У цьому діалоговому вікні можна вимкнути або ввімкнути будь-які функції автоматичного виправлення або форматування в Excel.

Діалогове вікно "Автовиправлення" містить чотири вкладки. Щоб швидко перейти до потрібної інформації, клацніть нижче назву вкладки, з якої необхідно отримати довідку.

Автовиправлення  |  Автоформат під час введення | Дії  | Математичні символи

Автовиправлення

Ви можете використовувати функцію автовиправлення, щоб виправляти помилки, перевіряти написання з великої букви та виявляти неправильно написані слова, а також щоб вставляти символи та інші частини тексту. За замовчуванням у функції автовиправлення використовується стандартний список типових символів і неправильно написаних слів, але його можна доповнювати та змінювати.

За замовчуванням Excel автоматично виправляє помилки, яких користувачі найчастіше припускаються під час введення тексту. Вимкніть непотрібні параметри в цьому діалоговому вікні або змініть їх.

Якщо не потрібно, щоб кнопка параметрів автовиправлення альтернативний текст з’являлася під час введення тексту, ви можете вимкнути її в цьому діалоговому вікні. Зніміть прапорець Показати кнопки можливостей автовиправлення.

Нижче наведено дії, які ви можете виконати на цій вкладці діалогового вікна. Клацніть потрібний заголовок нижче, щоб розгорнути його й переглянути вказівки.

На вкладці Автовиправлення ви можете ввімкнути або вимкнути різні параметри, які дають змогу автоматично виправляти введення великих букв.

 • Установіть або зніміть будь-який із таких прапорців:

  • Виправляти ДВі ВЕликі букви на початку слова.

  • Робити перші букви речень великими.

  • Назви днів із великої букви.

  • Виправляти наслідки випадкового натискання cAPS LOCK.

Ви можете вказати винятки для кількох правил регіляції. Винятки, установлені для всіх програм Office, які підтримують функцію автовиправлення, це означає, що будь-які зміни, внесені до цього списку в одній програмі, також впливають на інші програми.

 • На вкладці Автовиправлення натисніть кнопку Винятки, а потім виконайте одну з таких дій:

  • Якщо встановлено прапорець Виправляти ДВі ВЕликі букви на початку слова, а вам потрібно, щоб функція автовиправлення не виправляла певне слово, у якому використовуються великі та малі букви (наприклад, якщо це акронім зі словами в різних регістрах, як-от "СДу"), виберіть вкладку ДВі ВЕликі.

   Щоб додати слово до списку винятків, введіть його в поле та натисніть кнопку Додати. Щоб видалити слово, виділіть його та натисніть кнопку Видалити.

  • Якщо встановлено прапорець Робити перші букви речень великими, а вам потрібно, щоб функція автовиправлення не заміняла першу букву на велику в певних скороченнях (наприклад, "буд."), виберіть вкладку Перша буква.

   Щоб додати слово до списку винятків, введіть його в поле та натисніть кнопку Додати. Щоб видалити слово, виділіть його та натисніть кнопку Видалити.

  Примітка.: У деяких програмах Office також можна скористатися параметром Автоматично додавати слова до списку. Цей параметр застосовується під час редагування файлу або елемента. Якщо функція автовиправлення замінить помилку, натисніть клавіші Ctrl+Z, щоб скасувати її. Якщо прапорець Автоматично додавати слова до списку встановлено, скасовані виправлення додаватимуться до списку винятків.

Дані функції автовиправлення вводяться у два паралельні списки слів. У першому списку містяться слова, які ви вводите, а в другому – слова або фрази, на які програма автоматично замінює введене вами слово.

Список автовиправлення

Список автовиправлення спільний для всіх програм Office, які підтримують цю функцію. Це означає, що будь-які зміни, унесені до цього списку в одній програмі Office, впливають і на інші програми.

Ви можете додати кілька записів, які потрібно виправляти на однаковий текст. Наприклад, слова "зв’зок", "звязок" і "з’язок" можна заміняти на "зв’язок". Просто створіть окремий запис для кожного з цих слів.

Увага!: Якщо схоже, що функція автовиправлення не працює, установіть прапорець Замінювати текст під час введення на вкладці Автовиправлення.

Додавання запису до списку автовиправлення, його змінення або видалення

Щоб додати запис, виконайте такі дії:

 1. На вкладці Автовиправлення в поле Замінити введіть фразу або слово, у якому ви часто припускаєтеся помилки, наприклад звиайно.

 2. У поле на введіть правильний варіант цього слова, наприклад звичайно.

 3. Натисніть кнопку Додати.

Щоб змінити текст заміни для запису, виберіть його зі списку записів і введіть нове значення в поле На.

Щоб видалити запис, виберіть його зі списку та натисніть кнопку Видалити.

