Зв’язування чи імпортування даних із Salesforce

Зв’язування чи імпортування даних із Salesforce

Ви можете створити посилання на або імпортувати дані з "Salesforce", які – це керування відносинами із клієнтами (CRM), Хмарний бізнес-рішення. Щоб отримати докладніші відомості, ознайомтеся з Salesforce.com.

 • Коли ви зв’язуєте дані, Access створює двосторонній зв’язок, який синхронізує зміни до даних в Access і Salesforce.

 • Коли ви імпортуєте дані, Access створює одноразову копію даних, і тому зміни, внесені до даних в Access або Salesforce, не синхронізуються.

Підключення до Salesforce з Access

Примітка    Можливість зв'язування або імпорт даних із компанії Salesforce підтримується тільки в томах із ліцензованими екземплярами Access 2019 або такими Microsoft 365 корпоративними планами: Програми Microsoft 365 для підприємств, Office 365 для підприємств E3 і Office 365 для підприємств E5. Докладні відомості наведено в статті порівняння планів Microsoft 365 для підприємств.

Підготовка

Бажаєте зробити все, що потрібно зробити плавнішим? Потім виконайте наведені нижче дії, перш ніж створювати посилання або імпортувати:

 • Визначте необхідні відомості про підключення, зокрема ім'я користувача, пароль і маркер. Потрібно вказати маркер безпеки, який має буквено-цифровий код, якщо ви намагаєтеся отримати доступ до служби "торговий центр" з адреси IP-протоколу, розташованого за межами надійного діапазону IP-адрес компанії. Докладні відомості наведено в статті скидання маркера безпеки.

 • Драйвер ODBC, який використовується для доступу до служби "Salesforce", потребує використання облікового запису для розробників на основі випуску, професійного випуску, корпоративного випуску або необмеженої версії. Щоб використовувати цей драйвер, має бути увімкнуто доступ API. Щоб отримати докладніші відомості, ознайомтеся з елементом керування доступом клієнта API до служби Salesforce org.

 • Визначте таблиці, які потрібно зв’язати чи імпортувати. Ви можете зв’язати чи імпортувати кілька таблиць за одну дію.

 • Сплануйте кількість стовпців у кожній таблиці. Access підтримує не більше 255 полів у таблиці, тож програма зв’язує або імпортує лише перші 255 стовпців.

 • Визначте загальний обсяг даних, що імпортуються. Максимальний розмір бази даних Access – 2 ГБ, враховуючи простір, необхідний для об’єктів системи. Якщо Salesforce містить великі таблиці, імовірно, ви не зможете імпортувати їх усі до однієї бази даних Access. У цьому випадку радимо зв’язати дані, а не імпортувати їх.

 • Захистіть свою базу даних Access і відомості про підключення, яке вона містить, використовуючи надійне розташування та пароль бази даних Access. Щоб отримати докладніші відомості, Дізнайтеся, чи слід довіряти базі даних і шифрувати базу даних за допомогою пароля бази даних.

 • Планування для отримання додаткових зв'язків. Доступ до посилань і імпорт вибраних таблиць, але не пов'язаних таблиць у моделі даних Salesforce. Докладні відомості про цю модель даних наведено в статті Огляд моделі даних.

  Програма Access автоматично не створить зв'язки між цими пов'язаними таблицями. Ви можете вручну створити зв'язки між новими та наявними таблицями за допомогою вікна "зв'язки". Докладні відомості наведено в розділі що таке вікно "зв'язки" та створення, редагування або видалення зв'язку.

Етап 1. Початок роботи

 1. Виберіть Зовнішні дані > Нове джерело даних > Із онлайнових служб > Із Salesforce.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб імпортувати дані, виберіть Імпортувати дані джерела до нової таблиці в поточній базі даних.

  • Щоб зв’язати дані, виберіть Підключитися до джерела даних за допомогою створення пов’язаної таблиці.

 3. Натисніть кнопку OK.

