Сполучення клавіш у програмі Visio

Багато користувачів переконалися, що, використовуючи сполучення клавіш на зовнішній клавіатурі дляMicrosoft Visio, вони можуть працювати ефективніше. Для користувачів із фізичними обмеженнями або вадами зору сполучення клавіш можуть замінити мишу та слугувати простішим рішенням, ніж сенсорний екран.

Примітки.: 

 • Сполучення клавіш у цьому розділі відповідають українській розкладці клавіатури. Вони можуть не відповідати клавішам в інших розкладках.

 • Знак "плюс" (+) у сполученні клавіш означає, що потрібно одночасно натискати кілька клавіш.

 • Знак коми (,) у сполученні клавіш означає, що потрібно одночасно натискати кілька клавіш.

У цій статті описано сполучення клавіш уMicrosoft Visio на Windows.

Примітка.: Щоб швидко знайти ярлик у цій статті, скористайтеся функцією пошуку. Натисніть клавіші Ctrl+F, а потім введіть пошукові слова.

У цій статті

Сполучення клавіш, які часто використовуються

У цій таблиці перелічено сполучення клавіш, які використовуються найчастіше в Visio.

Дія

Клавіші

Переміщення фокуса між лівою рамкою, кресленням і фігурами на кресленні, що містять дані фігур, гіперпосилання та рядок адреси.

Клавіша табуляції (вперед) або Shift + клавіша табуляції (назад)

Введіть повноекранний режим.

F5

Вийти з повноекранного режиму, якщо його ввімкнуто.

Esc

Відкрийте вкладку Основне на стрічці.

Alt+Е

Відкриття діалогового вікна Текст.

F11

Відкриття області завдань Формат фігури.

F3

Групування вибраних фігур.

Ctrl+G або Ctrl+Shift+G

Розташування вибраної фігури на передньому плані.

Ctrl+Shift+F

Виберіть вказівник.

Control+1

Вибір засобу для введення тексту.

Control+2

Виберіть інструмент блока тексту.

Ctrl+Shift+4

Переміщення з одного зразка фігури в колекції на інший.

Клавіші зі стрілками

На початок сторінки 

Навігація вVisio

Переміщення в повноекранному режимі

Використовуйте ці сполучення клавіш для переходу міжVisio та іншою програмою або сторінкою під час використання повноекранного режиму.

Дія

Клавіші

Введіть повноекранний режим.

F5

Вийти з повноекранного режиму, якщо його ввімкнуто.

Esc

Відкриття наступної сторінки креслення.

Pg Down

Повернення до попередньої сторінки креслення.

Pg Up

На початок сторінки 

Переміщення в кресленні веб-сторінки

Дія

Клавіші

Переміщення фокуса між лівою рамкою, кресленням і фігурами на кресленні, що містять дані фігур, гіперпосилання та рядок адреси.

Клавіша табуляції (вперед) або Shift + клавіша табуляції (назад)

Активація гіперпосилання для фігури або гіперпосилання на кресленні, на яких перебуває фокус.

Enter

На початок сторінки 

Переміщення текстом або клітинками

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Up arrow key

Перехід на один рядок униз.

Down arrow key

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

На початок сторінки 

Навігація на стрічці

 1. Натисніть клавішу Alt.

  Підказки клавіш відображаються як букви над кожним параметром, доступним у поточному поданні.

  Клавіші Підказки, які відображаються на стрічці для Visio на Windows.

 2. На клавіатурі натисніть клавішу, яка відповідає букві, указаній у підказці клавіші, над потрібним параметром. Залежно від букви, що ви натискаєте, можуть відображатися додаткові Підказки клавіш.

 3. Натискайте клавіші, які відповідають буквам, доки не дістанетеся й не активуєте потрібний параметр або елемент керування.

  У деяких випадках спочатку потрібно вибрати букву групи, яка містить цей параметр. Наприклад, натисніть клавіші Alt+Е, Ф, П, щоб відкрити список Розмір у групі Шрифт .

  Примітка.: Щоб скасувати будь-яку дію та приховати Підказки клавіші, натисніть клавішу Alt.

На початок сторінки 

Редагування та форматування тексту

Дія

Клавіші

Відкриття вкладки "Основне " на стрічці.

Alt+Е

Відкриття діалогового вікна Текст.

F11

Відкриття області завдань Формат фігури.

F3

Увімкнення або вимкнення жирного шрифту.

Ctrl+B

Увімкнути або вимкнути курсивне форматування.

Ctrl+I

Увімкнути або вимкнути підкреслення.

Ctrl+U

Увімкнення або вимкнення подвійного підкреслення.

Ctrl+Shift+D

Увімкнення або вимкнення всіх режимів caps mode.

Ctrl+Shift+A

Увімкнення або вимкнення режиму зменшеного caps mode.

Ctrl+Shift+K

Увімкнути або вимкнути форматування підрядкових символів.

Ctrl + знак рівності ( = )

Увімкнути або вимкнути надрядкове форматування.

Ctrl + Shift + знак рівності ( = )

Збільшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + права кутова дужка (>)

Зменшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + ліва кутова дужка (<)

Перехід до наступного символу.

Стрілка вправо

Перехід до попереднього символу.

Стрілка вліво

Перехід до наступного рядка тексту.

