Примітка.: Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають англійській (США) розкладці клавіатури. Клавіші на інших розкладках можуть не відповідати англійській (США) розкладці.

Якщо у сполученнях клавіш слід одночасно натискати дві клавіші або більше, відповідні клавіші відокремлено знаком плюс (+). Якщо у сполученнях клавіш їх слід натискати послідовно, відповідні клавіші відокремлюються комою (,).

Відомості про сполучення клавіш для роботи з рисунками SmartArt див. в цій статті.

Операція

Клавіша

Виділення об’єкта (з виділеним текстом усередині об’єкта)

Esc

Виділення об’єкта (з виділеним об’єктом)

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення тексту всередині об’єкта (з виділеним об’єктом).

Enter

Виділення всіх об’єктів (з виділеним об’єктом).

Ctrl+A

Виділення об’єкта, який розташовано під іншими об’єктами, і прокручування стосу об’єктів вперед

Клавіша табуляції після виділення верхнього об’єкта

Виділення об’єкта, який розташовано під іншими об’єктами, і прокручування стосу об’єктів назад

Shift + клавіша табуляції після виділення верхнього об’єкта

Виділення кількох фігур.

Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, клацайте фігури

Виділення кількох фігур із текстом.

Натисніть і утримуйте клавішу Shift під час вибору фігур

Відкриття або закриття області вибору.

Alt+F10

Вирізання виділеного об’єкта

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта

Ctrl+V

Копіювання лише форматування

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення

Ctrl+Alt+V

Групування фігур, рисунків або об’єктів WordArt

Ctrl+G після виділення об’єктів, які потрібно згрупувати

Розгрупування фігур, рисунків або об’єктів WordArt

Ctrl+Shift+G після виділення об’єктів, які потрібно розгрупувати

Відображення та приховання сітки

Shift+F9

Відображення та приховання напрямних

Alt+F9

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Сполучення клавіш для роботи в області виділення

Дія

Клавіша

Відкривання панелі виділення

Alt+F10

Переміщення фокусу з однієї області до іншої.

F6

Переміщення фокуса на окремий елемент або групу

Стрілка вгору або стрілка вниз

Переміщення фокуса з елемента групи на батьківську групу

Стрілка вліво

Переміщення фокуса з групи на її перший елемент

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп.

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи.

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи.

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокусу до об’єкта та його виділення.

Shift + стрілка вгору або Shift + стрілка вниз

Виділення активного об’єкта

ПРОБІЛ або Enter

Додавання іншого об’єкта до виділення

Shift+ПРОБІЛ

Скасування виділення активного об’єкта

Shift+Enter

Переміщення виділеного об’єкта вперед

Ctrl+Shift+F

Переміщення виділеного об’єкта назад

Ctrl+Shift+B

Відображення або приховання активного об’єкта

Ctrl+Shift+S

Перейменування активного об’єкта.

F2

Переключення фокусу клавіатури в межах області виділення між поданням дерева папок і кнопками Показати все та Приховати все.

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Згортання всіх груп

Alt+Shift+1

Розгортання всіх груп

Alt+Shift+9

Дія

Клавіша

Виділення об’єкта (з виділеним текстом усередині об’єкта)

Esc

Виділення об’єкта (з виділеним об’єктом)

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення тексту всередині об’єкта (з виділеним об’єктом).

Shift + стрілка вправо

Виділення кількох фігур.

Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, клацайте фігури

Виділення кількох фігур із текстом.

Натисніть і утримуйте клавішу Shift під час вибору фігур

Вирізання виділеного об’єкта

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта

Ctrl+V

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Операція

Клавіша

Виділення об’єкта (з виділеним текстом усередині об’єкта)

Esc

Виділення об’єкта (з вибраним об’єктом).

TAB або SHIFT+TAB, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення тексту всередині об’єкта (з вибраним об’єктом).

Enter

Вибрати всі об’єкти (з вибраним об’єктом).

Ctrl+A

Виділення об’єкта, який розташовано під іншими об’єктами, і прокручування стосу об’єктів вперед

Клавіша табуляції після виділення верхнього об’єкта

Виділення об’єкта, який розташовано під іншими об’єктами, і прокручування стосу об’єктів назад

Shift + клавіша табуляції після виділення верхнього об’єкта

Вибрати кілька фігур.

Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, клацайте фігури

Вибрати кілька фігур із текстом.

Утримуючи натиснутою клавішу Shift, клацайте фігури

Відкрити або закрити область виділення.

