Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Вступ

4 липня 2019 року Акт про податок на товари та послуги, що є обов'язковим з 1 вересня 2019 року, вводить зобов'язання звітувати в електронному документі, який складається з ПДВ Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) з декларацією (Jednolity Plik Kontrolny VDEK – "JPK_VDEK") – JPK-V7M.

Microsoft Dynamics 365 Finance підтримує формат JPK_V7M. Щоб ознайомитися з документацією щодо загальних функцій, див . декларацію про ПДВ із реєстрами (JPK-V7M, VDEK) – фінансовий | Dynamics 365 | Microsoft Learn. Докладні відомості про початковий випуск функцій і подальші оновлення див. в таких статтях бази знань:

Номер KB

Заголовок

4540232

JPK_V7M заміна JPK_VAT (SAF VAT) з 1 жовтня 2020 року в Dynamics 365 Finance

4552887

Supplemented pack I for Standard Audit File VAT declaration with registers (JPK_V7M) in Dynamics 365 Finance

4575386

Оголошення ПДВ з реєстрами JPK-V7M (VDEK) у форматі Excel у Dynamics 365 Finance

4579867

ОГОЛОШЕННЯ ПДВ з реєстрами JPK-V7M (VDEK) розблокувати можливість часткового покоління в Dynamics 365 Фінанси

4588744

ПДВ оголошення з реєстрами JPK-V7M (VDEK) – обов'язковий розділення платежів звітування Dynamics 365 Фінанси

4589274

Спеціальні роздрібні сценарії для типів документів "RO/FP" у польському Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M) у Dynamics 365 Finance

4615826

Польща: JPK_V7M (VDEK) - Підвищення процесуального маркування

4633772

Польща: Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M, VDEK) Липень 2021 зміни в Dynamics 365 Finance

Ця стаття присвячена впровадженню змін у схемі звіту JPK-V7M, необхідних для звітних періодів , починаючи з 1 січня 2022 року – JPK-V7M(2).

Огляд змін у версії 2 JPK-V7M

У версії "2" JPK-V7M вносяться такі зміни:

 • XSD версії 2, дійсна для звітних періодів, починаючи з 1 січня 2022 року.

 • Опис тега P_26 змінився на "Wysokość podatku należnego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy"

 • Обчислення P_53 змінилося на "Якщо P_51> 0, P_53 = 0 в іншому разі, якщо (P_48 + P_49 + P_52) - P_38> = 0, тоді має відображатися P_53 обчислення = P_48 - P_38 + P_49 + P_52 інакше 0".

 • Під вузлом Deklaracja з'явився тег new P_540: "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni: 1 – tak".

 • Опис тега P_55 змінився на "Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni: 1 - tak"

 • Опис P_56 тег змінився на "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art. 87 уст. 6 устава): 1 - так"

 • Під вузлом Deklaracja з'явився тег new P_560: "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni: 1 - tak".

 • Опис тега P_57 змінився на "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni: 1 - tak"

 • Опис P_58 тег змінився на "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni: 1 - tak"

 • Під вузлом Deklaracja з'явився тег New P_660: "Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109б уст. 4 устави: 1 - так".

 • Опис значень тега TdowoduSprzedazy у вузлі Ewidencja змінено з посиланням на "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pażdziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988, z póżn. zm.)"

 • Опис значень тега TDowoduZakupu під вузлом Ewidencja змінено з посиланням на "Wypełnić zgodnie z § 11 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pazierdziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług"

 • Опис GTU_* тегів було змінено з посиланням на "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pazierdziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług".

 • Опис тегів Procedury було змінено з посиланням на "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pazierdziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.".

 • Опис тега IMP було змінено з посиланням на "Wypełnić zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pazierdziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów iług.".

 • Додано новий маркер WSTO_EE для "Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikajnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju"

 • Новий маркер IEDбув доданий для "Dostawy towarów, o której mowa w art. 7а уст. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju"

 • Маркер "MPP" виключено для всіх документів у звіті.

 • Маркер "SW" виключено для всіх документів у звіті.

 • Маркер "EE" виключено для всіх документів у звіті.

