Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.

У полях робота базового бюджету (базові бюджетні трудовитрати від "Базові бюджетні трудовитрати" до "Базові бюджетні трудовитрати10") зберігаються початкові заплановані обсяги бюджетних трудових та матеріальних ресурсів, спеціально визначені як бюджетні ресурси. У полі "Базові бюджетні трудовитрати1" зберігаються бюджетні трудовитрати для завдань, ресурсів або призначень, збережених із базовим планом 1. Так само в полях «Базові бюджетні трудовитрати2» до «Базові бюджетні трудовитрати10» зберігаються заплановані бюджетні трудовитрати для базових планів від 2 до «Базовий план 10».

Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту. Бюджетні трудовитрати можна ввести або переглянути на рівні призначення зведеного завдання проекту або згорнути до рівня зведеного завдання проекту. У полях "Базові бюджетні трудовитрати1–10" відображаються загальні заплановані години для завдання, ресурсу або призначення. У розподілені в часі версіях цих полів відображаються ті самі людино-години, розподілені з плином часу.

Є кілька категорій полів "Базові бюджетні трудовитрати1-10".

Базові бюджетні трудовитрати1–10 (поля завдань)

Тип даних    Тривалість

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Якщо призначити трудовий або матеріальний ресурс, який є бюджетним, зведена інформація по проекту, а потім ввести обсяг роботи для ресурсу в поданні "Використання завдання" або "Використання ресурсів", microsoft Project згортає загальний обсяг до зведеного завдання проекту.

Поля «Базові бюджетні трудовитрати1–10» містять 0 годин , доки не буде встановлено базовий план для проекту. Щойно ви збережете базовий план, загальний обсяг бюджетних трудовитлужб скопіюється до відповідного поля базових бюджетних трудовитлужб для завдання. Поле базових бюджетних трудовитруч, яке використовується (наприклад, Базові бюджетні трудовитрати3), залежить від того, який базовий план було збережено (наприклад, Базовий план 3).

Ефективне використання.    На аркуші завдань відобраіть зведене завдання проекту та додайте одне з полів «Базові бюджетні трудовитрати1–10» і «Бюджетні трудовитрати», щоб порівняти відомості про базові бюджетні трудовитрати з відомостями про поточні заплановані бюджетні трудовитрати. Крім того, можна порівняти бюджетні трудовитрати одного базового плану з іншим. Переглядаючи відхилення, можна побачити, як значення бюджетних трудовитворів змінюються протягом життя проекту.

Приклад    На початку проекту два місяці тому ви зберегли базовий план проекту. Місяць тому область проекту змінилася, і ви зберегли другий базовий план із базовим планом 1. Відтоді ви внесли подальші зміни та зберегли третій базовий план із базовим планом 2. Тепер потрібно порівняти поле "Базові бюджетні трудовитрати2" з поточним полем "Бюджетні трудовитрати". На аркуші завдань відображається зведене завдання проекту, а потім додайте поле Базові бюджетні трудовитрати та Бюджетні трудовитрати.

Примітки    У полях "Базові бюджетні трудовитрати1-10" відображаються відомості про трудові та матеріальні ресурси, але не для витратні ресурси. Щоб переглянути відомості про базові бюджетні витрати для витратних ресурсів, призначених зведенню завдань проекту, додайте відповідне поле «Базові бюджетні витрати1–10» до аркуша завдань.

Базовий план можна зберегти в діалоговому вікні Настроювання базового плану . Виберіть потрібний базовий план– базовий план або базовий план від 1 до базового плану 10. Поточне значення поля «Бюджетні трудовитрати» копіюється до відповідного поля «Базові бюджетні трудовитрати».

Зберігши базовий план, можна й надалі редагувати базові бюджетні трудовитрати. Проте змінені значення базового плану не призводять до переобчислення полів базових бюджетних трудовитекторів. Мета збереження базового плану – фіксування «знімка» плану проекту в певний момент часу. Змінення значень базового плану може змінити цілісність відомостей і призвести до неправильних висновків на основі аналізу відхилень.

Базові бюджетні трудовитрати1-10 (поля ресурсів)

Тип даних    Тривалість

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Якщо призначити трудовий або матеріальний ресурс, який є бюджетним, зведена інформація по проекту, а потім ввести обсяг роботи для ресурсу в поданні "Використання завдання" або "Використання ресурсу", програма Project скопіює цю суму до поля ресурсу "Бюджетні трудовитрати".