Down arrow key

Перехід до попереднього рядка тексту.

Up arrow key

Перехід до наступного слова.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід до попереднього слова.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід до наступного абзацу.

Ctrl + стрілка вниз або вгору

Перехід до попереднього абзацу.

Ctrl + стрілка вгору

Виділити весь текст у блоці тексту.

Ctrl+A

Виділення наступного символу.

Shift + стрілка вправо

Виділення попереднього символу.

Shift + стрілка вліво

Виділення наступного слова.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення попереднього слова.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення наступного рядка.

Shift + стрілка вниз

Виділення попереднього рядка.

Shift + стрілка вгору

Виділення наступного абзацу.

Ctrl + Shift + стрілка вниз

Виділення попереднього абзацу.

Ctrl + Shift + стрілка вгору

Видалення попереднього слова.

Ctrl+Backspace

Заміна виділеного тексту по висоті поля. Якщо немає виділеного тексту, увесь текст виділеної фігури замінюється по висоті поля.

Ctrl+Shift+H

На початок сторінки 

Вирівнювання тексту

Дія

Клавіші

Вирівнювання тексту за лівим краєм.

Ctrl+Shift+L

Горизонтальне вирівнювання тексту по центру.

Ctrl+Shift+C

Вирівнювання тексту за правим краєм.

Ctrl+Shift+R

Горизонтальне вирівнювання тексту за шириною.

Ctrl+Shift+J

Вертикальне вирівнювання тексту за верхнім краєм.

Ctrl+Shift+T

Вертикальне вирівнювання тексту по центру.

Ctrl+Shift+M

Вертикальне вирівнювання тексту за нижнім краєм.

Ctrl+Shift+V

На початок сторінки 

Використання функцій Фіксувати & склеювання

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Прив’язка та склеювання.

Alt+F9

На початок сторінки 

Групування, обертання та дзеркальне відображення фігур

Дія

Клавіші

Групування вибраних фігур.

Ctrl+G або Ctrl+Shift+G

Розгрупування фігур вибраної групи.

Ctrl+Shift+U

Розташування вибраної фігури на передньому плані.

Ctrl+Shift+F

Переміщення вибраної фігури на задній план.

Ctrl+Shift+B

Обертання вибраної фігури ліворуч.

Ctrl+L

Обертання вибраної фігури праворуч.

Ctrl+R

Дзеркальне відображення вибраної фігури зліва направо.

Ctrl+H

Дзеркальне відображення вибраної фігури зверху вниз.

Ctrl+J

Відкриття діалогового вікна Вирівнювання фігур, пов’язаного з виділеною фігурою.

F8

На початок сторінки 

Відображення вікон креслення

Дія

Клавіші

Відображення відкритих вікон креслення вертикально.

Shift+F7

Відображення відкритих вікон креслення горизонтально.

Ctrl+Shift+F7

Відображення відкритих вікон креслення для відображення заголовка кожного вікна.

Alt+F7 або Ctrl+Alt+F7

На початок сторінки 

Вибір інструментів

Дія

Клавіші

Увімкнення або вимкнення засобу "Формат за зразком".

Ctrl+Shift+P

Виберіть вказівник.

Control+1

Виберіть інструмент Сполучна лінія .

Control+3

Виберіть інструмент точки з'єднання.

Ctrl+Shift+1

Вибір засобу для введення тексту.

Control+2

Виберіть інструмент блока тексту.

Ctrl+Shift+4

На початок сторінки 

Вибір засобів креслення

Дія

Клавіші

Виберіть прямокутник.

Control+8

Виберіть три крапки.

Control+9

Виберіть інструмент лінії.

Control+6

Виберіть інструмент дуги.

Control+7

Виберіть інструмент freeform.

Control+5

Виберіть засіб олівця.

Control+4

На початок сторінки 

Обтинання зображення

Дія

Клавіші

Виберіть засіб обтинання.

Ctrl+Shift+2

На початок сторінки 

Робота з Visio фігурами та колекціями трафаретів

Переміщення від однієї фігури до іншої на сторінці креслення

Дія

Клавіші

Переміщення з однієї фігури на іншу на сторінці креслення. Фігура, на якій перебуває фокус, позначена пунктирним прямокутником.

Примітка.: Не можна переходити до фігур, захищених від виділення або на заблокованому шарі.

Клавіша табуляції (вперед) або Shift + клавіша табуляції (назад)

Виділення фігури, на якій перебуває фокус.

Enter

Виділення кількох фігур.

За допомогою клавіші табуляції перемістіть фокус до першої фігури, а потім натисніть клавішу Enter. Щоб перемістити фокус до іншої фігури, натисніть і утримуйте клавішу Shift, натискайте клавішу табуляції, доки фокус не опиниться на фігурі, а потім натисніть клавішу Enter, щоб додати цю фігуру до виділення. Повторіть процедуру для кожної фігури, яку потрібно виділити.

Зняття виділення або фокуса з фігури.

Esc

Переключитися між режимом редагування тексту та режимом виділення фігури на вибраній фігурі.

F2

Зсув виділеної фігури.

Клавіші зі стрілками

Зсув виділеної фігури на один піксель за раз.

Примітка.: Блокування прокручування має бути вимкнуто.