Alt+F10

Вирізання виділеного об’єкта

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта.

Ctrl+V

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Групування фігур, рисунків або об’єктів WordArt

Ctrl+G після виділення об’єктів, які потрібно згрупувати

Розгрупування фігур, рисунків або об’єктів WordArt

Ctrl+Shift+G після виділення об’єктів, які потрібно розгрупувати

Відображення та приховання сітки.

Shift+F9

Відображення та приховання напрямних.

Alt+F9

Скасування останньої дії

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виділіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділити фігуру з приєднаним текстом, окрім атрибутів фігури буде також скопійовано оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути фігури, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції виберіть фігуру або об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+V.

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавішу Tab або клавіші Shift+Tab, щоб вибрати потрібний об’єкт.

 2. Натисніть клавіші Shift+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Натисніть клавішу "Стрілка вниз", щоб вибрати <змінний> об’єкт, а потім – Enter або "Стрілка вправо", щоб відобразити меню додаткових дій, і клацніть Змінити.

Вставлення рисунка SmartArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і M, щоб вибрати групу SmartArt.

 2. Виберіть потрібний тип рисунка SmartArt за допомогою клавіш зі стрілками.

 3. Натисніть клавішу табуляції та скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати макет рисунка SmartArt, який потрібно вставити.

 4. Натисніть клавішу Enter.

Вставлення текстового поля

 1. Натисніть клавіші Alt+Щ, щоб перейти на вкладку Вставлення.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками перейдіть до команди Текстове поле, розташованої в групі Текст.

  Якщо на комп’ютері ввімкнуто підтримку східно-азійських мов, за допомогою клавіш зі стрілками виберіть Горизонтальне текстове поле або Вертикальне текстове поле.

 3. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Enter.

 4. Введіть текст.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу Об’єкти WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть потрібний текст.

Виділення фігури

Примітка.: Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Натискайте клавішу Tab, щоб переходити вперед між об’єктами та фігурами (або клавіші Shift+Tab, щоб рухатися назад), доки на об’єкті, який потрібно вибрати, не з’явиться маркер змінення розміру.

 • Щоб вибрати кілька елементів, використовуйте панель виділення. Щоб відкрити панель виділення, натисніть клавіші Alt+Р, І, Д, З.

Сполучення клавіш для роботи в області виділення

Дія

Клавіша

Відкривання панелі виділення

Alt+F10

Переміщення фокусу з однієї області до іншої.

F6

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Переміщення фокусу до окремого елемента або групи.

Стрілка вгору або стрілка вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп.

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи.

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи.

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокусу до об’єкта та його виділення.

SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ або SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Долучення іншого об’єкта до виділення

Shift+ПРОБІЛ

Скасування виділення активного об’єкта

Shift+Enter

Переміщення виділеного об’єкта вперед.

Ctrl+Shift+F

Переміщення виділеного об’єкта назад.

Ctrl+Shift+B

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

Перейменування активного об’єкта.

F2

Переключення фокусу клавіатури в межах області виділення між поданням дерева папок і кнопками Показати все та Приховати все.

TAB або SHIFT+TAB

Згортання всіх груп.

ALT+SHIFT+1

Розгортання всіх груп.

Alt+Shift+9

Редагування точок фігури

Примітка.: Клацніть фігуру та натисніть сполучення клавіш Alt+J+D+E+E.

 • Щоб додати точку, клацніть контур фігури, утримуючи клавішу Ctrl.

 • Щоб видалити точку, клацніть точку, утримуючи клавішу Ctrl

 • Щоб перетворити точку на гладкий вузол, під час перетягування одного з маркерів, прикріплених до точки, утримуйте натиснутою клавішу Shift. Після завершення перетягування точку буде змінено на гладкий вузол. Гладкий вузол з’єднує два сегмента лінії однакової довжини.

 • Щоб перетворити точку на прямий вузол, під час перетягування одного з маркерів, прикріплених до точки, утримуйте натиснутою клавішу Ctrl. Після завершення перетягування точку буде змінено на прямий вузол. Прямий вузол з’єднує два відрізки лінії різної довжини.

 • Щоб перетворити точку на кутовий вузол, під час перетягування одного з маркерів, прикріплених до точки, утримуйте натиснутою клавішу Alt. Після завершення перетягування точку буде змінено на кутовий вузол. Кутовий вузол з’єднує два сегмента лінії з відрізком, спрямованим в іншому напрямку.

