Kết nối tai nghe với Lumia

Thưởng thức nhạc yêu thích hoặc để tay làm việc khác khi đang trong cuộc gọi.

Tai nghe có thể được bán riêng.

Kết nối tai nghe với điện thoại. Vị trí đầu nối tai nghe có thể khác nhau giữa các điện thoại.

connect the headset to Lumia

connect the headset

Không kết nối với các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào với đầu nối âm thanh. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe, khác với loại được phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, với đầu nối âm thanh, cần đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10514 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi