Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Hub Thích ứng

Làm quen với Hub Thích ứng của Microsoft

Tìm hiểu cách thiết lập Hub Thích ứng và kết nối với PC, các nút thích ứng của Microsoft và các khóa chuyển mà bạn đã có.

Bắt đầu với Hub Thích ứng

Cách sử dụng các nút thích ứng của Microsoft

Ảnh nút thích ứng của Microsoft

Tìm hiểu về các nút thích ứng khác nhau và cách kết nối chúng với Hub Thích ứng của bạn.

Bắt đầu với các nút thích ứng

Cách sử dụng Chuột Thích ứng của Microsoft

Chuột Thích ứng của Microsoft

Tìm hiểu về Chuột Thích ứng và cách ghép nối chuột với thiết bị của bạn.

Bắt đầu tìm hiểu về Chuột Thích ứng

Tùy chỉnh phụ kiện thích ứng với thiết kế 3D

Tùy chỉnh nút in 3D và đuôi chuột

Tìm hiểu về thiết kế in của Shapeways 3D và cách đặt mua phụ kiện.

Xem thêm về tùy chỉnh

Sử dụng hồ sơ với Microsoft Adaptive Hub

Thiết lập hồ sơ trên Hub Thích ứng của bạn

Sử dụng hồ sơ để tạo tập hợp các hành động nút để sử dụng với Hub thích ứng và các nút của bạn.

Tìm hiểu cách thiết lập hồ sơ

Sử dụng macro với phụ kiện thích ứng

Thiết lập macro với Hub Thích ứng của bạn

Macro giúp bạn tạo một phần các hành động nút để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.

Tìm hiểu cách thiết lập macro

Khắc phục sự cố phụ kiện thích ứng

Khắc phục sự cố phụ kiện thích ứng

Bạn gặp sự cố với Hub Thích ứng? Hãy thử các bước khắc phục sự cố sau để khắc phục sự cố đó hoạt động trở lại.

Bắt đầu khắc phục sự cố

Windows_logo

Khám phá các tính năng trợ năng khác

Các sản phẩm của Microsoft được thiết kế để hỗ trợ năng suất, khả năng sáng tạo và dễ sử dụng cho mọi người. Tìm hiểu về các tài nguyên trợ năng dành cho thị lực, thính giác, sự khéo léo, di động, tập trung và nhiều hơn nữa.

Xem thêm về khả năng truy nhập

Nhận hỗ trợ từ Answer Desk dành cho Người khuyết tật

Xem các tài nguyên có sẵn trên site hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ nếu bạn có thắc mắc liên quan đến trợ năng.

NHẬN HỖ TRỢ TỪ ANSWER DESK DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Minh họa Answer Desk dành cho Người khuyết tật