Уперше налаштовуєте керування поглядом? Докладні відомості див. в Windows початок роботи з поглядом. Якщо у вас виникають проблеми, додаткова підтримка див. в цьому посібнику.

Загальна iнформацiя

Увімкнення функції керування поглядом

Перейдіть до Настройки> Спеціальні можливості > взаємодії> керування поглядом іввімкніть перемикач Керування поглядом.

Розділ "Керування поглядом" у вікні параметрів спеціальних можливостей

Після ввімкнення функції керування поглядом на екрані з’явиться панель запуску. 

Панель запуску функції керування поглядом містить кнопки для переміщення панелі запуску, активування кнопок з функціями правої та лівої кнопки миші, використання точних елементів керування мишею та прокручування, відкриття клавіатури з керуванням поглядом, синтезу мовлення, меню "Пуск" Windows та перегляду завдань. Також можна калібрувати відстежувач очей, відкривати параметри керування поглядом та призупиняти керування поглядом, щоб приховати панель запуску.

Використання панелі запуску

Щоб вибрати кнопку на панелі запуску, затримайте погляд на ній, доки вона не активується. Це означає, що ви повинні зафіксувати погляд на відповідній частині екрану протягом певного проміжку часу. Цей проміжок часу називається "час затримки погляду".

Кнопки панелі запуску надають такі можливості:

 • переміщення панелі запуску у верхню або нижню частину екрану;

 • керування курсором миші, зокрема кнопками для вибору лівої та правої кнопки миші;

 • керування прокручуванням коліщатка миші для переміщення по веб-сайту або програмі;

 • введення тексту за допомогою клавіатури з керуванням поглядом;

 • використання синтезу мовлення з керуванням поглядом для введення слів на екрані та читання їх уголос;

 • швидкий доступ до меню "Пуск", перегляду завдань, калібрування пристрою з функцією керування поглядом та параметрів керування поглядом;

 • Призупиніть роботу функції керування поглядом, якщо ви, наприклад, переглядаєте фільм і не хочете, щоб рухи очима випадково натискали на кнопки на панелі запуску.

Керування мишею

Щоб керувати мишею з точністю, затримайте погляд на кнопці Точна миша на панелі запуску. Потім погляньте в те місце на екрані, у якому потрібно розмістити курсор.

За допомогою миші з керуванням поглядом можна змінювати положення курсору, клацати правою або лівою кнопкою миші, або двічі клацати мишею.

За допомогою миші з поглядом можна точно настроїти положення курсора миші, а потім клацнути правою кнопкою миші, клацнути лівою кнопкою миші або двічі клацнути його.

Щоб додатково керувати мишею, можна клацнути лівою кнопкою миші або клацнути правою кнопкою миші на панелі запуску, а потім розташувати очі на екрані там, де має відбуватися дія миші.

Для скасування вибраної дії миші подивіться за межі екрану, щоб повернутися до панелі запуску.

Прокручування веб-сторінок і програм

Для прокручування веб-сторінок і програм затримайте погляд на кнопці Прокрутити на панелі запуску. Потім погляньте в те місце на екрані, у якому потрібно розмістити курсор. Ви можете потім затримати погляд на кнопках переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч, щоб прокрутити в цьому напрямку. Чим довше ви затримаєте погляд на будь-якій з цих кнопок, тим швидше буде прокручування.

Кнопка прокрутки для керування поглядом дає змогу швидко прокрутити веб-сторінку або програму.

Для скасування вибраної дії прокручування подивіться за межі екрану, щоб повернутися до панелі запуску.

Введення тексту за допомогою клавіатури з керуванням поглядом

Щоб відкрити клавіатуру та ввести текст, спочатку перемістіть курсор на текст, який можна редагувати, затримайте погляд на кнопці клавіатури  на панелі запуску, а потім розпочинайте набирати текст, затримуючи погляд на потрібних символах.

На клавіатурі з керуванням поглядом є кнопки, за допомогою яких можна змінювати положення клавіатури, видаляти слова та символи, клавіша для вмикання й вимикання функції з’єднання літер, а також клавіша "пробіл".

