Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Thông báo lỗi "Bạn vẫn chưa hoàn tất" với đăng nhập không cần mật khẩu

Nếu bạn thấy thông báo lỗi "Bạn chưa hoàn tất" khi thiết lập đăng nhập không cần mật khẩu, có thể là do bạn đã thiết lập các tài khoản khác trong ứng dụng Microsoft Authenticator của bạn.

Để hoàn tất việc đăng nhập mà không cần mật khẩu, hãy thêm tài khoản của bạn trực tiếp vào ứng Microsoft Authenticator này.

  1. Tải xuống và cài đặt Microsoft Authenticator dụng.

  2. Chọn + Thêm tài khoản, rồi chọn loại tài khoản của bạn.

  3. Chọn Đăng nhập bằng Microsoft, rồi nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.

  4. Chọn phương pháp xác minh của bạn và nhập mã xác minh để hoàn tất việc thêm tài khoản trong ứng dụng.

  5. Đi tới Thêm cách mới để đăng nhập hoặc xác minh và chọn Sử dụng ứng dụng.

  6. Bấm Tải ngay nhưng đóng cửa sổ mới mở ra - bạn đã có ứng dụng rồi.

  7. Chọn Tiếp theo, rồi Hoàn tất để hoàn tất việc thêm đăng nhập ứng dụng vào tài khoản của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×