Сполучення клавіш у програмі Access

Багато користувачів перейдуть за сполучення клавіш Access базах даних для настільних комп'ютерів допомагають працювати ефективніше. Крім того, для людей з обмеженою рухливістю або порушеннями зору сполучення клавіш – це вкрай необхідна альтернатива миші. У цій статті перелічено сполучення клавіш для Access на Windows.

Примітки.: 

 • Сполучення клавіш у цьому розділі відповідають українській розкладці клавіатури. Вони можуть не відповідати клавішам в інших розкладках.

 • Якщо кілька клавіш сполучення потрібно натискати одночасно, у цій статті їх розділено знаком "плюс" (+). Якщо клавіші слід натискати послідовно, їх розділено комою (,).

 • У цьому розділі припускається, що користувачі JAWS вимкнули меню віртуальної стрічки.

У цій статті

Сполучення клавіш, які часто використовуються

У цій таблиці перелічено сполучення клавіш, які використовуються найчастіше в Access настільних базах даних.

Дія

Клавіші

Виділення активної вкладки на стрічці та активування підказок клавіш

Alt або F10
(щоб перейти на іншу вкладку, використовуйте підказки клавіш або клавіші зі стрілками)

Вибирання вкладки Основне

Alt+В

Вибирання поля Допомога на стрічці

Alt+Й, а потім введіть пошуковий запит

Відображення контекстного меню для виділеного елемента

Shift+F10

Переміщення фокуса до іншої області вікна

F6

Відкриття наявної бази даних

Ctrl+O або Ctrl+F12

Відображення або приховання області переходів

F11

Відображення або приховання аркуша властивостей

F4

Перехід між режимом редагування (коли відображається місце вставлення) і режимом навігації у вікні табличного подання даних або режимі конструктора

F2

Перехід до подання форми з режиму конструктора форми

F5

Перехід до наступного або попереднього поля у вікні табличного подання даних

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Перехід до певного запису у вікні табличного подання даних

Alt+F5
(потім у полі номера запису введіть номер запису та натисніть клавішу Enter)

Відкриття діалогового вікна Друк із вікна Друк (для даних у табличному поданні, форм і звітів)

Ctrl+P

Відкриття діалогового вікна Параметри сторінки (для форм і звітів)

S

Збільшення або зменшення області сторінки

Z

Вибирання вкладки Знайти в діалоговому вікні Пошук і заміна (у вікні табличного подання даних або поданні форми)

Ctrl+F

Вибирання вкладки Замінити в діалоговому вікні Пошук і заміна (у вікні табличного подання даних або поданні форми)

Ctrl+H

Додавання нового запису у вікні табличного подання даних або поданні форми

Ctrl + "+" (знак "плюс")

Відкриття вікна довідки

F1

Вийти з Access

Alt+F4

Навігація на стрічці з використанням лише клавіатури

Стрічка – це смуга у верхній Access, упорядкована за вкладками. Стрічки складаються з груп, і кожна група містить одну або кілька команд.

Ви можете переходити стрічкою, використовуючи лише клавіатуру. Підказки клавіш – це спеціальні сполучення клавіш, за допомогою яких можна швидко перейти до команди на стрічці, натиснувши кілька клавіш незалежно від того, де ви Access. Кожна команда Access команді можна виконати за допомогою підказки клавіш.

Примітка.: Надбудови та інші програми можуть додавати нові вкладки до стрічки й нові підказки клавіш для цих вкладок.

Переходити між вкладками на стрічці можна двома способами.

 • Щоб перейти до стрічки, натисніть клавішу Alt, а потім натискайте клавіші зі стрілками вправо та вліво, щоб переміщатися між вкладками.

 • Щоб безпосередньо вибрати певну вкладку на стрічці, скористайтесь однією з цих підказок клавіш:

Дія

Клавіші

Вибирання вкладки Файл

Alt+Ф

Вибирання вкладки Основне

Alt+В

Вибирання вкладки Створення

Alt+С

Вибирання вкладки Зовнішні дані

Alt+Ш

Вибирання вкладки Знаряддя бази даних

Alt+Х

Вибирання вкладки Поля

Alt+О, П

Вибирання вкладки Таблиця

Alt+О, Т

Вибирання вкладки Надбудови (якщо вона є)

Alt+У

Вибирання поля Допомога на стрічці

Alt+Й, а потім введіть пошуковий запит

Робота з вкладками стрічки за допомогою клавіатури

 • Щоб перейти до списку вкладок стрічки, натисніть клавішу Alt. Щоб безпосередньо вибрати вкладку, натисніть відповідну підказку клавіші.

 • Щоб перейти до виділеної групи, натисніть клавішу зі стрілкою вниз.

 • Щоб переміщатися між групами на стрічці, натискайте клавіші Ctrl + стрілка вправо або Ctrl + стрілка вліво.

 • Щоб переміщатися між командами в групі, натискайте клавішу табуляції або клавіші Shift + клавіша табуляції. Ви переходитимете між командами вперед або назад по порядку.

 • Елементи керування на стрічці активуються різними способами залежно від типу:

  • Якщо виділено команду у вигляді кнопки, щоб активувати її, натисніть клавішу ПРОБІЛ або Enter.

