Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Con bạn cần bạn trợ giúp và đồng ý để tiếp tục truy cập vào nhiều sản phẩm, trang web, dịch vụ trực tuyến và ứng dụng của Microsoft như Outlook, OneDrive, Xbox, Bing, Skype, Windows và Cortana. Bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình để tiếp tục.

Quan trọng: Mọi tài khoản chưa được xác minh trước ngày 4 tháng 11 năm 2024 sẽ bị đóng vĩnh viễn và tất cả dữ liệu cá nhân liên quan sẽ bị xóa, chẳng hạn như thành tích, gamertag, quyền, email và ảnh trong OneDrive.

Quyền riêng tư và an toàn trực tuyến của trẻ em

Quyền riêng tư và an toàn trực tuyến của trẻ em rất quan trọng đối với chúng tôi. Để tạo tài khoản Microsoft, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân sau từ con bạn:

  • Tên

  • Ngày sinh

  • Địa chỉ email

  • Mật khẩu

  • Thông tin liên hệ thay thế, chẳng hạn như số điện thoại, cho mục đích bảo mật.

Sau khi tài khoản Microsoft được tạo, chúng tôi sẽ thu thập một ID thiết bị duy nhất và thông tin bổ sung do trẻ hoặc cha mẹ cung cấp, bao gồm giới tính, quốc gia/khu vực và mã ZIP/mã bưu điện.


Chúng tôi cũng thu thập thông tin được tạo ra thông qua việc trẻ sử dụng các dịch vụ Microsoft, chẳng hạn như các trò chơi và ứng dụng đã chơi, thống kê trò chơi, nội dung (bao gồm văn bản và hình ảnh) được tải lên dịch vụ, lịch sử mua hàng, dữ liệu hiệu suất và thông tin tương tự.


Con bạn có thể chia sẻ thông tin khi sử dụng hoặc liên lạc với những người khác thông qua Microsoft dịch vụ trực tuyến, sản phẩm và ứng dụng. Ví dụ: Xbox Live sẽ hiển thị sự hiện diện trực tuyến và gametag của con bạn cho những người khác đang sử dụng dịch vụ này. Con bạn có thể trò chuyện với người khác và kết nối với bạn bè. Xbox Live cũng chia sẻ gamertag, dữ liệu sử dụng và các thông tin khác với nhà xuất bản trò chơi và ứng dụng bên thứ ba khi con bạn tương tác với các trò chơi hoặc ứng dụng đó.


Bạn có thể quản lý thông tin của con mình, điều chỉnh cài đặt và thêm các tùy chọn kiểm soát của cha mẹ thông qua tài khoản gia đình khi đăng nhập vào Cổng thông tin Gia đình .

Cài đặt và tùy chọn kiểm soát gia đìnhChúng tôi tin rằng phụ huynh nên có sự lựa chọn về hoạt động trực tuyến của con mình. Chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập vào Cổng thông tin Gia đìnhbằng tài khoản Microsoft của mình và xem xét cài đặt gia đình. Đó là nơi bạn sẽ quản lý tài khoản của con mình và đặt các hạn chế để giữ cho chúng an toàn hơn khi trực tuyến.


Bạn cần cập nhật thông tin hồ sơ của con mình? Truy cập Cổng thông tin Gia đình, đăng nhập bằng tài khoản của bạn, sau đó cuộn xuống và chọn Quản lý thông tin hồ sơ của con tôi. Tìm tên của con bạn và chọn Chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ này.


Bạn muốn quản lý cài đặt về quyền riêng tư và an toàn trực tuyến cho hoạt động Xbox của con bạn? Truy cập Cổng thông tin Gia đình, đăng nhập bằng tài khoản của bạn, sau đó cuộn xuống và chọn Quản lý cài đặt trực tuyến Xbox của gia đình tôi.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×