Робота з кнопками дій у веб-програмі Access

Увага!    Служби Access Services 2010 і Access Services 2013 вилучаються з наступного випуску SharePoint. Рекомендуємо перенести наявні програми на альтернативну платформу, як-от Microsoft Power Apps, і не створювати нові веб-програми.

Для різноманітних завдань у веб-програмах Microsoft Access, наприклад щоб додавати, змінювати або видаляти записи, використовуються кнопки дій у рядку дій. Кнопки дій – це аналог елементів керування в поданні. Деякі кнопки дій попередньо визначено, і їх не можна змінити. Але можна додати кнопки додаткових дій до рядка дій відповідно до потреб своєї веб-програми. У кожному поданні веб-програми Access відображаються певні попередньо визначені кнопки дій, які можна виконувати в цьому поданні. У цій статті наведено огляд попередньо визначених кнопок дій і пояснено, як додавати кнопки додаткових дій до подання. Якщо розробник програми приховав рядок дій, кнопки дій не відображаються. Якщо джерело записів подання доступне лише для читання, кнопки дій також будуть недоступні, оскільки можна лише переглядати дані.

Докладні відомості див. в статті Створення веб-програми Access.

Ця стаття не стосується баз даних Access для настільних комп’ютерів. Відомості про форми й навігацію в базах даних для настільних комп’ютерів див. в статті Створення форми в програмі Access.

У цій статті

Огляд

Подання та дії

Попередньо визначені дії

Використання попередньо визначених дій

Додавання запису

Видалення запису

Редагування запису

Збереження запису

Скасування змін, внесених до запису

Завантаження в програму Excel

Переміщення та приховання дій

Відображення та приховання рядка дій

Створення та використання додаткових дій

Додавання додаткової дії

Редагування додаткової дії

Видалення додаткової дії

Скасування видалення додаткової дії

Переміщення кнопки дії в рядку дій

Огляд

Тип кнопок дій, які відображаються в рядку дій, залежить від активного подання. Попередньо визначені дії призначено, щоб автоматично виконувати певні завдання. Якщо навести вказівник на кнопку дії, з’являться відомості про її функцію. На цьому зображенні показано приклад дій у рядку дій, а також відповідні функції:

Дії

кнопки в рядку дій у веб-застосунках Access

Функції

Додати

Видалити

Редагувати

Зберегти

Скасувати

Такі дії, як "Додати", "Видалити" та "Зберегти", попередньо визначено в Access, і їх можна виконувати в контексті, у якому вони відображаються. Видаливши попередньо визначені дії з подання, відновити їх не можна. Попередньо визначені дії не можна змінити з подання будь-якого типу. До більшості подань можна додати додаткові дії. Відомості про те, як це зробити, наведено далі в цій статті. У наступному розділі описано, як використовувати попередньо визначені дії.

Вікна табличного подання даних містять кнопку дії "Завантажити до Excel".

На початок сторінки

Подання та дії

У програмі Access у рядку дій відображаються кнопки дій залежно від завдань, які можна виконувати в активному поданні. У таблиці нижче наведено попередньо визначені кнопки дій, доступні для різних подань, і умови, за яких ці кнопки активуються.

Список.    У цьому поданні відображається найбільша кількість дій. У поданні списку доступні кнопки дій "Додати", "Видалити", "Редагувати", "Зберегти" та "Скасувати".

Умова

Активовані дії

Під час додавання першого запису

Зберегти та скасувати

Під час додавання записів за наявності інших записів

Зберегти та скасувати

Під час читання оновлюваних даних

"Додати", "Видалити" й "Редагувати"

Під час читання не оновлюваних даних

Немає

Коли запис редагується, але змін не внесено

Скасувати

Коли запис редагується, і деякі зміни не затверджено

Зберегти та скасувати

Вікно табличного подання даних.    У вікні табличного подання даних доступні кнопки дій "Додати", "Видалити" й "Завантажити до Excel". Кнопки дій "Додати" й "Видалити" вимикаються, лише коли вводяться дані до нового запису. Кнопку дії "Завантажити до Excel" у вікнах табличного подання даних активовано завжди.

Подання зведення.    У поданні зведення кнопки дій недоступні.

Пусте подання.    У пустому поданні кнопки дій відображаються в рядку дій, лише якщо задано властивість джерела записів. Кнопки дій, які відображаються в пустих поданнях, успадковуються від подання списку.

