Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.

Наведені нижче параметри в Publisher дають змогу підготувати низку засобів друку. Наприклад, можна швидко налаштувати принтер за допомогою майстра, щоб друкувати конверти й двобічні публікації, надрукувати окремі форми для кожної фарби, а також увімкнути відображення позначок принтера.

Вкладка "Поділ кольорів"

Розділ "Результат"

Установіть параметри, які визначають, як виконувати друк: із використанням складених кольорів чи з їх поділом, які форми слід друкувати та яку роздільну здатність застосовувати.

<c0><c1>Друкувати кольори як</c1></c0>.     Щоб визначити колірну модель, виберіть один із таких параметрів:

 • <c0><c1>Складений RGB</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, щоб друкувати складені кольори, які визначає колірна модель RGB. Цей варіант рекомендується для настільних принтерів.

 • <c0><c1>Складені відтінки сірого</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, щоб друкувати складені кольори, визначені як відтінки сірого.

 • <c0><c1>Складений CMYK</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, щоб друкувати складені кольори, які визначає колірна модель CMYK (блакитний, пурпурний, жовтий, чорний).

  • Щоб активувати параметр CMYK, необхідно підключити до комп’ютера кольоровий принтер, який підтримує мову PostScript рівня 2 або вище.

  • Якщо в діалоговому вікні Друк не вибрати кольоровий принтер, після встановлення цього параметра відобразиться повідомлення з нагадуванням, що потрібно вибрати кольоровий принтер.

 • <c0><c1>Поділ кольорів</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, щоб друкувати окрему форму для кожної фарби, використаної в публікації.

  Примітка.: Якщо вибрати Поділ кольорів, увімкнуться параметри Не друкувати пусті форми та Формування растра.

  <c0><c1>Такі форми</c1></c0>.     Установіть один із цих параметрів, щоб визначити фарби, які слід використовувати під час друку. Параметри Формування растра залежать від того, що вибрано в цьому списку.

  Примітка.: Цей параметр активний, лише якщо вибрано Поділ кольорів.

  • <c0><c1>Усі визначені фарби</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, щоб друкувати окрему форму для кожної фарби, яку визначено для публікації, незалежно від того, чи вона використовується.

  • <c0><c1>Лише використані фарби</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, щоб друкувати окремі форми лише для фарб, які використано в публікації.

  • <c0><c1>Перетворити плашкові кольори на тріадні</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, щоб перетворювати всі спеціальні кольори, які використано в публікації, на відповідні значення моделі CMYK і друкувати ці об’єкти з поділом тріадних кольорів.

   <c0><c1>Не друкувати пусті форми</c1></c0>.     Установіть цей прапорець, щоб запобігти друку форм для фарби, яку використано в публікації, але яка відсутня на певній сторінці. Наприклад, якщо встановлено цей прапорець, друкуватиметься лише форма чорної фарби для сторінки, яка містить лише текст чорного кольору. Для сторінок із кольоровими фотографіями друкуватимуться форми блакитної, пурпурної, жовтої та чорної фарб.

<c0><c1>Роздільна здатність</c1></c0>.     Наявні тут параметри залежать від принтера. Наприклад, крім параметра (за замовчуванням) можуть бути доступні такі значення роздільної здатності: 525 x 525, 600 x 600, 1200 x 1200 або 1800 x 1800. Зазвичай роздільна здатність у списку визначається в точках на дюйм. Залежно від принтера або пристрою фотовиводу роздільна здатність може визначатися в точках на сантиметр. Доступні значення роздільної здатності залежать від драйвера принтера, що використовується. Принтери містять попередньо встановлені значення роздільної здатності, які не можна змінити. Деякі принтери підтримують друк лише з однією роздільною здатністю.

Розділ "Формування растра"

Установіть параметри, які визначають кількість ліній на дюйм. Ці значення можуть різнитися залежно від параметра, який вибрано в списку Такі форми.

Примітка.: Ці параметри активні, лише якщо вибрано Поділ кольорів.

<c0><c1>Використовувати вказані нижче настроювані параметри</c1></c0>.     Установіть цей прапорець, щоб указати власні значення растрових кутів і частоти для форм тріадних і спеціальних кольорів. Значення параметрів Форма друку, Частота та Кут залежать від того, який параметр вибрано: Усі визначені фарби, Лише використані фарби чи Перетворити плашкові кольори на тріадні. Якщо потрібно змінити стандартні параметри, зверніться до служби професійного друку.