  • Якщо виділено команду у вигляді кнопки розділення (тобто кнопки, яка відкриває меню додаткових параметрів), щоб активувати її, натисніть клавіші Alt + стрілка вниз. Переміщайтеся між параметрами за допомогою клавіші табуляції. Щоб вибрати поточний параметр, натисніть клавішу ПРОБІЛ або Enter.

  • Якщо виділено список (наприклад, список "Шрифт"), натисніть клавішу зі стрілкою вниз, щоб відкрити його. Потім натискайте клавіші зі стрілками вгору та вниз, щоб переміщатися між елементами списку.

  • Якщо виділено колекцію, натисніть клавішу ПРОБІЛ або Enter, щоб вибрати відповідну команду. Потім використовуйте клавішу табуляції, щоб переміщатися між елементами.

Порада.: У галереях із кліпами кількох рядків елементів натискайте клавішу табуляції, щоб перемістити фокус із початку до кінця поточного рядка. Коли дійде до кінця рядка, курсор переміститься на початок наступного рядка. Якщо натиснути клавішу зі стрілкою вправо в кінці поточного рядка, фокус повернеться на початок поточного рядка.

У таблиці нижче наведено способи, якими можна переміщати фокус, використовуючи клавіатуру.

Дія

Клавіші

Виділення активної вкладки на стрічці та активування підказок клавіш

Alt або F10
(щоб перейти на іншу вкладку, використовуйте підказки клавіш або клавіші зі стрілками)

Переміщення фокуса до команд на стрічці

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Перехід униз, угору, ліворуч або праворуч відповідно між елементами стрічки

Стрілка вниз, угору, вліво або вправо

Розгортання та згортання стрічки

Ctrl+F1

Відображення контекстного меню для виділеного елемента

Shift+F10

Переміщення фокуса до іншої області вікна

F6

Перехід до наступної або попередньої команди на стрічці

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Активування вибраної команди або елемента керування на стрічці

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття вибраного меню або колекції на стрічці

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття вибраного списку на стрічці, наприклад списку "Шрифт"

Клавіша зі стрілкою вниз

Перехід між елементами у відкритому меню або колекції

Клавіша табуляції

Завершення змінення значення в елементі керування на стрічці та повернення фокуса до документа

Enter

Використання підказок клавіш

Ви можете відобразити підказки клавіш (букви, потрібні, щоб виконувати команди, використовуючи клавіатуру), а потім користуватися ними для навігації на стрічці.

 1. Натисніть клавішу Alt. Біля кожної команди на стрічці з’являться підказки клавіш у маленьких квадратах.

 2. Щоб вибрати команду, натисніть клавішу з буквою, яка відображається у квадраті підказки.

Залежно від того, яку клавішу ви натиснете, можуть з’явитися додаткові підказки. Наприклад, якщо натиснути Alt+Ф, відкриється подання Backstage на сторінці "Відомості" і ви побачите інший набір підказок. Якщо ви ще раз натиснете клавішу Alt, з’являться підказки для переходів на поточній сторінці.

Робота з файлами баз даних

Відкриття та збереження баз даних

Дія

Клавіші

Відкриття нової бази даних

Ctrl+N

Відкриття наявної бази даних

Ctrl+O або Ctrl+F12

Відкриття виділеної папки або файлу

Enter

Відкриття папки на рівень вище від виділеної

Backspace

Видалення виділеної папки або файлу

Delete

Відображення контекстного меню для вибраного елемента, наприклад папки або файлу.

Shift+F10

Переміщення вперед по параметрах

Клавіша табуляції

Переміщення параметрами назад

Shift + клавіша табуляції

Відкриття списку "Пошук в"

F4 або Alt+А

Збереження об’єкта бази даних

Ctrl+S або Shift+F12

Відкриття діалогового вікна Зберегти як

F12 або Alt+Ф, A

Друк відомостей бази даних

Дія

Клавіші

Друк поточного або виділеного об’єкта

Ctrl+P

Відкриття діалогового вікна Друк із вікна попереднього перегляду

P або Ctrl+P

Відкриття діалогового вікна Параметри сторінки з вікна попереднього перегляду

S

Скасування попереднього перегляду або закриття зразка

С або Esc

Повернення до бази даних із подання Backstage

Esc

Навігація в робочій області Access

За замовчуванням бази Access відображаються як документи із вкладами. Щоб натомість документи відображались у вікнах, на вкладці Файл виберіть елемент Параметри. У діалоговому вікні Параметри Access виберіть Поточна база даних, а потім у розділі Параметри вікна документа встановітьпрапорець Накладання Windows.

Примітка.: Щоб цей параметр набрав сили, потрібно закрити поточну базу даних і відкрити її знову.

Дія

Клавіші

Відображення або приховання області переходів

F11

Перехід до поля пошуку в області переходів (якщо фокус уже встановлено на області переходів)

Ctrl+F

Перехід до наступної або попередньої області в робочій області

Примітка.: Може знадобитися кілька разів натиснути клавішу F6. Якщо потрібна область завдань усе одно не відображається, натисніть клавішу Alt, щоб перемістити фокус до стрічки, а потім натисніть клавіші Ctrl + клавіша табуляції, щоб перейти до області завдань.