 • Для звітування про документи з увімкнутим тегом KorektaPodstawyOpodt представлено дві додаткові позначки: TerminPlatnosci – "Data upływu terminu płatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89а уст. 1 устави" та DataZaplaty – "Data dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89а уст. 4 ustaw". Одна з цих дат повинна бути повідомлена, коли KorektaPodstawyOpodt тег повідомляється залежно від того, якщо рахунок-фактура прострочено або оплачено прострочено.

Наведені вище зміни застосовуються для звітних періодів після 1 січня 2022 року. Таким чином, нова умова була введена в алгоритм звітування тегів зі списку вище: для періодів з датою початку до 1 січня 2022 року – буде застосовано старі правила завершення, коли для періоду з датою початку після 1 січня 2022 року – буде застосовано нові правила виконання.

Налаштування для JPK-V7M(2)

Щоб оновити налаштування jpk-V7M(2) з JPK-V7M(1) у програмі "Фінанси", виконайте дії, описані в цьому розділі. Щоб налаштувати JPK-V7M(2) на випадок, якщо ця функція раніше не використовувалася, дотримуйтеся загальних вказівок: ДЕКЛАРАЦІЯ ПДВ з реєстрами (JPK-V7M, VDEK) - Фінанси | Dynamics 365 | Microsoft Learn.

1. Оновити програму Dynamics 365 Finance

Щоб повідомити JPK-V7M(2) Dynamics 365 Finance, потрібно мати такі або новіші версії:

Dynamics 365 Finance version

Номер збірки

10.0.23

10.0.1037.30

10.0.24

10.0.1060.0

2. Імпорт нових версій електронних конфігурацій звітування

Після оновлення програми Dynamics 365 Finance імпортуйте наведені нижче версії конфігурацій електронної звітності, які забезпечують зміни, описані в цій статті:

Ім'я конфігурації ER

Тип

Версія

Файл стандартного аудиту (SAF-T)

Модель

129

Зіставлення моделі стандартного файлу аудиту

Зіставлення моделі

129.268

формат JPK_V7M XML (PL)

Формат (експорт)

129.216

Формат Excel JPK-V7M (PL)

Формат (експорт)

129.216.66

Імпортуйте найновіші версії цих конфігурацій. Опис версії зазвичай містить номер статті бази знань Microsoft (KB), у якій пояснено зміни, внесені до версії конфігурації. Скористайтеся інструментом "Пошук питань" на порталі LCS , щоб знайти КБ за числом.

Примітка: Після імпорту всіх конфігурацій ER із попередньої таблиці встановіть для параметра зіставлення моделі значенняТак для конфігурації "Зіставлення моделі стандартного файлу аудиту".

Докладні відомості про завантаження конфігурацій ER із глобального сховища Microsoft див. в статті Завантаження конфігурацій ER із глобального сховища.

3. Оновлення настроювання параметра для конкретних програм

Після імпорту ... version of "JPK-V7M XML format (PL)" І... version of "JPK-V7M Excel format (PL)", потрібно експортувати параметри програми з попередньої версії конфігурації формату ER та імпортувати його для нової версії. Крім того, потрібно виконати потрібне коригування параметрів для JPK-V7M(2):

 1. Задайте потрібне настроювання для нового маркера P_660 в полі підстановки DeclarationMarkersSelector , якщо цей маркер застосовується до вашої компанії.

 2. Укажіть необхідне настроювання для нового маркера WSTO_EE в полі підстановки ProceduralMarkingsSelector , якщо цей маркер застосовується до вашої компанії.

 3. У полі підстановки ProceduralMarkingsSelector слід настроїти новий маркер IED, якщо цей маркер застосовується до вашої компанії.

 4. Наявне настроювання для маркерів SW та EE можна зберегти. Ця настройка буде використовуватися на випадок, якщо вам знадобиться запустити звіт JPK-V7M для звітних періодів до 1 січня 2022 року.

Коли настроювання формату JPK-V7M XML (PL)" завершено, експортуйте його до XML-файлу та імпортуйте відповідно для формату JPK-V7M Excel (PL)".

(!) Завершіть налаштування параметрів програми для обох форматів: ФОРМАТ JPK-V7M XML (PL)" і "ФОРМАТ JPK-V7M Excel (PL)".