Shift + клавіші зі стрілками

На початок сторінки 

Робота зі зразками фігур у колекції трафаретів

Дія

Клавіші

Переміщення з одного зразка фігури в колекції на інший.

Клавіші зі стрілками

Переміщення до першого зразка фігури в рядку колекції.

Home

Переміщення до останнього зразка фігури в рядку колекції.

End

Переміщення до першого зразка фігури у стовпці колекції.

Pg Up

Переміщення до останнього зразка фігури у стовпці колекції.

Pg Down

Копіювання виділених зразків фігур до буфера обміну.

Ctrl+C

Вставте вміст буфера обміну в нову колекцію трафаретів.

Примітка.: Щоб змінювати нову колекцію трафаретів, її необхідно спочатку відкрити для редагування.

Ctrl+V

Вибір усіх зразків фігур у колекції.

Ctrl+A

Виділіть кілька зразків фігур (замість усіх).

Клавіші зі стрілками, щоб перемістити фокус до першого зразка фігури. Потім, щоб перемістити фокус до іншого зразка фігури, натисніть і утримуйте клавішу Shift, натискайте клавіші зі стрілками, доки фокус не опиниться на фігурі, а потім натисніть клавішу Enter, щоб додати цю фігуру до виділення. Повторіть процедуру для кожної потрібної фігури.

Виділення або скасування виділення зразка фігури, на якій перебуває фокус.

Shift+Enter

Скасування виділення зразків фігур у колекції трафаретів.

Esc

Вставлення виділених зразків фігур у креслення.

Ctrl+Enter

На початок сторінки 

Робота з колекціями трафаретів у режимі редагування

Дія

Клавіші

Видалення виділеного зразка фігури.

Delete

Вирізання виділеного зразка фігури з настроюваної колекції трафаретів і розміщення її в буфері обміну.

Ctrl+X

Перейменування виділеного зразка фігури.

F2

На початок сторінки 

Робота з вікнами, областями завдань і діалоговими вікнами

Робота з вікнами

Дія

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt+Tab

Закриття активного вікна.

Alt+F4

Перехід до області завдань з іншої області у вікні програми.

Примітка.: Якщо після натискання клавіші F6 не відображається потрібна область завдань, спробуйте натиснути клавішу Alt, щоб перемістити фокус на стрічку.

F6 (можливо, знадобиться натиснути клавішу F6 кілька разів).)

Розгортання вибраного вікна.

Ctrl+F10

Відновіть розмір вікна програми Visio після розгортання.

Ctrl+F5

Копіювання зображення екрана до буфера обміну.

Print screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Відображення контекстного меню, пов’язаного з будь-яким вікном, у рядку заголовка якого присутня піктограма (наприклад, вікно фігур).

Alt+ПРОБІЛ

Відкриття діалогового вікна Сторінка.

Shift+F4

Відкриття діалогового вікна Змінення порядку сторінок.

Ctrl+Alt+P

Переміщення фокуса з одного відкритого креслення на інше.

Ctrl+Tab або Ctrl+F6

Переміщення фокуса з одного відкритого креслення на інше у зворотному порядку.

Ctrl+Shift+Tab або Ctrl+Shift+F6

Переміщення фокуса з однієї сторінки креслення на іншу, включно з будь-якими видимими шарами виправлень.

Ctrl + Page Down

Переміщення фокуса з однієї сторінки креслення на іншу у зворотному порядку.

Ctrl + Page Up

Вибір наступного або попереднього елемента області завдань, якщо вона активна.

Tab або Shift+Tab

На початок сторінки 

Використання області довідки

В області довідки відображаються теми та інший вміст служби підтримки.

Дія

Клавіші

Відкрийте область довідки .

F1

Виберіть наступний елемент в області довідки .

Клавіша табуляції

Вибрати попередній елемент в області довідки .

Shift + клавіша табуляції

Поверніться на домашню сторінку довідки .

Alt + стрілка вліво

Прокрутіть невеликий обсяг угору або вниз у межах поточного розділу довідки.

Клавіша зі стрілкою вгору або вниз

Прокручування більшого обсягу вгору або вниз у межах поточного розділу довідки.

Page Up або Page Down

На початок сторінки 

Робота з областями завдань

Дія

Клавіші

Перехід до області завдань з іншої області у вікні програми.

Примітка.: Якщо після натискання клавіші F6 не відображається потрібна область завдань, спробуйте натиснути клавішу Alt, щоб перемістити фокус на стрічку, а потім натисніть клавішу F6, щоб перейти до області завдань.

F6 (можливо, знадобиться натиснути клавішу F6 кілька разів).)

Вибір наступного або попереднього елемента області завдань, якщо вона активна.

Tab або Shift+Tab

Перехід між варіантами вибраного підменю або переміщення між параметрами в групі параметрів у діалоговому вікні.

Стрілка вниз або вгору

Відкриття вибраного меню або виконання дії, призначеної для вибраної кнопки.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття контекстного меню.

Shift+F10 або клавіша меню Windows

Коли відображається меню або вкладене меню, виберіть перше в меню або вкладеному меню.

Home

Коли відображається меню або вкладене меню, виберіть останню команду в меню або вкладеному меню.

End

На початок сторінки 

Закріплення області завдань і зняття закріплення з неї

 1. Натисніть клавішу F6 кілька разів, щоб вибрати потрібну область завдань.