Примітка.: Якщо подання відкрито як спливаюче вікно з подання зведення, попередньо визначені кнопки дій для нього не активуються. Якщо відкрити подання як спливаюче вікно в поданні зведення, дані в програмі Access буде позначено як непридатні до оновлення.

На початок сторінки

Попередньо визначені дії

У веб-програмах Access є шість попередньо визначених кнопок дій, які відображаються в рядку дій залежно від типу вибраного подання. Кількість попередньо визначених дій, які відображаються, залежить від типу подання. Хоча редагувати кнопки попередньо визначених дій не можна, можна змінити їх порядок у рядку дій або приховати весь рядок дій у поданні.

Примітка.:  Ми не радимо приховувати рядок дій, якщо в програмі не передбачено інші параметри для навігації.

У цій таблиці наведено попередньо визначені кнопки дій, їхні функції та сполучення клавіш:

Кнопка

Дія

Сполучення клавіш

Dynadot-Verify-2

Додавання нового запису

N або Alt+N

Зображення кнопки

Видалення запису

Delete

Кнопка дії "Редагувати" в рядку дій

Редагування запису

E або Alt+E

Кнопка дії "Зберегти" в рядку дій

Збереження запису

Ctrl+S

Кнопка «Копіювати»

Скасувати зміни

Esc

Кнопка дії "Завантажити в Excel" у рядку дій

Завантажити до Excel

Примітка.:  У новому пустому поданні у веб-програмі Access попередньо визначені кнопки дій не відображаються, доки не буде визначено джерело записів для подання.

Використання попередньо визначених дій

Додавання запису

Кнопка дії "Додати запис" доступна в поданні списку й вікні табличного подання даних, якщо джерело записів подання можна оновлювати. Кнопка дії "Додати запис" доступна також у пустому поданні, якщо його джерело записів можна оновлювати. Використовуйте кнопку дії "Додати", щоб додати новий запис до таблиці. Щоб використати цю дію, відкрийте веб-програму Access і зробіть ось що:

 1. Клацніть подання списку. (Записи можна також додати з вікна табличного подання даних і пустого подання.)

 2. Натисніть кнопку властивостей і виберіть пункт Відкрити у браузері.

  Спливаюче меню з командами "Відкрити у браузері", "Редагувати", "Перейменувати", "Дублювати" й "Видалити"

 3. Коли подання списку відкриється у веб-браузері, натисніть кнопку Додати Dynadot-Verify-2 . З’являться поля.

  Add a record to a list view

  Примітка.:  На цьому етапі доступні лише дії Зберегти та Скасувати.

 4. Додайте відомості для нового запису й натисніть кнопку Зберегти Кнопка дії "Зберегти" в рядку дій .

Повторіть кроки 3 й 4, щоб додати інші записи.

На початок сторінки

Видалення запису

Кнопка дії "Видалити запис" доступна в поданні списку, пустому поданні та вікні табличного подання даних, якщо джерело записів подання можна оновлювати.

 1. Щоб видалити запис, відкрийте таблицю у вікні табличного подання даних, поданні списку або пустому поданні.

 2. Виберіть запис, а потім натисніть кнопку дії Видалити Зображення кнопки .

 3. Коли у програмі Access відобразиться запит на підтвердження дії видалення, виконайте одну із зазначених нижче дій.

  • Щоб скасувати дію видалення, натисніть кнопку Ні.

  • Щоб продовжити видалення, натисніть кнопку Так.

Після видалення запис стає недоступним у поданні і відображаються зазначені нижче зміни.

 • Виділяється запис, розташований безпосередньо після видаленого запису.

 • У разі видалення останнього запису в таблиці виділяється попередній запис.

 • Якщо в таблиці лишився один запис, відображається цей єдиний запис, а подання переходить у режим без записів.

На початок сторінки

Редагування запису

Кнопка дії Редагувати запис Кнопка дії "Редагувати" в рядку дій доступна лише в поданні списку та пустому поданні, якщо джерело записів подання можна оновлювати. Якщо відкрити подання списку або пусте подання, у них будуть доступні кнопки дій "Редагувати", "Додати" й "Видалити".

 1. Щоб змінити наявний запис, відкрийте в браузері таблицю в поданні списку й натисніть кнопку дії Редагувати запис.

 2. Внесіть необхідні зміни й натисніть кнопку дії Зберегти.

  Після внесення змін до даних у полі стануть доступні дії Скасувати та Зберегти.

