You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Загальні відомості

У цій статті описано, як за допомогою бібліотеки об'єктів Microsoft Outlook 10.0 отримати певні повідомлення за допомогою методу Знайти та Обмежити в Microsoft Visual C#.

Додаткові відомості

Щоб отримати певні повідомлення за допомогою бібліотеки об'єктів Microsoft Outlook 10.0, виконайте такі дії:

 1. Запустіть програму Microsoft Visual Studio .NET або Microsoft Visual Studio 2005.

 2. У меню Файл наведіть вказівник миші на пункт Створити та виберіть Project.

 3. У списку Типи проектів Visual C# клацніть Консольна програма.

  За замовчуванням створюється файл Class1.cs.

  Примітка. У Microsoft Visual C# 2005 виберіть Visual C#" у списку типів проектів Visual C #. За замовчуванням створюється program.cs.

 4. Додайте посилання на бібліотеку об'єктів Microsoft Outlook 10.0. Для цього виконайте такі дії:

  1. У меню Project клацніть Додати посилання.

  2. Перейдіть на вкладку COM, знайдіть пункт Microsoft Outlook 10.0 Object Library і натисніть кнопку Вибрати.

   Примітка. У Microsoft Visual C# 2005. не потрібно натиснути кнопку Вибрати.

  3. У діалоговому вікні Додавання посилань натисніть кнопку OK.

  4. Якщо буде запропоновано створити обтікання для вибраних бібліотек, натисніть кнопку Так.

 5. У вікні коду замініть код на такий:

  using System;
  using System.Reflection; // to use Missing.Value

  namespace FilterAppointments
  {
  /// <summary>
  /// Summary description for Class1.
  /// </summary>
  class Class1
  {
  /// <summary>
  /// The main entry point for the application.
  /// </summary>
  [STAThread]
  public static int Main(string[] args)
  {
  try
  {
  // Create an Outlook application.
  Outlook.Application oApp = new Outlook.Application();

  // Get the Mapi NameSpace and the Logon.
  Outlook.NameSpace oNS = (Outlook.NameSpace)oApp.GetNamespace("mapi");

  // Log on using dialog to choose a profile.
  oNS.Logon(Missing.Value, Missing.Value, true, true);

  // Alternate Logon using specific profile
  // TODO: Change the profile name where it is appropriate.
  //oNS.Logon("YourValidProfile", Missing.Value, false, true);

  // Get the Calendar folder.
  Outlook.MAPIFolder oCalendar = oNS.GetDefaultFolder(Outlook.OlDefaultFolders.olFolderCalendar);

  // Get the Items collection in the folder.
  Outlook.Items oItems = (Outlook.Items)oCalendar.Items;
  Console.WriteLine("Total Items (unrestricted): " + oItems.Count);

  //Include all occurrences of recurring items, and then sort them.
  oItems.Sort ("[Start]", false);
  oItems.IncludeRecurrences = true;

  // Define the string for the search criteria.
  String sCriteria;

  // Set the criteria for the Date fields.
  sCriteria = "[Start] <= '09/01/2002 08:00 AM' and [End] >= '2/15/2002 08:00 PM'";

  // Set the criteria for a string field.
  // sCriteria = "[Subject] = 'Weekly recurring meeting'";

  // Set the criteria for a numeric field.
  // Look for meetings that have not been responded to.
  // sCriteria = "[ResponseStatus] = " + (Int32)Outlook.OlResponseStatus.olResponseNotResponded)

  // Use the Restrict method to reduce the number of items to process.
  Outlook.Items oRestrictedItems = oItems.Restrict(sCriteria);
  oRestrictedItems.Sort ("[Start]", false);
  oRestrictedItems.IncludeRecurrences = true;

  Console.WriteLine("Total Items Unrestricted : " + oRestrictedItems.Count);

  Outlook.AppointmentItem oAppointment;

  //Get each item until item is null.
  Outlook.AppointmentItem oAppt;
  oAppt = (Outlook.AppointmentItem)oRestrictedItems.GetFirst();
  while (oAppt != null)
  {
  // Console.WriteLine(i.ToString());
  Console.WriteLine(" Subject: " + oAppt.Subject.ToString());
  Console.WriteLine(" Start time: " + oAppt.Start.ToString());
  Console.WriteLine(" End time: " + oAppt.End.ToString());
  Console.WriteLine(" Occurrences: " + oAppt.RecurrenceState.ToString());
  Console.WriteLine("\n\n");
  oAppt = (Outlook.AppointmentItem)oRestrictedItems.GetNext();
  }


  // Use the Find method to get single match.
  sCriteria = "[Start] >= '09/30/2001'";
  Console.WriteLine("Criteria: " + sCriteria.ToString());
  oAppointment = (Outlook.AppointmentItem)oItems.Find(sCriteria);
  Console.WriteLine("Used Find with Date fields");
  if (oAppointment is Outlook.AppointmentItem)
  Console.WriteLine("Found -> " + oAppointment.Subject.ToString());
  else
  Console.WriteLine("No object found");


  // Log off
  oNS.Logoff();

  // Clean up
  oAppointment = null;
  oRestrictedItems = null;
  oItems = null;
  oCalendar = null;
  oNS = null;
  oApp = null;
  }

  //Simple error handling
  catch (Exception e)
  {
  Console.WriteLine("{0} Exception caught.", e);
  }

  //Default return value
  return 0;
  }
  }
  }
 6. Знайдіть текстовий рядок TODO в коді, а потім змініть код свого середовища.

 7. Натисніть клавішу F5, щоб створити та запустити програму.

Посилання

Щоб отримати додаткові відомості про функції безпеки Outlook 2002, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:

290500 Опис функцій безпеки електронної пошти, пов'язаних із розробником у Outlook 2002


. Щоб отримати додаткові відомості про проблеми, які можуть виникнути під час використання властивості Count великих колекцій, клацніть номер статті в базі знань Microsoft:

294385 OL2002: Неправильна властивість Count із повторюваними зустрічами

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×