 2. Натисніть клавіші Alt+ПРОБІЛ, щоб відкрити меню для цієї області завдань.

 3. Натисніть клавішу зі стрілкою вниз, щоб вибрати параметр Випливання вікна , а потім натисніть клавішу Enter.

На початок сторінки 

Робота з діалоговими вікнами

Дія

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift+Tab

Перехід до наступної вкладки діалогового вікна.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попередньої вкладки діалогового вікна.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Перехід між параметрами у відкритому розкривному списку або між параметрами в групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Виконати дію, призначену вибраній кнопці; установіть або зніміть вибраний прапорець.

ПРОБІЛ

Відкрийте список, якщо його закрито, і перейдіть до певного параметра в списку.

Перша буква параметра в розкривному списку

Установіть або зніміть прапорець.

Alt + підкреслена буква в параметрі або прапорці

Відкрити вибраний розкривний список.

Alt + стрілка вниз

Закрийте вибраний розкривний список або скасуйте команду та закрийте діалогове вікно.

Esc

Виконання дії, призначеної кнопці за замовчуванням у діалоговому вікні.

Enter

На початок сторінки 

Робота з полями вводу в діалогових вікнах

Поле редагування – це пусте поле, у якому ви вводите або вставляєте запис, наприклад ім'я користувача або шлях до папки.

Дія

Клавіші

Перехід на початок запису.

Home

Перехід у кінець запису.

End

Перехід на один символ вліво або вправо.

Клавіша "Стрілка вліво" або "Стрілка вправо"

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента від місця вставлення до початку рядка.

Shift+Home

Виділення фрагмента від місця вставлення до кінця рядка.

Shift+End

На початок сторінки 

Використання діалогових вікон відкриття та збереження

Операція

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift+Tab

Перехід між параметрами у відкритому розкривному списку або між параметрами в групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, призначеної вибраній кнопці.

Enter або ПРОБІЛ

Перейдіть до списку Тип файлу в діалоговому вікні Збереження документа.

Alt+T

Перейдіть до поля Ім'я файлу .

Alt+Щ

Перехід до списку типів файлів у діалоговому вікні Відкриття файлу.

Alt+T

Відкрити вибраний файл у діалоговому вікні Відкрити .

Alt+Т

Збереження поточного файлу в діалоговому вікні "Збереження ".

Alt+S

Відкрити вибраний розкривний список.

Alt + стрілка вниз

Закрийте вибраний розкривний список або скасуйте команду та закрийте діалогове вікно.

Esc

Оновіть список файлів.

F5

Відображення контекстного меню для вибраного елемента, наприклад папки або файлу.

Shift+F10 або клавіша меню Windows

На початок сторінки 

Масштаб

Дія

Клавіші

Збільшення масштабу.

Alt+F6

Зменшення масштабу.

Alt+Shift+F6

Припасувати подання до вікна.

Ctrl+Shift+W

На початок сторінки 

Див. також

Visio & навчання

Підтримка невізуального екрана для Visio

Ознайомлення з програмою Visio і навігація нею за допомогою невізуального екрана

У цій статті описано сполучення клавіш уІнтернет-версія Visio.

Примітка.: Щоб швидко знайти ярлик у цій статті, скористайтеся функцією пошуку. Натисніть клавіші Ctrl+F, а потім введіть пошукові слова.

У цій статті

Сполучення клавіш, які часто використовуються

Дія

Клавіші

Виділити все.

Ctrl+A

Роздрукувати.

Ctrl+P

Вирізання виділеного фрагмента.

Ctrl+X

Копіювання виділеного фрагмента.

Ctrl+C

Вставлення виділеного фрагмента.

Ctrl+V

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторити останню дію.

Ctrl+Y

На початок сторінки 

Навігація на сторінці

Дія

Клавіші

Перехід до наступного об'єкта.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього об'єкта.

Shift + клавіша табуляції

Панорамування схеми.

Клавіші зі стрілками

Збільшення масштабу.

Ctrl + знак "плюс" (+)

Зменшення масштабу.

Ctrl + "-" (знак "мінус")

Перехід до наступного розділу на сторінці.

Ctrl+F6

Перехід до попереднього розділу на сторінці.

Ctrl+Shift+F6

Коли фокус опиниться на вкладці сторінки, відкрийте контекстне меню вкладки сторінки.

Shift+F10 або клавіша меню Windows

Навігація в рядку стану.

Tab або Shift+Tab

Активація кнопки або команди в рядку стану.

Enter

На початок сторінки 

Навігація на стрічці

Дія

Клавіші

Перехід до наступної або попередньої вкладки стрічки.

Tab або Shift+Tab

Перемістити фокус до команд на стрічці.

Enter

Активувати вибрану команду.

ПРОБІЛ або Enter

Відкрити підменю для вибраної команди.

ПРОБІЛ, Enter або Alt + стрілка вниз

На початок сторінки 

Робота з фігурами

Дія

Клавіші

Перемістити фігуру.

Клавіші зі стрілками

Переміщення фігури на один піксель.

Shift + клавіші зі стрілками

Виділити всі фігури на сторінці.

Ctrl+A

Редагування тексту у фігурі.

Enter або ПРОБІЛ

Припинення редагування тексту у фігурі.

Esc

Повернути фігуру на 90 градусів за годинниковою стрілкою.

