15 жовтня 2019 р. – KB4520062 (збірка ОС 17763.832)

Дата випуску:

Версія:

15.10.2019

Збірка ОС 17763.832

Примітка. Перейдіть за посиланням @WindowsUpdate, щоб дізнатися, коли буде опубліковано новий вміст для випуску інформаційної приладної дошки.

Починаючи з оновлення KB4497934, ви можете самі вирішувати, коли інсталювати оновлення функції. Ви визначаєте, коли отримувати оновлення функції, водночас забезпечуючи актуальний стан свого пристрою. Оновлення функції, доступні для відповідних пристроїв, відображатимуться в окремому модулі на сторінці Windows Update (Настройки > Оновлення та захист > Windows Update). Щоб отримати доступне оновлення просто зараз, виберіть Завантажити й інсталювати зараз. Щоб дізнатися більше про цю функцію, прочитайте цей блоґ

Якщо дата завершення обслуговування пристроїв із Windows 10 уже настала, або до неї залишилося кілька місяців, Windows Update починає автоматично запускати оновлення функції. Отже, пристрої й надалі отримуватимуть щомісячні оновлення, критичні для їхньої безпеки й справності цілої екосистеми.

Завершилася підтримка ePub у Microsoft Edge

Microsoft Edge більше не підтримує електронні книги у форматі EPUB. Докладні відомості див. в розділі Завантажте програму для роботи з файлами EPUB, щоб і надалі читати електронні книги.

Докладні відомості про різні типи оновлень Windows, як-от критично важливі оновлення, оновлення системи безпеки, оновлення драйверів, пакети оновлень тощо, див. в цій статті.

Основні відомості

 • Запобігає появі порожніх плиток у меню "Пуск", коли ви виконуєте оновлення до Windows 10 версії 1809 з будь-якої попередньої версії Windows 10.  Але якщо ви вже виконали оновлення до Windows 10 версії 1809, інсталювання цього оновлення не видалить існуючі порожні плитки.

 • Містить оновлення для вирішення проблеми, яка призводила до високого енергоспоживання пристрою в режимі очікування з підключенням.

 • Містить оновлення для вирішення проблеми, через яку під час першого входу після інсталяції оновлення міг відображатися чорний екран.

 • Містить оновлення для вирішення проблеми з Bluetooth, яка виникала в разі використання певних звукових профілів протягом тривалого часу.

 • Містить оновлення для вирішення проблеми, яка перешкоджала користувачам відкривати діалогове вікно друку в Internet Explorer для друкування веб-сторінки.

 • Містить оновлення для вирішення проблеми, яка призводила до припинення роботи програми "Настройки" в разі змінення теми.

 • Містить оновлення для вирішення проблеми, яка могла перешкоджати вибору смуги прокручування в Internet Explorer.

 • Містить оновлення для вирішення проблеми з Порталом гібридної реальності Windows, який міг повідомляти про те, що гарнітура перебуває в режимі сну, і при цьому вона не виводилась із цього режиму.

Покращення та виправлення

Це оновлення, що не стосується безпеки, містить покращення якості. Нижче наведено основні зміни.

 • Запобігає появі порожніх плиток у меню "Пуск" під час оновлення до Windows 10 версії 1809 з будь-якої попередньої версії Windows 10. Ці пусті плитки мають такі імена: "ms-resource:AppName" або "ms-resource:appDisplayName". Але якщо ви вже виконали оновлення до Windows 10 версії 1809, інсталювання цього оновлення не видалить існуючі порожні плитки.

 • Вирішено проблему, яка призводила до високого енергоспоживання пристрою в режимі очікування з підключенням.

 • Вирішено проблему, яка перешкоджала користувачам повторно підключатися або входити до віртуальних робочих столів Windows через загублені дескриптори бази даних із попереднього сеансу користувача.

 • Оновлено інформацію про часовий пояс Острова Норфолк, Австралія.

 • Оновлено інформацію про часовий пояс Фіджі.

 • Вирішено проблему, яка заважала належному індексуванню елементів Microsoft Outlook, що призводило до отримання неповних результатів у разі виконання пошукового запиту на віртуальних робочих столах Windows.

 • Вирішено проблему, через яку Машинне навчання Windows (WinML) викликало необроблену виняткову ситуацію після закінчення часу очікування графічного драйвера.

 • Вирішено проблему, яка могла перешкоджати вибору смуги прокручування, коли елемент керування ActiveX упроваджує клас CScrollView. Це відбувається в разі переміщення вікна Internet Explorer, що пересуває смугу прокручування вліво.

 • Удосконалено перевірку списку керування доступом (ACL) на наявність відомих папок, щоб запобігти відображенню чорного екрана під час виконання користувачем першого входу після інсталяції оновлення функцій або покращення.

 • Вирішено проблему, яка призводила до неправильного відображення імен файлів Microsoft SharePoint у папках швидкого доступу та нещодавніх елементів.

 • Вирішено проблему з Bluetooth, яка виникала в разі використання певних звукових профілів протягом тривалого часу.