Поля «Базові бюджетні трудовитрати1–10» містять 0 годин , доки не буде встановлено базовий план для проекту. Щойно ви збережете базовий план, загальний обсяг бюджетних трудовитлужб скопіюється до відповідного поля базової бюджетної роботи для ресурсу. Поле базових бюджетних трудовитруч, яке використовується (наприклад, Базові бюджетні трудовитрати3), залежить від того, який базовий план було збережено (наприклад, Базовий план 3).

Ефективне використання.    На аркуші ресурсів додайте одне з полів «Базові бюджетні трудовитрати1–10» і «Бюджетні трудовитрати», щоб порівняти відомості про базові бюджетні трудовитрати з відомостями про поточні заплановані бюджетні трудовитрати. Крім того, можна порівняти бюджетні трудовитрати одного базового плану з іншим. Переглядаючи відхилення, можна побачити, як значення бюджетних трудовитворів змінюються протягом життя проекту.

Приклад    На початку проекту два місяці тому ви зберегли базовий план проекту. Місяць тому область проекту змінилася, і ви зберегли другий базовий план із базовим планом 1. Відтоді ви внесли подальші зміни та зберегли третій базовий план із базовим планом 2. Тепер потрібно порівняти поле "Базові бюджетні трудовитрати2" з поточним полем "Бюджетні трудовитрати". У вікні ресурсів відображається зведене завдання проекту, а потім додайте поле Базові бюджетні трудовитрати та Бюджетні трудовитрати.

Примітки    У полях "Базові бюджетні трудовитрати1-10" відображаються відомості про трудові та матеріальні ресурси, але не для витратні ресурси. Щоб переглянути відомості про базові бюджетні витрати для витратних ресурсів, призначених зведенню завдань проекту, додайте одне з полів «Базові бюджетні витрати1–10» до аркуша ресурсів.

Базовий план можна зберегти в діалоговому вікні Настроювання базового плану . Виберіть потрібний базовий план– базовий план або базовий план від 1 до базового плану 10. Поточне значення поля «Бюджетні трудовитрати» копіюється до відповідного поля «Базові бюджетні трудовитрати».

Зберігши базовий план, можна й надалі редагувати базові бюджетні трудовитрати. Проте змінені значення базового плану не призводять до переобчислення полів базових бюджетних трудовитекторів. Мета збереження базового плану – фіксування «знімка» плану проекту в певний момент часу. Змінення значень базового плану може змінити цілісність відомостей і призвести до неправильних висновків на основі аналізу відхилень.

Базові бюджетні трудовитрати1-10 (поля призначення)

Тип даних    Тривалість

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Коли ви призначаєте трудовий або матеріальний ресурс, який є бюджетним, зведена інформація по проекту, а потім вводите обсяг роботи для ресурсу в поданні "Використання завдання" або "Використання ресурсів", програма Project копіює цю суму в поле призначення "Бюджетні трудовитрати".

Поля «Базові бюджетні трудовитрати1–10» містять 0 годин , доки не буде встановлено базовий план для проекту. Щойно ви збережете базовий план, загальний обсяг бюджетних трудовитворів скопіюється до відповідного поля базових бюджетних трудовитворів для призначення. Поле базових бюджетних трудовитруч, яке використовується (наприклад, Базові бюджетні трудовитрати3), залежить від того, який базовий план було збережено (наприклад, Базовий план 3).

Ефективне використання.    У поданні «Використання завдання» або «Використання ресурсу» додайте одне з полів «Базові бюджетні трудовитрати1–10» і «Бюджетні трудовитрати», щоб порівняти відомості про базові бюджетні трудовитрати з відомостями про поточні заплановані бюджетні трудовитрати. Крім того, можна порівняти бюджетні трудовитрати одного базового плану з іншим. Переглядаючи відхилення, можна побачити, як значення бюджетних трудовитворів змінюються протягом життя проекту.

Приклад    На початку проекту два місяці тому ви зберегли базовий план проекту. Місяць тому область проекту змінилася, і ви зберегли другий базовий план із базовим планом 1. Відтоді ви внесли подальші зміни та зберегли третій базовий план із базовим планом 2. Тепер потрібно порівняти поле "Базові бюджетні трудовитрати2" з поточним полем "Бюджетні трудовитрати". У поданні Використання завдань відображається стовпець Базові бюджетні трудовитрати та Стовпець Бюджетні трудовитрати в частині подання аркуша.

Примітки    У полях "Базові бюджетні трудовитрати1-10" відображаються відомості про трудові та матеріальні ресурси, але не для витратні ресурси. Щоб переглянути відомості про базові бюджетні витрати для витратних ресурсів, призначених зведенню завдань проекту, додайте відповідне поле «Базові бюджетні витрати1–10» до аркуша подання «Використання завдання» або «Використання ресурсу».

