Автовиправлення імені допомагає не розривати базу даних Access для настільних комп'ютерів під час змінення структури бази даних. Автовиправлення імені надає такі можливості:

 • виявляти, коли змінення імені об’єкта бази даних призведе до розриву зв’язків з іншими об’єктами;

 • автоматично виправляти цю помилку;

 • записувати всі внесені виправлення.

За промовчанням автовиправлення імені настроєно на виявлення й виправлення помилок, а не на записування виправлень. Автовиправлення імені дещо знижує продуктивність системи, тому його можна вимкнути, якщо структура вашої бази даних не буде піддаватися незапланованим змінам. Або можна, щоб програма Access відстежувала виправлення, які вона вносить. Параметри автовиправлення імен можна настроїти для кожної локальної бази даних.

Примітка.: Автовиправлення імені допомагає забезпечувати синхронізацію імен об’єктів бази даних. Інші потенційні помилки, пов’язані зі зміненням структури, наприклад помилки, що виникають внаслідок видалення об’єктів бази даних, не виправляються безпосередньо функцією автовиправлення імені.

У цій статті

Причини використання функції автовиправлення імені

Якщо ви працюєте в базі даних Access із макетом, який часто змінюють користувачі, об'єкти бази даних можуть припинити роботу, якщо зміниться макет інших об'єктів бази даних. Однією із причин цього може бути зміна імені об’єкта, при якій не вносяться відповідні зміни до об’єктів, які залежать від вихідного об’єкта.

Наприклад, якщо створити запит на основі таблиці "Клієнти", ім’я якої потім буде змінено на "Клієнт", створений запит перестане працювати через цю зміну імені. Запит не має інших помилок, тож якщо виправити ім’я таблиці в макеті запиту, тоді запит знову буде працювати.

Функція автовиправлення імені може відстежувати зміни імен і автоматично виправляти імена форм, звітів, таблиць, запитів, полів або елементів керування, наприклад текстових полів.

Автовиправлення імені та відомості про залежність об’єктів

Функція автовиправлення імені створює карти імен із відомостями про залежність об’єктів для таблиць, запитів, форм і звітів. Ці карти дають можливість використовувати область завдань Залежність об’єктів для перегляду списку об’єктів, які залежать від вибраної таблиці або форми, а також для перегляду об’єктів, від яких залежить таблиця чи форма. Карта імен об’єкта оновлюється щоразу, коли об’єкт зберігається та закривається.

Примітка.: За замовчуванням відстеження змін імен не ввімкнуто в базах даних, створених за допомогою попередніх версій Access, навіть після перетворення цих баз даних на новіший формат файлу бази даних. Але після перетворення таких баз даних на новіший формат можна ввімкнути відстеження змін імен.

Коли не потрібно використовувати функцію автовиправлення імені

Не використовуйте автовиправлення імені в наведених нижче випадках.

 • Структура бази даних не змінюється.    Якщо структура бази даних не змінюється, продуктивність системи можна підвищити, вимкнувши автовиправлення імені.

 • Потрібно зменшити розмір файлу бази даних і вручну керувати змінами імен об’єктів.    Якщо для бази даних увімкнуто автовиправлення імені, її розмір помітно збільшується. Це збільшення спричинено картами імен, які створюються, коли ввімкнуто функцію автовиправлення імені. Якщо вимкнути автовиправлення імені, карти імен видаляються, що призводить до зменшення розміру бази даних.

Що не виправляє функція автовиправлення імені

Випадки, коли функція автовиправлення імені не вносить виправлення, такі:

 • зміни до імен форм, звітів або елементів керування не відстежуються;

 • імена таблиць, запитів або полів у макросах чи в коді не виправляються.

Принцип роботи функції автовиправлення імені

Автовиправлення імені включає три параметри: Відстежувати відомості про автовиправлення імені, Виконувати автовиправлення імені та Внести до журналу зміни автовиправлення імені. Кожний з останніх двох параметрів залежить від того, чи ввімкнуто попередній параметр.

Відстеження відомостей про автовиправлення імені

Якщо для бази даних ввімкнути функцію автовиправлення імені для відстеження змін імен, програма Access виконує такі дії:

 1. намагається отримати монопольний доступ до бази даних;

 2. здійснює пошук відкритих об’єктів;

 3. попереджає й закриває відкриті об’єкти;

 4. оновлює карти імен, відкриваючи, зберігаючи й закриваючи всі таблиці, запити, форми та звіти;

 5. повертає базу даних до того стану, у якому вона була до зміни доступу на монопольний.

Переривання створення карти імен

Створення карт імен може тривати кілька хвилин. Можна натиснути клавішу Esc, щоб скасувати цю дію. Однак карти імен деяких об’єктів будуть застарілі, тому неможливо буде переглянути відомості про залежність для цих об’єктів, доки карти не буде оновлено.