 • Вирішено проблему, через яку запит класу Win32_LogonSession для StartTime відображав значення епохи (наприклад, 1-1-1601 1:00:00), а не фактичний час входу в обліковий запис.

 • Вирішено проблему з обробкою діагностичних даних, якщо на пристрої для діагностичних даних установлено параметр "Базові".

 • Вирішено проблему з оцінкою стану сумісності екосистеми Windows для забезпечення сумісності програм і пристроїв в усіх оновленнях для Windows.

 • Вирішено проблему, яка перешкоджала відображенню в netdom.exe нового біта делегації запиту TGT в режимі перегляду або опитування.

 • Вирішено проблему, через яку Microsoft AppLocker міг перешкоджати запуску програми або реєструвати хибну помилку замість запуску програми.

 • Вирішено проблему, через яку політика Керування програмами в Захиснику Windows (WDAC) ставала занадто суворою, якщо в настройках групової політики WDAC ввімкнути режим примусового виконання сценарію або обмежений мовний режим.

 • Вирішено проблему, через яку в запис журналу подій не включався повний геш файлів під час перевірки подій для WDAC.

 • Вирішено проблему, яка могла призводити до підвищення рівня завантаження ЦП у разі відкриття багатьох вікон та запуску диспетчером фонових програм періодичного фонового сканування. За таких обставин міг також припинити реагувати робочий стіл. Щоб вимкнути це сканування, створіть наведений нижче розділ реєстру.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BamThrottling

Ім’я: DisableWindowHinting

Тип: REG_DWORD

Значення: 1 

 • Вирішено проблему, яка призводила до втрати пам’яті у режимі ядра для об’єктів пакета запитів вводу-виводу (IRP) у програм, що використовують сповіщення про зміни в іменованих каналах.

 • Вирішено проблему, яка перешкоджала користувачам відкривати діалогове вікно друку в Internet Explorer для друкування веб-сторінки.

 • Додано підтримку для дозволу знімних дисків і обмежень призначеного доступу.

 • Вирішено проблему, яка спричиняла збій друку в 32-розрядних програмах із помилкою "Відмовлено в доступі", коли для цієї програми вибрано команду Запустити від імені іншого користувача.

 • Вирішено проблему, яка могла призводити до виникнення помилок 0x1E, 0xA або 0x50 під час операції клонування блока в томі Resilient File System (ReFS) через умову змагання.

 • Вирішено проблему з графічним інтерфейсом користувача (GUI) автономних файлів Shell, пов’язану з індикаторами "Онлайн" і "Офлайн".

 • Вирішено проблему, яка призводила до припинення роботи програми "Настройки" в разі змінення теми.

 • Вирішено проблему надійності в кластерах Windows Server 2019 Hyper-V Host, керування якими здійснюється за допомогою System Center Virtual Machine Manager (SCVMM).

 • Вирішено проблему із запитами полегшеного протоколу доступу до каталогів (LDAP), у фільтрі яких є вираз "memberof". Такі запити призводили до виникнення помилки "000020E6: SvcErr: DSID-0314072D, проблема 5012 (DIR_ERROR), дані 8996".

 • Вирішено проблему, яка призводила до використання всіх динамічних портів протоколу керування передаванням (TCP). Через це мережеві зв’язки завершувалися з помилкою за протоколом або операцією, що використовують динамічні порти.

 • Вирішено проблему з програмами та сценаріями, які викликають API NetQueryDisplayInformation або еквівалент від постачальника WinNT. Вони можуть не повернути результати після першої сторінки даних (часто 50 або 100 записів). На запит додаткових сторінок може з’явитися повідомлення про помилку "1359: внутрішня помилка".

 • Вирішено проблему, яка перешкоджала додаванню об’єктів-комп’ютерів до локальних груп за допомогою параметрів групової політики "Локальні користувачі та групи". Редактор групової політики повертав наступне повідомлення про помилку: "Вибраний об’єкт не відповідає типу джерела місця призначення. Спробуйте ще раз".

 • Вирішено проблему з умовою змагання між процесом підключення тому (у fileinfo.sys) і скасуванням реєстрації сповіщень фільтра. Ця проблема призводила до завершення роботи операційної системи на певних віртуальних машинах. Код помилки: "0x7E".

 • Вирішено проблему, через яку за замовчуванням щороку оновлювався та публікувався сертифікат Служби об’єднання AD FS. Однак клієнт не використовував його, що призводило до помилки автентифікації.

 • Вирішено проблему, через яку файли, що зберігаються на спільному томі кластера (CSV) з альтернативним потоком даних, залишаються після спроби їх видалення. За наступної спроби отримати доступ до файлів чи видалити їх може також відображатися повідомлення "немає доступу".

 • Вирішено проблему, яка могла призводити до виникнення помилки 0x50 у разі виконання резервного копіювання.

 • Вирішено проблему з Порталом гібридної реальності Windows, який міг періодично генерувати помилку "15-5". У деяких випадках Портал гібридної реальності Windows міг повідомляти про те, що гарнітура перебуває в режимі сну, а вибір кнопки "Вихід із режиму сну" міг не давати жодної відповіді.