На клавіатурі з керуванням поглядом є кнопки, за допомогою яких можна змінювати положення клавіатури і видаляти слова та символи. До того ж на ній є клавіша для вмикання й вимикання функції з’єднання літер, а також клавіша ПРОБІЛ.

Під час набору тексту за допомогою погляду у верхній частині клавіатури будуть відображатися запропоновані слова. Затримайте погляд на потрібному слові, щоб вибрати його.

Для введення цифр та символів виберіть клавішу &123. Для введення інших клавіш виберіть клавішу Fn.

Примітка.: Функція керування поглядом підтримує лише англійську розкладку клавіатури (US).

Використання функції з’єднання літер

Функція з’єднання літер дозволяє вводити текст швидше. За допомогою написання фігури можна формувати слова, клацаючи першу й останню букви слова, пропускаючи букви в інтервалі, а потім стоячи на останній букві. Якщо підказка не правильна, ви можете вибрати інший варіант.

Щоб увімкнути функцію з’єднання літер, затримайте погляд на кнопці Параметри керування поглядом  на панелі запуску. Потім затримайте погляд на перемикачі З’єднання літер, щоб увімкнути цю функцію. Увімкнувши з’єднання літер, ви можете вмикати й вимикати цю функцію за допомогою кнопки з’єднання літер на клавіатурі.

Змінення настройок керування поглядом

Для функції керування поглядом передбачені різні параметри, щоб ви могли налаштувати її відповідно до своїх потреб. Щоб змінити їх, затримайте погляд на кнопці Параметри керування поглядом  на панелі запуску. Змінити можна наступні параметри.

 • Час затримки погляду під час введення. Можна задати час затримки погляду для введення літер, цифр та символів.

 • Загальний час незайнятого часу. Установлення часу перепливу для функціональних клавіш, прогнозів слів і елементів керування курсором миші.

 • З’єднання літер. Можна ввімкнути або вимкнути функцію з’єднання клавіш.

 • Вказівник погляду. Можна ввімкнути або вимкнути вказівник, що показує точку вашого погляду під час затримки погляду на таких функціях керування поглядом, як-от панель запуску.

Спілкуйтеся з людьми навколо за допомогою синтезу мовлення

Синтез мовлення дає змогу використовувати комп’ютер для спілкування. Ви вводите потрібні слова або речення, а комп’ютер читає їх уголос.

Примітка.: Функція TTS на панелі запуску повністю підтримує лише англійську (США) розкладку клавіатури. Якщо на комп'ютері використовується не підтримується клавіатура, функція TTS відображає англійську (США) розкладку клавіатури.

Уведення й відтворення речення

 1. Щоб відкрити вікно синтезу мовлення, затримайте погляд на кнопці Синтез мовлення на панелі запуску функції керування поглядом.

 2. Уведіть речення, яке потрібно сказати, утримуючи погляд на літерах клавіатури в нижній частині вікна. Речення, що вводиться, відображається в полі вводу над клавіатурою.

 3. Для відтворення речення потрібно затримати погляд на кнопці Відтворити в лівій частині поля вводу.

 4. Уведені речення автоматично зберігаються для подальшого використання. Щоб отримати доступ до речень, уведених раніше, затримайте погляд на кнопках переміщення вгору або вниз у правій частині поля вводу.

  Примітка.: Якщо певною кнопкою потрібно скористатися два рази поспіль (щоб переміститися на кілька позицій у списку збережених речень), затримайте погляд на кнопці, доки вона не активується, а потім швидко відверніться і знову затримайте на ній погляд. Якщо ви продовжите затримувати погляд на тій самій кнопці (навіть після її активації), вона не активується ще раз.

 5. Щоб закрити вікно синтезу мовлення, затримайте погляд на кнопці X у верхньому правому куті вікна.

Відтворення і редагування частих фраз

У верхній частині вікна синтезу мовлення відображаються часті фрази (як-от "Yes (Так)" або "Hello (Привіт)").

Для використання частої фрази необхідно затримати на ній погляд. Комп’ютер відразу ж зачитає її вголос.

Щоб редагувати колекцію частих фраз, виконайте наступні дії.

 1. Затримайте погляд на кнопці Редагувати у верхньому лівому куті вікна. Активується режим редагування, і кнопка стане синьою.

