Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Surface Pro, Surface Headphones, chuột và bàn phím trên bàn làm việc

Bảo hành của tôi gồm những gì?

Thiết bị hoặc phụ kiện Microsoft của bạn đi kèm với Bảo hành Giới hạn Tiêu chuẩn. Các điều khoản và điều kiện thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Đọc các điều khoản bảo hành

Để biết thêm thông tin về bảo hành Surface của bạn, hãy xem Bảo hành Surface : Câu hỏi thường gặp.

Kiểm tra trạng thái bảo hành của bạn

Nếu bạn có thiết bị hoặc phụ kiện Surface hoặc Xbox, sử dụng tài khoản Microsoft của mình để kiểm tra bảo hành và yêu cầu bảo hành trên account.microsoft.com/devices.

Kiểm tra trạng thái bảo hành

Để kiểm tra trạng thái bảo hành cho các phụ kiện Microsoft như chuột, bàn phím, camera hoặc tai nghe, hãy liên hệ chúng tôi

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem mục Kiểm tra thông tin bảo hành Microsoft của bạn và tạo đơn hàng dịch vụ hoặc Quản lý thiết bị liên kết với tài khoản Microsoft của bạn.

Đối với Surface for Business, hãy truy cập mục Trung tâm hỗ trợ dịch vụ trực tuyến của Surface for Business.

Surface Pro và chuột trên bàn làm việc

Logo Microsoft Complete

Luôn được bảo vệ với Microsoft Complete

Sở hữu Gói bảo vệ Microsoft Complete khi bạn mua thiết bị. Tất cả các thiết bị và phụ kiện của Microsoft đều có Bảo hành giới hạn tiêu chuẩn. Microsoft Complete cung cấp phạm vi bảo hành phần cứng mở rộng và hư hỏng ngẫu nhiên. Sau khi mua hàng, bạn cũng sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật không giới hạn từ Microsoft. Chỉ khả dụng ở một số thị trường.

Để biết thêm thông tin về Microsoft Complete, hãy xem Gói bảo vệ Microsoft Complete

Đối với Surface dành cho doanh nghiệp, hãy truy nhập vào Gói bảo hành và hỗ trợ Surface.

Nhận dịch vụ cho thiết bị hoặc phụ kiện Microsoft của bạn

Cần dịch vụ cho thiết bị hoặc phụ kiện Microsoft của bạn? Đăng nhập vào account.microsoft.com/devices và nhận dịch vụ cho Surface, phụ kiện Surface, Xbox hoặc phụ kiện Xbox của bạn.

Đăng nhập để nhận dịch vụ

Để nhận hỗ trợ cho các phụ kiện của Microsoft như chuột, bàn phím, máy ảnh hoặc tai nghe,hãy liên hệ với chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về quy trình dịch vụ, hãy xem Làm thế nào để nhận dịch vụ cho Surface hoặc Đưa thiết bị Xbox của bạn đi bảo dưỡng.

Surface Book, Surface Dial and Bút Surface trên bàn làm việc

Trước khi bạn nhận dịch vụ cho Surface của mình

Một người phụ nữ sử dụng Surface Book trên bàn làm việc

Nhận dịch vụ cho Surface hết bảo hành hoặc bị hỏng của bạn

Xem các tùy chọn nếu thiết bị Surface của bạn hết bảo hành, bị hỏng hoặc có màn hình bị vỡ.

Xem các bước thực hiện

Một người đàn ông sử dụng Surface Laptop trên bàn làm việc

Chi phí dịch vụ đối với thiết bị hoặc phụ kiện Surface hết bảo hành của bạn là bao nhiêu?

Nếu thiết bị của bạn không còn được bảo hành giới hạn tiêu chuẩn hoặc theo gói Microsoft Complete, bạn có thể đủ điều kiện sử dụng dịch vụ khi hết bảo hành.

Xem chi phí dịch vụ

Một người đàn ông vừa đi vừa cầm Surface Book

Tìm thông tin liên hệ của Trung tâm bảo hành Surface chính hãng và Nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền

Microsoft có các tùy chọn hỗ trợ cho Surface của bạn thông qua Trung tâm dịch vụ khách hàng của đại lý được ủy quyền và Nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền. Không có sẵn tại tất cả các vùng và quốc gia.

Tìm địa điểm

Một người phụ nữ sử dụng Surface Laptop trên bàn làm việc

Tìm số sê-ri trên thiết bị Microsoft hoặc Surface

Bạn có nhiều cách để tìm số sê-ri của thiết bị Microsoft hoặc Surface hay phụ kiện.

Tìm số sê-ri