 • Спрощено налаштування пристроїв, до яких застосовуються настройки керування мобільними пристроями (MDM), установлені за допомогою обробки ADMX-файлів. Ви можете оновити попередньо оброблений ADMX-файл до новішої версії без необхідності видаляти попередній ADMX-файл. Це рішення застосовується до всіх програм, у яких використовується обробка ADMX-файлів.

 • Вирішено проблему зі службою перенесення сховища, якій не вдається перенести спільні ресурси блоку серверних повідомлень (SMB), якщо вони не мають дозволів для облікового запису користувача, який виконує перенесення.

Якщо ви інсталювали попередні оновлення, на пристрій завантажаться й інсталюються лише нові виправлення, що містяться в цьому пакеті.

Покращення Windows Update

Корпорація Майкрософт випустила оновлення безпосередньо для клієнта Windows Update, щоб підвищити надійність роботи цієї служби. Для всіх пристроїв під керуванням ОС Windows 10, настроєної на автоматичне отримання оновлень від служби Windows Update, зокрема випусків Enterprise і Pro, буде запропоновано останнє оновлення функцій Windows 10 на основі сумісності пристрою та політики відкладення служби Windows Update для бізнесу. Це не стосується випусків LTSB.

Відомі проблеми в цьому оновленні

Помилка

Тимчасове вирішення

Певні операції, наприклад перейменувати, які ви виконуєте над файлами або папками, розміщеними на спільному томі кластера (CSV), можуть закінчитися помилкою "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Ця проблема виникає під час виконання операції на вузлі власника CSV з процесу, який не має прав адміністратора.

Виконайте одну з нижченаведених дій.

 • Виконайте операцію з процесу, що має права адміністратора.

 • Виконайте операцію з вузла, що не має власника CSV.

Корпорація Майкрософт працює над вирішенням цієї проблеми та надасть оновлення в наступному випуску.

Після інсталяції KB4493509 пристрої з деякими інстальованими азійськими мовними пакетами можуть отримати помилку "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND".

 1. Видаліть та повторно інсталюйте всі нещодавно додані мовні пакети. Інструкції див. в статті Налаштування параметрів мови вводу та інтерфейсу у Windows 10.

 2. Натисніть кнопку Перевірити наявність оновлень та інсталюйте сукупне оновлення за квітень 2019 р. Докладніше про те, як це зробити, див. в розділі Оновлення Windows 10.

Нотатка. Якщо повторна інсталяція мовного пакета не зменшить цю проблему, відновіть початковий стан ПК таким чином:

 1. Перейдіть до програми Настройки > Відновлення.

 2. Виберіть елемент Початок роботи під варіантом відновлення Відновити початковий стан ПК.

 3. Виберіть елемент Зберегти мої файли.

Microsoft працює над вирішенням цієї проблеми та надасть оновлення в наступному випуску.

Після інсталяції цього оновлення служба Розширений захист від загроз для Захисника Microsoft (ATP) може припинити свою роботу й не надсилати дані звітування. Також може з’явитися помилка 0xc0000409 у засобі перегляду подій у MsSense.exe.

Примітка Ця проблема не впливає на Антивірус для Захисника Windows Microsoft.

Цю проблему вирішено в оновленні KB4523205.

Під час налаштування нового пристрою Windows під час першого запуску (OOBE), можливо, вам не вдасться створити локального користувача, якщо використовується редактор засобів вводу (IME). Ця проблема може вплинути на вас, якщо ви використовуєте редактор IME для китайської, японської або корейської мов.

Нотатка. Ця проблема не впливає на використання облікового запису Microsoft під час першого запуску.

Цю проблему вирішено в оновленні KB4534321.

Отримання оновлення

Перед інсталяцією цього оновлення

Microsoft наполегливо рекомендує інсталювати останнє оновлення стека обслуговування (SSU) для операційної системи перед інсталяцією останнього сукупного пакета оновлень (LCU). Оновлення стека обслуговування (SSU) підвищують надійність процесу оновлення для зменшення потенційних проблем під час інсталяції останнього сукупного оновлення (LCU). Докладні відомості див. в розділі Оновлення стека обслуговування.

Якщо ви використовуєте Windows Update, останнє оновлення SSU (KB4521862) буде запропоновано вам автоматично. Щоб отримати автономний пакет для останнього оновлення SSU, виконайте пошук у Каталозі Microsoft Update.

Інсталювати оновлення

Канал випуску

Доступно

Наступний крок

Windows Update або Microsoft Update

Так

Відкрийте Настройки > Оновлення та безпека > Windows Update і натисніть Перевірити наявність оновлень.

Каталог Microsoft Update

Так

Щоб отримати автономний пакет для цього оновлення, перейдіть на веб-сайт Каталог Microsoft Update.

Служби Windows Server Update Services (WSUS)

Ні

Це оновлення можна імпортувати в служби WSUS уручну. Указівки можна знайти в Каталозі Microsoft Update.

 

Відомості про файли

Щоб отримати список файлів, які містяться в цьому оновленні, завантажте відомості про файл для сукупного пакета оновлень 4520062

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×