<c0><c1>Форма друку</c1></c0>.     Установіть прапорці для форм фарб, які потрібно друкувати.

<c0><c1>Частота</c1></c0>.     Введіть власну растрову частоту для всіх форм.

<c0><c1>Кут</c1></c0>.     Введіть власний растровий кут для всіх форм.

Частота за замовчуванням у програмі Publisher – 133 ліній на дюйм (lpi). Кути за замовчуванням у програмі Publisher наведено нижче.

 • Чорний (K): 45 градусів.

 • Блакитний (C): 105 градусів.

 • Пурпурний (M): 75 градусів.

 • Жовтий (Y): 90 градусів.

 • Спеціальні кольори: різняться залежно від їх кількості. Для першого спеціального кольору в Publisher кут становить 45 градусів. Інші спеціальні кольори друкуються під кутами 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 і 0 градусів.

Скинути вкладку

Якщо натиснути цю кнопку, усі параметри на цій вкладці скинуться до стандартних значень.

Вкладка "Параметри сторінки"

Визначте, які позначки принтера потрібно використовувати. Ці позначки друкуються за межами сторінки за умови, що розмір паперу перевищує розмір сторінки публікації.

Розділ "Друк"

Виберіть орієнтацію та спосіб віддзеркалення матеріалів для друку. В області Зразок можна переглянути результат застосування цих параметрів.

Примітка.: Наведені ниже параметри доступні лише для принтерів із підтримкою PostScript.

 • <c0><c1>Відобразити зверху вниз</c1></c0>.     Установіть цей прапорець, щоб друкувати віддзеркалене зверху вниз відображення публікації. Цей параметр найчастіше використовується для друку на плівці за допомогою пристрою фотовиводу, щоб зображення правильно читалося, якщо емульсійну сторону плівки повернуто вниз (наприклад, під час експонування тиражної форми).

 • <c0><c1>Відобразити зліва направо</c1></c0>.     Установіть цей прапорець, щоб друкувати віддзеркалене зліва направо відображення публікації. Цей параметр найчастіше використовується для друку на плівці за допомогою пристрою фотовиводу, щоб зображення правильно читалося, якщо емульсійну сторону плівки повернуто вниз (наприклад, під час експонування тиражної форми).

 • <c0><c1>Негатив</c1></c0>.     Установіть цей прапорець, щоб друкувати негатив публікації. Цей параметр найчастіше використовується для друку на плівці за допомогою пристрою фотовиводу, щоб під час експонування тиражної форми зображення читалося як позитив.

Область "Зразок"

У цьому полі можна побачити, як вибрані параметри позначаться на зображенні й тексті. Наприклад, якщо вибрано параметри Відобразити зліва направо та Негатив, у полі Зразок відобразиться тварина білого кольору, що біжить ліворуч над текстом, який вирівняно праворуч. Папір на фоні буде чорного кольору.

Розділ "Позначки принтера"

У цьому розділі доступні різноманітні позначки принтера. Ці позначки друкуються за межами сторінки за умови, що розмір паперу перевищує розмір сторінки публікації.

Примітка.: Параметри Відомості про завдання, Мітки реєстрації та Шкала щільності доступні, лише якщо в розділі Результат на вкладці Поділ кольорів вибрано параметр Складені відтінки сірого, Поділ кольорів або Складений CMYK. Вони недоступні, якщо встановлено параметр Складений RGB.

 • <c0><c1>Мітки обтинання</c1></c0>.     Установіть цей прапорець, щоб друкувати мітки, які відображають місце обтинання сторінки до потрібного розміру.

 • <c0><c1>Відомості про завдання</c1></c0>.     Установіть цей прапорець, щоб друкувати відомості про завдання друку на кожній формі. Відомості про завдання охоплюють ім’я файлу публікації, дату її друку та номер сторінки. У разі друку з поділом кольорів відомості про завдання також міститимуть колір фарби, для якої призначено форму (блакитний, пурпурний, жовтий, чорний або спеціальний колір).

 • <c0><c1>Мітки реєстрації</c1></c0>.     Установіть цей прапорець, щоб друкувати мітки реєстрації, які слугуватимуть для вирівнювання (реєстрації) друку двох або більше тиражних форм на одній сторінці.

