Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Phím tắt trong Windows - Hỗ trợ của Microsoft
Phím tắt là các phím hoặc tổ hợp phím cung cấp cách thay thế để thực hiện tác vụ nào đó mà bạn thường thực hiện bằng chuột. Bấm vào tùy chọn bên dưới để hiển thị một bảng về các phím tắt liên quan:
Phím tắt trong Windows - Hỗ trợ của Microsoft
Phím tắt là các phím hoặc tổ hợp phím cung cấp cách thay thế để thực hiện tác vụ nào đó mà bạn thường thực hiện bằng chuột. Dưới đây là một số phím tắt thông dụng: Phóng đại Cửa sổ: Hiển thị và ẩn màn. Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở: Mở menu ...
Windows mẹo và thủ thuật về bàn phím - Hỗ trợ của Microsoft
Nếu bạn muốn sử dụng phím tắt, dưới đây là cách thực hiện: Nhấn giữ phím Alt trên bàn phím. Trong khi nhấn giữ phím Alt , nhập mã bốn chữ số trên vùng phím số cho ký tự bạn muốn.
Sử dụng bàn phím - Hỗ trợ của Microsoft
Các phím trên bàn phím của bạn có thể được chia thành một số nhóm dựa trên chức năng: Nhập các phím (chữ và số). Các phím này bao gồm cùng chữ cái, số, dấu câu và phím biểu tượng được tìm thấy trên máy chữ truyền thống.
Phím tắt bàn phím trong Microsoft 365 - Hỗ trợ của Microsoft
Phím tắt cho menu Tệp trong Microsoft 365 for Windows Lối tắt bàn phím cho đồ họa SmartArt trong Microsoft 365 cho Windows Sử dụng bàn phím để tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh
Áp dụng cho: Excel cho Microsoft 365, Word cho Microsoft 365, Outlook cho Microsoft 365, PowerPoint cho Microsoft 365, Access cho Microsoft 365, OneNote cho Microsoft 365, Ứng dụng khách Project Online trên Máy tính để bàn, Gói Visio 2, Visio trong Microsoft 365, Gói Visio 1, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, PowerPoint 2021, Access 2021, Project Professional 2021, Visio Professional 2021, Visio Standard 2021, Office 2021, OneNote 2021, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Access 2019, Project Professional 2019, Visio Professional 2019, Visio Standard 2019, Office 2019, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Project Professional 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Office 2016, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, OneNote 2013, Office 2013, Excel cho iPhone, Word for iPhone, PowerPoint for iPhone, Excel cho điện thoại Android, Lịch Outlook cho Windows 10, Thư Outlook cho Windows 10, PowerPoint cho điện thoại Android, Word cho điện thoại Android