Засіб перевірки сумісності знайшов одну або кілька проблем сумісності, пов'язаних з умовним форматуванням.

Увага!: Перш ніж перейти до збереження книги у форматі файлу попередньої версії, потрібно вирішити проблеми, які спричиняють істотну втрату функціональності, а відтак запобігти необоротній втраті даних або неправильній роботі застосунку.

Проблеми, які спричиняють несуттєву втрату точності, необов’язково вирішувати перед збереженням книги – дані та функціональні можливості не втрачаються. Проте книга може виглядати або працювати дещо по-іншому, якщо її відкрити в попередній версії програми Microsoft Excel.

У цій статті

Проблеми, які спричиняють істотну втрату функціональності

Проблема

Вирішення

Деякі клітинки в цій робочій книзі містять умовне форматування, що посилається на значення в інших аркушах. Ці умовні формати не буде збережено.

Що це означає?   Починаючи з Excel 2007 року, правила умовного форматування можуть посилатися на значення в інших аркушах. Ці правила не підтримуються в попередніх версіях. Якщо зберегти файл у форматі файлу Excel 97–2003, ці правила буде втрачено.

Можливі дії   У діалоговому вікні Засіб перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти кожен екземпляр цієї проблеми. Для кожного випадку скопіюйте вихідні дані до нового діапазону клітинок на аркуші, який містить форматовані клітинки, а потім оновіть правило умовного форматування, щоб використовувати новий діапазон.

Одна або кілька клітинок у книзі містять набір піктограм умовного форматування, який не підтримується в попередніх версіях Excel. Це умовне форматування не буде збережено.

Що це означає?   Нові умовні формати вперше з'явилися в Excel 2007 р., включно з наборами піктограм. Формат Excel 97-2003 не підтримує правила умовного форматування, у яких використовуються набори піктограм. Якщо зберегти файл у такому форматі, умовне форматування для потрібних клітинок буде скасовано у збереженому файлі.

Можливі дії   У діалоговому вікні Засіб перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти кожен екземпляр упорядкування набору піктограм. Для кожного екземпляра виберіть умовне форматування, яке підтримується Excel 97-2003, наприклад форматування клітинки кольором. Замінивши всі екземпляри, можна зберегти файл у форматі Excel 97–2003.

Деякі клітинки мають більше умовних форматів, ніж підтримує вибраний формат файлу. У попередніх версіях Excel відображатимуться лише перші три умови.

Що це означає?    У Excel 2007 і пізніших версіях умовне форматування може містити до 64 умов, але в Excel 97-2003 відображатимуться лише перші три умови.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними у книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги у версіях Excel 2007 і пізніших версій, якщо їх не відредаговано в Excel 97-2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, до яких застосовано умовне форматування, що використовує більше трьох умов, і внесіть необхідні зміни, щоб використовувати не більше трьох умов.

Деякі клітинки містять діапазони умовного форматування, які перекриваються. Попередні версії Excel не враховуватимуть усі правила умовного форматування в клітинках, що перекриваються. Такі клітинки відображатимуть різне умовне форматування.

Що це означає?    В Excel 97-2003 діапазони умовного форматування клітинок, що перекриваються, не підтримуються, і умовне форматування відображається неналежним чином.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними у книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги у версіях Excel 2007 і пізніших версій, якщо їх не відредаговано в Excel 97-2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки з діапазонами умовного форматування, які перекриваються, і внесіть потрібні зміни, щоб уникнути перекривання.

Одна або кілька клітинок у цій книзі містять тип умовного форматування, який не підтримується в попередніх версіях Excel, наприклад, лінійки даних, шкали кольорів або набори піктограм.

Що це означає?    У версії Excel 97-2003 не відображатимуться типи умовного форматування (гістограми, колірні шкали, набори піктограм, верхні або нижні рейтингові значення, значення, вищі та нижчі за середнє, унікальні й повторювані значення) і порівняння стовпців таблиці для визначення клітинок для форматування.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними у книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги у версіях Excel 2007 і пізніших версій, якщо їх не відредаговано в Excel 97-2003.

Можливі дії    У вікні Засіб перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки з типами умовного форматування, що з'явились у версіях програми Excel 2007 і пізніших, і внесіть потрібні зміни, щоб використовувати лише типи форматування, які підтримуються в попередніх версіях Excel.

Деякі клітинки містять умовне форматування з вимкнутим параметром Припинити, якщо значення ІСТИНА. У попередніх версіях Excel цей параметр не підтримується, тому обчислення буде припинено після першої умови, що має значення «Істина».

Що це означає?    В Excel 97-2003 немає параметра умовного форматування без зупинення в разі відповідності умові. Умовне форматування більше не застосовуватиметься, якщо значення першої умови – true.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними у книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги у версіях Excel 2007 і пізніших версій, якщо їх не відредаговано в Excel 97-2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять умовне форматування з вимкнутим параметром Припинити, якщо значення ІСТИНА, і натисніть кнопку Виправити, щоб усунути проблеми сумісності.

Одна або кілька клітинок у цій робочій книзі містять тип умовного форматування в несуміжному діапазоні (наприклад, перші або останні N, перші або останні N%, більше або менше середнього чи більше або менше стандартного відхилення). Цей тип умовного форматування не підтримується в попередніх версіях Excel.

Що це означає?    В Excel 97-2003 умовне форматування не відображається в несуміжних клітинках.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними у книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги у версіях Excel 2007 і пізніших версій, якщо їх не відредаговано в Excel 97-2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять тип умовного форматування в несуміжному діапазоні, і внесіть потрібні зміни, щоб використовувати правила умовного форматування, доступні в попередніх версіях Excel.