 • <c0><c1>Шкала щільності</c1></c0>.     Установіть цей прапорець, щоб друкувати шкалу щільності, проградуйовану від 10 до 100 відсотків кольору. Служба професійного друку скористається цією шкалою, щоб визначити належну витримку для експонування форми та перевірити збільшення розмірів растрових точок на надрукованих сторінках.

 • <c0><c1>Колірна шкала (лише CMYK і поділ кольорів)</c1></c0>.     Установіть цей прапорець, щоб друкувати колірну шкалу, за допомогою якої служба професійного друку перевірить друк суцільних ділянок фарби на сторінці. Цей параметр доступний, лише якщо на вкладці Поділ кольорів вибрано Поділ кольорів або Складений CMYK.

<c0><c1>Стиль позначок</c1></c0>.     Клацніть відповідну піктограму, щоб вибрати стиль позначок.

Розділ "Вихід за край"

Укажіть, чи дозволяти вихід зображення за край і відображення обітнутих ділянок за допомогою позначок виходу за край.

Примітка.: Наведені ниже параметри доступні лише для принтерів із підтримкою PostScript.

 • <c0><c1>Дозволити вихід за край</c1></c0>.     Установіть цей прапорець, щоб друкувати об’єкти, які виходять за край сторінки на відстань до 3,2 мм. Цей прапорець установлено за замовчуванням.

 • <c0><c1>Позначки виходу за край</c1></c0>.     Цей прапорець доступний, лише якщо встановлено прапорець Дозволити вихід за край. Установіть цей прапорець, щоб друкувати позначки, які вказують відстань виходу за край. Позначки виходу за край друкуються на відстані 3,2 мм за межами міток обтинання.

Вкладка "Графіка та шрифти"

Виберіть спосіб обробки шрифтів, роздільної здатності, обтинання та зниження якості зображень під час друку.

Розділ "Шрифти"

<c0><c1>Використовувати лише шрифти публікації</c1></c0>.     Установіть цей параметр, щоб принтер використовував лише версії шрифтів, наявні в публікації.

Примітка.: Один шрифт може мати кілька версій. Наприклад, навіть за використання звичайного шрифту Times New Roman він може відрізнятися залежно від версії, яку інстальовано на настільному принтері. Якщо ви використовуєте версії шрифтів, надані Publisher, публікація друкується правильніше та зазвичай якісніше, ніж у разі підстановки шрифтів.

<c0><c1>Дозволити підстановку шрифтів принтером</c1></c0>.     Установіть цей параметр, щоб використовувати шрифти принтера (у постійному запам’ятовуючому пристрої (ПЗП), оперативній пам’яті (ОЗП) або на жорсткому диску), які мають таке саме ім’я, що й шрифти, використані в публікації. Завдяки цьому параметру файл можна надрукувати швидше, адже він буде меншого розміру, але вигляд публікації може змінитися.

Розділ "Рисунки"

<c0><c1>Друкувати всі рисунки з високою роздільною здатністю</c1></c0>.     Установіть цей параметр, щоб друкувати зв’язані зображення як графічні зображення з високою роздільною здатністю.

<c0><c1>Друкувати зв’язані рисунки з низькою роздільною здатністю</c1></c0>.     Установіть цей параметр, щоб друкувати кожне зв’язане зображення за допомогою зображення покажчика місця заповнення з низькою роздільною здатністю, розміщеного в публікації.

<c0><c1>Не друкувати рисунки</c1></c0>.     Установіть цей параметр, щоб друкувати рамки замість кожного зображення. Цей параметр може знадобитися, якщо потрібно швидко надрукувати зразок макета, на якому відображено лише розташування зображень.

Примітка.: Якщо вибрати цей параметр, буде замінено всі вставлені зв’язані та вбудовані зображення, а також графіку. Автофігури й облямівка друкуватимуться завжди. Зображення, які використовуються в автофігурах як заливка, текстові поля й об’єкти WordArt також друкуватимуться, як і зображення, що використовуються як фон сторінки.

Розділ "Обтинання та зниження якості рисунків"

Ці параметри недоступні для друку в службі професійного друку на принтері з параметром Складений RGB.

Примітка.: Щоб вибрати параметр Складений CMYK, потрібно вказати в діалоговому вікні Друк кольоровий принтер, який підтримує мову PostScript рівня 2 або вище.

