Речення ORDER BY у програмі Access сортує отримані записи запиту в певному полі або полях за зростанням чи спаданням.

Синтаксис

SELECT список_полів
FROM таблиця
WHERE умови_вибору
[ORDER BY поле1 [ASC | DESC ][, поле2 [ASC | DESC ]][, …]]]

Інструкція SELECT, яка містить речення ORDER BY, складається з таких частин:

Частина

Опис

список_полів

Ім’я поля або полів, які мають отримуватися разом зі всіма псевдонімами, агрегатними функціями SQL, предикативами вибору (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW чи TOP) або іншими параметрами інструкції SELECT.

таблиця

Ім’я таблиці, з якої буде отримано записи.

умови_вибору

Умови вибору. Якщо інструкція містить речення WHERE, обробник бази даних Microsoft Access упорядковує значення після застосування умов WHERE до записів.

поле1, поле2

Імена полів, за якими потрібно відсортувати записи.

Примітки

Речення ORDER BY не є обов’язковим. Його слід використовувати, коли потрібно відобразити дані у відсортованому вигляді.

За замовчуванням застосовується порядок сортування за зростанням (від А до Я, від 0 до 9). У двох наведених нижче прикладах показано сортування імен працівників за прізвищами.

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

Щоб виконати сортування за спаданням (від Я до А, від 9 до 0), додайте зарезервоване слово DESC у кінці кожного поля, за яким потрібно відсортувати записи. У прикладі нижче прізвища працівників сортуються за спаданням зарплатні.

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

Якщо в реченні ORDER BY указати поле, яке містить дані типу Memo або об’єкти OLE, станеться помилка. Обробник баз даних Microsoft Access не підтримує сортування за полями цих типів.

Речення ORDER BY зазвичай є останнім елементом в інструкції SQL.

У речення ORDER BY можна включати додаткові поля. Спочатку записи сортуються за полем, зазначеним у реченні ORDER BY першим. Потім для записів з однаковими значеннями першого поля виконується сортування за полем, зазначеним другим і т. д.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших

Приєднатися до Microsoft оцінювачів >

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×