Ctrl+R

Повернути фігуру на 90 градусів проти годинникової стрілки.

Ctrl+L

Групування виділених об'єктів.

Ctrl+G

Розгрупування групи.

Ctrl+Shift+U

Видалити вибрану фігуру.

Delete

Дублювання фігури.

Ctrl+D

Коли фокус опиниться на фігурі в колекції Фігури , вставте фігуру на полотно.

Enter

Відображати варіанти автоматичного підключення за допомогою експрес-фігур.

Ctrl + клавіші зі стрілками

На початок сторінки 

Форматування тексту

Дія

Клавіші

Перетворення шрифту вибраного тексту на жирний

Ctrl+B

Перетворення шрифту вибраного тексту на курсивний

Ctrl+I

Підкреслення виділеного тексту.

Ctrl+U

На початок сторінки 

Переміщення місця вставлення в тексті

Дія

Клавіші

Переміщення по символу вправо.

Стрілка вправо

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на один рядок угору.

Up arrow key

Перехід на один рядок униз.

Down arrow key

Переміщення на один абзац вгору

Ctrl + стрілка вгору

Переміщення на один абзац вниз

Ctrl + стрілка вниз

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок сторінки.

Ctrl+Home

Перехід у кінець сторінки.

Ctrl+End

На початок сторінки 

Вибір вмісту або розширення виділеного фрагмента

Дія

Клавіші

Виділення або розгортання виділення на один символ праворуч.

Shift + стрілка вправо

Виділення або розгортання виділення на один символ ліворуч.

Shift + стрілка вліво

Виділення або розгортання виділення одного слова праворуч.

Shift + Ctrl + стрілка вправо

Виділення або розгортання виділення одного слова ліворуч.

Shift + Ctrl + стрілка вліво

Виділення або розгортання виділення на один рядок угору.

Shift + стрілка вгору

Виділення або розгортання виділення на один рядок униз.

Shift + стрілка вниз

Виділення або розгортання виділення на один абзац угору.

Shift + Ctrl + стрілка вгору

Виділення або розгортання виділення одного абзацу вниз.

Shift + Ctrl + стрілка вниз

Виділення або розгортання виділення до початку рядка.

Shift+Home

Виділення або розгортання виділення до кінця рядка.

Shift+End

Виділення або розгортання виділення до початку сторінки.

Shift+Control+Home

Виділення або розгортання виділеного фрагмента в кінці сторінки.

Shift+Control+End

На початок сторінки 

Див. також

Visio & навчання

Підтримка невізуального екрана для Visio

Онлайнова довідка

Сполучення клавіш для роботи з вікном довідки

У вікні довідки можна отримати доступ до всього вмісту довідки Office. У ньому відображаються розділи та інший вміст довідки.

У вікні довідки

Дія

Клавіші

Відкриття вікна довідки.

F1

Закриття вікна довідки.

Alt+F4

Переключитися між вікном довідки та активною програмою.

Alt + клавіша табуляції

Поверніться на головну Visio 2010.

Alt+Home

Вибір наступного елемента у вікні довідки.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента у вікні довідки.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеним елементом.

Enter

Вибір наступного прихованого тексту або гіперпосилання, зокрема Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього прихованого тексту або гіперпосилання.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням.

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад).

Alt + стрілка вліво

Перехід до наступного розділу довідки (кнопка Вперед).

Alt + стрілка вправо

Повільне прокручування вгору або вниз у межах поточного розділу довідки.

Стрілка вгору або вниз

Прокручування на більшу відстань уверх та вниз у межах поточного розділу довідки.

Page Up або Page Down

Відображення меню команд для вікна довідки. Для цього потрібно, щоб вікно довідки було активним (клацніть вікно довідки).

Shift+F10

Припинення останньої дії (кнопка Зупинити).

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити).

F5

Перехід між областями у вікні довідки; наприклад, перехід між панеллю інструментів, рядком адреси та списком Пошук.

F6

Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вгору або вниз

Розгортання або згортання вибраного елемента в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вліво або вправо

Основи роботи із системою Microsoft Office

Відображення та використання вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt + клавіша табуляції

Перехід до попереднього вікна.

Alt+Shift+Tab

Закриття активного вікна.

Alt+F4

Перехід до області завдань з іншої області у вікні програми (за годинниковою стрілкою). Можливо, знадобиться натиснути клавішу F6 кілька разів.

Примітка.: Якщо після натискання клавіші F6 не відображається потрібна область завдань, спробуйте натиснути клавішу Alt, щоб перемістити фокус на стрічку.

F6

Розгортання вибраного вікна.

Ctrl+F10

Відновіть розмір вікна програми Visio після розгортання.

Ctrl+F5

Копіювання зображення екрана до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Відображення контекстного меню, пов’язаного з будь-яким вікном, у рядку заголовка якого присутня піктограма (наприклад, вікно фігур).

Alt+ПРОБІЛ

Відкриття діалогового вікна Сторінка.

Shift+F4

Відкриття діалогового вікна Змінення порядку сторінок.

Ctrl+Alt+P

Переміщення фокуса з одного відкритого креслення на інше.

Ctrl+Tab або Ctrl+F6

Переміщення фокуса з одного відкритого креслення на інше у зворотному порядку.