Примітка.: Якщо перервати (натиснувши клавішу Esc) оновлення карт імен, параметр Відстежувати відомості про автовиправлення імені не буде вимкнуто. Параметр Відстежувати відомості про автовиправлення імені залишається вибраний, навіть якщо оновлено не всі карти. Щоб перезапустити процес оновлення карт імен, скористайтеся нижченаведеною процедурою.

 1. На стрічці натисніть кнопку Параметри > файлу, щоб відкрити діалогове вікно Параметри Access.

 2. В області ліворуч діалогового вікна Параметри Access виберіть пункт Поточна база даних.

 3. Зніміть прапорець поруч із пунктом Відстежувати відомості про автовиправлення імені, а потім натисніть кнопку OK. У програмі Access відобразиться попередження, що всі відкриті об’єкти бази даних слід закрити, щоб зміни набули чинності.

 4. Закрийте та знову відкрийте базу даних.

 5. Повторно відкрийте діалогове вікно Параметри Access і в категорії Поточна база даних установіть прапорець Відстежувати відомості про автовиправлення імен, відтак натисніть кнопку OK.

Або, щоб уручну оновити карти імен певного об’єкта, відкрийте цей об’єкт у режимі конструктора та збережіть його.

Що відбувається, якщо вимкнути функцію "Відстежувати відомості про автовиправлення імені"?

Якщо вимкнути автовиправлення імені, щоб зупинити відстеження змін імен, програма Access виконує такі дії:

 1. намагається отримати монопольний доступ до бази даних;

 2. здійснює пошук відкритих об’єктів;

 3. попереджає й закриває відкриті об’єкти;

 4. видаляє карти імен зі всіх таблиць, запитів, форм і звітів;

 5. повертає базу даних до того стану, у якому вона була до зміни доступу на монопольний.

Якщо процес відстеження змін або видалення карт імен у програмі Access не завершено, у таблиці "Помилки збереження автовиправлення імені" записується помилка.

Виконання автовиправлення імені

Перш ніж увімкнути параметр Виконувати автовиправлення імені, слід увімкнути параметр Відстежувати відомості про автовиправлення імені.

Коли параметр Виконувати автовиправлення імені увімкнуто, програма Access використовує карти імен для визначення того, чи вплине зміна імені на інші об’єкти бази даних, а потім виправляє змінене ім’я в цих інших об’єктах, де воно зустрічається.

Внесення до журналу змін автовиправлення імені

Перш ніж увімкнути параметр Внести до журналу зміни автовиправлення імені, слід увімкнути параметри Відстежувати відомості про автовиправлення імені та Виконувати автовиправлення імені.

Коли параметр Внести до журналу зміни автовиправлення імені увімкнуто, програма Access відстежує виправлення, які вона вносить внаслідок змін імен об’єктів. Кожне виправлення відображається як запис у таблиці "Журнал автовиправлення імені".

Увімкнення й вимкнення параметрів автовиправлення імені

Усі три параметри автовиправлення імені можна ввімкнути в діалоговому вікні Параметри Access. Параметри автовиправлення імені можна ввімкнути або вимкнути лише для поточної бази даних.

 1. На стрічці натисніть кнопку Параметри > файлу, щоб відкрити діалогове вікно Параметри Access.

 2. В області ліворуч діалогового вікна Параметри Access виберіть пункт Поточна база даних.

 3. У розділі Параметри автовиправлення імені встановіть або зніміть прапорець поруч із необхідними параметрами.

  • Відстежувати відомості про автовиправлення імені.    Якщо вибрано цей параметр, у програмі Access відстежуються зміни імен об’єктів у базі даних. Відомості про відстеження зберігаються в картах імен. Якщо цей параметр вибрано вперше, програма Access створює карту імен для кожного з існуючих об’єктів бази даних. Карта імен оновлюється, доки вибрано цей параметр. Карти імен використовуються для виправлення помилок, які спричинені перейменуванням, і для створення відомостей про залежність об’єктів. До карт імен отримати безпосередній доступ неможливо.

   Цей параметр слід вибрати, до того як вибирати інші параметри автовиправлення імені.

   Примітка.: Увімкнення цього параметра не призводить до автоматичного виправлення змін імен. Воно призводить лише до створення карт, які використовуються для подальших виправлень.

  • Виконувати автовиправлення імені.    Якщо вибрано цей параметр, програма Access автоматично виправляє зміни імен, коли вони виникають. Цей параметр можна вибрати лише тоді, якщо вже вибрано параметр Відстежувати відомості про автовиправлення імені. Для виконання автовиправлення імені програма Access використовує карти імен, які вона створила, коли параметр Відстежувати відомості про автовиправлення імені було ввімкнуто.

   Цей параметр слід вибрати, до того як вибирати параметр Внести до журналу зміни автовиправлення імені.

  • Внести до журналу зміни автовиправлення імені.    Програма Access зберігає журнал виправлень, які вносить функція автовиправлення імені. Кожне виправлення відображається як запис у таблиці "Журнал автовиправлення імені".

На початок сторінки

Використання області залежностей об'єктів для визначення зв'язків об'єктів

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших

Приєднатися до Microsoft оцінювачів >

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×