Базовий план можна зберегти в діалоговому вікні Настроювання базового плану . Виберіть потрібний базовий план– базовий план або базовий план від 1 до базового плану 10. Поточне значення поля «Бюджетні трудовитрати» копіюється до відповідного поля «Базові бюджетні трудовитрати».

Зберігши базовий план, можна й надалі редагувати базові бюджетні трудовитрати. Проте змінені значення базового плану не призводять до переобчислення полів базових бюджетних трудовитекторів. Мета збереження базового плану – фіксування «знімка» плану проекту в певний момент часу. Змінення значень базового плану може змінити цілісність відомостей і призвести до неправильних висновків на основі аналізу відхилень.

Базові бюджетні трудовитрати1-10 (поля розподілених у часі завдань)

Тип даних    Тривалість

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Якщо призначити трудовий або матеріальний ресурс, який є бюджетним, зведена інформація по проекту, а потім ввести обсяг роботи для ресурсу в поданні "Використання завдання" або "Використання ресурсів", загальний обсяг проекту буде зведено до рівня розподіленого в часі завдання.

Поля «Базові бюджетні трудовитрати1–10» містять 0 годин , доки не буде встановлено базовий план для проекту. Щойно ви збережете базовий план, це значення копіюється до відповідного поля розподіленого в часі призначення базового плану1-10. Поле базових бюджетних трудовитруч, яке використовується (наприклад, Базові бюджетні трудовитрати3), залежить від того, який базовий план було збережено (наприклад, Базовий план 3).

Ефективне використання.    Будь-яке з полів "Базові бюджетні трудовитрати1–10 " можна відобразити в табелі подання "Використання завдань", додавши їх у діалоговому вікні Стилі відомостей . Якщо в поданні також відображається поле «Бюджетні трудовитрати», можна порівняти відомості про початкові розподілені в часі бюджетні трудовитрати з відомостями про поточні заплановані бюджетні трудовитрати.

Приклад    На початку проекту два місяці тому ви зберегли базовий план проекту. Місяць тому область проекту змінилася, і ви зберегли другий базовий план із базовим планом 1. Відтоді ви внесли подальші зміни та зберегли третій базовий план із базовим планом 2. Тепер потрібно порівняти поле "Базові бюджетні трудовитрати2" з поточним полем "Бюджетні трудовитрати". У поданні "Використання завдань" до табеля подання додається поле "Базові бюджетні трудовитрати2" та "Бюджетні трудовитрати".

Примітки    У полях "Базові бюджетні трудовитрати1-10" відображаються відомості про трудові та матеріальні ресурси, але не для витратні ресурси. Щоб переглянути відомості про розподілені в часі базові бюджетні витрати для витратних ресурсів, призначених зведенню завдань проекту, додайте відповідне поле «Базові бюджетні витрати1-10» до табеля подання «Використання завдання».

Базовий план можна зберегти в діалоговому вікні Настроювання базового плану . Виберіть потрібний базовий план– базовий план або базовий план від 1 до базового плану 10. Поточне значення поля «Бюджетні трудовитрати» копіюється до відповідного поля «Базові бюджетні трудовитрати».

Зберігши базовий план, можна й надалі редагувати базові бюджетні трудовитрати. Проте змінені значення базового плану не призводять до переобчислення полів базових бюджетних трудовитекторів. Мета збереження базового плану – фіксування «знімка» плану проекту в певний момент часу. Змінення значень базового плану може змінити цілісність відомостей і призвести до неправильних висновків на основі аналізу відхилень.

Базові бюджетні трудовитрати1–10 (поля розподілених у часі ресурсів)

Тип даних    Тривалість

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Якщо призначити трудовий або матеріальний ресурс, який є бюджетним, зведена інформація по проекту, а потім ввести обсяг роботи для ресурсу в поданні "Використання завдання" або "Використання ресурсів", програма Project згортає цю суму до розподіленого в часі рівня ресурсу.

Поля «Базові бюджетні трудовитрати1–10» містять 0 годин , доки не буде встановлено базовий план для проекту. Коли ви збережете базовий план проекту, це значення зберігається в полі розподіленого в часі базового плану 1-10 бюджетних трудовитлот. Поле базових бюджетних трудовитруч, яке використовується (наприклад, Базові бюджетні трудовитрати3), залежить від того, який базовий план було збережено (наприклад, Базовий план 3).

Ефективне використання.    Будь-яке з полів "Базові бюджетні трудовитрати1–10 " можна відобразити в табелі подання "Використання ресурсів", додавши їх у діалоговому вікні Стилі відомостей . Якщо також додати поле «Бюджетні трудовитрати», можна порівняти початковий план із відомостями про поточні заплановані бюджетні трудовитрати.