Ctrl+Shift+Tab або Ctrl+Shift+F6

Переміщення фокуса з однієї сторінки креслення на іншу, включно з будь-якими видимими шарами виправлень.

Ctrl + Page Down

Переміщення фокуса з однієї сторінки креслення на іншу у зворотному порядку.

Ctrl + Page Up

Вибір наступного або попереднього елемента області завдань, якщо вона активна.

Клавіша табуляції або Shift+Tab

Змінення типу та розміру шрифту

Дія

Клавіші

Збільшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + ">"

Зменшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + "<"

Переміщення в тексті або клітинках

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Доступ до областей завдань і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до області завдань з іншої області у вікні програми. (Можливо, знадобиться натиснути клавішу F6 кілька разів.)

Примітка.: Якщо під час натискання клавіші F6 не відображається потрібна область завдань, спробуйте натиснути клавішу Alt, щоб перемістити фокус на стрічку, а потім натисніть клавішу F6, щоб перейти до області завдань.

F6

Вибір наступного або попереднього елемента області завдань, якщо вона активна.

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Перехід між параметрами вибраного підменю; перехід між певними параметрами у групі елементів керування діалогового вікна.

Стрілка вниз або вгору

Відкриття вибраного меню або виконання дії, призначеної для вибраної кнопки.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття контекстного меню

Shift+F10

Вибір відповідно першої або останньої команди в меню або підменю, якщо воно відображається.

Home або End

Закріплення області завдань і зняття закріплення з неї

 1. Натисніть клавішу F6 кілька разів, щоб вибрати потрібну область завдань.

 2. Натисніть клавіші Alt+ПРОБІЛ, щоб відкрити меню для цієї області завдань.

 3. Виберіть команду Зняти закріплення вікна за допомогою клавіші зі стрілкою вниз, а потім натисніть клавішу Enter.

Використання діалогових вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступної вкладки діалогового вікна.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попередньої вкладки діалогового вікна.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Перехід між параметрами у відкритому розкривному списку або між параметрами в групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Виконати дію, призначену вибраній кнопці; установіть або зніміть вибраний прапорець.

ПРОБІЛ

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного пункту в списку.

Перша буква параметра в розкривному списку

Виберіть варіант; установіть або зніміть прапорець.

Alt + підкреслена буква в назві параметра

Відкрити вибраний розкривний список.

Alt + стрілка вниз

Закрити вибраний розкривний список; скасувати команду та закрити діалогове вікно.

Esc

Виконання дії, призначеної для встановленої за замовчуванням кнопки діалогового вікна.

Enter

Використання полів вводу в діалогових вікнах

Поле редагування – це пусте поле, у якому ви вводите або вставляєте запис, наприклад ім'я користувача або шлях до папки.

Дія

Клавіші

Перехід на початок запису.

Home

Перехід у кінець запису.

End

Перехід на один символ вліво або вправо.

Стрілка вліво або вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента від місця вставлення до початку рядка.

Shift+Home

Виділення фрагмента від місця вставлення до кінця рядка.

Shift+End

Використання діалогових вікон Відкрити та Зберегти як

Дія

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift + клавіша табуляції

Перехід між параметрами у відкритому розкривному списку або між параметрами в групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, призначеної вибраній кнопці.

Enter, ПРОБІЛ

Переміщення до списку Тип файлу в діалоговому вікні Зберегти як.

Alt+T

Переміщення до поля Ім’я файлу.

Alt+N

Переміщення до списку типів файлів у діалоговому вікні Відкрити.

Alt+T

Відкриття вибраного файлу в діалоговому вікні Відкрити.

Alt+O

Збереження поточного файлу в діалоговому вікні Зберегти.

Alt+S

Відкрити вибраний розкривний список.

Alt + стрілка вниз

Закрити вибраний розкривний список; скасувати команду та закрити діалогове вікно.

Esc

Оновлення списку файлів.

F5

Відображення контекстного меню для вибраного елемента, наприклад папки або файлу.

Shift+F10

Текст

Редагування тексту

Дія

Клавіші

Переміщення курсору до наступного або попереднього символу в рядку тексту.

Стрілка вправо або стрілка вліво

Переміщення курсору до наступного або попереднього рядка тексту.

Стрілка вниз або вгору

Переміщення курсору до наступного або попереднього слова в рядку тексту.

Ctrl + стрілка вправо або Ctrl + стрілка вліво

Переміщення курсору до наступного або попереднього абзацу.

Ctrl + стрілка вниз або вгору

Виділення всього тексту в текстовому блоці.

Ctrl+A

Виділення наступного або попереднього символу.

Shift + стрілка вправо або Shift + стрілка вліво

Виділення наступного або попереднього слова.

Ctrl + Shift + стрілка вправо або Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення наступного або попереднього рядка.

Shift + стрілка вниз або вгору

Виділення наступного або попереднього абзацу.

Ctrl + Shift + стрілка вниз або вгору

Видалення попереднього слова.

Ctrl+Backspace

Заміна виділеного тексту по висоті поля. Якщо немає виділеного тексту, увесь текст виділеної фігури замінюється по висоті поля.

Ctrl+Shift+H

Форматування тексту

Дія

Клавіші

Увімкнення або вимкнення виділення жирним шрифтом (Зображення кнопки).