 • Щоб скасувати зміни точок і сегментів ліній, натисніть Esc, перш ніж відпустити кнопку миші.

Дія

Клавіші

Перемістити курсор у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перемістити курсор на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Приховати об’єкти, відобразити їх або відобразити покажчики місць заповнення об’єктів.

Ctrl+6

Виділення об’єкта (з вибраним текстом усередині об’єкта).

Esc

Виділення об’єкта (з вибраним об’єктом).

TAB або SHIFT+TAB, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення об’єкта, який розташовано під іншими об’єктами, і прокручування стосу об’єктів вперед

Клавіша табуляції після виділення верхнього об’єкта

Виділення об’єкта, який розташовано під іншими об’єктами, і прокручування стосу об’єктів назад

Shift + клавіша табуляції після виділення верхнього об’єкта

Відкривання панелі виділення

Alt+Р, А, В, З

Вирізання виділеного об’єкта.

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта.

Ctrl+V

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Скасування останньої дії

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виділіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділити фігуру з приєднаним текстом, окрім атрибутів фігури буде також скопійовано оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути фігури, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції виберіть фігуру або об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+V.

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавіші SHIFT+TAB, щоб виділити потрібний об’єкт.

 2. Натисніть сполучення клавіш Shift+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Натисніть клавішу зі стрілкою вниз, щоб виділити <змінний> об’єкт, а потім вибрати команду Змінити.

Вставлення рисунка SmartArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і M, щоб вибрати групу SmartArt.

 2. Виберіть потрібний тип рисунка SmartArt за допомогою клавіш зі стрілками.

 3. Натисніть клавішу табуляції та скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати макет рисунка SmartArt, який потрібно вставити.

 4. Натисніть клавішу Enter.

Вставлення текстового поля

 1. Натисніть клавіші Alt, Ю, Е.

 2. Натисніть клавіші Ctrl+Enter, щоб вставити текстове поле.

 3. Введіть текст.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу Об’єкти WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть потрібний текст.

Виділення фігури

Примітка.: Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Натискайте клавішу Tab, щоб переходити вперед між об’єктами та фігурами (або клавіші Shift+Tab, щоб рухатися назад), доки на об’єкті, який потрібно вибрати, не з’явиться маркер змінення розміру.

 • Щоб вибрати кілька елементів, використовуйте панель виділення. Щоб відкрити панель виділення, натисніть клавіші Alt+Р, А, В, З.

Сполучення клавіш для роботи в області виділення

Дія

Клавіша

Відкривання панелі виділення

Alt+Р, А, В, З

Переміщення фокусу з однієї області до іншої.

F6

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Переміщення фокусу до окремого елемента або групи.

Стрілка вгору або стрілка вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп.

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи.

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи.

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокусу до об’єкта та його виділення.

SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ або SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Скасування виділення активного об’єкта.

SHIFT+ПРОБІЛ або SHIFT+ENTER

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

Дія

Клавіша

Виділення об’єкта (з виділеним текстом усередині об’єкта)

Esc

Виділення об’єкта (з вибраним об’єктом).

TAB або SHIFT+TAB, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Вирізання виділеного об’єкта.

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта.

Ctrl+V

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Скасування останньої дії

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виділіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділити фігуру з приєднаним текстом, окрім атрибутів фігури буде також скопійовано оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути фігури, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції виберіть фігуру або об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+V.

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавіші SHIFT+TAB, щоб виділити потрібний об’єкт.

 2. Натисніть клавіші SHIFT+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Натисніть клавішу "Стрілка вниз", щоб вибрати <змінний> об’єкт, а потім клацніть Змінити.

Вставлення об’єкта

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і J.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Виберіть тип об’єкта, натиснувши клавішу зі стрілкою вниз, а потім натисніть клавішу Enter, щоб створити об’єкт.

  • Щоб перейти до вкладки Створення з файлу натисніть сполучення клавіш CTRL+TAB, потім введіть ім’я файлу об’єкта, який потрібно вставити, або відшукайте потрібний файл.

Вставлення рисунка SmartArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і M, щоб вибрати групу SmartArt.

 2. Виберіть потрібний тип рисунка SmartArt за допомогою клавіш зі стрілками.

 3. Натисніть клавішу табуляції та скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати макет рисунка SmartArt, який потрібно вставити.

 4. Натисніть клавішу Enter.

Вставлення текстового поля

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і Х.

 2. Скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати потрібне текстове поле, потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть текст.

