Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.

Типи даних – це своєрідні правила, що обмежують вид інформації, яку можна вводити в кожен стовпець таблиці в базі даних. Наприклад, щоб ніхто не ввів ім’я в поле, яке має містити лише дати, потрібно встановити для цього поля тип даних "Дата". Типи даних установлюються для кожного стовпця у вікні Властивості бази даних під час створення таблиці.

Примітка.: Схема моделі бази даних доступна лише в певних версіях Visio. Докладні відомості див. в розділі Не вдається знайти функції моделювання бази даних?.

Установлення типів даних для стовпців у таблиці моделі бази даних

 1. Двічі клацніть фігуру таблиці, що містить стовпці, для яких потрібно встановити тип даних.

 2. У розділі Категорії вікна Властивості бази даних виберіть Стовпці.

 3. Клацніть клітинку в стовпці Тип даних, яку потрібно змінити.

 4. Клацніть стрілку вниз поруч із поточним типом даних і виберіть інший зі списку.

Вибір між переносними та фізичними типами даних

Переносні типи даних – це загалом визначені типи, які можна зіставити зі схожими фізичними типами даних у різних системах баз даних. Фізичні типи даних – це такі типи, які підтримує цільова база даних. Наприклад, якщо як драйвер ви встановили Access, будь-які типи даних, доступні в Microsoft Office Access, становитимуть фізичні типи даних у вашій моделі.

 1. Двічі клацніть фігуру таблиці, що містить стовпці, для яких потрібно встановити тип даних.

 2. У розділі Категорії вікна Властивості бази даних виберіть Стовпці.

 3. Під списком стовпців виберіть Переносний тип даних або Фізичний тип даних.

  • Переносні типи даних – це загалом визначені типи, які можна зіставити зі схожими фізичними типами даних у різних системах баз даних.

  • Фізичні типи даних визначає драйвер бази даних, установлений для моделі. Докладні відомості про типи даних драйвера див. в документації для його системи керування цільовою базою даних (СКБД).

Змінення доступного набору фізичних типів даних

Різні системи керування базами даних підтримують різні фізичні типи даних. Наприклад, якщо як драйвер ви встановили Access, будь-які типи даних, доступні в Access, будуть фізичними типами даних у вашій моделі. Якщо очікувані типи даних не відображаються, імовірно, потрібно змінити драйвер, який ви встановили в діалоговому вікні Параметри драйвера.

Щоб використовувати набір типів даних для СКБД в моделі, виберіть драйвери для цієї системи в діалоговому вікні Параметри драйвера.

 1. Визначте драйвер бази даних, установлений для схеми.

  • Двічі клацніть таблицю та в розділі Категорії вікна Властивості бази даних виберіть Стовпці.

  • Перегляньте відомості, розташовані під списком стовпців поруч із варіантами для переносних і фізичних типів даних.

  • Зверніть увагу на систему керування цільовою базою даних, зазначену в дужках.

 2. Змініть драйвер цільової бази даних.

  • У меню База даних укажіть на пункт Параметри та виберіть Драйвери.

  • На вкладці Драйвери виберіть драйвер Visio для системи керування цільовою базою даних.

  • Натисніть кнопку Настроїти та встановіть прапорець для відповідного драйвера ODBC.

Створення типу даних, визначеного користувачем

Визначені користувачем типи даних – це спеціальні типи даних, які можна створити та повторно використовувати в моделі бази даних, у якій їх створено. Вони можуть знадобитися, наприклад, якщо в таблиці є стовпець із числовим типом даних для відстеження активів. Але ви плануєте змінити систему відстеження активів із числової на символьну. Якщо застосувати визначений користувачем тип даних, ви зможете будь-коли змінити його властивості з числового на символьний. При цьому зміняться всі відповідні стовпці з цим типом даних, а будь-які інші стовпці, для яких установлено числовий тип, залишаться без змін.

 1. У меню База даних виберіть Визначені користувачем типи.

 2. У діалоговому вікні Визначені користувачем типи натисніть кнопку Додати.

 3. У діалоговому вікні Додавання нового визначеного користувачем типу введіть ім’я.

 4. Щоб створити новий тип даних на основі наявного, установіть прапорець Копіювати з такого, а потім виберіть ім’я наявного, визначеного користувачем типу даних.

 5. Натисніть кнопку OK. Укажіть характеристики переносного типу даних.

 6. Натисніть кнопку OK.

Установлення типу колекції для стовпця

Типи колекції дають змогу зберігати в полі кілька значень. Наприклад, якщо у вас є таблиця з відомостями про музику, тип колекції з варіантами "класична", "поп" і "народна" можна встановити для жанру. За допомогою типів колекції ви можете оптимізувати продуктивність бази даних, зберігаючи дані в одному об’єкті замість того, щоб використовувати зовнішні ключі та допоміжні таблиці.

 1. Двічі клацніть таблицю зі стовпцем, для якого потрібно визначити тип колекції.

 2. У розділі Категорії вікна Властивості бази даних виберіть Стовпці.

 3. Клацніть стовпець, для якого потрібно встановити тип колекції, а потім виберіть Змінити.

 4. У діалоговому вікні Властивості стовпця перейдіть на вкладку Колекція та виберіть один із таких типів колекції:

  • невпорядкована та неповторювана група значень (набір). Дає змогу сукупності екземплярів поля в стовпці мати кілька значень, проте кожне з них має бути унікальним. Значення не мають пов’язаних умов сортування, тому їх не впорядковано.

