Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.

Поле зі списком – це текстове поле, яке містить вкладений список. Цей тип елемента керування дає змогу вибрати попередньо визначене значення зі списку або ввести власне значення в текстовому полі цього елемента керування. Список приховано, доки користувач не клацне стрілку поруч із полем.

У цій статті

Використання поля зі списком

Використовуйте поле зі списком, коли потрібно:

 • надати користувачам можливість вибирати попередньо визначене значення зі списку варіантів або вводити власне;

 • приховати елементи списку на формі за замовчуванням;

 • відображати значення, отримані з фіксованого списку, шаблону форми, який містить джерело даних або зовнішнього джерела даних, як-от бази даних або списку Microsoft Windows SharePoint Services.

На ілюстрації нижче користувачі класифікують витрати у формі звіту про витрати, вибираючи значення в полі зі списком. Якщо потрібне значення відсутнє в списку, його можна ввести в полі. У цьому прикладі користувач вводить слова Телефон/факс.

Введення елемента в полі зі списком

Вставивши в шаблон форми поле зі списком, потрібно вказати значення, які мають відображатися в цьому списку. Інакше, клацнувши стрілку поруч із полем зі списком, користувачі бачитимуть пустий список. У діалоговому вікні Властивості: Поле зі списком можна самостійно ввести записи або настроїти поле зі списком, щоб отримувати записи з бази даних чи іншого джерела даних.

Пов’язані елементи керування

Microsoft Office InfoPath містить інші елементи керування, схожі на поле зі списком, які мають інакше призначення. Щоб вирішити, які з них найкраще підходять для вашого шаблону форми, див. цей список.

Список   . Як і поле зі списком, список дає змогу вибрати значення зі списку. Проте користувачі не можуть додавати до нього власні значення. Крім того, у списку відображаються всі елементи, а в полі зі списком елементи приховано, доки користувач не клацне відповідний елемент керування. Якщо в елементі керування планується пропонувати користувачеві багато різних варіантів, списки можуть займати забагато місця в шаблоні форми. Для такого сценарію краще підійдуть розкривний список або поле зі списком.

Розкривний список   . Як і поле зі списком, розкривний список дає змогу вибрати значення зі списку, прихованого на формі за замовчуванням. Однак, на відміну від поля зі списком, користувачі не можуть додавати елементи до розкривного списку.

Список із множинним вибором   . Якщо потрібно, щоб користувачі могли вибрати кілька елементів зі списку, можна використати список із множинним вибором. Список із множинним вибором має вигляд кількох прапорців у списку, який можна прокручувати. Як і поле зі списком, список із множинним вибором дає змогу додавати власні елементи до списку.

Перемикачі   . Як і поле зі списком, група перемикачів дає користувачам змогу вибирати значення зі списку взаємовиключних варіантів. Однак якщо використовуються перемикачі, користувачі клацають маленьке коло, а не елемент у списку, щоб вибрати його.

На початок сторінки

Взаємодія з користувачем

Поля зі списком виглядають схоже на розкривні списки, але дають змогу додавати власні елементи до списку за потреби. Якщо, створюючи поле зі списком, у діалоговому вікні Властивості: Поле зі списком ввести власні елементи списку вручну, в InfoPath у полі зі списком за замовчуванням відображається текст "Вибрати або ввести...". Так користувачі знатимуть, що кожна з цих дій прийнятна. Якщо в елементах списку в полі зі списком відображаються значення з іншого розташування на формі, або для нього використовується вторинне джерело даних, текст "Вибрати або ввести..." не відображається.

Коли форма відкривається вперше, елементи списку в полі зі списком приховано. Щоб відкрити список, потрібно клацнути стрілку праворуч від поля зі списком. Потім можна вибрати елемент, клацнувши його.

Відкриття поля зі списком у формі

Якщо відповідний елемент списку відсутній, можна клацнути в полі та ввести власне значення.

На початок сторінки

Зауваження щодо сумісності

Створюючи шаблон форми в програмі InfoPath, можна створити сумісний із браузером шаблон форми. Коли створюється шаблон форми, сумісний із браузером, елементи керування "поле зі списком" недоступні в області завдань Елементи керування, тому що вони не відображаються в браузері.

На початок сторінки

Вставлення поля зі списком

Процедура вставлення поля зі списком у випадках, коли створюється новий пустий шаблон форми й коли макет шаблону форми створюється на основі бази даних або іншого зовнішнього джерела даних, дещо відрізняється.