Примітка (!):

Радимо ввімкнути цю функцію . Використовуйте певні параметри програми з попередніх версій форматів ER у робочій області керування функціями . Якщо цю функцію ввімкнуто, параметри, налаштовані для попередньої версії формату ER, автоматично застосовуються для пізнішої версії того самого формату. Якщо цю функцію не активовано, потрібно настроїти параметри, які стосуються конкретних програм, явно для кожної версії формату. Функція "Використовувати певні параметри програми з попередніх версій форматів ER " доступна в робочій області керування функціями , починаючи з версії 10.0.23 "Фінанси". Докладні відомості про настроювання параметрів формату ER для кожної юридичної особи див. в статті Настроювання параметрів формату ER для юридичної особи.

4. Імпорт нової версії або налаштування електронних повідомлень

Для створення JPK-V7M версії 2 потрібно імпортувати PL JPK-V7M EM налаштування v.6 KB5007691 пакет налаштування електронної обробки повідомлень для "JPK-V7M".

 1. У LCS у бібліотеці спільних активів виберіть тип активу Пакет даних. Потім знайдіть PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691.zip у списку файлів пакетів даних і завантажте його на свій комп'ютер.

 2. Після інсталяції PL JPK-V7M EM v.6 KB5007691.zip файл буде завантажено, відкрийте Фінанси, виберіть компанію, з якій буде створено JPK-V7M звіт, а потім перейдіть до робочих областей > керування даними.

 3. Перш ніж імпортувати дані настроювання з пакета сутностей даних, переконайтеся, що сутності даних у програмі оновлюються та синхронізуються. Докладні відомості про те, як оновити список сутностей, див. в статті Оновлення списку сутностей.

 4. У робочій області керування даними натисніть кнопку Імпорт, установіть для поля Формат вихідних даних значення Упакувати, а потім створіть новий проект імпорту, натиснувши кнопку Створити в області дій.

 5. У вікні Select entities FastTab (Вибір сутностей FastTab) виберіть Add file (Додати файл).

 6. Натисніть кнопку Передатита додати, виберіть налаштування PL JPK-V7M EM v.6 KB5007691.zip файл на комп'ютері та передайте його.

 7. Коли сутності з пакета відображаються в сітці, натисніть кнопку Закрити.

 8. Переконайтеся, що прапорець Скорочувати дані сутностіне позначено.

 9. В області дій натисніть кнопку Імпортувати , щоб почати імпортувати дані з сутностей даних.

Без скорочень даних сутності

Ви отримаєте сповіщення в повідомленнях або можете вручну оновити сторінку, щоб переглянути перебіг імпорту даних. Коли процес імпорту завершиться, на сторінці Зведення виконання відображаються результати.
Оскільки в системі існувала попередня версія настроювання EM для звіту JPK-V7M, деякі сутності позначатимуться значенням Failed у стовпці Status (Стан ). Не вдалося імпортувати жодні додаткові дії.

Результат імпорту сутностей даних

5. Оновлення параметрів EMGenerateJPKVDEKReportController_PL виконуваного класу

Конфігурації електронної звітності, що підтримують версію 2 JPK-V7M, працюють для обох версій JPK-V7M: (1) – для періодів до 1 січня 2022 року та (2) – для періодів, починаючи з 1 січня 2022 року. Щоб увімкнути цю можливість, нове додаткове поле "Wersja schematu" було введено до обробки EM "JPK-V7M". За допомогою додаткового поля "Wersja schematu" користувач може визначити, яку версію JPK-V7M використовувати під час створення звіту. Щоб увімкнути використання додаткового поля "Wersja schematu" у виконуваному класі EMGenerateJPKVDEKReportController_PL виконайте такі дії:

 1. Перейдіть до розділу Настроювання> податків > електронними повідомленнями > сторінці дії обробки повідомлень і виберіть дію Wygeneruj plik (Створити файл) у списку дій ліворуч.

 2. Видаліть значення з поля класу Виконуваний файл, збережіть зміни.

 3. Перейдіть до розділу Налаштування > податків > електронні повідомлення > сторінці параметрів виконуваного класу та виберіть виконуваний клас Wygenerowanie JPK-V7M.

 4. В області дії виберіть параметри та занотуйте параметри.

