Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Máy tính bảng hiển thị nội dung đào tạo về Office

Tìm hiểu thông tin cơ bản

Bắt đầu nhanh chóng và dễ dàng với nội dung đào tạo về Microsoft 365 bằng video.

Bắt đầu ngay

Xe buýt du lịch màu đỏ

Hãy dùng thử với các mẫu

Tìm hiểu những tính năng khả dụng với Word, Excel và PowerPoint.

Hãy thử

Hai phụ nữ đang xem máy tính trong cửa hàng

Làm việc cùng nhau tốt hơn

Chia sẻ, đồng tác giả, liên lạc và cộng tác như một nhóm.

Xem cách thực hiện

Logo Microsoft Copilot

Hướng dẫn về Microsoft Copilot

Xem cách bắt đầu với Copilot for Microsoft 365, ứng dụng đồng hành AI hàng ngày của bạn.

Xem video về Copilot

Đào tạo về cộng tác

Cộng tác

Làm việc tốt nhất của bạn cùng nhau. Với Microsoft 365, bạn có thể cộng tác với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu.

Làm việc cùng nhau

Văn phòng đào tạo web

Đào tạo về Microsoft 365 dành cho web

Tìm hiểu cách duy trì năng suất trong Microsoft 365 từ bất kỳ trình duyệt nào với các khóa học hoàn toàn mới này.

Hãy tìm hiểu

Bảng thông tin

Bảng thông tin

Khởi đầu nhanh cùng những phím tắt và tài liệu tham khảo nhanh này.

Tải ngay

Bắt đầu nhanh Office

Bắt đầu nhanh

Tăng tốc nhanh chóng với các hướng dẫn phổ biến này.

Bắt đầu

Ảnh một màn hình hiển thị Trung tâm Quản trị Office 365

Dành cho doanh nghiệp nhỏ

Xem các video ngắn, dễ hiểu này để giúp bạn thiết lập Microsoft 365.

Xem video

Đào tạo cho quản trị viên và chuyên gia CNTT

Dành cho người quản trị và chuyên gia CNTT

Tìm hiểu về các dịch vụ đám mây, triển khai Microsoft 365, v.v.

Tham gia khóa đào tạo

Nội dung đào tạo về nơi làm việc hiện đại

Tìm hiểu cách hoàn thành nhiều công việc hơn, từ mọi nơi trên mọi thiết bị với Microsoft 365 và Windows 10. Khám phá cách các chuyên gia công nghiệp ứng dụng Microsoft 365 để liên lạc, cộng tác và cải thiện hiệu suất công việc cho toàn nhóm và tổ chức.

Bắt đầu ở đây

Không gian làm việc hiện đại