26 липня 2019 р. – KB4505903 (збірка ОС 18362.267)

Дата випуску:

Версія:

26.07.2019

Збірка ОС 18362.267

Примітка. Перейдіть за посиланням @WindowsUpdate, щоб дізнатися, коли буде опубліковано новий вміст на приладній дошці з інформацією про випуски.

Докладні відомості про різні типи оновлень Windows, як-от критично важливі оновлення, оновлення системи безпеки та драйверів, пакети оновлень тощо, див. в цій статті.

Основні відомості

 • Містить оновлення для вирішення проблеми, через яку розпізнавання облич Windows Hello може не працювати після перезавантаження пристрою.

 • Дає змогу Microsoft Edge належним чином друкувати PDF-документи, які містять сторінки альбомної та портретної орієнтації.

 • Дає змогу Microsoft Edge належним чином відкривати PDF-файли, які настроєні для відкриття лише один раз.

 • Містить оновлення для вирішення проблеми, через яку під час перегляду зображень на 10-розрядних панелях можуть неправильно відображатися кольори.

 • Містить оновлення для вирішення проблеми, яка може перешкоджати зміненню яскравості дисплея після виходу з режиму сну або глибокого сну.

 • Містить оновлення для вирішення проблеми, яка може перешкоджати переходжу пристрою в режим сну, якщо відкрито деякі програми, що використовують Bluetooth.

 • Покращує якість звуку Bluetooth, якщо певні звукові профілі використовуються протягом тривалого часу.

 • Покращено сумісність із програмою невізуального екрана Window-Eyes.

 • Забезпечує належну роботу меню пуск під час входу до системи Windows нових користувачів.

 • Оновлює робочу область Windows Ink, спрощуючи меню та додаючи пряму інтеграцію з програмою Microsoft Whiteboard для надання багатших можливостей співпраці.

Покращення та виправлення

Це оновлення містить покращення. Нижче наведено основні зміни.

 • Вирішено проблему, через яку не вдавалося зафіксувати час останнього входу локального користувача, якщо користувач отримував доступ до мережевої папки сервера.

 • Вирішено проблему, через яку можуть погіршитися довірчі відносини домену, якщо ввімкнути використання кошику на домені, який встановив довірчі відносини.

 • Вирішено проблему, яка перешкоджає службі автентифікації Windows Hello обличчя працювати належним чином після перезавантаження.

 • Оновлено інформацію про часовий пояс Бразілії.

 • Вирішено проблему, що дало змогу Microsoft Edge належним чином друкувати PDF-документи, які містять сторінки альбомної та портретної орієнтації.

 • Вирішено проблему, пов’язану з відкриванням Microsoft Edge PDF-файлів, які настроєні для відкриття лише один раз.

 • Вирішено проблему, через яку під час перегляду зображень на 10-розрядних панелях можуть неправильно відображатися кольори.

 • Вирішено проблему, яка може перешкоджати зміненню яскравості дисплея після виходу з режиму сну або глибокого сну під час використання певних графічних драйверів.

 • Вирішено проблему, через яку інтерфейс графічних пристроїв Windows (GDI+) повертав пусте ім’я сімейства шрифтів для Bahnschrift.ttf.

 • Вирішено проблему, через яку натискання й утримування вказівником миші могло іноді призводити до додаткових переміщень вказівника миші.

 • Вирішено проблему, через яку інтерфейс користувача міг на кілька секунд припиняти реагувати під час прокручування вікон із багатьма відкритими вкладеними вікнами.

 • Вирішено проблему, через яку не вдається обійти автоматичний вхід у систему в разі натискання та утримування клавіші Shift під час запуску.

 • Вирішено проблему, яка може перешкоджати переходжу пристрою в режим сну, якщо відкрито певні програми, що використовують Bluetooth.

 • Вирішено проблему, через яку може погіршитися якість звуку Bluetooth, якщо певні звукові профілі використовуються протягом тривалого часу.

 • Вирішено проблему, яка перешкоджає роботі сценарію Microsoft Application Virtualization (App-V), якщо він запускається за відсутності підключення до контролера домену. Сценарій App-V також не працює в разі його запуску в середовищі, що містить лише Microsoft Azure Active Directory.

 • Вирішено проблему, через яку виникає помилка, якщо ви відкриваєте файли Microsoft OneDrive з0а потребою, коли увімкнуто функцію віртуалізації інтерфейсу користувача (UE-V). Щоб застосувати це вирішення, установіть значення "1" для наведених далі значень DWORD: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix

 • Вирішено проблему з UE-V, яка може іноді перешкоджати належній роботі шляхів виключення.