  • упорядкована група значень (список). Створює впорядковану колекцію, яка може містити повторювані елементи. Кожен елемент у колекції має свій порядковий номер. Порядковий номер – це розташування, за яким можна отримати доступ до значення. Оскільки два значення можуть збігатися, вони розрізняються за порядковим номером.

  • невпорядкована повторювана група значень (мультимножина). Створює колекцію, яка може містити повторювані елементи. Елементи не мають порядкових номерів.

 5. Натисніть кнопку OK, щоб закрити діалогове вікно властивостей стовпця.

Створення складеного типу даних за допомогою фігури "Тип"

Шаблон схеми моделі бази даних підтримує як реляційні, так і об’єктно-реляційні моделі баз даних, тому ви можете використовувати прості й складені типи даних. Прості типи даних, що використовуються в реляційних і об’єктно-реляційних базах, підтримують одне значення даних для кожного стовпця. Об’єктно-реляційні бази даних також підтримують складені типи даних, у яких стовпець може містити кілька значень або полів, а кожне поле може мати окремий тип даних. Наприклад, ви можете визначити адресу як складений тип даних, який міститиме стовпці для вулиці, міста, області та поштового індексу.

 1. Перетягніть фігуру Тип із колекції трафаретів Об’єктно-реляційна до схеми моделі бази даних.

 2. Двічі клацніть фігуру Тип, щоб відкрити вікно Властивості бази даних. Потім у розділі Категорії виберіть Поля.

 3. Клацніть пустий рядок і почніть вводити нове фізичне ім’я, щоб додати поле.

 4. Укажіть тип даних, ввівши його або вибравши зі списку для цього поля.

 5. Щоб заборонити Null-значення, установіть прапорець у стовпці Обов’язково.

 6. Щоб визначити тип як іменований, унікальний або домен, у розділі Категорії виберіть Визначення.

 7. Виберіть потрібні параметри:

  • тип "Іменований рядок". Виберіть, щоб зазначити, що тип не є псевдонімом будь-якого іншого типу.

  • унікальний тип. Виберіть, щоб зазначити, що тип базується на іншому типі та має такий самий вигляд, як і тип, на основі якого його створено, але є повністю окремим типом.

   Якщо вибрати цей параметр, параметри в категорії "Поля" стануть недоступними.

  • Домен Виберіть щоб зазначити, що тип є псевдонімом іншого типу. Це непряме подання одного й того самого типу.

   Якщо вибрати цей параметр, стане доступним параметр "Тип «Колекція псевдонімів»", і ви не зможете вибрати параметри в категорії "Поля".

  • тип "Колекція псевдонімів" (відображається, лише якщо вибрано домен). Виберіть параметр, щоб зазначити, чи значення атрибута є колекцією з одного значення, набором, списком або мультимножиною. У реляційних базах даних усі типи колекції атрибутів – це окремі значення. В об’єктно-реляційних базах даних можна вказати додаткові типи колекції.

Призначення складеного типу даних стовпцю

Якщо створити складений тип за допомогою фігури Тип, його можна призначити стовпцю, тим самим визначивши стовпець як такий, що містить усі стовпці цього типу. Наприклад, у вас є таблиця зі стовпцями "Ідентифікатор", "Ім’я" та "Адреса", де "Адреса" – це тип, що складається зі стовпців "Вулиця", "Місто", "Область" і "Поштовий індекс".

 1. Двічі клацніть таблицю, у якій потрібно використовувати складений тип даних.

 2. У розділі Категорії вікна Властивості бази даних виберіть Стовпці.

 3. Клацніть стрілку вниз поруч із поточним типом даних і виберіть інший зі списку.

Створення типізованої таблиці

Якщо створити складений тип за допомогою фігури Тип, його можна призначити таблиці й тим самим визначити всі її стовпці на основі цього типу. Наприклад, якщо у вас є тип зі стовпцями "Один", "Два" та "Три", можна призначити цей тип таблиці, і вона автоматично міститиме ці стовпці.

Примітка.: Це можна зробити лише з пустою таблицею.

 1. Перетягніть фігуру Сутність до схеми моделі.

 2. Двічі клацніть таблицю та в розділі Категорії вікна Властивості бази даних виберіть Визначення.

 3. Клацніть стрілку вниз поруч із поточним типом даних і виберіть інший зі списку.

Не вдається знайти функції моделювання бази даних?

Найімовірніше, ваш випуск Visio не включає функції, які ви шукаєте. Щоб дізнатися, який у вас випуск Visio, у меню Довідка клацніть Про програму Microsoft Office Visio. Назва випуску відобразиться у верхньому рядку тексту в діалоговому вікні.

У Visio Standard відсутній шаблон "Схема моделі бази даних".

Випуски Visio Professional і Premium підтримують функції зворотного проектування шаблону "Схема моделі бази даних" (тобто створення моделі у Visio на основі наявної бази даних), але не підтримують пряме проектування (тобто створення коду SQL на основі моделі бази даних Visio).

Примітка.: Повний пакет функцій моделювання бази даних, зокрема зворотне та пряме проектування, доступний у Visio для архітекторів корпоративних рішень. Visio для архітекторів корпоративних рішень входить до складу передплати MSDN преміум, яка доступна у випусках на основі ролей Visual Studio Professional і Visual Studio Team System.

Якщо ви використовуєте Visio (план 2) і хочете дізнатись, як декомпілювати наявну базу даних на модель, ознайомтеся з цією статтею.

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×