Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.

Обчислення та логічні операції в таблиці можна виконати за допомогою формул. Команда Формула розташована на контекстній вкладці Робота з таблицями на вкладці Макет у групі Дані.

Група ''Дані'' на вкладці ''Макет'' контекстної вкладки ''Табличні знаряддя'' на стрічці Word 2010

Формула в Word автоматично оновлюється, коли ви відкриваєте документ, який містить формулу. Ви також можете оновити результат формули вручну. Докладні відомості див. в розділі Оновлення результатів формули.

Примітка.:  Формули в таблицях Word або Outlook – це тип коду поля. Докладні відомості про коди полів див. в розділі Див. також.

У цій статті

Вставка формули в клітинку таблиці

 1. Виділіть клітинку таблиці, де має відображатися результат. Якщо клітинка має вміст, видаліть його.

 2. На вкладці Макет контекстної вкладки Робота з таблицями виберіть у групі Дані команду Формула.

 3. Діалогове вікно Формула використовується для створення власної формули. Введіть значення в полі Формула, виберіть формат зі списку Формат номерів і вставте функції та закладки за допомогою списків Вставити функцію та Вставити закладку.

Оновлення результатів формули

У Word результат формули обчислюється, коли вона вставляється та коли відкриється документ із формулою. В Outlook результат формули обчислюється, лише якщо її вставлено, і одержувач електронного листа не зможе редагувати його.

Крім того, можна оновити вручну:

 • результати обчислень за однією або кількома формулами;

 • результати обчислень за всіма формулами в певній таблиці;

 • усі коди полів у документі, зокрема формули.

Оновлення результатів обчислення за певними формулами

 1. Виділіть формулу, яку потрібно оновити. Кілька формул можна вибрати, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl під час виділення.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Клацніть правою кнопкою миші формулу, потім виберіть команду Оновити поле.

  • Натисніть клавішу F9.

Оновлення всіх результатів обчислення за формулами в таблиці

 • Виділіть таблицю, яка містить результати обчислень за формулами, що потрібно оновити, і натисніть клавішу F9.

Оновлення всіх формул у документі

Увага!:  Ця процедура оновить усі коди полів у документі, а не тільки формули.

 1. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+A.

 2. Натисніть клавішу F9.

Приклади: підсумування чисел у таблиці за аргументами розташування

Аргументи розташування (LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW) можна використовувати з такими функціями:

 • AVERAGE

 • COUNT

 • MAX

 • MIN

 • PRODUCT

 • SUM

Для прикладу розглянемо таку процедуру додавання чисел за допомогою функції SUM і аргументів розташування:

Увага!:  Щоб уникнути помилок під час підсумування значень у таблиці за допомогою аргументів розташування, введіть нуль (0) в усіх пустих клітинках, що входять до обчислення.

 1. Виділіть клітинку таблиці, де має відображатися результат. Якщо клітинка має вміст, видаліть його.

 2. На вкладці Макет контекстної вкладки Робота з таблицями виберіть у групі Дані команду Формула.

 3. У діалоговому вікні Формула виконайте одну з таких дій.

Додавання чисел

Введіть у полі Формула

Над клітинкою

=SUM(ABOVE)

Під клітинкою

=SUM(BELOW)

Над і під клітинкою

=SUM(ABOVE,BELOW)

Зліва від клітинки

=SUM(LEFT)

Справа від клітинки

=SUM(RIGHT)

Зліва та справа від клітинки

=SUM(LEFT,RIGHT)

Зліва та над клітинкою

=SUM(LEFT,ABOVE)

Справа й над клітинкою

=SUM(RIGHT,ABOVE)

Зліва й під клітинкою

=SUM(LEFT,BELOW)

Справа й під клітинкою

=SUM(RIGHT,BELOW)

 1. Натисніть кнопку ОK.

Доступні функції

Примітка.:  Формули, у яких використовуються аргументи розташування (наприклад, LEFT), не містять чисел у рядках заголовків.

У формулах таблиць Word і Outlook доступні наведені нижче функції.

Функція

Її дія

Приклад

Повертає значення

ABS

Обчислює модуль (абсолютне значення) аргументу в дужках.

=ABS(-22)

22

AND()

Визначає, чи всі аргументи в дужках мають значення ІСТИНА.

=AND(SUM(LEFT)<10,SUM(ABOVE)>=5)

1, якщо сума значень зліва від формули (у тому ж рядку) менша за 10 і сума значень над формулою (у тому ж стовпці, за винятком клітинок заголовків) перевищує або дорівнює 5; 0 — в іншому випадку.

AVERAGE()

Обчислює середнє значення елементів, визначених у дужках.

=AVERAGE(RIGHT)

Середнє всіх значень справа від клітинки формули в тому ж рядку.

COUNT()

Обчислює кількість елементів, визначених у дужках.

=COUNT(LEFT)

Кількість значень зліва від клітинки формули в тому ж рядку.

DEFINED()

Установлює, чи визначається аргумент у дужках. Повертає 1, якщо аргумент виявлено та він визначається без помилок, 0 — якщо аргумент не виявлено, або він повертає помилку.

=DEFINED(валовий_дохід)

1, якщо "валовий_дохід" виявлено й він визначається без помилок; 0 — у протилежному випадку.

FALSE

Аргументи не застосовуються. Завжди повертає 0.