 • Вирішено проблему, яка іноді може призводити до зупинки роботи систем з Trusted Platform Module (TPM).

 • Вирішено проблему, через яку система розпізнає обліковий запис Microsoft або обліковий запис Azure Active Directory тільки після виходу з відповідного облікового запису та повторного входу в нього.

 • Вирішено проблему, яка може перешкоджати службі Netlogon створити безпечний канал і через яку відображається помилка "0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND".

 • Вирішено проблему, яка не дозволяє оновити політику щодо PIN-коду (мінімальна довжина, необхідні цифри і спеціальні символи тощо) у Windows Hello для бізнесу, якщо на комп’ютері вже є PIN-код.

 • Вирішено проблему, яка спричиняє збій під час створення диска відновлення (USB-ключа) з помилкою "0x80042405[gle=0x00000715]".

 • Вирішено проблему, яка не дозволяє запускати емулятор Android на платформі віртуальної машини в деяких системах.

 • Вирішено проблему, через яку використовується тимчасовий профіль для входу в локальний обліковий запис користувача, коли для облікового запису настроєно обов’язковий переміщуваний профіль користувача. Також з’являється помилка "Не вдалося ввійти в обліковий запис". В журнал подій програми записується подія 1521, а джерелом події зазначається як служба профілів користувачів Microsoft Windows (Microsoft-Windows-User Profiles Service).

 • Вирішено проблему, через яку статус робочих папок у Файловому провіднику змінюється на 0x80C802A0 (ECS_E_SYNC_UPLOAD_PLACEHOLDER_FAILURE) після вибору команди Звільнити місце.

 • Вирішено проблему, через яку сервер віддаленого робочого стола може припинити реагувати в разі відключення користувача, який використовує переспрямування диска.

 • Вирішено проблему, через яку може припинити роботу служба диспетчера підключень віддаленого доступу (RASMAN). Ви можете отримати повідомлення про помилку "0xc0000005" на пристроях із діагностичним рівнем даних, настроєними вручну на значення "0", відмінне від значення за замовчуванням. Також у розділі "Програми" журналів Windows у засобі перегляду подій може з’явитися повідомлення про помилку з ідентифікатором події 1000, що посилається на "svchost.exe_RasMan" і "rasman.dll". Ця проблема виникає лише тоді, коли профіль VPN настроєно на підключення "Завжди ввімкнутий VPN (AOVPN)" із тунелем пристрою або без нього.

 • Вирішено проблему, через яку програми на хості контейнерів час від часу втрачають підключення через конфлікт портів із програмами, запущеними в контейнері.

 • Вирішено проблему, яка час від часу перешкоджає підключенню до корпоративної мережі, якщо використовується "Завжди ввімкнутий VPN" з протоколом IKEv2. Підключення не завжди встановлюються автоматично, а іноді не виконуються й з’єднання вручну не виконуються. У такому випадку, коли ви викликаєте функцію RasDial з командного рядка для цільового VPN-з’єднання, ви отримуєте повідомлення про помилку "ERROR_PORT_NOT_AVAILABLE (633)".

 • Додано підтримку диктування голосом Windows для таких мов:китайська (спрощена), англійська (Австралія, Канада, Індія, Сполучене Королівство), французька (Франція, Канада), німецька (Німеччина), італійська (Італія), португальська (Бразілія) та іспанська (Мексика, Іспанія).

 • Вирішено проблему з відкриттям і використанням програми невізуального екрана Window-Eyes, що може призводити до виникнення помилки та перешкоджати належній роботі деяких функцій.

 • Вирішено проблему, яка перешкоджає відкриттю програми App-V, а також відображає помилку мережевого збою. Ця проблема виникає за певних обставин, наприклад, коли заряд акумулятора системи є низьким або сталася неочікувана несправність живлення.

 • Вирішено проблему, яка перешкоджає відкриттю програми App-V, якщо клієнт перебуває в автономному режимі, а для програми App-V використовується сценарій записку.

 • Вирішено рідкісну проблему, через яку Розширений захист від загроз для Захисника Windows (ATP) тимчасово блокував іншим процесам доступ до файлів.

 • Вирішено проблему, через яку меню Пуск припиняло реагувати, коли нові користувачі входили у систему Windows 10, версії 1903.

 • Оновлює робочу область Windows Ink, спрощуючи меню та додаючи пряму інтеграцію з програмою Microsoft Whiteboard для надання багатших можливостей співпраці.

