Створення запиту на створення таблиці

У цій статті пояснюється, як створити та виконати запит на створення таблиці в Access. Запит на створення таблиці використовується, щоб копіювати дані до таблиці, створювати архіви даних або, скажімо, зберігати результати запиту як таблицю.

Якщо потрібно змінити або оновити частину даних із наявного набору записів, наприклад одне або кілька полів, можна скористатися запитом на оновлення. Докладні відомості про запити на оновлення наведено в статті створення та виконання запиту на оновлення.

Якщо потрібно додати записи (рядки) до наявної таблиці, використовується запит на додавання. Докладні відомості про запити на додавання див. в статті Додавання записів до таблиці за допомогою запиту на додавання.

У цій статті

Запити на створення таблиці

Запит на створення таблиці отримує дані з однієї або кількох таблиць, а потім завантажує набір результатів до нової таблиці. Ця нова таблиця може міститись у поточній або новій базі даних.

Зазвичай запити на створення таблиці використовуються для копіювання або архівування даних. Наприклад, є таблиця (або таблиці) з даними про минулі продажі, і ці дані використовуються у звітах. Показники продажу не можна змінити, оскільки ці транзакції відбулися принаймні день тому, а постійне виконання запиту для отримання даних може тривати певний час – особливо, якщо виконується складний запит для великого обсягу даних. Завантаження даних до окремої таблиці й використання цієї таблиці як джерела даних може зменшити робоче навантаження та створити зручний архів даних. Слід пам’ятати, що дані в новій таблиці – це лише знімок; вони не пов’язані й не підключені до вихідної таблиці або таблиць.

Процес створення запиту на створення таблиці складається з нижченаведених основних кроків.

 • Дозвіл на відкривання бази даних, якщо її не підписано або вона міститься не в надійному розташуванні. Інакше запити на змінення (додавання, оновлення та створення таблиці) не виконуватимуться.

 • У режимі конструктора запитів створіть запит на вибірку, а потім змініть цей запит, доки не буде повернуто потрібні записи. Ви можете вибрати дані з кількох таблиць і в реальному розумінні ви можете денормалізувати дані. Наприклад, ви можете розмістити дані клієнта, відправника та постачальника даних у єдиній таблиці, що не потрібно робити в базі даних у виробничому файлі з належним чином нормалізованої таблиці. Ви також можете використовувати умови в запиті для подальшого настроювання або звуження набору результатів.

  Докладні відомості про впорядкування даних див. в статті Основи розробки баз даних.

 • Перетворення вибіркового запиту на запит на створення таблиці, вибір розташування нової таблиці й виконання запиту для створення таблиці.

Не плутайте запит на створення таблиці із запитом на оновлення або додавання. Запит на оновлення використовується, коли потрібно додати або змінити дані в окремих полях. Він дає змогу додати записи (рядки) до наявного набору записів у вже створеній таблиці.

На початок сторінки

Створення запиту на створення таблиці

Щоб створити запит на створення таблиці, спочатку створіть вибірковий запит і перетворіть його на запит на створення таблиці. У вибірковому запиті можуть використовуватись обчислювані поля й вирази для повернення потрібних даних. Наведені нижче кроки описують створення й перетворення запиту. Якщо вже є потрібний вибірковий запит, можна одразу перейти до кроків, у яких описується перетворення вибіркового запиту й виконання запиту на створення таблиці.

Створення вибіркового запиту

Примітка.: Якщо вже є потрібний вибірковий запит, перейдіть до наступних кроків.

 1. На вкладці Створити в групі Запити натисніть кнопку Конструктор запитів.

 2. Двічі клацніть таблиці, з яких потрібно отримати дані. Кожна таблиця відображається як вікно у верхній частині конструктора запитів. Додавши таблиці, натисніть кнопку Закрити.

 3. У кожній таблиці двічі клацніть поле або поля, які потрібно використовувати в запиті. Кожне поле відображається в пустій клітинці рядка Поле сітки макета. На рисунку відображено сітку макета із кількома доданими полями таблиць.

  Запит із трьома полями в бланку

 4. Також можна додати будь-які вирази до рядка Поле.

 5. Також можна додати будь-які умови до рядка Умови сітки макета запиту.

 6. Натисніть кнопку виконати Зображення кнопки , щоб виконати запит і відобразити результати в табличному поданні.