<c0><c1>Кольорові та напівтонові зображення</c1></c0>.     Установіть цей прапорець, щоб визначити якість друку, а потім введіть діапазон у точках на дюйм для кольорових і напівтонових зображень. Мінімальне та максимальне значення за замовчуванням різнитимуться залежно від методу друку. Наприклад, мінімальне значення за замовчуванням для високоякісного друку становить 300 точок на дюйм, а максимальне – 450 точок на дюйм.

<c0><c1>Штрихове зображення (1 біт)</c1></c0>.     Установіть цей прапорець, щоб забезпечити вищу якість друку, а потім введіть діапазон у точках на дюйм для штрихового зображення. Мінімальне значення за замовчуванням становить 1200 точок на дюйм, а максимальне – 1500 точок на дюйм.

<c0><c1>Скинути вкладку</c1></c0>.     Якщо натиснути цю кнопку, усі параметри на цій вкладці скинуться до стандартних значень.

Вкладка "Майстер настроювання принтерів"

Установіть параметри на цій вкладці, щоб налаштувати принтер для друку конвертів або двобічних публікацій вручну. У розділі Ручна подача для двобічного друку можна змінити параметри, які збирає майстер.

Примітки.: 

 • Якщо друк конверта або двобічної публікації виконується вперше без використання майстра налаштування принтерів, відобразиться повідомлення із запитом на використання майстра для збору параметрів подавання. Якщо натиснути кнопку Так, майстер налаштує принтер.

 • За наявності кількох принтерів запустіть майстер, щоб зібрати параметри друку кожного з них, перш ніж друкувати.

Майстер настроювання двобічного друку

Натисніть кнопку Майстер настроювання двобічного друку, щоб запустити майстер, який забезпечить належний друк двобічних публікацій у шість кроків. Майстер визначить спосіб подавання паперу в принтер і запустить перевірку правильності друку публікації. Після запуску майстра він автоматично використовуватиме параметри принтера для всіх завдань двостороннього (двобічного) друку.

Примітки.: 

 • Майстер потрібно запустити для кожного нового принтера, інстальованого перед друком двобічної публікації.

 • Якщо ваш настільний принтер не підтримує двобічний друк, запустіть майстер налаштування двобічного друку та вручну надрукуйте двобічну публікацію.

Ручна подача для двобічного друку

Після запуску майстра налаштування двобічного друку можна змінити зібрані майстром параметри принтера, щоб вручну надрукувати двобічну публікацію.

Увага!: Змінювати ці параметри рекомендовано лише досвідченим користувачам. Інакше може не вдатися надрукувати завдання.

Подача з     

Визначте, як до принтера подаватиметься папір: з нижнього чи верхнього лотка.

Спосіб подачі паперу     

 • <c0><c1>Довгий край</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, якщо папір подається до принтера з довгого краю (альбомна орієнтація).

 • <c0><c1>Короткий край</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, якщо папір подається до принтера з короткого краю (книжкова орієнтація).

Поворот аркуша паперу     

 • <c0><c1>0 градусів</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, якщо папір можна повторно завантажити в тому ж напрямку, що й першу сторону двобічної сторінки.

 • <c0><c1>180 градусів</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, якщо папір потрібно повернути на 180 градусів по горизонталі перед повторним завантаженням для двобічного друку.

Лицьове завантаження     

 • <c0>Адресою догори</c0>.    Виберіть цей параметр, якщо принтер друкує сторінки лицьовою стороною догори.

 • <c0><c1>Адресою донизу</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, якщо принтер друкує сторінки лицьовою стороною донизу.

Зворотне завантаження     

 • <c0><c1>Адресою донизу</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, якщо принтер друкує сторінки лицьовою стороною донизу.

 • <c0><c1>Адресою догори</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, якщо принтер друкує сторінки лицьовою стороною догори.

Порядок друку зворотної сторони     

 • <c0><c1>Зворотний порядок</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, щоб друкувати публікації у зворотному порядку (ефект віддзеркалення).

 • <c0><c1>Звичайний</c1></c0>.     Виберіть цей параметр, щоб друкувати публікації у звичайному порядку.

Діалогове вікно "Настроювання конверта"

Натисніть кнопку Вікно настроювання конверта, щоб відобразити діалогове вікно Настроювання конверта, яке використовується для друку конвертів. Зверніть увагу, що це діалогове вікно доступне лише в Publisher 2007.

Скинути вкладку

Якщо натиснути цю кнопку, скинуться лише параметри розділу Ручна подача для двобічного друку та діалогового вікна Настроювання конверта. Параметри майстра налаштування двобічного друку скинуто не буде.

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×