На початок сторінки

Збереження запису

Кнопка дії "Зберегти запис" стає доступною, якщо змінити відомості для запису в поданні списку або пустому поданні. Якщо натиснути кнопку дії "Зберегти запис" у веб-програмі Access, змінені дані буде надіслано на сервер. Якщо виникне конфлікт збереження, у програмі Access відобразиться повідомлення про помилку.

Примітка.:  Кнопка дії "Зберегти запис" недоступна, якщо запис відкрито в режимі читання, або джерело записів подання не можна оновлювати.

Примітка.: У вікнах табличного подання даних немає кнопки дії "Зберегти запис", тому що програма Access автоматично намагається зберегти всі зміни в записі, якщо перейти до іншого запису.

На початок сторінки

Скасування змін, внесених до запису

Якщо запис містить незбережені зміни та джерело записів подання можна оновлювати, у поданні списку й пустому поданні можна скасувати будь-які зміни в даних.

Щоб скасувати будь-які нещодавно внесені зміни до запису, зробіть ось що.

 • Натисніть кнопку дії Скасувати. У нещодавно відредагованих полях з’являться значення, збережені в базі даних.

  Якщо виконати дію скасування, кнопки дій "Зберегти" та "Скасувати" стануть недоступними, а поля перейдуть в режим лише для читання.

На початок сторінки

Завантажити до Excel

У вікнах табличного подання даних можна завантажити записи з веб-програми Access в програму Excel.

Щоб завантажити записи в програму Excel:

 1. Переглядаючи програму в браузері, клацніть вікно табличного подання даних.

 2. Натисніть кнопку дії Завантажити до Excel Кнопка дії "Завантажити в Excel" у рядку дій .

  Зображення стрічки Excel

 3. Натисніть кнопку Відкрити, щоб відкрити електронну таблицю Excel, Зберегти, щоб зберегти електронну таблицю в папці, або Скасувати, щоб скасувати завантаження записів в програму Excel.

 4. В Excel відобразяться записи з вікна табличного подання даних.

  Команда відкриття діалогового вікна «Спільний доступ до ресурсів»

  Порада.: Якщо натиснути кнопку дії "Завантажити до Excel", коли у вікні табличного подання даних використано параметри фільтра, щоб відображати менший набір записів, з програми Access до програми Excel усе одного буде завантажено всі записи з джерела записів подання. Якщо потрібно завантажити менший набір записів, можна відкрити вікно табличного подання даних в іншому поданні, використовуючи дію макросу "Відкрити спливаюче вікно", і скористатися аргументом речення WHERE, щоб відфільтрувати записи та отримати меншу їх підмножину. Якщо натиснути кнопку дії "Завантажити до Excel" у вікні табличного подання даних у цьому випадку, з програми Access до програми Excel буде завантажено меншу підмножину записів.

Примітка.: Кнопку дії "Завантажити до Excel" не можна видалити з вікна табличного подання даних. Щоб ця кнопка дії не відображалася, приховайте рядок дій у вікні табличного подання даних.

На початок сторінки

Переміщення та приховання дій

Кнопки дій відображаються в кожному поданні Access у попередньо визначеному порядку. Щоб змінити порядок, у якому відображаються кнопки дій, клацніть і утримуйте будь-яку з них, а потім перетягніть у нове положення в рядку дій. Якщо змінити порядок кнопок дій, їхні функції у веб-програмі Access не зміняться. Послідовність переходу буде автоматично змінено відповідно до нового порядку.

Видалену з подання кнопку дії не можна відновити пізніше. Якщо потрібно відновити видалену кнопку дії, створіть інше нове подання.

Кнопки дій можна приховати, використовуючи макроси інтерфейсу користувача. Використайте дію макросу Установитивластивість і виберіть значення Видимий у полі властивості, а потім введіть значення Так або Ні в полі значення. У полі "Ім’я елемента керування" введіть відповідне ім’я кнопки дії. Щоб знайти назву додаткової дії, відкрийте подання в режимі конструктора в програмі Access, клацніть додаткову дію та натисніть кнопку властивості Дані. Назва додаткової дії наводиться в полі Ім’я елемента керування.

Дія

Назва кнопки дії

Додавання нового запису

addActionBarButton

Видалення запису

deleteActionBarButton

Редагування запису

editActionBarButton

Save record

saveActionBarButton

Скасувати зміни

cancelActionBarButton

Примітка.: Кнопку дії "Завантажити до Excel" не можна видалити, перемістити до іншого розташування або приховати у вікнах табличного подання даних, використовуючи макроси інтерфейсу користувача. Назву кнопки дії "Завантажити до Excel" дізнатися не можна.