 7. За необхідності можна змінити поля, вирази або умови й виконати запит повторно, доки він не поверне потрібні дані, які слід розмістити в новій таблиці.

Перетворення вибіркового запиту

 1. Відкрийте вибірковий запит у режимі конструктора або перейдіть до цього режиму. Це можна виконати кількома наведеними нижче способами.

  • Якщо запит відкрито як дані в табличному поданні, клацніть правою кнопкою миші вкладку потрібного документа й виберіть пункт Режим конструктора.

  • Якщо запит закрито, клацніть правою кнопкою миші запит в області переходів і виберіть у контекстному меню пункт Режим конструктора.

 2. На вкладці Конструктор у групі Тип запиту натисніть кнопку Створення таблиці.

  З’явиться діалогове вікно Створити таблицю.

  У діалоговому вікні "Створення таблиці" в Access можна вибрати параметри запиту на створення таблиці.

 3. У полі Ім’я таблиці введіть ім’я нової таблиці.

  - або -

  Клацніть стрілку вниз і виберіть ім’я наявної таблиці.

 4. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Розміщення нової таблиці в поточній базі даних    

   1. Якщо параметр Поточна база даних ще не вибрано, виберіть його та натисніть кнопку OK.

   2. Натисніть кнопку виконати Зображення кнопки, а потім натисніть кнопку так , щоб підтвердити операцію.

    Примітка.: Якщо замінюється наявна таблиця Access, спочатку вона видаляється, тому потрібно підтвердити видалення. Натисніть кнопку Так, а потім ще раз кнопку Так, щоб створити нову таблицю.

  • Розміщення нової таблиці в іншій базі даних.    

   1. Виберіть параметр Інша база даних.

   2. У полі Ім’я файлу введіть розташування та ім’я файлу іншої бази даних.

    - або -

    Натисніть кнопку Огляд, у діалоговому вікні Створити таблицю виберіть іншу базу даних і натисніть кнопку OK.

   3. Натисніть кнопку OK, щоб закрити перше діалогове вікно Створити таблицю.

   4. Натисніть кнопку виконати Зображення кнопки, а потім натисніть кнопку так , щоб підтвердити операцію.

    Примітка.: Якщо замінюється наявна таблиця Access, спочатку вона видаляється, тому потрібно підтвердити видалення. Натисніть кнопку Так, а потім ще раз кнопку Так, щоб створити нову таблицю.

На початок сторінки

Додаткові відомості про умови й вирази запиту

У цій статті описано умови та вирази запиту. Критерій запиту – це правило, яке визначає записи, які потрібно додати до запиту, і ви використовуєте умови, коли не потрібно відображати всі записи в заданому сукупності даних. Наприклад, відповідно до умови >25 AND <50 повертаються значення, більші за 25 і менші за 50. Відповідно до такої умови, як "Чикаго" OR "Париж" OR "Москва", повертаються лише записи, у яких згадуються ці міста.

Докладні відомості про використання умов див. в статті Приклади умов запиту.

Вираз – це комбінація математичних і логічних операторів, констант, функцій та імен полів, елементів керування та властивостей, яка повертає єдине значення. Вираз використовується, якщо потрібно отримати дані, які не містяться безпосередньо в таблиці. Наприклад, вираз [Ціна_за_одиницю]*[Кількість] перемножує значення в полі "Ціна_за_одиницю" на значення в полі "Кількість". Вирази можна використовувати різними способами, і процес їх створення та використання може виявитися досить складним.

На початок сторінки

Додаткові відомості про створення й використання виразів див. в статті Побудова виразу.

Припинення блокування запиту в неактивному режимі

За замовчуванням, якщо відкривається база даних, яка міститься в ненадійному розташуванні, або якщо ви не довіряєте цій базі даних, у програмі Access блокуються всі запити на змінення – запити на додавання, оновлення, видалення або створення таблиці.

Якщо після виконання запиту на змінення результати не відображаються, перевірте наявність такого повідомлення в рядку стану програми Access:

Неактивний режим заблокував цю дію або подію.

Якщо таке повідомлення відображається, виконайте такі дії:

 • У рядку повідомлень (безпосередньо під стрічкою) натисніть кнопку Увімкнути вміст.Рядок повідомлень

 • Запустіть запит знову.

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших

Приєднатися до Microsoft оцінювачів >

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×