Етап 2. Введення облікових даних і параметри рядка підключення

У діалоговому вікні Microsoft Access – підключення до Salesforce зробіть ось що:

 1. Введіть ім’я користувача та пароль у відповідних полях.

 2. Введіть маркер безпеки в полі Маркер безпеки.

 3. За потреби введіть один або кілька параметрів підключення в полі Додаткові параметри рядка підключення.

  Докладні відомості див. в розділі Параметри підключення.

Етап 3. Вибір таблиць для імпорту або зв’язування

 1. У діалоговому вікні Зв’язок із таблицями або Імпортувати об’єкти в розділі Таблиці виділіть кожну таблицю, яку потрібно зв’язати чи імпортувати, а потім натисніть кнопку OK.

  Список таблиць для імпорту або зв’язування
 2. Під час операції зв’язування потрібно вирішити, чи зберігати пароль.

  Безпеки    Вибір цього параметра усуває необхідність введення облікових даних щоразу, коли ви відкриваєте доступ до даних і отримуєте доступ до них. Але це зберігає незашифрований пароль у базі даних Access, що означає, що користувачі, які можуть отримати доступ до вихідного вмісту, можуть бачити ім'я користувача та пароль. Якщо вибрати цей параметр, ми настійно радимо зберігати базу даних Access у надійному розташуванні та створити пароль бази даних Access. Щоб отримати докладніші відомості, Дізнайтеся, чи слід довіряти базі даних і шифрувати базу даних за допомогою пароля бази даних.

Етап 4. Створення специфікацій і завдань (лише для імпорту)

Результати

Після завершення операції імпорту або зв’язування в області переходів з’являться таблиці, імена яких складатимуться з імені відповідної таблиці або подання Salesforce. Якщо в процесі імпорту таке ім’я вже використовується, до імені нової таблиці додається "1". Але ви можете змінити ім’я таблиці на змістовніше.

У процесі імпорту Access ніколи не перезаписує таблицю в базі даних. Хоча дані Salesforce не можна додати безпосередньо до наявної таблиці, ви можете створити запит на додавання даних після того, як імпортуєте дані зі схожих таблиць.

У процесі зв’язування, якщо стовпці в таблиці Salesforce доступні лише для читання, вони доступні лише для читання також і в Access.

Порада.    Щоб переглянути рядок підключення, наведіть вказівник миші на таблицю в області переходів Access.

Оновлення макета зв’язаної таблиці

Ви не можете додавати, видаляти й редагувати стовпці або змінювати типи даних у зв’язаній таблиці. Якщо потрібно внести зміни до макета, зробіть це в Salesforce. Щоб переглянути ці зміни в Access, оновіть зв’язані таблиці:

 1. Виберіть Зовнішні дані > Диспетчер зв’язаних таблиць.

 2. Виділіть кожну зв’язану таблицю, яку потрібно оновити, натисніть кнопку OK, а потім – Закрити.

Параметри підключення

У наведеній нижче таблиці описано параметри підключення, які ви можете вводити в полі Додаткові параметри рядка підключення діалогового вікна Microsoft Access – підключення до Salesforce.

Кілька параметрів слід розділяти крапкою з комою. Як зразок використовуйте такі приклади синтаксису:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

Ім’я параметра

Опис

Значення за замовчуванням

Обов’язковий

PWD

Пароль, що відповідає імені користувача, яке вказано в полі "Ім’я користувача" (UID).

Немає

Так

UID

Ім’я користувача облікового запису Salesforce.

Немає

Так

AutoLogout

Якщо цей параметр активовано (1), підключення Salesforce перериватиметься, коли драйвер його закриє.

Якщо цей параметр вимкнуто (0), підключення Salesforce не перериватиметься, коли драйвер його закриє.

1

Ні

BulkBatchSize

Максимальна кількість рядків, що містяться в одному виклику групового інтерфейсу API, коли ви виконуєте DML. Максимальне значення – 10 000.