 • Вирішено проблему, через яку на пристрої Windows хост А неправильно реєструється для двох мережевих плат (NIC) після встановлення підключення через віртуальну приватну мережу (VPN) до корпоративного домену. Ця проблема може виникати, якщо пристрій настроєно з двома мережевими платами, один з яких – VPN. Щоб реалізувати це рішення, зробіть вказані далі зміни у реєстрі, а потім перезавантажте пристрій.

  Параметр: DisableNRPTForAdapterRegistration

  Шлях: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

  Тип: DWORD

  Значення: значення "1" означає, що тільки хост А буде зареєстровано в якості віртуальної приватної мережі (VPN). Значення "0" (за замовчуванням) означає, що хост А буде також зареєстровано для інших локальних плат.

 • Вирішено проблему, через яку знижувалася швидкодія, коли деякі програми користувачів дуже часто викликали API NtQuerySystemInformation у середовищі WOW64 (Windows 32-bit on Windows 64-bit).

 • Вирішено проблему з умовою змагання між процесом підключення тому (у fileinfo.sys) і скасуванням реєстрації сповіщень фільтра. Ця проблема призводила до завершення роботи операційної системи на певних віртуальних машинах. Код помилки: "0x7E".

Якщо ви інсталювали попередні оновлення, на пристрій завантажаться й інсталюються лише нові виправлення, що містяться в цьому пакеті.

Покращення Windows Update

Корпорація Майкрософт випустила оновлення безпосередньо для клієнта Windows Update, щоб підвищити надійність роботи цієї служби. Для всіх пристроїв під керуванням ОС Windows 10, настроєної на автоматичне отримання оновлень від служби Windows Update, зокрема випусків Enterprise і Pro, буде запропоновано останнє оновлення функцій Windows 10 на основі сумісності пристрою та політики відкладення служби Windows Update для бізнесу. Це не стосується випусків LTSB.

Відомі проблеми в цьому оновленні

Ознака

Тимчасове вирішення

Може виникнути помилка запуску Ізольованого програмного середовища Windows "ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)" на пристроях, мову операційної системи яких було змінено в процесі оновлення під час інсталяції Windows 10 версії 1903.

Цю проблему вирішено в оновленні KB4512941.

Після інсталяції цього оновлення на сервері служб розгортання пристрої, які запускаються за допомогою образів PXE зі служб розгортання або System Center Configuration Manager (SCCM), можуть не запускатися з помилкою "Стан: 0xc0000001, інформація: необхідний пристрій не підключено або він недоступний".

Цю проблему вирішено в оновленні KB4512941.

Пристрої, підключені до домену, який настроєно на використання автентифікації MIT Kerberos, можуть не запускатися або продовжують перезавантаження після інсталяції цього оновлення. Ця проблема впливає і на контролери домену, і на учасників домену.

Якщо ви не впевнені, чи впливає ця проблема на ваш пристрій, зверніться до адміністратора. Досвідчені користувачі можуть самостійно перевірити, чи існує розділ реєстру HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms або політика "Визначити сумісні параметри області Kerberos v5" у розділі "Конфігурація комп’ютера -> Політики -> Шаблони адміністрування -> Система -> Kerberos".

Цю проблему вирішено в оновленні KB4512941.

Отримання оновлення

Перед інсталяцією цього оновлення

Корпорація Майкрософт наполегливо рекомендує інсталювати останнє оновлення стека обслуговування (SSU) для операційної системи перед інсталяцією останнього сукупного пакета оновлень (LCU). Оновлення стека обслуговування (SSU) підвищують надійність процесу оновлення для зменшення потенційних проблем під час інсталяції останнього сукупного оновлення (LCU). Докладні відомості див. в розділі Оновлення стека обслуговування.

Якщо ви використовуєте Windows Update, останнє оновлення SSU (KB4508433) буде запропоновано вам автоматично. Щоб отримати автономний пакет для останнього оновлення SSU, виконайте пошук у Каталозі Microsoft Update.

Інсталювати оновлення

Канал випуску

Доступно

Наступний крок

Windows Update або Microsoft Update

Так

Відкрийте Настройки > Оновлення та безпека > Windows Update і натисніть Перевірити наявність оновлень.

Каталог Microsoft Update

Так

Щоб отримати автономний пакет для цього оновлення, перейдіть на веб-сайт Каталог Microsoft Update.

Служби Windows Server Update Services (WSUS)

Ні

Це оновлення можна імпортувати в служби WSUS уручну. Указівки можна знайти в Каталозі Microsoft Update.

 

Відомості про файли

Щоб отримати список файлів, які містяться в цьому оновленні, завантажте відомості про файл для сукупного пакета оновлень 4505903

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×