F6 або Shift+F6

Перехід до наступного або попереднього вікна бази даних

Ctrl+F6 або Ctrl+Shift+F6

Відновлення виділеного згорнутого вікна, коли всі вікна згорнуто

Enter

Увімкнення режиму змінення розмірів для активного вікна, якщо його не розгорнуто

Ctrl+F8
(Щоб змінити розмір вікна, натискайте клавіші зі стрілками, а потім, щоб застосувати новий розмір, натисніть клавішу Enter)

Закриття вікна активної бази даних

Ctrl+W або Ctrl+F4

Переключення між редактором Visual Basic і попереднім активним вікном

Alt+F11

Розгортання або відновлення розміру вибраного вікна.

Ctrl+F10

Робота з меню, діалоговими вікнами, майстрами й аркушами властивостей

Використання меню

Дія

Клавіші

Відображення підказок клавіш

Alt або F10

Відображення меню піктограми програми (у рядку заголовка програми), також відомого як меню керування

Alt+ПРОБІЛ

Вибір наступної або попередньої команди під час відображення меню або вкладеного меню

Стрілка вниз або вгору

Вибрати меню ліворуч або праворуч; або перехід між головним і вкладеним меню, якщо відкрито вкладене меню

Стрілка вліво або вправо

Вибір останньої або першої команди в меню або вкладеному меню

Home або End

Відкриття вибраного меню або виконання дії, призначеної вибраній кнопці

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття контекстного меню або розкривного меню для вибраного елемента колекції

Shift+F10

Прокручування вгору або вниз у вибраному списку колекції

Page Up або Page Down

Перехід на початок або в кінець вибраного списку колекції

Ctrl+Home або Ctrl+End

Одночасне закриття меню, що відображається, і вкладеного меню

Alt

Закрити видиме меню; або, якщо відкрито підменю, закрити лише вкладене меню

Esc

Використання діалогових вікон

Дія

Клавіші

Перехід на наступну або попередню вкладку діалогового вікна

Ctrl+Tab або Ctrl+Shift+Tab

Перехід до попередньої вкладки діалогового вікна

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступного або попереднього параметра чи групи елементів керування

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Перехід між параметрами у вибраному розкривному списку або параметрами в групі параметрів

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці; установлення або зняття прапорця

ПРОБІЛ

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного варіанта в списку

Перша буква назви варіанта в розкривному списку

Вибрати параметр або встановіть або зніміть прапорець за буквою, підкресленою в імені параметра

Alt + клавіша з буквою

Відкриття виділеного розкривного списку

Alt + стрілка вниз

Закриття виділеного розкривного списку

Esc

Виконання дії, призначеної встановленій за промовчанням кнопці діалогового вікна

Enter

Скасування команди та закриття діалогового вікна

Esc

Використання майстрів

Дія

Клавіші

Переміщення фокуса вперед між елементами керування майстра

Клавіша табуляції

Перемістити фокус між розділами майстра (колонтитулами, текстом).

F6

Перехід до наступної сторінки майстра

Alt+Д

Перехід до попередньої сторінки майстра

Alt+Н

Закриття майстра

Alt+Г

Використання аркушів властивостей

Ці сполучення клавіш застосовуються до аркушів властивостей для таблиць, запитів, форм і звітів у режимі конструктора, а також форм і звітів у режимі розмітки.

Дія

Клавіші

Відображення або приховання аркуша властивостей

F4

Відображення вікна властивостей у режимі конструктора

Alt+Enter

Перехід по одному між пунктами розкривного списку елемента керування

Стрілка вниз або вгору

Перехід по одній між сторінками розкривного списку елемента керування

Page Down або Page Up

Перехід до вкладок вікна властивостей із розкривного списку елемента керування

Клавіша табуляції

Перехід між вкладками вікна властивостей, коли вибрано вкладку, але не вибрано властивість

Стрілка вліво або вправо

Коли властивість уже вибрано, перехід униз на одну властивість на вкладці

Клавіша табуляції

Коли властивість уже вибрано, перехід угору на одну властивість або перехід на вкладку, якщо фокус уже вгорі

Shift + клавіша табуляції

Переключення вперед між вкладками, коли властивість уже вибрано

Ctrl + клавіша табуляції

Переключення назад між вкладками, коли властивість уже вибрано

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Робота з текстовими полями й полями зі списками

Редагування в текстовому полі

Текстові поля призначено для введення або вставлення записів, наприклад імені користувача або шляху до папки.

Дія

Клавіші

Перехід до початку запису

Home

Перехід до кінця запису

End

Перехід на один символ вліво або вправо

Стрілка вліво або вправо

Перехід на одне слово вліво або вправо

Ctrl + стрілка вліво або Ctrl + стрілка вправо

Виділення фрагмента від місця вставлення до початку запису

Shift+Home

Виділення фрагмента від місця вставлення до кінця запису

Shift+End

Змінення виділення на один символ вліво

Shift + стрілка вліво

Змінення виділення на один символ вправо

Shift + стрілка вправо

Змінення виділення на одне слово вліво

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Змінення виділення на одне слово вправо

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Використання поля зі списком

У списку відображається діапазон значень або варіантів вибору, які не можна змінювати та які відображаються автоматично. У полі з розкривним списком також містяться значення або варіанти вибору, але щоб відобразити їх, потрібно клацнути стрілку розкривного списку. У полі з розкривним списком іноді можна ввести значення, відсутнє в списку, так само, як у текстовому полі.