Дізнайтеся, як настроювати подання, використовуючи макроси інтерфейсу користувача.

На початок сторінки

Відображення та приховання рядка дій

Маючи дозволи змінювати макет веб-програми Access, можна відобразити або приховати весь рядок дій для певного подання. Якщо рядок дій приховано в поданні, усі попередньо визначені кнопки дій і кнопки додаткових дій недоступні в поданні, яке переглядається в браузері.

Щоб відобразити або приховати рядок дій, відкрийте веб-програму Access і зробіть ось що:

 1. Клацніть подання, яке потрібно змінити. Можна вибрати подання списку, пусте подання або вікно табличного подання даних.

 2. Натисніть кнопку властивостей і виберіть пункт Редагувати, щоб відкрити подання в режимі редагування та змінити макет.

 3. Натисніть кнопку властивості "Форматування" для подання.

  Властивість "Видимість рядка дій" у меню форматування

  Якщо не вдалося знайти кнопку властивості "Форматування" для подання, клацніть пусте місце в сітці подання за межами елементів керування.

 4. Щоб відобразити рядок дій, у полі властивості Видимість рядка дій виберіть значення Видимий. Щоб приховати рядок дій, у полі властивості Видимість рядка дій виберіть значення Прихований.

 5. Збережіть зміни в поданні.

На початок сторінки

Створення та використання настроюваних дій

За наявності дозволів на змінення структури веб-застосунку Access користувач може додати нові записи до рядка дій і настроїти їх виконання в разі натискання за допомогою макросів. Крім того, у конструкторі веб-застосунків Access можна також змінити наявні дії макросів.

До подання можна додати щонайбільше сім додаткових дій. Коли максимальну кількість дій буде додано, у програмі Access з’явиться повідомлення про те, що це обмеження досягнуто. Якщо з’явилося це повідомлення, можна видалити наявні додаткові дії та додати інші.

На відміну від попередньо визначених дій, додаткові дії можна створювати та змінювати. Для додаткової дії можна також вибрати піктограму й положення в рядку дій.

 • Щоб змінити порядок, у якому відображаються додаткові дії, натисніть кнопку додаткової дії та перетягніть її в нове положення в рядку дій. Послідовність переходу буде автоматично змінено відповідного до нового порядку.

Додавання додаткової дії

 1. Відкрийте веб-програму Access, клацніть правою кнопкою миші в місці області переходів, у якому потрібно додати дію, і виберіть пункт Відкрити.

  Порада.:  Якщо область переходів не відображається, на вкладці Основне натисніть кнопку Область переходів.

 2. Натисніть кнопку Додавання настроюваної дії.

  Додавання нової додаткової дії до рядка дій

 3. Клацніть, щоб вибрати настроювану дію, а потім натисніть кнопку «Властивості даних».

  Додавання елементів керування до веб-програми Access

 4. Щоб настроїти дію, змініть зазначені нижче властивості.

  • Ім’я елемента керування – введіть ім’я для дії.

  • Піктограма – натисніть стрілку поруч піктограмою за промовчанням і виберіть піктограму в колекції. Переконайтеся, що використовується піктограма, якої ще немає в рядку дій, інакше в цьому рядку відображатимуться дві однакові піктограми.

  • Підказка – для дії можна додати короткий опис. Підказку додавати не обов’язково, але вона може допомогти іншим користувачам, якщо вони можуть переглядати опис дії, що виконується в разі натискання кнопки.

 5. Виберіть Після клацання та додайте дію макросу для кнопки.

 6. Клацніть правою кнопкою миші вкладку макросу, збережіть його а потім закрийте.

Дізнайтеся, як настроювати подання, використовуючи макроси інтерфейсу користувача.

Редагування настроюваної дії

 1. Клацніть, щоб вибрати дію.

 2. Натисніть кнопку властивості Дані, а потім внесіть потрібні зміни.

Видалення настроюваної дії

 • Виділіть потрібну дію та натисніть клавішу Delete на клавіатурі.

Також можна вибрати та видалити кілька настроюваних дій одночасно. Після видалення дії її піктограма усувається з рядка дій, але залишається в колекції піктограм.

Скасування видаленої настроюваної дії

 • Натисніть кнопку "Скасувати" Зображення кнопки на панелі швидкого доступу.

Переміщення кнопки додаткової дії в рядку дій

 • Натисніть і утримуйте кнопку, а потім перетягніть її в нове положення в рядку стану.

На початок сторінки

Подальші дії

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×