 2. Затримайте погляд на частій фразі, яку потрібно змінити. Вибрана фраза відобразиться в полі вводу в центрі вікна.

 3. Скористайтеся клавіатурою в нижній частині вікна, щоб змінити часту фразу.

  Примітка.: Якщо певною кнопкою потрібно скористатися два рази поспіль (наприклад, для видалення літер), затримайте погляд на кнопці, доки вона не активується, а потім швидко відверніться і знову затримайте на ній погляд. Якщо ви продовжите затримувати погляд на тій самій кнопці (навіть після її активації), вона не активується ще раз.

 4. Щоб прослухати, як звучатиме фраза, затримайте погляд на кнопці Відтворити в лівій частині поля вводу.

 5. Щоб зберегти зміни та вимкнути режим редагування, затримайте погляд на кнопці Редагувати у верхньому лівому куті вікна. Кнопка вимкнеться сірим.

Надсилання й читання електронних листів у пошті для Windows

Створення та надсилання електронних листів

Ви можете легко писати та надсилати електронні листи з пошти Windows за допомогою стеження за порадами. 

 1. На панелі запуску на кнопці лівою кнопкою миші клацніть лівою кнопкою миші, доки вона не активується, а потім розташуйте очі на кнопці Створити повідомлення або символ +у верхньому лівому куті екрана. Справа відобразиться область повідомлень.

 2. Укажіть одержувачів електронного листа і його тему, та введіть текст повідомлення.

  • На панелі запуску на кнопці лівою кнопкою миші клацніть лівою кнопкою миші, доки вона не активується, а потім розташуйте очі на полі, у яке потрібно ввести текст.

   Порада.: Якщо ви зіткнулися з труднощами під час виділення потрібного поля або кнопки, скористайтеся функцією "Точна миша", щоб керувати мишею більш точно. Затримайте погляд на кнопці Точна миша на панелі запуску, а потім погляньте в те місце на екрані, у якому потрібно розмістити курсор. Після цього можна точно настроїти положення курсору, затримавши погляд на дії Натискання лівої кнопки в нижній лівій частині курсору "Точна миша".

  • Щоб увести текст, активуйте клавіатуру. Затримайте погляд на кнопці Клавіатура з керуванням поглядом на панелі запуску, доки вона не активується. Уведіть текст, утримуючи погляд на літерах клавіатури в нижній частині екрана.

  • Щоб закрити клавіатуру, затримайте погляд на кнопці X у верхньому правому куті клавіатури на екрані.

 3. Коли будете готові надіслати електронний лист, на панелі запуску натисніть ліву кнопку миші, доки не буде активовано цю функцію, а потім розташуйте очі на кнопці Надіслати у верхньому правому куті екрана.

Читання електронного листа та відправка відповіді на нього

За допомогою відстежувача очей можна читати й відповідати на електронні листи.

Для прокручування списку повідомлень виконайте наступні дії.

 1. Затримайте погляд на кнопці Прокрутити на панелі запуску, а потім погляньте на список повідомлень. З’явиться курсор прокручування.

 2. Затримайте погляд на стрілках угору або вниз на курсорі, щоб прокрутити список повідомлень у вибраному напрямку.

 3. Щоб закрити курсор прокручування, затримайте погляд на кнопці X у верхньому правому куті курсору.

Ось що треба зробити, щоб відкрити електронний лист.

 1. На панелі запуску на кнопці зліва клацніть лівою кнопкою миші, доки вона не активується.

 2. Погляньте на електронний лист, який потрібно прочитати. Лист відкриється в області читання.

Щоб прокрутити електронний лист, виконайте наступні дії.

 1. Затримайте погляд на кнопці Прокрутити на панелі запуску, а потім погляньте на текст електронного листа.

 2. Затримайте погляд на стрілках угору або вниз на курсорі, щоб прокрутити екран у вибраному напрямку.

 3. Щоб закрити курсор прокручування, затримайте погляд на кнопці X у верхньому правому куті курсору.

Щоб відповісти на електронний лист, зробіть ось що.

 1. На панелі запуску на кнопці зліва клацніть лівою кнопкою миші, доки вона не активується.