Дія

Клавіші

Відкриття поля зі списком

F4 або Alt + стрілка вниз

Оновлення вмісту списку поля підстановки або поля зі списком

F9

Перехід на один рядок униз

Клавіша зі стрілкою вниз

Перехід на одну сторінку вниз

Page Down

Перехід на один рядок угору

Клавіша зі стрілкою вгору

Перехід на одну сторінку вгору

Page Up

Вихід із поля зі списком або списку

Клавіша табуляції

Відкриття діалогового вікна "Змінення елементів списку"

Примітка.: Щоб відкрити діалогове вікно Змінення елементів списку за допомогою сполучення клавіш Ctrl+E, потрібно мати передплату Microsoft 365 списку. 

Ctrl+E

Робота з об’єктами

Редагування списку об’єктів і навігація в ньому

Дія

Клавіші

Перейменування виділеного об’єкта

Примітка.: Об'єкт можна перейменувати, лише коли його закрито.

F2

Перехід на один рядок униз

Клавіша зі стрілкою вниз

Перехід на одне вікно вниз

Page Down

Перехід до останнього об’єкта

End

Перехід на один рядок угору

Клавіша зі стрілкою вгору

Перехід на одне вікно вгору

Page Up

Навігація та відкриття об’єктів

Дія

Клавіші

Відкриття виділеної таблиці або запиту у вікні табличного подання даних

Enter

Відкриття виділеної форми або звіту

Enter

Запуск вибраного макросу

Enter

Відкриття вибраної таблиці, запиту, форми, звіту, макросу або модуля в режимі конструктора

Ctrl+Enter

Відображення вікна Immediate (Перевірка) у редакторі Visual Basic

Ctrl+G

Робота в режимі конструктора, режимі розмітки або вікні табличного подання даних

Дія

Клавіші

Перехід між режимом редагування (у якому відображається місце вставлення) і режимом навігації для даних у табличному поданні

F2

Вихід із режиму навігації та повернення до режиму редагування на формі або у звіті

Esc

Перехід до вікна властивостей (у режимі конструктора та розмітки у формах і звітах)

F4 або Alt+Enter

Перехід до подання форми з режиму конструктора форми

F5

Перехід між верхньою та нижньою частинами вікна (у режимі конструктора запитів, макросів і вікна розширеного фільтра й сортування)

F6

Перехід між сіткою полів, аркушем властивостей, властивостями поля, областю переходів, панелями швидкого доступу та підказками клавіш на стрічці (у режимі конструктора таблиць)

F6

Відкриття діалогового вікна Вибір побудовника з вибраного елемента керування у формі або звіті (лише в режимі конструктора)

F7

Відкриття редактора Visual Basic із властивості, виділеної у вікні властивостей форми або звіту

F7

Перехід від Visual Basic редактора до режиму конструктора форми або звіту

Alt+F11

Перехід уперед між поданнями в таблиці, запиті, звіті або на формі

Примітка.: Якщо доступні додаткові подання та натискати ці клавіші підряд, фокус щоразу переміщатиметься до наступного доступного подання.

Ctrl + стрілка вправо або Ctrl + "," (кома)

Перехід назад між поданнями в таблиці, запиті, звіті або на формі

Примітка.: Якщо доступні додаткові подання та натискати ці клавіші підряд, фокус щоразу переміщатиметься до попереднього подання.

Ctrl + стрілка вліво або Ctrl + крапка (.)

Примітка.: Це сполучення клавіш не працює в усіх умовах для всіх об'єктів.

Робота у вікні табличного подання даних

Використовуйте вікно табличного подання даних, працюючи з таблицями й запитами.

Навігація між полями та записами

Ці сполучення клавіш працюють у режимі навігації у вікні табличного подання даних.

Дія

Клавіші

Перехід до наступного поля

Клавіша табуляції або стрілка вправо

Перехід до останнього поля в поточному записі

End

Перехід до попереднього поля

Shift + клавіша табуляції або стрілка вліво

Перехід до першого поля в поточному записі

Home

Перехід до поточного поля в наступному записі

Клавіша зі стрілкою вниз

Перехід до поточного поля в останньому записі

Ctrl + стрілка вниз

Перехід до останнього поля в останньому записі

Ctrl+End

Перехід до поточного поля в попередньому записі

Клавіша зі стрілкою вгору

Перехід до поточного поля в першому записі

Ctrl + стрілка вгору

Перехід до першого поля в першому записі

Ctrl+Home

Перехід до певного запису

Alt+F5
(потім у полі номера запису введіть номер запису та натисніть клавішу Enter)

Перехід до іншого екрана даних

Дія

Клавіші

Перехід на один екран угору

Page Down

Перехід на один екран униз

Page Up

Перехід на один екран вправо

Ctrl + Page Down

Перехід на один екран вліво

Перехід на один екран вправо

Виділення та переміщення стовпця

Дія

Клавіші

Виділення поточного стовпця або скасування виділення стовпця (лише в режимі навігації)

Ctrl+ПРОБІЛ

Розширення виділення від поточного стовпця праворуч, якщо виділено поточний стовпець

Shift + стрілка вправо

Розширення виділення від поточного стовпця ліворуч, якщо виділено поточний стовпець

Shift + стрілка вліво

Увімкнення режиму переміщення

Ctrl+Shift+F8
(потім натисніть клавішу зі стрілкою вправо або вліво, щоб перемістити вибрані стовпці вправо або вліво)