5000

Ні

CERTSPATH

Повний шлях до файлу PEM, який містить довірені сертифікати ЦС для перевірки сервера. Якщо цей параметр не задано, за замовчуванням драйвер використовує інстальовані ним довірені сертифікати ЦС, що містяться у файлі PEM.

Файл cacerts.pem міститься у вкладеній папці \lib у каталозі інсталяції драйвера.

Ні

METADATALEVEL

Якщо цей параметр активовано (задано значення 1 або LIGHT), драйвер створює метадані на основі невеликої вибірки даних, а не всіх даних.

Якщо цей параметр вимкнуто (задано значення 0 або FULL), драйвер створює метадані на основі всіх даних.

Вимкнуто (0 або FULL)

Ні

PARSEMETHOD

Мова запиту, на основі якої драйвер аналізує запити. Виберіть один із наведених нижче параметрів або задайте для параметра одне зі значень у дужках.

 • Аналіз запитів на основі лише мови SOQL (0 або SOQL_ONLY)

 • Аналіз запитів на основі лише мови SQL (1 або SQL_ONLY)

 • Аналіз запитів спочатку на основі мови SOQL, а потім – SQL (2 або SOQL_FIRST)

 • Аналіз запитів спочатку на основі мови SQL, а потім – SOQL (3 або SQL_FIRST)

Аналіз запитів спочатку на основі мови SOQL, а потім – SQL (2 або SOQL_FIRST)

Ні

PROXYHOST

Ім’я хоста або IP-адреса проксі-сервера, через який потрібно підключитися.

Немає

Так, якщо підключення виконується через проксі-сервер.

PROXYPORT

Номер порту, який використовує проксі-сервер, щоб прослухати клієнтські підключення.

Немає

Так, якщо підключення виконується через проксі-сервер.

PROXYPWD

Пароль, за допомогою якого ви отримуєте доступ до проксі-сервера.

Немає

Так, якщо підключення виконується до проксі-сервера, який потребує автентифікації.

PROXYUID

Ім’я користувача, за допомогою якого ви отримуєте доступ до проксі-сервера.

Немає

Так, якщо підключення виконується до проксі-сервера, який потребує автентифікації.

QueryAll

Якщо цей параметр активовано (1), користувачі Salesforce зможуть знайти видалені записи, додавши параметр isDeleted=true.

Якщо цей параметр вимкнуто (0), користувачі не зможуть знайти видалені записи.

0

Ні

SANITIZECATALOGNAME

Якщо цей параметр активовано (1), драйвер змінює імена каталогів, видаливши всі неприпустимі символи ідентифікатора SQL-92 та замінивши всі пробіли на символи підкреслення.

Якщо цей параметр вимкнуто (0), драйвер не змінює імена каталогів.

Вимкнуто (0)

Ні

URL

URL-адреса для підключення до ізольованого програмного середовища Salesforce.

Немає

Ні

UseAnalyticAPI

Якщо цей параметр активовано (1), драйвер отримує звіти за допомогою API Analytics.

Якщо цей параметр вимкнуто (0), драйвер отримує звіти за допомогою URL-адреси.

Вибрано (1)

Ні

USELABEL

Якщо цей параметр увімкнуто (1), драйвер використовує імена та підписи полів із Salesforce як імена та підписи відповідно повернутих даних.

Якщо цей параметр вимкнуто (0), драйвер використовує імена полів із Salesforce як імена та підписи повернутих даних.

Вимкнуто (0)

Ні

UseNumeric

Якщо цей параметр активовано (1), драйвер повертає дані SQL_NUMERIC, а не дані SQL_DOUBLE.

Якщо цей параметр вимкнуто (0), драйвер повертає дані SQL_DOUBLE.

Вимкнуто (0)

Ні

UseWVarChar

Цей параметр визначає спосіб зіставлення типів даних із SQL. Якщо цей параметр активовано (1), драйвер повертає дані SQL_WVARCHAR, а не дані SQL_VARCHAR.

Коли цей параметр вимкнуто (0), драйвер повертає дані SQL_VARCHAR.

Вимкнуто (0)

Ні

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×