 2. Погляньте на кнопку Відповісти у верхній частині екрана.

Порада.: Якщо потрібно клацнути щось унизу або вгорі екрана, можна скористатися кнопкою Змінити розташування панелі запуску, щоб перемістити панель запуску вниз або вверх. Це зменшить відстань, натиснутою лівою кнопкою миші або клацанням правої кнопки миші, щоб перемістити позицію.

Перегляд веб-сторінок за допомогою Microsoft Edge

Для перегляду веб-сторінок в Інтернеті за допомогою відстежувача очей потрібно виконати наступні дії.

 1. На панелі запуску клацніть лівою кнопкою миші, доки вона не активується, а потім розташуйте очі на полі адреси в браузері.

 2. Затримайте погляд на кнопці Клавіатура, доки вона не активується, а потім введіть адресу URL веб-сайту за допомогою клавіатури з керуванням поглядом.

 3. Прокручування веб-сайту.

  • Затримайте погляд на кнопці Прокрутити на панелі запуску, а потім погляньте на вміст веб-сайту. З’явиться курсор прокручування.

  • Затримайте погляд на стрілках угору або вниз на курсорі, щоб прокрутити екран у вибраному напрямку.

  • Щоб закрити курсор прокручування, затримайте погляд на кнопці X у верхньому правому куті курсору.

 4. Щоб клацнути посилання на веб-сайті, на панелі запуску лівою кнопкою миші клацніть лівою кнопкою миші, доки воно не активується, а потім розташуйте очі на посиланні, яке потрібно вибрати.

  Поради.: 

  • У разі виникнення проблем із відкриттям посилання спробуйте скористатися режимом "Точна миша" на панелі запуску керування поглядом. Затримайте погляд на кнопці Точна миша на панелі запуску, а потім погляньте на посилання, за яким потрібно перейти. У місці, на яке ви дивилися, з’явиться курсор точної миші. За потреби можна затримати погляд на кнопках зі стрілками, щоб точно настроїти розташування перехрестя над посиланням. Потім клацніть лівою кнопкою миші лівою кнопкою миші, щоб клацнути посилання.

  • Якщо ви можете використовувати клавіатуру пристрою певною пропускною здатністю та використовуєте програмне забезпечення Tobii Eye Tracking, ви можете полегшити вибирання посилань, умикнувши функцію Викривлення на ключових функціях. Ось що треба зробити, щоб увімкнути її.

  1. Запустіть програму Tobii Eye Tracking, відкривши Взаємодії > Миша.

  2. Клацніть пункт Зміна положення натисканням клавіші та виберіть потрібну клавішу.

  3. Увімкніть прапорець Виконувати клацання під час відливання ключа. 

  4. Тепер подивіться на посилання або інший елемент керування та натисніть вибрану клавішу, щоб перемістити курсор на таке посилання або елемент керування і клацнути його.

Поради щодо перегляду веб-сторінок

На деяких веб-сайтах панель запуску або клавіатура з керуванням поглядом може перекривати посилання або окремі частини інтерфейсу користувача. Для вирішення цієї проблеми необхідно прокрутити веб-сайт або затримати погляд на кнопці Перемістити на панелі запуску, щоб перемістити її в іншу частину екрана.

Щоб спростити перехід за посиланнями на веб-сайті, можна скористатися командою масштабування в Microsoft Edge. Відкрийте клавіатуру з керуванням поглядом і затримайте погляд на клавіші &123, щоб отримати доступ до цифр і спеціальних символів. Потім затримайтеся на клавіші Ctrl, щоб активувати її, і врешті затримайте клавішу + (плюс), щоб збільшити масштаб. Щоб зменшити масштаб, натискайте клавішу Ctrl, щоб активувати її, а потім затримайтеся на клавіші - (мінус).

Будьте уважні під час уведення паролю для веб-сайту за допомогою клавіатури з керуванням поглядом, оскільки ви не бачите введені вами символи. Докладні відомості див. в посібнику звиправлення неполадок з поглядом .