На ілюстрації нижче показано, як виглядатиме поле зі списком, якщо вибрати його, коли використовується режим конструктора.

Поле зі списком, вибране в режимі конструктора

Елементи керування можуть бути вільні або зв’язані. Коли елемент керування зв’язаний, його підключено до поля або групи в джерелі даних і дані, введені в елементі керування, зберігаються в базовому файлі форми (XML). Коли елемент керування вільний, його не підключено до поля або групи й дані, введені в елементі керування, не зберігаються. Якщо вибрати елемент керування або навести на нього вказівник миші, у верхньому правому куті елемента керування відобразиться відповідний текст і піктограма зв’язування. У тексті зазначено групу або поле, до яких прив’язано елемент керування в джерелі даних. Піктограма вказує, чи правильно прив’язано елемент керування до цієї групи або поля. Якщо зв’язування правильне, відображається зелена піктограма. Якщо зі зв’язуванням виникла проблема, відображається синя або червона піктограма.

Джерело даних для шаблону форми складається з полів і груп, які відображаються в ієрархічному поданні в області завдань Джерело даних. Поля зі списком завжди прив’язано до полів. У наведеному нижче прикладі поле зі списком Категорія в шаблоні форми прив’язано до поля категорія в області завдань Джерело даних.

Залежність між полем зі списком у шаблоні форми та відповідним полем у джерелі даних

Коли створюється новий пустий шаблон форми, прапорець Автоматично створювати джерело даних в області завдань Елементи керування встановлено за замовчуванням. Це дає можливість автоматично створювати поля та групи в джерелі даних, коли до шаблону форми InfoPath додаються елементи керування. Ці поля та групи відображаються як піктограми папки та файлу в області завдань Джерело даних.

Якщо макет шаблону форми створюється на основі наявного файлу розширюваної мови розмітки (XML), бази даних або веб-служби, поля та групи в області завдань Джерело даних у програмі InfoPath базуються на такому наявному джерелі даних.

Вставлення поля зі списком

 1. У шаблоні форми розмістіть курсор у місці, де потрібно вставити елемент керування.

 2. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 3. В області завдань Елементи керування виконайте одну з таких дій:

  • Щоб автоматичного створити в джерелі даних поле, зв’язане зі список, установіть прапорець Автоматично створювати джерело даних.

  • Щоб прив’язати список до наявного поля, зніміть прапорець Автоматично створювати джерело даних.

   Примітка.: Якщо прапорець недоступний, джерело даних заблоковано. Наприклад, якщо макет шаблону форми створюється на основі XML-схеми, можливо, не вдасться додавати нові поля або групи до джерела даних у програмі InfoPath. Це обмеження дає змогу уникнути випадкового внесення змін до схеми, через які вона може стати неприпустимою.

 4. У розділі Додавання елементів керування клацніть елемент Поле зі списком.

 5. Якщо на корці 3 знято прапорець Автоматично створювати джерело даних, у діалоговому вікні Прив’язування – Поле зі списком виберіть поле, до якого необхідно прив’язати список.

 6. Щоб додати надпис до елемента керування, введіть вище або ліворуч від нього текст, а потім двокрапку (:).

 7. Щоб указати значення, які потрібно використовувати як елементи списку, двічі клацніть поле зі списком.

 8. Перейдіть на вкладку Дані.

 9. Щоб заповнити поле зі списком, виконайте одну з таких дій:

  Самостійно введіть значення для списку

  Цей варіант варто використовувати, коли є визначений обмежений набір значень, які не мають змінюватися в майбутньому. Якщо значення зміняться, знадобиться опублікувати оновлену версію шаблону форми, щоб користувачі бачили й могли використовувати найновіші елементи списку.

  1. Натисніть кнопку Додати.

  2. У полі Значення введіть текст, який потрібно зберегти, якщо користувач вибере цей запис.

  3. У полі Коротке ім’я введіть текст, який потрібно відображати для цього запису, і натисніть кнопку OK.

  4. Повторіть кроки 1–3 для кожного запису, який потрібно додати до списку.

  5. Щоб перевірити зміни, клацніть елемент Попередній перегляд на панелі інструментів Стандартна або натисніть клавіші Ctrl+Shift+B.