Робота з підтаблицями

Дія

Клавіші

Введення підтаблиці з останнього поля попереднього запису в таблиці даних

Клавіша табуляції

Введення підтаблиці з першого поля наступного запису в таблиці даних

Shift + клавіша табуляції

Вихід із підтаблиці та перехід до першого поля наступного запису в таблиці даних

Ctrl + клавіша табуляції

Вихід із підтаблиці та перехід до останнього поля попереднього запису в таблиці даних

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

З останнього поля підтаблиці введіть наступне поле даних у табличному поданні

Клавіша табуляції

Пропускання підтаблиці та перехід до наступного запису даних у табличному поданні, коли активні дані в табличному поданні

Клавіша зі стрілкою вниз

Пропускання підтаблиці та перехід до попереднього запису даних у табличному поданні, коли активні дані в табличному поданні

Клавіша зі стрілкою вгору

Перехід до певного запису в підтаблиці

Примітка.: Фокус переміститься з підтаблиці до поля номера запису.

Alt+F5
(потім у полі номера запису введіть номер запису та натисніть клавішу Enter)

Перехід із даних у табличному поданні до підтаблиці запису

Ctrl + Shift + стрілка вниз

Згортання підтаблиці

Ctrl + Shift + стрілка вгору

Примітка.: Щоб переходити між полями та записами в підтаблиці, використовуйте ті самі сполучення клавіш, що й у вікні табличного подання даних.

Робота в режимі конструктора

У режимі конструктора створюються таблиці, запити, форми, звіти й макроси.

Навігація в режимі конструктора

Дія

Клавіші

Переключення між режимом редагування (коли відображається курсор) і режимом навігації

F2

Відкриття або закриття аркуша властивостей

F4 або Alt+Enter

Переключення до подання форми з режиму конструктора

F5

Перехід між верхньою та нижньою частинами вікна (у режимі конструктора запитів, макросів і вікна розширеного фільтра й сортування)

Примітка.: Якщо, натискаючи клавішу табуляції, не вдалося перейти до потрібної частини екрана, скористайтеся клавішею F6.

F6

Перехід вперед між областю конструктора, властивостями,областю переходів, стрічкою та елементами керування масштабом (у режимі конструктора для таблиць, форм і звітів)

F6

Відкриття редактора Visual Basic із властивості, виділеної у вікні властивостей форми або звіту

F7

Відображення або приховання області списку полів

Alt+F8

Якщо відкрито модуль коду, перейдіть від редактора Visual Basic до режиму конструктора форми або звіту

Shift+F7

Переключення від вікна властивостей елемента керування в режимі конструктора форми або звіту до області конструювання без зміни фокуса

Shift+F7

Копіювання виділеного елемента керування до буфера обміну

Ctrl+C

Вирізання виділеного елемента керування та копіювання його до буфера обміну

Ctrl+X

Вставлення вмісту буфера обміну у верхньому лівому куті виділеного розділу

Ctrl+V

Переміщення виділеного елемента керування вправо на один піксель на сітці сторінки

Стрілка вправо

Переміщення виділеного елемента керування вліво на один піксель на сітці сторінки

Стрілка вліво

Переміщення виділеного елемента керування вгору на один піксель на сітці сторінки

Примітка.: Для елементів керування в макеті зі стовпцями ця дія міняє місцями виділений елемент керування та елемент керування, розміщений безпосередньо над ним, якщо тільки це не найвищий елемент керування в макеті.

Клавіша зі стрілкою вгору

Переміщення виділеного елемента керування вниз на один піксель на сітці сторінки

Примітка.: Для елементів керування в макеті зі стовпцями ця дія міняє місцями виділений елемент керування та елемент керування, розміщений безпосередньо під ним, якщо тільки це не найнижчий елемент керування в макеті.

Клавіша зі стрілкою вниз

Переміщення виділеного елемента керування вправо на один піксель (незалежно від сітки сторінки)

Ctrl + стрілка вправо

Переміщення виділеного елемента керування вліво на один піксель (незалежно від сітки сторінки)

Ctrl + стрілка вліво

Переміщення виділеного елемента керування вгору на один піксель (незалежно від сітки сторінки)

Примітка.: Для елементів керування в макеті зі стовпцями ця дія міняє місцями виділений елемент керування та елемент керування, розміщений безпосередньо над ним, якщо тільки це не найвищий елемент керування в макеті.

Ctrl + стрілка вгору

Переміщення виділеного елемента керування вниз на один піксель (незалежно від сітки сторінки)

Примітка.: Для елементів керування в макеті зі стовпцями ця дія міняє місцями виділений елемент керування та елемент керування, розміщений безпосередньо під ним, якщо тільки це не найнижчий елемент керування в макеті.

Ctrl + стрілка вниз

Збільшення ширини виділеного елемента керування (вправо) на один піксель

Примітка.: Для елементів керування в макеті зі стовпцями це призводить до збільшення ширини всього макета.

Shift + стрілка вправо

Зменшення ширини виділеного елемента керування (вліво) на один піксель

Примітка.: Для елементів керування в макеті зі стовпцями це призводить до зменшення ширини всього макета.