Ctrl+B

Увімкнення або вимкнення виділення курсивом (Зображення кнопки).

Ctrl+I

Увімкнення або вимкнення підкреслення (Зображення кнопки).

Ctrl+U

Увімкнення або вимкнення подвійного підкреслення.

Ctrl+Shift+D

Увімкнення або вимкнення набору всіма великими буквами.

Ctrl+Shift+A

Увімкнення або вимкнення набору зменшеними великими буквами.

Ctrl+Shift+K

Увімкнення або вимкнення підрядкових символів (Зображення кнопки).

Ctrl + "="

Увімкнення або вимкнення надрядкових символів (Зображення кнопки).

Ctrl + Shift + "="

Збільшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + ">"

Зменшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + "<"

Вирівнювання тексту

Дія

Клавіші

Вирівнювання тексту за лівим краєм.

Ctrl+Shift+L

Горизонтальне вирівнювання тексту по центру.

Ctrl+Shift+C

Вирівнювання тексту за правим краєм.

Ctrl+Shift+R

Горизонтальне вирівнювання тексту за шириною.

Ctrl+Shift+J

Вертикальне вирівнювання тексту за верхнім краєм.

Ctrl+Shift+T

Вертикальне вирівнювання тексту по центру.

Ctrl+Shift+M

Вертикальне вирівнювання тексту за нижнім краєм.

Ctrl+Shift+V

Масштаб і переходи

Переходи на стрічці

 1. Натисніть клавішу Alt.

  Підказки клавіш відображаються над кожною доступною в поточному поданні функцією.

  Стрічка програми Visio 2010 з відображенням підказок клавіш

 2. Натисніть букву, показану в підказці над функцією, якою потрібно скористатися.

 3. Залежно від того, яку букву ви натиснете, можуть відобразитися додаткові підказки клавіш. Наприклад, якщо активна вкладка Основне й натиснуто клавішу з буквою I, відображається вкладка Вставлення разом із підказками для її груп.

 4. Продовжуйте натискати клавіші з буквами, доки не натиснете потрібну команду або потрібний параметр. У деяких випадках слід спочатку натиснути клавішу з буквою групи, яка містить команду. Наприклад, якщо вкладка Основне активна, натиснувши клавіші Alt+H, F, S можна перейти до поля списку Розмір у групі Шрифт.

  Примітка.: Щоб скасувати виконувану дію та приховати підказки клавіш, натисніть клавішу Alt.

Масштабування

Дія

Клавіші

Збільшення масштабу.

Alt+F6

Зменшення масштабу.

Alt+Shift+F6

За розміром вікна.

Ctrl+Shift+W

Переміщення в повноекранному режимі

Використовуйте ці сполучення клавіш для переходу між Visio та іншою програмою або сторінкою в повноекранному режимі.

Дія

Клавіші

Активація повноекранного режиму.

F5

Вихід із повноекранного режиму.

Esc

Відкриття наступної сторінки креслення.

Page Down

Повернення до попередньої сторінки креслення.

Page Up

Переміщення кресленням веб-сторінки

Дія

Клавіші

Переміщення фокуса між лівою рамкою, кресленням і фігурами на кресленні, що містять дані фігур, гіперпосилання та рядок адреси.

Клавіша табуляції

Активація гіперпосилання, пов’язаного з фігурою, або гіперпосилання на кресленні, на якому перебуває фокус.

Enter

Типові завдання програми Visio

Форматування тексту

Дія

Клавіші

Відкриття вкладки Основне на стрічці.

Alt+H

Відкриття вкладки Шрифт у діалоговому вікні Текст.

F11

Відкриття вкладки Абзац у діалоговому вікні Текст.

Shift+F11

Відкриття вкладки Табуляція в діалоговому вікні Текст.

Ctrl+F11

Відкриття діалогового вікна Заливка для виділеної фігури.

F3

Відкриття діалогового вікна Лінія.

Shift+F3

Використання функцій Прив’язати та склеїти

Дія

Клавіші

Відкриття вкладки Загальні в діалоговому вікні Прив’язати та склеїти.

Alt+F9

Установіть або зніміть прапорець Фіксувати на вкладці Загальні в діалоговому вікні Фіксувати & Склеювання; прив'язує фігури до елементів, вибраних у Фіксувати до розділу діалогового вікна.

О

У діалоговому вікні Фіксувати & Склеювання встановіть або зніміть прапорець Склеїти на вкладці Загальні; приклеює фігури до елементів, вибраних у діалоговому вікні "Склеїти з" (меню Знаряддя, Фіксувати & Склеїти).

G

Групування, обертання та дзеркальне відображення фігур

Дія

Клавіші

Групування вибраних фігур.

Ctrl+G або Ctrl+Shift+G

Розгрупування фігур вибраної групи.

Ctrl+Shift+U

Розташування вибраної фігури на передньому плані.

Ctrl+Shift+F

Переміщення вибраної фігури на задній план.

Ctrl+Shift+B

Обертання вибраної фігури ліворуч.

Ctrl+L

Обертання вибраної фігури праворуч.

Ctrl+R

Дзеркальне відображення вибраної фігури зліва направо.

Ctrl+H

Дзеркальне відображення вибраної фігури зверху вниз.

Ctrl+J

Відкриття діалогового вікна Вирівнювання фігур, пов’язаного з виділеною фігурою.