Докладніше про керування поглядом

Початок роботи з поглядом у Windows

Посібник із виправлення неполадок з керуванням поглядом

Уперше налаштовуєте керування поглядом? Докладні відомості див. в Windows початок роботи з поглядом. Якщо у вас виникають проблеми, додаткова підтримка див. в довідці з виправлення неполадок керування поглядом.

Загальна iнформацiя

Увімкнення функції керування поглядом

Відкрийте Настройки > Спеціальні можливості > Взаємодія > Керування поглядом та ввімкніть параметр Використовувати керування поглядом. Після ввімкнення функції керування поглядом на екрані з’явиться панель запуску.

Панель запуску функції керування поглядом містить кнопки для переміщення панелі запуску, активування кнопок з функціями правої та лівої кнопки миші, використання точних елементів керування мишею та прокручування, відкриття клавіатури з керуванням поглядом, синтезу мовлення, меню "Пуск" Windows та перегляду завдань. Також можна калібрувати відстежувач очей, відкривати параметри керування поглядом та призупиняти керування поглядом, щоб приховати панель запуску.

Використання панелі запуску

Щоб вибрати кнопку на панелі запуску, затримайте погляд на ній, доки вона не активується. Це означає, що ви повинні зафіксувати погляд на відповідній частині екрану протягом певного проміжку часу. Цей проміжок часу називається "час затримки погляду".

Кнопки панелі запуску надають такі можливості:

 • переміщення панелі запуску у верхню або нижню частину екрану;

 • керування курсором миші, зокрема кнопками для вибору лівої та правої кнопки миші;

 • керування прокручуванням коліщатка миші для переміщення по веб-сайту або програмі;

 • введення тексту за допомогою клавіатури з керуванням поглядом;

 • використання синтезу мовлення з керуванням поглядом для введення слів на екрані та читання їх уголос;

 • швидкий доступ до меню "Пуск", перегляду завдань, калібрування пристрою з функцією керування поглядом та параметрів керування поглядом;

 • Призупиніть роботу функції керування поглядом, якщо ви, наприклад, переглядаєте фільм і не хочете, щоб рухи очима випадково натискали на кнопки на панелі запуску.

Керування мишею

Щоб керувати мишею з точністю, затримайте погляд на кнопці Точна миша на панелі запуску. Потім погляньте в те місце на екрані, у якому потрібно розмістити курсор.

За допомогою миші з керуванням поглядом можна змінювати положення курсору, клацати правою або лівою кнопкою миші, або двічі клацати мишею.

Миша для керування поглядом дає змогу точно настроїти положення шестикутнику миші, а потім клацнути правою кнопкою миші, клацнути лівою кнопкою миші або клацнути його правою кнопкою миші.

Щоб додатково керувати мишею, можна клацнути лівою кнопкою миші або клацнути правою кнопкою миші на панелі запуску, а потім розташувати очі на екрані там, де має відбуватися дія миші.

Для скасування вибраної дії миші подивіться за межі екрану, щоб повернутися до панелі запуску.

Прокручування веб-сторінок і програм

Для прокручування веб-сторінок і програм затримайте погляд на кнопці Прокрутити на панелі запуску. Потім погляньте в те місце на екрані, у якому потрібно розмістити курсор. Ви можете потім затримати погляд на кнопках переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч, щоб прокрутити в цьому напрямку. Чим довше ви затримаєте погляд на будь-якій з цих кнопок, тим швидше буде прокручування.

Кнопка прокрутки для керування поглядом дає змогу швидко прокрутити веб-сторінку або програму.

Для скасування вибраної дії прокручування подивіться за межі екрану, щоб повернутися до панелі запуску.

Введення тексту за допомогою клавіатури з керуванням поглядом

Щоб відкрити клавіатуру та ввести текст, спочатку перемістіть курсор на текст, який можна редагувати, затримайте погляд на кнопці клавіатури  на панелі запуску, а потім розпочинайте набирати текст, затримуючи погляд на потрібних символах.

На клавіатурі з керуванням поглядом є кнопки, за допомогою яких можна змінювати положення клавіатури, видаляти слова та символи, клавіша для вмикання й вимикання функції з’єднання літер, а також клавіша "пробіл".

На клавіатурі з керуванням поглядом є кнопки, за допомогою яких можна змінювати положення клавіатури і видаляти слова та символи. До того ж на ній є клавіша для вмикання й вимикання функції з’єднання літер, а також клавіша ПРОБІЛ.