Shift + стрілка вліво

Зменшення висоти виділеного елемента керування (знизу) на один піксель

Shift + стрілка вгору

Збільшення висоти виділеного елемента керування (знизу) на один піксель

Shift + стрілка вниз

Редагування за допомогою елементів керування в режимі конструктора форми та звіту

Дія

Клавіші

Копіювання виділеного елемента керування до буфера обміну

Ctrl+C

Вирізання виділеного елемента керування та копіювання його до буфера обміну

Ctrl+X

Вставлення вмісту буфера обміну у верхньому лівому куті виділеного розділу

Ctrl+V

Переміщення виділеного елемента керування вправо (крім елементів керування, які входять до макета)

Стрілка вправо або Ctrl + стрілка вправо для переміщення меншими кроками

Переміщення виділеного елемента керування вліво (крім елементів керування, які входять до макета)

Стрілка вліво або Ctrl + стрілка вліво для переміщення меншими кроками

Переміщення виділеного елемента керування вгору (крім елементів керування, які входять до макета)

Стрілка вгору або Ctrl + стрілка вгору для переміщення меншими кроками

Переміщення виділеного елемента керування вниз (крім елементів керування, які входять до макета)

Стрілка вниз або Ctrl + стрілка вниз для переміщення меншими кроками

Збільшення висоти виділеного елемента керування

Примітка.: Якщо використати це сполучення клавіш для елементів керування в макеті, зміниться розмір усього рядка макета.

Shift + стрілка вниз

Збільшення ширини виділеного елемента керування

Примітка.: Якщо використати це сполучення клавіш для елементів керування в макеті, зміниться розмір усього стовпця макета.

Shift + стрілка вправо

Зменшення висоти виділеного елемента керування

Примітка.: Якщо використати це сполучення клавіш для елементів керування в макеті, зміниться розмір усього рядка макета.

Shift + стрілка вгору

Зменшення ширини виділеного елемента керування

Примітка.: Якщо використати це сполучення клавіш для елементів керування в макеті, зміниться розмір усього стовпця макета.

Shift + стрілка вліво

Навігації в поданні форми

Подання форма використовується, коли на формі вводяться дані.

Навігація між полями та записами

Ці сполучення клавіш працюють у режимі навігації в поданні форми

Дія

Клавіші

Перехід до наступного поля

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього поля

Shift + клавіша табуляції

Перехід до останнього елемента керування на формі (фокус залишається на поточному записі)

End

Перехід до останнього елемента керування на формі (фокус отримує останній запис)

Ctrl+End

Перехід до першого елемента керування на формі (фокус залишається на поточному записі)

Home

Перехід до першого елемента керування на формі (фокус отримує перший запис)

Ctrl+Home

Перехід до поточного поля в наступному записі

Ctrl + Page Down

Перехід до поточного поля в попередньому записі

Ctrl + Page Up

Перехід до певного запису

Alt+F5
(потім у полі номера запису введіть номер запису та натисніть клавішу Enter)

Навігація на формах із кількома сторінками

Дія

Клавіші

Перехід униз на одну сторінку; якщо це кінець запису, перехід до відповідної сторінки наступного запису

Page Down

Перехід угору на одну сторінку; якщо це кінець запису, перехід до відповідної сторінки попереднього запису

Page Up

Навігація між головною формою та підформою

Дія

Клавіші

Введення підформи з попереднього поля головної форми

Клавіша табуляції

Введення підформи з наступного поля головної форми

Shift + клавіша табуляції

Вихід із підформи та перехід до наступного поля в головній формі або наступному записі

Ctrl + клавіша табуляції

Вихід із підформи та перехід до попереднього поля в головній формі або попередньому записі

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Навігація в режимах попереднього перегляду та зразка

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Друк із подання друку (для даних у табличному поданні, форм і звітів)

Ctrl+P

Відкриття діалогового вікна Параметри сторінки (для форм і звітів)

S

Збільшення або зменшення області сторінки

Z

Скасування режиму попереднього перегляду або зразка

С або Esc

Поступове прокручування вниз

Клавіша зі стрілкою вниз

Прокручування вниз на один повний екран

Page Down

Перехід у кінець сторінки

Ctrl + стрілка вниз

Поступове прокручування вгору

Клавіша зі стрілкою вгору

Прокручування вгору на один повний екран

Page Up

Перехід на початок сторінки

Ctrl + стрілка вгору

Поступове прокручування вправо

Стрілка вправо

Перехід до правого краю сторінки

End

Перехід до нижнього правого кута сторінки

Ctrl+End

Поступове прокручування вліво

Стрілка вліво

Перехід до лівого краю сторінки

Home

Перехід до верхнього лівого кута сторінки

Ctrl+Home

Перехід до поля номера сторінки

Alt+F5
(потім введіть номер сторінки та натисніть клавішу Enter)

Робота з областями

Використання області схеми

Дія

Клавіші

Перехід між таблицями, поданнями та функціями (і стосунків, якщо вони доступні)

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Перехід між стовпцями в таблиці, поданні або функції

Клавіші зі стрілками

Вибір виділеного стовпця даних для виводу

ПРОБІЛ або "+" (знак "плюс")

Видалення виділеного стовпця даних із результату запиту

ПРОБІЛ або "-" (знак "мінус")

Видалення виділеної таблиці, подання, функції або сполучної лінії із запиту

Delete

Примітка.: Якщо виділено кілька елементів і натиснути клавішу ПРОБІЛ, це вплине на всі виділені елементи. Щоб виділити кілька елементів, вибирайте їх, утримуючи клавішу Shift. Щоб змінити стан виділення одного елемента, виберіть його, утримуючи клавішу Ctrl.