=FALSE

0

IF()

Оцінює перший аргумент. Повертає другий аргумент, якщо значення першого аргументу — істина; повертає третій аргумент, якщо перший аргумент — ХИБНІСТЬ.

Примітка.:  Потрібні саме три аргументи.

=IF(SUM(LEFT)>=10,10,0)

10, якщо сума значень зліва від формули щонайменше 10; в іншому випадку — 0.

INT()

Закруглює значення в дужках до найближчого меншого цілого числа.

=INT(5,67)

5

MAX()

Повертає найбільше значення елементів, визначених у дужках.

=MAX(ABOVE)

Максимальне значення клітинок над формулою (за виключенням рядків заголовків).

MIN()

Повертає найменше значення елементів, визначених у дужках.

=MIN(ABOVE)

Мінімальне значення клітинок над формулою (за виключенням рядків заголовків).

MOD()

Використовує два аргументи (мають бути числові або обчислюватися в числах). Повертає залишок від ділення першого аргументу на другий. Якщо залишок дорівнює 0 (нулю), повертає 0,0.

=MOD(4;2)

0,0 (два пробіли)

NOT()

Використовується один аргумент. Визначає, чи істинний аргумент. Повертає 0, якщо аргумент істинний, 1 — якщо аргумент хибний. Головним чином застосовується у формулі IF.

=NOT(1=1)

0

OR()

Використовує два аргументи. Якщо будь-який із них істинний, повертає 1. Якщо обидва хибні, повертає 0. Зазвичай застосовується у формулі IF.

=OR(1=1;1=5)

1.

PRODUCT()

Обчислює добуток елементів, визначених у дужках.

=PRODUCT(LEFT)

Результат множення всіх значень, розміщених у клітинках зліва від формули.

ROUND()

Використовуються два аргументи (перший аргумент має бути число, або обчислюватися в число; другий аргумент має бути ціле число, або обчислюватися в ціле число). Округлює перший аргумент до кількості чисел, визначених другим аргументом. Якщо другий аргумент більший за нуль (0), перший аргумент округлюється в менший бік до визначеного числа цифр. Якщо другий аргумент дорівнює нулю (0), перший аргумент округлюється до найближчого меншого цілого числа. Якщо другий аргумент зі знаком мінус, перший аргумент округлюється зі зменшенням вліво від десяткової коми.

=ROUND(123,456, 2)

=ROUND(123,456, 0)

=ROUND(123,456, -2)

123,46

123

100

SIGN()

Використовується один аргумент, який має бути числом або обчислюватися в число. Визначає, чи елемент у дужках більший за, дорівнює або менший за нуль (0). Повертає 1, якщо більший, 0 — якщо нуль, -1 — якщо менший за нуль.

=SIGN(-11)

-1

SUM()

Обчислює суму елементів, визначених у дужках.

=SUM(RIGHT)

Сума значень клітинок справа від формули.

TRUE()

Використовується один аргумент. Визначає, чи істинний аргумент. Повертає 1, якщо аргумент істинний, 0 — якщо аргумент хибний. Головним чином застосовується у формулі IF.

=TRUE(1=0)

0

Використання імен закладок і посилань на клітинки у формулі

Використовуючи ім’я закладки у формулі можна посилатися на клітинку із закладкою. Наприклад, якщо створити закладку для клітинки, яка містить або обчислюється як число з іменем закладки валовий_прибуток, формула =ROUND(валовий_прибуток,0) округлює значення цієї клітинки до найближчого меншого цілого числа.

У формулі можна використовувати посилання на стовпці й рядки. Існують два стилі посилань: RnCn та A1.

Примітка.:  Клітинка з формулою не включається в обчислення, у якому використовується посилання. Якщо клітинка — частина посилання, вона ігнорується.

Посилання RnCn

У формулі можна використовувати посилання на рядок, стовпець або клітинку таблиці за допомогою правила посилання RnCn. У цьому правилі, Rn посилається на n-й рядок, а Cn посилається на n-й стовпець. Наприклад, R1C2 посилається на клітинку, яка знаходиться в першому рядку другого стовпця. У наведеній нижче таблиці вказано приклади такого стилю посилання.

Об’єкт посилання

Стиль посилання

Увесь стовпець

Cn

Увесь рядок

Rn

Окрема клітинка

RnCn

Рядок, що містить формулу

R

Стовпець, що містить формулу

C

Усі клітинки між двома визначеними клітинками

RnCn:RnCn

Клітинка в таблиці із закладкою

Ім’я_закладки RnCn

Діапазон клітинок у таблиці із закладкою

Ім’я_закладки RnCn:RnCn

Посилання A1

Можна використовувати посилання на клітинку, набір клітинок або діапазон клітинок за допомогою правила посилання A1. У цьому правилі буква означає стовпець, у якому знаходиться клітинка, а число означає відповідний рядок. Перший стовпець таблиці — це стовпець А; перший рядок — 1. У наведеній нижче таблиці вказано приклади такого стилю посилання.

Об’єкт посилання

Стиль посилання

Клітинка в першому стовпці другого рядка

A2

Перші дві клітинки в першому рядку

A1,B1

Усі клітинки в першому стовпці та перші дві клітинки у другому стовпці

A1:B2

Останнє оновлення: 29.08.2015

Додаткові відомості

Коди полів у програмах Word і Outlook

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×