сторінки

Виявляє сторінки, до яких не можна дістатися за допомогою жодної комбінації посилань, яка починається з посилання на першій або домашній сторінці веб-сайту.

Сторінка не містить посилань

Виявляє сторінки, що не містять посилань, за якими можна перейти за межі цієї сторінки.

Перевірка електронної пошти

Перевірка

Дія

Об’єкт із текстом частково розташований поза сторінкою

Виявляє всі об’єкти, частково розташовані за межами сторінки публікації.

Фрагмент HTML частково поза сторінкою

Виявляє всі фрагменти коду HTML, частково розташовані за межами сторінки публікації.

Об’єкт перекриває текст

Виявляє всі об’єкти, розташовані над текстовим полем.

Об’єкт із текстом обернуто

Виявляє всі об’єкти з текстом, які було повернуто.

Для фігури, яка містить текст, задано гіперпосилання

Виявляє всі фігури, над якими розташовані гіперпосилання.

Текст розташовано по вертикалі

Виявляє всі текстові поля, що містять вертикально розташований текст.

Текст завеликий, щоб поміститися в рамці

Виявляє всі текстові поля із завеликим текстом.

Текст використовує шрифт, який не підходить для веб-сторінок

Виявляє текст, форматований за допомогою шрифту, непідтримуваного браузерами.

Текст перебуває в діагональній клітинці таблиці

Виявляє текст, розташованій у діагональній клітинці таблиці.

Ширина рамки таблиці менше 0,75 пт

Виявляє екземпляри таблиці з рамкою товщиною менше 0,75 пунктів.

У тексті розставлено переноси

Виявляє всі переноси в тексті.

Для напису з рамкою задано нульові поля

Виявляє всі текстові поля з нульовим полем.

Гіперпосилання вказує на іншу сторінку поточного документа

Виявляє випадки використання гіперпосилань з однієї веб-сторінки на іншу сторінку тієї ж публікації.

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×