Під час набору тексту за допомогою погляду у верхній частині клавіатури будуть відображатися запропоновані слова. Затримайте погляд на потрібному слові, щоб вибрати його.

Для введення цифр та символів виберіть клавішу &123. Для введення інших клавіш виберіть клавішу Fn.

Примітка.: Функція керування поглядом підтримує лише англійську розкладку клавіатури (US).

Використання функції з’єднання літер

Функція з’єднання літер дозволяє вводити текст швидше. За допомогою написання фігури можна формувати слова, клацаючи першу й останню букви слова, пропускаючи букви в інтервалі, а потім стоячи на останній букві. Якщо підказка не правильна, ви можете вибрати інший варіант.

Щоб увімкнути функцію з’єднання літер, затримайте погляд на кнопці Параметри керування поглядом  на панелі запуску. Потім затримайте погляд на перемикачі З’єднання літер, щоб увімкнути цю функцію. Увімкнувши з’єднання літер, ви можете вмикати й вимикати цю функцію за допомогою кнопки з’єднання літер на клавіатурі.

Змінення настройок керування поглядом

Для функції керування поглядом передбачені різні параметри, щоб ви могли налаштувати її відповідно до своїх потреб. Щоб змінити їх, затримайте погляд на кнопці Параметри керування поглядом  на панелі запуску. Змінити можна наступні параметри.

 • Час затримки погляду під час введення. Можна задати час затримки погляду для введення літер, цифр та символів.

 • Загальний час незайнятого часу. Установлення часу перепливу для функціональних клавіш, прогнозів слів і елементів керування курсором миші.

 • З’єднання літер. Можна ввімкнути або вимкнути функцію з’єднання клавіш.

 • Вказівник погляду. Можна ввімкнути або вимкнути вказівник, що показує точку вашого погляду під час затримки погляду на таких функціях керування поглядом, як-от панель запуску.

Спілкуйтеся з людьми навколо за допомогою синтезу мовлення

Синтез мовлення дає змогу використовувати комп’ютер для спілкування. Ви вводите потрібні слова або речення, а комп’ютер читає їх уголос.

Примітка.: Функція TTS на панелі запуску повністю підтримує лише англійську (США) розкладку клавіатури. Якщо на комп'ютері використовується не підтримується клавіатура, функція TTS відображає англійську (США) розкладку клавіатури.

Уведення й відтворення речення

 1. Щоб відкрити вікно синтезу мовлення, затримайте погляд на кнопці Синтез мовлення на панелі запуску функції керування поглядом.

 2. Уведіть речення, яке потрібно сказати, утримуючи погляд на літерах клавіатури в нижній частині вікна. Речення, що вводиться, відображається в полі вводу над клавіатурою.

 3. Для відтворення речення потрібно затримати погляд на кнопці Відтворити в лівій частині поля вводу.

 4. Уведені речення автоматично зберігаються для подальшого використання. Щоб отримати доступ до речень, уведених раніше, затримайте погляд на кнопках переміщення вгору або вниз у правій частині поля вводу.

  Примітка.: Якщо певною кнопкою потрібно скористатися два рази поспіль (щоб переміститися на кілька позицій у списку збережених речень), затримайте погляд на кнопці, доки вона не активується, а потім швидко відверніться і знову затримайте на ній погляд. Якщо ви продовжите затримувати погляд на тій самій кнопці (навіть після її активації), вона не активується ще раз.

 5. Щоб закрити вікно синтезу мовлення, затримайте погляд на кнопці X у верхньому правому куті вікна.

Відтворення і редагування частих фраз

У верхній частині вікна синтезу мовлення відображаються часті фрази (як-от "Yes (Так)" або "Hello (Привіт)").

Для використання частої фрази необхідно затримати на ній погляд. Комп’ютер відразу ж зачитає її вголос.

Щоб редагувати колекцію частих фраз, виконайте наступні дії.

 1. Затримайте погляд на кнопці Редагувати у верхньому лівому куті вікна. Активується режим редагування, і кнопка стане синьою.