  Використайте значення з іншої частини форми

  Цей варіант зручно використовувати, якщо потрібно, щоб значення в списку змінювалися залежно від інших значень, введених користувачами на формі.

  1. У розділі Елементи списку клацніть елемент Пошук значень у джерелі даних форми.

   Записи в списку має бути пов’язано з певною повторюваною групою або повторюваним полем у шаблоні форми.

  2. Клацніть елемент Вибрати XPath Зображення кнопкипоруч із полем Записи, у діалоговому вікні Вибір поля або групи клацніть повторюване поле або повторювану групу, що містить поля зі значеннями для списку, а потім натисніть кнопку OK.

  3. Клацніть елемент Вибрати XPath Зображення кнопкипоруч із полем Значення, клацніть поле, що містить можливі значення елементів списку, а потім натисніть кнопку OK. Одне з цих значень буде збережено в базовому файлі XML, коли користувач клацне елемент у списку.

  4. Клацніть елемент Вибрати XPath Зображення кнопкипоруч із полем Коротке ім’я, клацніть поле, що містить значення, які відображатимуться в списку, а потім натисніть кнопку OK.

   Порада.: Щоб значення коротких імен не відображалися в списку кілька разів, установіть прапорець Відображати лише записи з унікальними короткими іменами.

  Використайте значення з бази даних, веб-служби, XML-документа або сайту SharePoint

  Цей варіант зручно використовувати, коли потрібно, щоб значення в списку регулярно оновлювалися. Значення зазвичай зберігаються в базі даних або іншому зовнішньому джерелі даних і отримуються щоразу, коли відкривається форма.

  1. Клацніть елемент Пошук значень у зовнішньому джерелі даних.

  2. Виконайте одну з таких дій:

   • Якщо зв’язок даних уже додано, клацніть його в полі Зв’язок даних.

   • Щоб додати новий зв’язок даних, натисніть кнопку Додати й виконайте вказівки майстра зв’язків даних.

    Записи в списку має бути пов’язано з певним повторюваним полем або повторюваною групою.

  3. Клацніть елемент Вибрати XPath Зображення кнопкипоруч із полем Записи, у діалоговому вікні Вибір поля або групи клацніть групу або поле, що містить поля зі значеннями для списку, а потім натисніть кнопку OK.

  4. Клацніть елемент Вибрати XPath Зображення кнопкипоруч із полем Значення, клацніть поле, що містить можливі значення елементів списку, а потім натисніть кнопку OK. Одне з цих значень буде збережено в базовому файлі XML, коли користувач клацне елемент у списку.

  5. Клацніть елемент Вибрати XPath Зображення кнопкипоруч із полем Коротке ім’я, клацніть поле, що містить значення, які відображатимуться в списку, а потім натисніть кнопку OK.

   Порада.: Щоб значення коротких імен не відображалися в списку кілька разів, установіть прапорець Відображати лише записи з унікальними короткими іменами.

На початок сторінки

Поради з макета

Використовуйте ці поради, щоб змінити вигляд, розмір та інші аспекти елемента керування "поле зі списком":

 • Ми радимо розширити поле зі списком, щоб воно було на кілька пробілів ширше за середні елементи в списку. Так елементи списку не буде частково приховано.

 • Щоб одночасно змінити ширину кількох полів зі списком, виділіть потрібні, натисніть клавіші Alt+Enter, перейдіть на вкладку Розмір, а потім у полі Ширина введіть нове значення.

 • Щоб одночасно змінити колір тла кількох полів зі списком, виділіть потрібні. У меню Формат виберіть пункт Межі та заливка, а потім внесіть потрібні зміни на вкладці Заливка.

 • Щоб настроїти шрифт, який використовується в полі зі списком, скористайтеся полями Шрифт і Розмір шрифту на панелі інструментів Форматування. Щоб одночасно змінити шрифт і розмір шрифту для всіх полів зі списком у шаблоні форми, клацніть поле зі списком, яке містить потрібне форматування, а потім у меню Формат виберіть пункт Застосувати шрифт до всіх елементів керування "поле зі списком".

 • Якщо потрібно настроїти інтервал між полем зі списком і об’єктами, які його оточують, у шаблоні форми, можна змінити настройки полів у діалоговому вікні властивостей поля зі списком (вкладка Розмір). Поля дають змогу точніше збільшити інтервал, ніж розриви абзаців.

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×