Lắp thẻ SIM trong Lumia 930


Thuộc tính

ID Bài viết: 10854 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Thiết bị di động

Phản hồi