 5. Натисніть кнопку Видалити в області дій, щоб видалити виконуваний клас Wygenerowanie JPK-V7M , збережіть зміни.

 6. Натисніть кнопку Створити в області дій і заповніть поля нового рядка:

Ім'я поля

Значення

Виконуваний клас

Wygenerowanie JPK-V7M

Опис

Wygenerowanie JPK-V7M

Ім'я виконуваного класу

EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

7. Збережіть зміни.

8. На кроці 4 в області дії клацніть Параметри та відновіть настройки з нотатки.

9. У полі Версія схеми виберіть значення "Wersja schematu" зі списку збережіть зміни.

10. Перейдіть до розділу Налаштування> податків > електронних повідомлень > сторінці дії обробки повідомлень і виберіть дію Wygeneruj plik (Створити файл) у списку дій ліворуч.

11. Виберіть значення "Wygenerowanie JPK-V7M" у полі Виконуваний клас , збережіть зміни.

6. Налаштування стандартної версії XSD для JPK-V7M

Конфігурації електронної звітності, що підтримують версію 2 JPK-V7M, працюють для обох версій JPK-V7M: (1) – для періодів до 1 січня 2022 року та (2) – для періодів, починаючи з 1 січня 2022 року. За допомогою додаткового поля "Wersja schematu" користувач може визначити, яку версію JPK-V7M використовувати під час створення звіту. З PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 пакет "Wersja schematu" додаткове поле отримає значення "1" за замовчуванням. Це означає, що коли користувач створює нове електронне повідомлення, додаткове поле "Wersja schematu" матиме значення "1". Щоб змінити стандартне значення цього поля, виконайте такі дії:

 1. Перейдіть до розділу Налаштування податкових > > електронних повідомлень > сторінці Обробки електронних повідомлень, виберіть JPK-V7M у лівій частині сторінки та розгорніть розділ Повідомлення додаткових полів FastTab.

 2. Знайдіть додаткове поле "Wersja schematu" та виберіть потрібне значення зі списку підстановки.

 3. Збережіть зміни.

7. P_540 та P_560 теги вузла Deklaracja

З PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 пакет нові значення стають доступні для додаткового поля "P_54_Powód". Переконайтеся, що ці значення доступні для користувача:

 1. Перейдіть до розділу Налаштування податкових > > електронних повідомлень > сторінці Обробки електронних повідомлень, виберіть JPK-V7M у лівій частині сторінки та розгорніть розділ Повідомлення додаткових полів FastTab.

 2. Знайдіть додаткове поле "P_54_Powód" та розгорніть список підстановки.

 3. Переконайтеся, що в списку містяться значення P_540 та P_560 .

Додаткові зміни

На додачу до змін, необхідних для версії 2 JPK-V7M, до поточного оновлення за ідеї, зареєстрованими на порталі Ideas, вносяться такі зміни:

Тепер підтримуються позначки K_31 та K_32

Розширений список кодів звітування про податок із продажу підтримується у форматах JPK-V7M і повідомляється відповідно в K_31 та K_32 тегах Ewidencja/SprzedazWiersz/Kwoty dotyczące transakcji node:

Коди податків на продаж

Код звітування про податок із продажу

Опис

Ім'я тега в JPK-V7

Вхід у JPK-V7M

VAT17_1.5

11901

Оподатковувані продажі

K_31

-

11903

Податок із продажу, який підлягає сплаті

K_32

-

11904

Податкова збуту кредит примітка

K_31

-

11906

Податок із продажу кредит примітка

K_32

-

Ви можете завантажити нові звіти про податок із продажу PL JPK codes.xlsx з бібліотеки спільних активів LCS (у типі активів пакету даних) або додати до свого фінансового відділу коди звітування вручну.