Примітка.: До списку Винятки автовиправлення можна додати слова, які засіб перевірки орфографії не має автоматично виправляти, навіть якщо знайде в них помилку. Якщо слово автоматично виправляється, але його немає в списку автовиправлення, додайте це слово до списку винятків, щоб засіб перевірки орфографії не змінював його.

Щоб заборонити всі автовиправлення, виконайте наведені нижче дії в цьому діалоговому вікні.

 • Зніміть усі прапорці у верхній частині вкладки, щоб вимкнути автоматичне введення великих букв.

 • Зніміть прапорець Заміняти текст під час введення, щоб вимкнути всі автоматичні заміни тексту.

Порада.: Якщо в Office відбулося небажане виправлення, натисніть кнопку Скасувати або клавіші Ctrl+Z, щоб повернути попередній варіант.

Щоб швидко вставити символ, не відкриваючи меню, призначте йому клавішу або текст. Це особливо зручно, якщо ви часто використовуєте певний символ і не хочете щоразу шукати його за допомогою команди Символ на стрічці.

Достатньо один раз вставити символ, а потім скопіювати його й додати правило автовиправлення. Виконавши крок 8 нижче, ви можете видалити цей символ, тому не важливо, де саме ви його вставите.

 1. На вкладці Вставлення натисніть кнопку Символ і виберіть Інші символи.

 2. Прокрутіть список униз і двічі клацніть символ, який потрібно вставити у файл. Закрийте діалогове вікно символів.

  Порада.: Більшість символів, що часто використовуються, входять до наборів шрифтів Wingdings. Щоб прискорити пошук, у діалоговому вікні "Символ" виберіть шрифт Wingdings.

 3. Виберіть вставлений символ у книзі й на вкладці Основне натисніть кнопку Копіювати (або натисніть клавіші Ctrl+C).

 4. Виберіть Файл > Параметри > Правопис > Параметри автовиправлення.

 5. Клацніть у полі на й натисніть клавіші Ctrl+V, щоб вставити в нього скопійований символ.

 6. У поле Замінити введіть слово або фразу, яку потрібно пов’язати із символом, наприклад позначка1.

  На вкладці "Автовиправлення" в поле "Замінити" введіть слово або фразу, яку потрібно пов’язати із символом позначки.
 7. Натисніть кнопки Додати та OK.

 8. Коли знадобиться символ позначки, який ви щойно визначили, введіть слово, указане на кроці 7, щоб додати його.

Порада.: Якщо вставиться неправильний символ, виберіть його й переконайтеся, що він має шрифт Wingdings.

Автоформат під час введення

За замовчуванням Excel застосовує певне автоматичне форматування, коли ви вводите текст. Наприклад, якщо програма виявляє, що ваш текст має вигляд списку, вона створює маркірований або нумерований список.  

У цьому діалоговому вікні можна вимкнути параметри автоматичного форматування певних елементів. Зніміть непотрібні прапорці. 

Дії

У Excel є одна дія, доступна в контекстному меню. Увімкніть її, установивши прапорець Увімкнути додаткові дії в контекстному меню в цьому діалоговому вікні. 

Дія Дата дає змогу клацнути правою кнопкою миші повну дату (день, місяць і рік) і перейти до неї в календарі Outlook. 

Не звертайте уваги на кнопки Властивості та Інші дії на вкладці Дії. Вони не мають корисних функцій. 

Математичні символи

Щоб створити формулу з нуля, натисніть клавіші Alt + "=". З’явиться покажчик місця заповнення для формули, у який потрібно ввести математичні символи. 

Office має великий набір сполучень клавіш, що спрощують вставлення математичних символів у покажчик місця заповнення для формули. За замовчуванням сполучення клавіш на вкладці "Математичні символи" ввімкнуто.

Ви можете виконати наведені нижче дії. Клацніть потрібний заголовок нижче, щоб розгорнути його й переглянути вказівки.

  Зніміть прапорець Замінювати текст під час введення.  

 1. Виберіть символ, який потрібно змінити. 

  У полях Замінити й на відобразяться потрібні відомості.

 2. Змініть сполучення клавіш у полі Замінити або символ у полі на.

 3. Натисніть кнопку Замінити.

 1. Виберіть елемент, який потрібно вилучити зі списку.

 2. Натисніть кнопку Видалити.

Перш ніж почати, потрібно скопіювали потрібний символ до буфера обміну, щоб вставити його в діалогове вікно. Для цього закрийте діалогове вікно, вручну вставте символ на аркуш (Вставлення > Символ), а потім виберіть його та скопіюйте (Ctrl+C).

 1. У поле Замінити введіть потрібне сполучення клавіш.

  Сполучення клавіш має відрізнятися від звичайного, правильно написаного слова, якщо не потрібно завжди заміняти це слово на символ, який ви вибрали на кроці 2.

 2. У поле на вставте символ, якому потрібно призначити сполучення клавіш для автовиправлення, зазначене на кроці 1.

 3. Натисніть кнопку Додати.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за ваш відгук!

×