 4. Щоб повернутися до редагування тексту в документі після завершення вводу, натисніть сполучення клавіш Shift+F10, виберіть пункт Завершити редагування тексту в контекстне меню та натисніть клавішу Esc.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть текст.

 4. Натисніть клавішу TAB, а потім ENTER.

Виділення фігури

Примітка.: Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Натискайте клавішу Tab, щоб переходити вперед між об’єктами та фігурами (або клавіші Shift+Tab, щоб рухатися назад), доки на об’єкті, який потрібно вибрати, не з’явиться маркер змінення розміру.

Операція

Клавіша

Виділення об’єкта (з виділеним текстом усередині об’єкта)

Esc

Виділення об’єкта (з вибраним об’єктом).

TAB або SHIFT+TAB, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення тексту всередині об’єкта (з вибраним об’єктом).

Enter

Виділення всіх об’єктів.

Ctrl+A (на вкладці Слайди)

Виділення об’єкта, який розташовано під іншими об’єктами, і прокручування стосу об’єктів вперед

Клавіша табуляції після виділення верхнього об’єкта

Виділення об’єкта, який розташовано під іншими об’єктами, і прокручування стосу об’єктів назад

Shift + клавіша табуляції після виділення верхнього об’єкта

Відкривання панелі виділення

Alt+Р, І, Д, З

Вирізання виділеного об’єкта.

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта.

Ctrl+V

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Групування фігур, рисунків або об’єктів WordArt

Ctrl+G після виділення об’єктів, які потрібно згрупувати

Розгрупування фігур, рисунків або об’єктів WordArt

Ctrl+Shift+G після виділення об’єктів, які потрібно розгрупувати

Відображення та приховання сітки.

Shift+F9

Відображення та приховання напрямних.

Alt+F9

Скасування останньої дії

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виділіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділити фігуру з приєднаним текстом, окрім атрибутів фігури буде також скопійовано оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути фігури, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції виберіть фігуру або об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+V.

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавіші SHIFT+TAB, щоб виділити потрібний об’єкт.

 2. Натисніть сполучення клавіш Shift+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Натисніть клавішу зі стрілкою вниз, щоб виділити <змінний> об’єкт, а потім вибрати команду Змінити.

Вставлення рисунка SmartArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і M, щоб вибрати групу SmartArt.

 2. Виберіть потрібний тип рисунка SmartArt за допомогою клавіш зі стрілками.

 3. Натисніть клавішу табуляції та скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати макет рисунка SmartArt, який потрібно вставити.

 4. Натисніть клавішу Enter.

Вставлення текстового поля

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і Х.

 2. Натисніть клавішу табуляції, щоб перейти до області Текстове поле, розташованої на вкладці Вставлення у групі Текст.

  Якщо на комп’ютері ввімкнуто підтримку східно-азійських мов, за допомогою клавіш зі стрілками виберіть Горизонтальне текстове поле або Вертикальне текстове поле.

 3. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Enter.

 4. Введіть текст.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу Об’єкти WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть потрібний текст.

Виділення фігури

Примітка.: Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Натискайте клавішу Tab, щоб переходити вперед між об’єктами та фігурами (або клавіші Shift+Tab, щоб рухатися назад), доки на об’єкті, який потрібно вибрати, не з’явиться маркер змінення розміру.

 • Щоб вибрати кілька елементів, використовуйте панель виділення. Щоб відкрити панель виділення, натисніть клавіші Alt+Р, І, Д, З.

Сполучення клавіш для роботи в області виділення

Дія

Клавіша

Відкривання панелі виділення

Alt+Р, І, Д, З

Переміщення фокусу з однієї області до іншої.

F6

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Переміщення фокусу до окремого елемента або групи.

Стрілка вгору або стрілка вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп.

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи.

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи.

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокусу до об’єкта та його виділення.

SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ або SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Скасування виділення активного об’єкта.

SHIFT+ПРОБІЛ або SHIFT+ENTER

Переміщення виділеного об’єкта вперед.

Ctrl+Shift+F

Переміщення виділеного об’єкта назад.

Ctrl+Shift+B

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

Перейменування активного об’єкта.

F2

Переключення фокусу клавіатури в межах області виділення між поданням дерева папок і кнопками Показати все та Приховати все.

TAB або SHIFT+TAB

Згортання всіх груп.

ALT+SHIFT+1

Розгортання всіх груп.

Alt+Shift+9

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за ваш відгук!

×