F8

Перегляд вікон креслення

Дія

Клавіші

Відображення відкритих вікон креслення вертикально.

Shift+F7

Відображення відкритих вікон креслення горизонтально.

Ctrl+Shift+F7

Відображення відкритих вікон креслення так, щоб було видно заголовок кожного вікна.

Alt+F7 або Ctrl+Alt+F7

Типові панелі інструментів програми Visio

Вибір інструментів

Дія

Клавіші

Увімкнення або вимкнення засобу "Формат за зразком" (Зображення кнопки).

Ctrl+Shift+P

Виберіть Вказівник (Кнопка "Вказівник").

Ctrl+1

Виберіть інструмент Сполучна лінія (Зображення кнопки).

Ctrl+3

Вибір інструмента "Точка з’єднання".

Ctrl+Shift+1

Вибір інструмента "Текст" (Кнопка "Текст").

Ctrl+2

Вибір інструмента "Текстове поле" (Зображення кнопки).

Ctrl+Shift+4

Вибір засобів креслення

Дія

Клавіші

Виберіть інструмент Прямокутник (Зображення кнопки).

Ctrl+8

Виберіть еліпс (Зображення кнопки).

Ctrl+9

Виберіть інструмент Лінія (Зображення кнопки).

Ctrl+6

Виберіть інструмент Дуга (Зображення кнопки).

Ctrl+7

Виберіть інструмент Полілінія (Зображення кнопки).

Ctrl+5

Виберіть інструмент Олівець (Зображення кнопки).

Ctrl+4

Обтинання зображення

Дія

Клавіші

Виберіть засіб обтинання (Зображення кнопки).

Ctrl+Shift+2

Фігури та колекції трафаретів програми Visio

Переміщення від однієї фігури до іншої на сторінці креслення

Дія

Клавіші

Переміщення з однієї фігури на іншу на сторінці креслення. Фігура, на якій перебуває фокус, позначена пунктирним прямокутником.

Примітка.: Неможливо перейти до фігури, яка захищена від виділення або розміщена на заблокованому шарі.

Клавіша табуляції

Переміщення від однієї фігури на сторінці креслення до іншої у зворотному порядку.

Shift + клавіша табуляції

Виділення фігури, на якій перебуває фокус.

Примітка.: Щоб виділити кілька фігур, натисніть клавішу табуляції для переміщення фокуса на першу фігуру, яку потрібно виділити, а потім натисніть клавішу Enter. Утримуючи натиснутою клавішу Shift, натискайте клавішу табуляції, доки фокус не переміститься на іншу фігуру. Коли прямокутник фокуса опиниться на потрібній фігурі, натисніть клавішу Enter, щоб додати її до виділених. Повторіть процедуру для кожної фігури, яку потрібно виділити.

Enter

Зняття виділення або фокуса з фігури.

Esc

Переключення між режимом редагування тексту та режимом виділення на вибраній фігурі.

F2

Зсув виділеної фігури.

Клавіші зі стрілками

Зсув виділеної фігури на 1 піксель за один раз.

Примітка.: Необхідно вимкнути режим Scroll Lock.

Shift + клавіші зі стрілками

Робота зі зразками фігур у колекції трафаретів

Дія

Клавіші

Переміщення з одного зразка фігури в колекції на інший.

Клавіші зі стрілками

Переміщення до першого зразка фігури в рядку колекції.

Home

Переміщення до останнього зразка фігури в рядку колекції.

End

Переміщення до першого зразка фігури у стовпці колекції.

Page Up

Переміщення до останнього зразка фігури у стовпці колекції.

Page Down

Копіювання виділених зразків фігур до буфера обміну.

Ctrl+C

Вставлення вмісту буфера обміну в нову колекцію трафаретів.

Примітка.: Щоб змінювати нову колекцію трафаретів, її необхідно спочатку відкрити для редагування.

Ctrl+V

Вибір усіх зразків фігур у колекції.

Примітка.: Щоб виділити кілька зразків фігур, натискайте клавіші зі стрілками, доки фокус не переміститься на перший потрібний зразок фігури. Утримуючи натиснутою клавішу Shift, натискайте клавіші зі стрілками, щоб перемістити фокус на інший зразок. Коли прямокутник фокуса опиниться над потрібним зразком, натисніть клавішу Enter, щоб додати його до виділених. Повторіть процедуру для кожного потрібного зразка.

Ctrl+A

Виділення або скасування виділення зразка фігури, на який наведено фокус.

Shift+Enter

Скасування виділення зразків фігур у колекції трафаретів.

Esc

Вставлення виділених зразків фігур у креслення.

Ctrl+Enter

Робота з колекціями трафаретів у режимі редагування

Дія

Клавіші

Видалення виділеного зразка фігури.

Delete

Вирізання виділеного зразка фігури з настроюваної колекції трафаретів та додавання його до буфера обміну.

Ctrl+X

Перейменування виділеного зразка фігури.

F2

Додаткові відомості

центр довідки Visio

Ознайомлення з програмою Visio і навігація нею за допомогою невізуального екрана

Visio довідки з Інтернету

Створення Visio для спеціальних можливостей веб-схеми

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Потрібна додаткова довідка?

Участь в обговоренні

Запитайте спільноту >

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×