Деякі зведені таблиці в цій робочій книзі містять умовне форматування, яке може функціонувати неправильно в попередніх версіях Excel. Правила умовного форматування не відображатимуть однакові результати в разі використання цих зведених таблиць у попередніх версіях Excel.

Що це означає.    Результати умовного форматування, які Excel звітах зведених таблиць 97–2003, не будуть і ті самі, що й у Excel 2007 і пізніших версіях звітів зведених таблиць.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними у книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги у версіях Excel 2007 і пізніших версій, якщо їх не відредаговано в Excel 97-2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти поля звіту зведеної таблиці, які містять правила умовного форматування, і застосуйте правила умовного форматування, доступні в попередніх версіях Excel.

Одна або кілька клітинок у цій книзі містять умовне форматування, пов’язане зі значеннями в інших аркушах. Ці умовні формати не підтримуватимуться в попередніх версіях Excel.

Що це означає?    У Excel 97-2003 умовне форматування, що посилається на значення в інших аркушах, не відображається.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними у книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги у версії Excel 2010 і пізніших версій, якщо їх не відредаговано в Excel 97-2007.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять умовне форматування, пов’язане зі значеннями в інших аркушах, і застосуйте умовне форматування, не пов’язане зі значеннями в інших аркушах.

Одна або кілька клітинок у цій книзі містять умовне форматування з форматом «Текст, який містить» із посиланням на клітинку або формулою. Ці умовні формати не підтримуватимуться в попередніх версіях Excel.

Що це означає?     У Excel 97-2007 умовне форматування, яке використовує формули для тексту з правилами, не відображається на аркуші.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними у книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги у версії Excel 2010 і пізніших версій, якщо їх не відредаговано в Excel 97-2007.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять умовне форматування, що використовує формули для тексту із правилами, і застосуйте умовне форматування, яке підтримується в попередніх версіях Excel.

Одна або кілька клітинок у цій книзі містять правило, яке не підтримуватиметься в попередніх версіях Excel, оскільки в його діапазоні є помилка формули.

Що це означає?    У Excel 97-2007 умовне форматування, яке використовує правила на основі діапазону, не відображається належним чином на аркуші, якщо правила на основі діапазону містять помилки формул.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять правила на основі діапазону, що містять помилки формул, і внесіть потрібні зміни, щоб правила на основі діапазону не містили помилки формул.

Одна або кілька клітинок у книзі містять набір піктограм умовного форматування, який не підтримується в попередніх версіях Excel.

Що це означає?    У Excel 97-2007 умовне форматування, яке відображає певний набір піктограм, не підтримується, а набір піктограм не відображається в аркуші.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними у книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги у версії Excel 2010 і пізніших версій, якщо їх не відредаговано в Excel 97-2007.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять умовне форматування, яке відображає певний набір піктограм, і виконайте необхідні дії, щоб умовне форматування не відображало набори піктограм.

Одна або кілька клітинок у книзі містять правило гістограми, яке використовує параметр «Від’ємне значення». Ці гістограми не підтримуватимуться в попередніх версіях Excel.

Що це означає?    У Excel 97-2007 умовне форматування, яке містить правило лінійки даних, яке використовує від'ємне значення, не відображається на аркуші.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними у книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги у версії Excel 2010 і пізніших версій, якщо їх не відредаговано в Excel 97-2007.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять умовне форматування з від’ємними значеннями гістограм, оскільки для формату від’ємних значень установлено параметр Автоматично в діалоговому вікні Нове правило форматування (на вкладці Головне, у групі Стилі, Умовне форматування, Створити правило) або в пункті Параметри осі встановлено параметр Автоматично або Середина клітинки в діалоговому вікні Настройки від’ємних значень та осей(на вкладці Основне, у групі Стилі, Умовне форматування, Створити правило, виберіть формат стилюГістограма та натисніть кнопку Настройки від’ємних значень та осей) і встановіть необхідні зміни.

Одна або кілька клітинок у книзі містять умовне форматування, пов’язане з понад 8192 роз’єднаними областями клітинок. Це умовне форматування не буде збережено.

Що це означає?    У Excel 97-2007 умовне форматування, що посилається на понад 8192 роз'єднувані області клітинок, не відображається в аркуші.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними у книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги у версії Excel 2010 і пізніших версій, якщо їх не відредаговано в Excel 97-2007.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять умовне форматування, пов’язане з понад 8192 роз’єднаними областями клітинок, і змініть кількість роз’єднаних областей клітинок, з якими пов'язано умовне форматування.

На початок сторінки

Проблеми, які спричиняють несуттєву втрату точності

Проблема

Вирішення

Одна або кілька клітинок у книзі містять правило гістограми, яке використовує параметри заливки, контуру або «напрямку гістограми». Ці гістограми не підтримуватимуться в попередніх версіях Excel.

Що це означає?    У Excel 97–2007 умовне форматування, яке містить правило для лінійки даних, у якому використовуються параметри суцільної заливки кольором, суцільної рамки або напрямку зліва направо та справа наліво для лінійок даних, не відображаються на аркуші.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними у книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги у версії Excel 2010 і пізніших версій, якщо їх не відредаговано в Excel 97-2007.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять правило гістограми умовного форматування, що використовує параметри суцільної заливки кольором чи суцільної рамки або напрямку зліва направо та справа наліво для гістограм, і внесіть потрібні зміни.

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших

Приєднатися до Microsoft оцінювачів >

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×