Покоління JPK-V7M без вузла Deklaracja (лише для виправлень у вузлі Ewidencja)

Pl JPK-V7M EM setup v.6 KB 5007691 package introduces new "Sklad pliku" additional field to the JPK-V7M EM processing. За допомогою додаткового поля "Sklad pliku" користувач може вибрати, чи JPK-V7M включатиме вузол Deklaracja (Pelny plik XML – повний XML-файл) або не включатиме вузол Deklaracja (тільки вузол Tylko Ewidencja – Ewidencja). З PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 пакет "Sklad pliku" додаткове поле отримає значення "Pelny plik XML" за замовчуванням. Це означає, що коли користувач створює нове електронне повідомлення, додаткове поле "Sklad pliku" буде встановлено на "Pelny plik XML". Щоб змінити стандартне значення цього поля, виконайте такі дії:

 1. Перейдіть до розділу Налаштування податкових > > електронних повідомлень > сторінці Обробки електронних повідомлень, виберіть JPK-V7M у лівій частині сторінки та розгорніть розділ Повідомлення додаткових полів FastTab.

 2. Знайдіть додаткове поле Sklad pliku та виберіть потрібне значення зі списку підстановки.

 3. Збережіть зміни.

Виправлення неполадок

"Сталася помилка під час виконання дії "Wygeneruj plik"..." через зміну структури виконуваних параметрів класу

Після оновлення до версії Фінанси, що містить EMGenerateJPKVDEKReportController_PL виконуваний клас із новим параметром "Версія схеми", може з'явитися таке повідомлення про помилку під час запуску SAF VDEK, що стається нижче помилки: "Сталася помилка під час виконання дії "Wygeneruj plik" для повідомлення XXX. Докладні відомості див. у вкладенні журналу дій.”

Радимо виконати наступні кроки, щоб подолати цю помилку:

 1. Перейдіть до розділу Настроювання> податків > електронними повідомленнями > сторінці дії обробки повідомлень і виберіть дію Wygeneruj plik (Створити файл) у списку дій ліворуч.

 2. Видаліть значення з поля класу Виконуваний файл, збережіть зміни.

 3. Перейдіть до розділу Налаштування > податків > електронні повідомлення > сторінці параметрів виконуваного класу та виберіть виконуваний клас Wygenerowanie JPK-V7M.

 4. В області дії виберіть параметри та занотуйте параметри.

 5. Натисніть кнопку Видалити в області дій, щоб видалити виконуваний клас Wygenerowanie JPK-V7M , збережіть зміни.

 6. Натисніть кнопку Створити в області дій і заповніть поля нового рядка:

Ім'я поля

Значення

Виконуваний клас

Wygenerowanie JPK-V7M

Опис

Wygenerowanie JPK-V7M

Ім'я виконуваного класу

EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

 1. Зберегти зміну.

 2. В області Дія натисніть кнопку Параметри та відновіть настройки з нотатки на кроці 4.

 3. У полі Версія схеми виберіть зі списку значення "Wersja schematu" збережіть зміни.

 4. Перейдіть до розділу Настроювання> податків > електронними повідомленнями > сторінці дії обробки повідомлень і виберіть дію Wygeneruj plik (Створити файл) у списку дій ліворуч.

 5. Виберіть значення "Wygenerowanie JPK-V7M" у полі Виконуваний клас , збережіть зміни.

"Для конфігурації не встановлено певні параметри застосунку"

Якщо для вибраної версії конфігурації ER в електронній робочій області звітування не вказано та не завершено певні параметри програми, під час спроби створити звіт JPK-V7M користувач може побачити таку помилку: "Конкретні параметри програми не настроєно належним чином для конфігурації. Для конфігурації не знайдено певні параметри застосунку. Для конфігурації певні параметри застосунку не встановлено належним чином. Не вдалося експортувати.”. Коли з'явиться ця помилка, виконайте кроки, описані в розділі 3 розділу Налаштування цієї статті бази знань ("Оновлення настроювання параметра конкретного застосунку").

Радимо ввімкнути цю функцію . Використовуйте певні параметри програми з попередніх версій форматів ER у робочій області керування функціями . Якщо цю функцію ввімкнуто, параметри, налаштовані для попередньої версії формату ER, автоматично застосовуються для пізнішої версії того самого формату. Якщо цю функцію не активовано, потрібно настроїти параметри, які стосуються конкретних програм, явно для кожної версії формату. Функція "Використовувати певні параметри програми з попередніх версій форматів ER " доступна в робочій області керування функціями , починаючи з версії 10.0.23 "Фінанси". Докладні відомості про настроювання параметрів формату ER для кожної юридичної особи див. в статті Настроювання параметрів формату ER для юридичної особи.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×