Використання області сітки

Дія

Клавіші

Перехід між клітинками

Клавіші зі стрілками, клавіша табуляції або клавіші Shift + клавіша табуляції

Перехід до останнього рядка поточного стовпця

Ctrl + стрілка вниз

Перехід до першого рядка поточного стовпця

Ctrl + стрілка вгору

Перехід до верхньої лівої клітинки у видимій частині сітки

Ctrl+Home

Перехід до нижньої правої клітинки

Ctrl+End

Переміщення в розкривному списку

Клавіша зі стрілкою вгору або вниз

Виділення всього стовпця сітки

Ctrl+ПРОБІЛ

Перехід між режимом редагування та режимом виділення клітинок

F2

Копіювання тексту, виділеного в клітинці, до буфера обміну (у режимі редагування)

Ctrl+C

Вирізання тексту, виділеного в клітинці, і його копіювання до буфера обміну (у режимі редагування)

Ctrl+X

Вставлення тексту з буфера обміну (у режимі редагування)

Ctrl+V

Перехід між режимами вставлення та замінення символів під час редагування в клітинці

Insert

Установлення або зняття прапорця в стовпці Результат

Примітка.:  Якщо виділено кілька елементів, натискання цієї клавіші впливає на всі виділені елементи.

ПРОБІЛ

Видалення виділеного вмісту клітинки

Delete

Видалення всіх значень виділеного рядка сітки

Delete

Використання області SQL

Працюючи в SQL, можна використовувати стандартні клавіші Windows редагування. Наприклад, можна використовувати клавіші Ctrl + клавіші зі стрілками, щоб переходити між словами, а команди "Вирізати", "Копіювати" та "Вставити" на вкладці "Основне" працюють так само, як зазвичай. Текст можна лише вставляти. Режим замінювання недоступний.

Примітка.    У SQL клавіші Ctrl+A (використовується для виділення всього тексту) підтримується лише в програмах Microsoft 365, Access 2016 за допомогою "вмить" та Access 2019. Або натисніть клавішу F2.

Використання області списку полів в режимі конструктора або розмітки форми чи звіту

Дія

Клавіші

Відображення або приховання області списку полів

Alt+F8

Додавання виділеного поля до розділу даних форми або звіту

Enter

Перехід вгору або вниз в області списку полів

Клавіша зі стрілкою вгору або вниз

Перехід між верхньою та нижньою областями списку полів

Клавіша табуляції

Виділення тексту й даних

Виділення поля або запису

Примітка.: Щоб скасувати виділення, використовується протилежна клавіша зі стрілкою.

Дія

Клавіші

Виділення наступного поля

Клавіша табуляції

Перехід між режимом редагування (у якому відображається місце вставлення) і режимом навігації для даних у табличному поданні

F2

Вихід із режиму навігації на формі або у звіті

Esc

Переключення між виділенням поточного запису та першого поля в поточному записі в режимі навігації

Shift+ПРОБІЛ

Включення попереднього запису до виділення, якщо виділено поточний запис

Shift + стрілка вгору

Вибрати всі записи

Ctrl+A

Виділення тексту в полі

Дія

Клавіші

Змінення розміру виділеного фрагмента на один символ вправо

Shift + стрілка вправо

Змінення розміру виділеного фрагмента на одне слово вправо

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Змінення розміру виділеного фрагмента на один символ вліво

Shift + стрілка вліво

Змінення розміру виділеного фрагмента на одне слово вліво

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Розширення виділення

Дія

Клавіші

Увімкнення режиму розширення

Примітка.: У вікні табличного подання даних у нижньому правому куті вікна відобразиться напис "Розширене виділення"

F8
(якщо натиснути клавішу F8 кілька разів, виділення буде розширено до слова, поля, запису та всіх записів)

Розширення виділеного фрагмента на сусідні поля в тому самому рядку у вікні табличного подання даних

Стрілка вліво або вправо

Розширення виділеного фрагмента на сусідні рядки у вікні табличного подання даних

Клавіша зі стрілкою вгору або вниз

Скасування попереднього розширення

Shift+F8

Скасування режиму розширення

Esc

Пошук і замінення тексту або даних

Дія

Клавіші

Відкрити вкладку Знайти в діалоговому вікні Пошук і заміна (лише у вікні табличного подання даних і поданні форми)

Ctrl+F

Відкрити вкладку Замінити в діалоговому вікні Пошук і заміна (лише у вікні табличного подання даних і поданні форми)

Ctrl+H

Пошук наступного екземпляра тексту, указаного в діалоговому вікні Пошук і заміна, коли діалогове вікно закрито (лише у вікні табличного подання даних і поданні форми)

Shift+F4

Редагування тексту й даних

Переміщення місця вставлення в полі

Примітка.: Якщо курсор не відображається, натисніть клавішу F2, щоб його відобразити.