Приклад    На початку проекту два місяці тому ви зберегли базовий план проекту. Місяць тому область проекту змінилася, і ви зберегли другий базовий план із базовим планом 1. Відтоді ви внесли подальші зміни та зберегли третій базовий план із базовим планом 2. Тепер потрібно порівняти поле "Базові бюджетні трудовитрати2" з поточним полем "Бюджетні трудовитрати". У поданні Використання ресурсів відображається зведене завдання проекту, а потім додається поле Базові бюджетні трудовитрати та Бюджетні трудовитрати.

Примітки    У полях "Базові бюджетні трудовитрати1-10" відображаються відомості про трудові та матеріальні ресурси, але не для витратні ресурси. Щоб переглянути відомості про розподілені в часі базові бюджетні витрати для витратних ресурсів, призначених зведенню завдань проекту, додайте відповідне поле «Базові бюджетні витрати1-10» до табеля подання «Використання ресурсів».

Базовий план можна зберегти в діалоговому вікні Настроювання базового плану . Виберіть потрібний базовий план– базовий план або базовий план від 1 до базового плану 10. Поточне значення поля «Бюджетні трудовитрати» копіюється до відповідного поля «Базові бюджетні трудовитрати».

Зберігши базовий план, можна й надалі редагувати базові бюджетні трудовитрати. Проте змінені значення базового плану не призводять до переобчислення полів базових бюджетних трудовитекторів. Мета збереження базового плану – фіксування «знімка» плану проекту в певний момент часу. Змінення значень базового плану може змінити цілісність відомостей і призвести до неправильних висновків на основі аналізу відхилень.

Базові бюджетні трудовитрати1-10 (поля розподілених у часі призначень)

Тип даних    Тривалість

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Якщо призначити трудовий або матеріальний ресурс, який є бюджетним, зведена інформація по проекту, а потім ввести обсяг роботи для ресурсу в поданні "Використання завдання" або "Використання ресурсів", програма Project згортає цей обсяг до розподіленого в часі призначення поля.

Поля «Базові бюджетні трудовитрати1–10» містять 0 годин , доки не буде встановлено базовий план для проекту. Коли ви збережете базовий план проекту, розподілені в часі обсяги бюджетних трудовитворень копіюються до відповідного поля розподіленого в часі призначення базового плану1-10 бюджетних трудовитворень. Поле базових бюджетних трудовитруч, яке використовується (наприклад, Базові бюджетні трудовитрати3), залежить від того, який базовий план було збережено (наприклад, Базовий план 3).

Ефективне використання.    Будь-яке з полів "Базові бюджетні трудовитрати1–10 " можна відобразити в табелі подання "Використання завдань" або "Використання ресурсів", додавши їх до діалогового вікна Стилі відомостей . Тепер можна переглянути вибраний базовий план бюджетних робіт. Якщо також додати поле «Бюджетні трудовитрати», можна порівняти вибраний базовий план із відомостями про поточні заплановані бюджетні трудовитрати. Крім того, можна порівняти бюджетні трудовитрати одного базового плану з іншим.

Приклад    На початку проекту два місяці тому ви зберегли базовий план проекту. Місяць тому область проекту змінилася, і ви зберегли другий базовий план із базовим планом 1. Відтоді ви внесли подальші зміни та зберегли третій базовий план із базовим планом 2. Тепер потрібно порівняти поле "Базові бюджетні трудовитрати2" з поточним полем "Бюджетні трудовитрати". У поданні Використання завдань у табелі подання відображаються стовпець Базові бюджетні трудовитрати та Бюджетні трудовитрати.

Примітки    У полях "Базові бюджетні трудовитрати1-10" відображаються відомості про трудові та матеріальні ресурси, але не для витратні ресурси. Щоб переглянути відомості про базові бюджетні витрати для витратних ресурсів, призначених зведенню завдань проекту, додайте відповідне поле «Базові бюджетні витрати1–10» до табеля подання «Використання завдання» або «Використання ресурсу».

Базовий план можна зберегти в діалоговому вікні Настроювання базового плану . Виберіть потрібний базовий план– базовий план або базовий план від 1 до базового плану 10. Поточне значення поля «Бюджетні трудовитрати» копіюється до відповідного поля «Базові бюджетні трудовитрати».

Зберігши базовий план, можна й надалі редагувати базові бюджетні трудовитрати. Проте змінені значення базового плану не призводять до переобчислення полів базових бюджетних трудовитекторів. Мета збереження базового плану – фіксування «знімка» плану проекту в певний момент часу. Змінення значень базового плану може змінити цілісність відомостей і призвести до неправильних висновків на основі аналізу відхилень.

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×