 2. Затримайте погляд на частій фразі, яку потрібно змінити. Вибрана фраза відобразиться в полі вводу в центрі вікна.

 3. Скористайтеся клавіатурою в нижній частині вікна, щоб змінити часту фразу.

  Примітка.: Якщо певною кнопкою потрібно скористатися два рази поспіль (наприклад, для видалення літер), затримайте погляд на кнопці, доки вона не активується, а потім швидко відверніться і знову затримайте на ній погляд. Якщо ви продовжите затримувати погляд на тій самій кнопці (навіть після її активації), вона не активується ще раз.

 4. Щоб прослухати, як звучатиме фраза, затримайте погляд на кнопці Відтворити в лівій частині поля вводу.

 5. Щоб зберегти зміни та вимкнути режим редагування, затримайте погляд на кнопці Редагувати у верхньому лівому куті вікна. Кнопка вимкнеться сірим.

Надсилання та читання електронних листів за допомогою програми Пошта для Windows 10

Створення та надсилання електронних листів

За допомогою відстежувача очей можна легко писати та надсилати електронні листи в програмі Пошта для Windows 10. 

 1. На панелі запуску на кнопці лівою кнопкою миші клацніть лівою кнопкою миші, доки вона не активується, а потім розташуйте очі на кнопці Створити повідомлення або символ +у верхньому лівому куті екрана. Справа відобразиться область повідомлень.

 2. Укажіть одержувачів електронного листа і його тему, та введіть текст повідомлення.

  • На панелі запуску на кнопці лівою кнопкою миші клацніть лівою кнопкою миші, доки вона не активується, а потім розташуйте очі на полі, у яке потрібно ввести текст.

   Порада.: Якщо ви зіткнулися з труднощами під час виділення потрібного поля або кнопки, скористайтеся функцією "Точна миша", щоб керувати мишею більш точно. Затримайте погляд на кнопці Точна миша на панелі запуску, а потім погляньте в те місце на екрані, у якому потрібно розмістити курсор. Після цього можна точно настроїти положення курсору, затримавши погляд на дії Натискання лівої кнопки в нижній лівій частині курсору "Точна миша".

  • Щоб увести текст, активуйте клавіатуру. Затримайте погляд на кнопці Клавіатура з керуванням поглядом на панелі запуску, доки вона не активується. Уведіть текст, утримуючи погляд на літерах клавіатури в нижній частині екрана.

  • Щоб закрити клавіатуру, затримайте погляд на кнопці X у верхньому правому куті клавіатури на екрані.

 3. Коли будете готові надіслати електронний лист, на панелі запуску натисніть ліву кнопку миші, доки не буде активовано цю функцію, а потім розташуйте очі на кнопці Надіслати у верхньому правому куті екрана.

Читання електронного листа та відправка відповіді на нього

За допомогою відстежувача очей можна читати й відповідати на електронні листи.

Для прокручування списку повідомлень виконайте наступні дії.

 1. Затримайте погляд на кнопці Прокрутити на панелі запуску, а потім погляньте на список повідомлень. З’явиться курсор прокручування.

 2. Затримайте погляд на стрілках угору або вниз на курсорі, щоб прокрутити список повідомлень у вибраному напрямку.

 3. Щоб закрити курсор прокручування, затримайте погляд на кнопці X у верхньому правому куті курсору.

Ось що треба зробити, щоб відкрити електронний лист.

 1. На панелі запуску на кнопці зліва клацніть лівою кнопкою миші, доки вона не активується.

 2. Погляньте на електронний лист, який потрібно прочитати. Лист відкриється в області читання.

Щоб прокрутити електронний лист, виконайте наступні дії.

 1. Затримайте погляд на кнопці Прокрутити на панелі запуску, а потім погляньте на текст електронного листа.

 2. Затримайте погляд на стрілках угору або вниз на курсорі, щоб прокрутити екран у вибраному напрямку.

 3. Щоб закрити курсор прокручування, затримайте погляд на кнопці X у верхньому правому куті курсору.

Щоб відповісти на електронний лист, зробіть ось що.

 1. На панелі запуску на кнопці зліва клацніть лівою кнопкою миші, доки вона не активується.