Дія

Клавіші

Переміщення курсору на один символ вправо

Стрілка вправо

Переміщення курсору на одне слово вправо

Ctrl + стрілка вправо

Переміщення курсору на один символ вліво

Стрілка вліво

Переміщення курсору на одне слово вліво

Ctrl + стрілка вліво

Переміщення місця вставлення в кінець поля в однорядкових полях. або перемістіть його в кінець рядка в багаторядкових полях

End

Переміщення місця вставлення в кінець поля в багаторядкових полях

Ctrl+End

Переміщення місця вставлення на початок поля в однорядкових полях або на початок рядка в багаторядкових полях

Home

Переміщення місця вставлення на початок поля в багаторядкових полях

Ctrl+Home

Копіювання, переміщення та видалення тексту

Дія

Клавіші

Копіювання виділеного фрагмента до буфера обміну

Ctrl+C

Вирізання виділеного фрагмента та його копіювання до буфера обміну

Ctrl+X

Вставлення вмісту буфера обміну в місці розташування курсору

Ctrl+V

Видалення виділеного фрагмента або символу ліворуч від курсору

Backspace

Видалення виділеного фрагмента або символу праворуч від курсору

Delete

Видалення всіх символів праворуч від курсору

Ctrl+Delete

Скасування змін

Дія

Клавіші

Скасування набраного

Ctrl+Z або Alt+Backspace

Скасування змін у поточному полі або поточному записі

Esc
(Якщо змінено і поточний поле, і поточний запис, натисніть клавішу Esc двічі, щоб скасувати зміни спочатку в поточному полі, а потім у поточному записі)

Введення даних у вікні табличного подання даних або поданні форми

Дія

Клавіші

Вставлення поточної дати

Ctrl + крапка з комою (;)

Вставлення поточного часу

Ctrl+Shift+двокрапка (:)

Вставлення значення поля за промовчанням

Ctrl+Alt+ПРОБІЛ

Вставлення значення з такого самого поля в попередньому записі

Ctrl+апостроф (')

Додавання нового запису

Ctrl + "+" (знак "плюс")

Видалення поточного запису (у таблиці даних)

Ctrl + "-" (знак "мінус")

Збереження змін у поточному записі

Shift+Enter

Переключення між значеннями прапорця або перемикача

ПРОБІЛ

Вставлення нового рядка в поле "Короткий текст" або "Довгий текст"

Ctrl+Enter

Оновлення полів для відображення в них поточних даних

Дія

Клавіші

Повторне обчислення полів у вікні

F9

Повторний запит до базових таблиць (у підформі повторний запит до базової таблиці буде виконано лише для підформи)

Shift+F9
Або
F5

Оновлення вмісту поля зі списком в полі підстановки

F9

Навігація в таблицях і клітинках

Робота з таблицями й переміщення в них

Дія

Клавіші

Перехід до наступної клітинки

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки

Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступного рядка

Клавіша зі стрілкою вниз

Перехід до попереднього рядка

Клавіша зі стрілкою вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку

Ctrl + клавіша табуляції

Початок нового абзацу

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Переміщення в таблицях і клітинках

Дія

Клавіші

Перейти на один символ вліво

Стрілка вліво

Перейти на один символ вправо

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору

Клавіша зі стрілкою вгору

Перехід на один рядок униз

Клавіша зі стрілкою вниз

Перехід на одне слово вліво

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка

End

Перехід на початок рядка

Home

Перехід на один абзац угору

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля

Ctrl+Home

Повторення останньої дії пошуку

Shift+F4

Отримання довідки з Access

У вікні довідки доступний усе доступне Access довідки.

Дія

Клавіші

Відкриття вікна довідки

F1

Повернутися до Access основної довідки

Alt+Home

Вибирання наступного елемента у вікні довідки

Клавіша табуляції

Вибирання попереднього елемента у вікні довідки

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з вибраним елементом

Enter

Розгортання або згортання вибраного елемента в списку розділів довідки Access довідки

Enter

Вибирання наступного прихованого тексту або гіперпосилання, зокрема команд Показати все та Приховати все на початку розділу

Клавіша табуляції

Вибирання попереднього прихованого тексту або гіперпосилання

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом чи гіперпосиланням

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад)

Alt + стрілка вліво або Backspace

Перехід до наступного розділу довідки (кнопка Уперед)

Alt + стрілка вправо

Прокручування невеликого обсягу вмісту вгору або вниз у поточному розділі довідки

Клавіша зі стрілкою вгору або вниз

Прокручування на більшу відстань угору або вниз у поточному розділі довідки

Page Up або Page Down

Припинення останньої дії (кнопка Зупинити)

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити)

F5

Друк поточного розділу довідки

Ctrl+P
(Якщо курсор розташовано не в поточному розділі довідки, натисніть клавішу F6, а потім – клавіші Ctrl+P)

Змінення стану підключення

F6, а потім Enter, щоб відкрити список варіантів

Перехід між областями у вікні довідки, такими як панель інструментів і список Пошук

F6

Вибирання наступного або попереднього елемента змісту в поданні дерева відповідно

Клавіша зі стрілкою вгору або вниз

Розгортання або згортання вибраного елемента змісту в поданні дерева

Enter

Різні сполучення клавіш

Дія

Клавіші

Відображення повної адреси (URL-адреси) для виділеного гіперпосилання

F2

Перевірка орфографії

F7

Відкриття елемента керування Масштаб, який дає змогу зручно вводити вирази та інший текст в областях малого розміру

Shift+F2

Виклик побудовника

Ctrl+F2

Копіювання знімка всього екрана до буфера обміну

Print Screen

Копіювання знімка екрана поточного вікна до буфера обміну

Alt + Print Screen

Відображення повного набору команд у меню області завдань

Ctrl + стрілка вниз

Вийти з Access

Alt+F4

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?

Що вплинуло на ваші враження?

Маєте ще один відгук? (Необов'язково)

Дякуємо за ваш відгук!

×