 2. Погляньте на кнопку Відповісти у верхній частині екрана.

Порада.: Якщо потрібно клацнути що-небудь у нижній або верхній частині екрана, можна скористатися кнопкою Перемістити на панелі запуску для її переміщення вгору або вниз. Це зменшить відстань, натиснутою лівою кнопкою миші або клацанням правої кнопки миші, щоб перемістити позицію.

Перегляд веб-сторінок за допомогою Microsoft Edge

Для перегляду веб-сторінок в Інтернеті за допомогою відстежувача очей потрібно виконати наступні дії.

 1. На панелі запуску клацніть лівою кнопкою миші, доки вона не активується, а потім розташуйте очі на полі адреси в браузері.

 2. Затримайте погляд на кнопці Клавіатура, доки вона не активується, а потім введіть адресу URL веб-сайту за допомогою клавіатури з керуванням поглядом.

 3. Прокручування веб-сайту.

  • Затримайте погляд на кнопці Прокрутити на панелі запуску, а потім погляньте на вміст веб-сайту. З’явиться курсор прокручування.

  • Затримайте погляд на стрілках угору або вниз на курсорі, щоб прокрутити екран у вибраному напрямку.

  • Щоб закрити курсор прокручування, затримайте погляд на кнопці X у верхньому правому куті курсору.

 4. Щоб клацнути посилання на веб-сайті, на панелі запуску лівою кнопкою миші клацніть лівою кнопкою миші, доки воно не активується, а потім розташуйте очі на посиланні, яке потрібно вибрати.

  Поради.: 

  • У разі виникнення проблем із відкриттям посилання спробуйте скористатися режимом "Точна миша" на панелі запуску керування поглядом. Затримайте погляд на кнопці Точна миша на панелі запуску, а потім погляньте на посилання, за яким потрібно перейти. У місці, на яке ви дивилися, з’явиться курсор точної миші. За потреби можна затримати погляд на кнопках зі стрілками, щоб точно настроїти розташування перехрестя над посиланням. Потім клацніть лівою кнопкою миші лівою кнопкою миші, щоб клацнути посилання.

  • Якщо ви можете використовувати клавіатуру пристрою певною пропускною здатністю та використовуєте програмне забезпечення Tobii Eye Tracking, ви можете полегшити вибирання посилань, умикнувши функцію Викривлення на ключових функціях. Ось що треба зробити, щоб увімкнути її.

  1. Запустіть програму Tobii Eye Tracking, відкривши Взаємодії > Миша.

  2. Клацніть пункт Зміна положення натисканням клавіші та виберіть потрібну клавішу.

  3. Увімкніть прапорець Виконувати клацання під час відливання ключа. 

  4. Тепер подивіться на посилання або інший елемент керування та натисніть вибрану клавішу, щоб перемістити курсор на таке посилання або елемент керування і клацнути його.

Поради щодо перегляду веб-сторінок

На деяких веб-сайтах панель запуску або клавіатура з керуванням поглядом може перекривати посилання або окремі частини інтерфейсу користувача. Для вирішення цієї проблеми необхідно прокрутити веб-сайт або затримати погляд на кнопці Перемістити на панелі запуску, щоб перемістити її в іншу частину екрана.

Щоб спростити перехід за посиланнями на веб-сайті, можна скористатися командою масштабування в Microsoft Edge. Відкрийте клавіатуру з керуванням поглядом і затримайте погляд на клавіші &123, щоб отримати доступ до цифр і спеціальних символів. Потім затримайтеся на клавіші Ctrl, щоб активувати її, і врешті затримайте клавішу + (плюс), щоб збільшити масштаб. Щоб зменшити масштаб, натискайте клавішу Ctrl, щоб активувати її, а потім затримайтеся на клавіші - (мінус).

Будьте уважні під час уведення паролю для веб-сайту за допомогою клавіатури з керуванням поглядом, оскільки ви не бачите введені вами символи. Докладні відомості див. в посібнику звиправлення неполадок з поглядом .

Докладніше про керування поглядом

Початок роботи з поглядом у Windows

Посібник із виправлення неполадок з поглядом

Потрібна додаткова довідка?

Участь в обговоренні

Запитайте спільноту >

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×